LA GUERRA FREDA <ul><ul><li>Antics aliats, enemics nous: la guerra freda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dos blocs: </li></...
1.2. Els orígens de la ruptura <ul><ul><ul><li>Conferència de Ialta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>URSS: conserva co...
1.3. El “Pla Marshall” i la resposta soviética <ul><ul><ul><li>CIA, tropes a Europa, bases militars a Europa.  contra a...
1.3. El “Pla Marshall” i la resposta soviética <ul><li>URSS: substitució de governs de coalició per governs comunistes pro...
1.4. La crisi alemanya i el blocatge de Berlín <ul><ul><ul><li>Dos blocs: enfrontament a Alemanya: </li></ul></ul></ul><ul...
1.5. Aliances militars dels blocs <ul><ul><ul><ul><li>OTAN (1949): Pacte atlàntic amb l’objectiu d’aïllar l’URSS </li></u...
2.- Els conflictes de la Guerra Freda <ul><li>2.1.- La guerra de Corea (1950-1953) </li></ul><ul><li>2.2.- la guerra del V...
2.1.- La guerra de Corea (1950-1953) <ul><li>-    Corea va ser ocupat per la URSS al nord, i per EEUU al sud: dues Corees....
2.2.- la guerra del Vietnam (1957-1975) <ul><li>Després de la guerra d’independència d’Indoxina, es va dividir la regió en...
3. Els anys de la coexistència pacífica <ul><ul><li>1953: Mort d’Stalin. Khruixov denuncia públicament els errors d’Stalin...
3. Els anys de la coexistència pacífica <ul><ul><li>S’inicia un període de negociació. </li></ul></ul><ul><ul><li>La cursa...
3. Els anys de la coexistència pacífica <ul><ul><li>1979: Intervenció soviètica a l’Afganistan </li></ul></ul><ul><ul><li>...
4. Problemes interns dels blocs <ul><ul><li>1948: El mariscal Tito es fa càrrec de Iugoslàvia </li></ul></ul><ul><ul><li>E...
4. Problemes interns dels blocs <ul><ul><li>Revolta a Hongria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1956: Moviment sindicalista i...
<ul><ul><li>Revolta a Txecoslovàquia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dubcek al 1968 inicia a Txecoslovàquia un procés democ...
<ul><ul><li>De Gaulle va ser crític enfront el lideratge nordamericà. Va sortir de l’estructura militar de la OTAN i va es...
<ul><ul><li>Intervenció dels EUA a Amèrica Llatina </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interessos econòmics de les multinaciona...
<ul><ul><li>Els moviments dels no alineats: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conferència de Bandung 1955: Els nous estats in...
 
 
of 20

La guerra freda

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - La guerra freda

 • 1. LA GUERRA FREDA <ul><ul><li>Antics aliats, enemics nous: la guerra freda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dos blocs: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>CAPITALISME (líder: EEUU). Democracia liberal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SOCIALISME (líder: URSS). “Socialisme real”, estalinisme. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pau basada en la cursa d’armaments </li></ul></ul></ul>
 • 2. 1.2. Els orígens de la ruptura <ul><ul><ul><li>Conferència de Ialta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>URSS: conserva conquestes de la II Guerra Mundial.. Formació de “democràcies populars”. Partit comunista: únic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estats Units: anticomunisme. Expulsen els partits comunistes dels governs europeus occidentals. Impedeixen revolucions filocomunistes. </li></ul></ul></ul>
 • 3. 1.3. El “Pla Marshall” i la resposta soviética <ul><ul><ul><li>CIA, tropes a Europa, bases militars a Europa.  contra amenaça comunista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pla Marshall (1947) ajuts a Europa en forma de crèdits i donacions a Europa amb condicions: expulsió de ministres comunistes dels governs de coalició. Creació de l’Organització Europea de Cooperació Económica ( OCDE ) </li></ul></ul></ul>
 • 4. 1.3. El “Pla Marshall” i la resposta soviética <ul><li>URSS: substitució de governs de coalició per governs comunistes pro-URSS: Komiform </li></ul>
 • 5. 1.4. La crisi alemanya i el blocatge de Berlín <ul><ul><ul><li>Dos blocs: enfrontament a Alemanya: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Establiment de 4 zones d’ocupació militar : soviètics, nord-americans, britànics i Francesos (Acord de Postdam) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1948 : aliats occidentals van unificar els territoris : Estat Federal Alemany (RFA, 1949, capital Bonn), separant la zona russa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Berlín : capital, en territori soviètic. URSS : blocatge de Berlín. EEUU : pont aeri. Creació RDA (República Democrática Alemanya) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1961: Mur de Berlín </li></ul></ul></ul></ul>
 • 6. 1.5. Aliances militars dels blocs <ul><ul><ul><ul><li>OTAN (1949): Pacte atlàntic amb l’objectiu d’aïllar l’URSS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ANZUS, OTASE, pactes d’EEUU amb altres països per controlar el Pacífic. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>COMECON (1949): organització económica al bloc socialista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pacte de Varsovia : aliança militar URSS + paísos de l’Est </li></ul></ul></ul>
 • 7. 2.- Els conflictes de la Guerra Freda <ul><li>2.1.- La guerra de Corea (1950-1953) </li></ul><ul><li>2.2.- la guerra del Vietnam (1957-1975) </li></ul><ul><li>2.3.- El conflicte de Cambodja </li></ul><ul><li>2.4.- El conflicte del canal de Suez </li></ul><ul><li>2.5.- La crisi de míssils a Cuba </li></ul>
 • 8. 2.1.- La guerra de Corea (1950-1953) <ul><li>-    Corea va ser ocupat per la URSS al nord, i per EEUU al sud: dues Corees. </li></ul><ul><li>-    Després de la revolució maoísta de Xina, Stalin va voler envair Corea del Sud. L’ONU va condemnar-ho, i EEUU va enviar tropes. Final: Pau de Panmunjom (1953), va consolidar la divisió. (3 anys conflicte, 1 milió de morts). </li></ul>
 • 9. 2.2.- la guerra del Vietnam (1957-1975) <ul><li>Després de la guerra d’independència d’Indoxina, es va dividir la regió en 2 estats: Vietnam del Nord (Ho Chi Minh) va voler envair Vietnam del Sud. Suport d’URSS </li></ul><ul><li>1960: Vietnam del Sud va fundar el Front Nacional d’Alliberament (Vietcong), per conseguir l’unificació. Suport de EEUU </li></ul>
 • 10. 3. Els anys de la coexistència pacífica <ul><ul><li>1953: Mort d’Stalin. Khruixov denuncia públicament els errors d’Stalin </li></ul></ul><ul><ul><li>Es proclama des de l’URSS la coexistència pacífica, la no exportació de la revolució i la disolució del Kominform. </li></ul></ul><ul><ul><li>1956: Eisenhower arriba a la presidència. Aparta del poder a McCarthy i acaba amb la “cacera de bruixes”. </li></ul></ul><ul><ul><li>1960: Kennedy arriba al poder. “Nova frontera”. Polítiques per afrontar la pobresa i desenvolupar la pau i el desenvolupament científic (conquesta espai). </li></ul></ul>
 • 11. 3. Els anys de la coexistència pacífica <ul><ul><li>S’inicia un període de negociació. </li></ul></ul><ul><ul><li>La cursa d’armaments permetia destruir-se mutuament </li></ul></ul><ul><ul><li>Els costos de l’armamentisme eren massa elevats </li></ul></ul><ul><ul><li>La descolonització provoca nova correlació de forces </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorgiment dels no alineats </li></ul></ul><ul><ul><li>1961: Primera entrevista Kennedy-Khruixov </li></ul></ul><ul><ul><li>Telèfon roig: Línia directa Washington-Moscou </li></ul></ul><ul><ul><li>1972: Acords Salt limiten augment armes nuclears </li></ul></ul>
 • 12. 3. Els anys de la coexistència pacífica <ul><ul><li>1979: Intervenció soviètica a l’Afganistan </li></ul></ul><ul><ul><li>EUA proclama boicot a Jocs Olímpics de Moscou de 1980 i sancions econòmiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Reagan envaeix l’illa de Grenada, dona suport a les dictadures de Salvador i Hondures i declara boicot a Nicaragua </li></ul></ul><ul><ul><li>URSS boicot a Olimpiades de Los Angeles de 1984 </li></ul></ul><ul><ul><li>Reagan respon amb la “guerra de les galàxies” </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquesta nova curs va empobrir encara més l’URSS i va facilitar els canvis a finals dels 80 </li></ul></ul>
 • 13. 4. Problemes interns dels blocs <ul><ul><li>1948: El mariscal Tito es fa càrrec de Iugoslàvia </li></ul></ul><ul><ul><li>Es distancia de l’URSS. No forma part del Pacte de Varsovia </li></ul></ul><ul><ul><li>Lidera els estats no alineats </li></ul></ul><ul><ul><li>1949: Revolució xinesa. Però al 1959 es distancien de l’URSS. Van tenir conflictes territorials amb l’URSS (riu Ussuri). </li></ul></ul><ul><ul><li>Albania va donar suport a Xina, allunyant-se de l’òrbita soviètica </li></ul></ul>
 • 14. 4. Problemes interns dels blocs <ul><ul><li>Revolta a Hongria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1956: Moviment sindicalista i universitari per a reclamar millores socials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nagy proclama la neutralitat de Hongria i l’abandonament del Pacte de Varsovia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’URSS envaeix Hongria. Enfrontaments violents a Budapest. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nagy es deportat i executat al 1958 </li></ul></ul></ul>
 • 15. <ul><ul><li>Revolta a Txecoslovàquia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dubcek al 1968 inicia a Txecoslovàquia un procés democratitzador (“primavera de Praga”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es proclama un estat federal: Txèquia i Eslovàquia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les tropes del Pacte de Varsovia envaeixen ocupen Praga el 21 d’agost de 1968 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els intents reformistes de Dubcek foren aturades </li></ul></ul></ul>
 • 16. <ul><ul><li>De Gaulle va ser crític enfront el lideratge nordamericà. Va sortir de l’estructura militar de la OTAN i va establir relacions amb Xina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Willy Brandt va iniciar relacions amb la RDA, URSS i Polónia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidació de la col·laboració franco-germànica </li></ul></ul><ul><ul><li>1957: Tractat de Roma. Es crea la CEE per enfortir Europa enfront dels EUA </li></ul></ul>
 • 17. <ul><ul><li>Intervenció dels EUA a Amèrica Llatina </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interessos econòmics de les multinacionals amb les oligarquies locals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Por a l’expansió revolucionària cubana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Che Guevara lluitarà per extendre la revolució. Mor a Bolívia al 1967 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EUA dona suport a les dictadures militars (Hondures, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolívia, Paraguai, ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intervencions directes (Guatemala, El Salvador, ...) o indirectes (Xile o Argentina) </li></ul></ul></ul>
 • 18. <ul><ul><li>Els moviments dels no alineats: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conferència de Bandung 1955: Els nous estats independents reclamen la no alineació amb cap superpotència. Tito IU, Nasser EG i Sukarno IN lideren el moviment. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1961: Primer conferència a Belgrad de països no alineats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El 1970 a Lusaka reclamen solucions al subdesenvolupament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Malgrat les dificultats, van contribuir a la distensió. </li></ul></ul></ul>

Related Documents