SKALOWANIE
ANDY BRANDT
PL 4AU
CO TO JEST SKALOWANIE AGILE?
•ZWINNOŚĆ(ANG. AGILITY) –ZDOLNOŚĆDOSZYBKIEJLECZPRZEMYŚLANEJZMIANY
•POLEGANADOSTOSOWANIUPROD...
WYMIARYSKALOWANIA
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MAŁESKALOWANIE
•Do ...
Wymagania
Komunikacja
Produkt
ZESPÓŁ 1
ZESPÓŁ 2
ZESPÓŁ 3
ZESPÓŁ 4
Produkt
Efsdfsdfsdfs
Sdfsdfsdfsdfs
Sfsdfsdfs
...
Wymagania Komunikacja Produkt
1
2
3
Moduł 1
Efsdfsdfsdfs
Sdfsdfsdfsdfs
Sfsdfsdfs
Fsdfsdfsadfsadfsa
Fsadfasfsadfas...
DWA ROZWIĄZANIA DLA„DUŻEGO SKALOWANIA”
W zarządzaniu wymaganiami
AUTONOMIA
HIERARCHIA
ZESTAWIENIE
HIERARCHIA
•MONOLITYCZNYPRODUKT(DUŻOZALEŻNOŚCI)
•DEFACTOOGRANICZONEMOŻLIWOŚCIPO PRZYTEAMACH
•ZWYKLETRUDNOŚ...
RECEPTY NA SKALOWANIE?
•LARGESCALESCRUM(LESS) BYCRAIGLARMANANDBASVODDE– HTTP://WWW.CROSSTALKONLINE.ORG/STORAGE/ISSUE- ARC...
LESS
SCRUM ATSCALE
RECEPTY IDĄ W DWIE STRONY
Empiryzm
NIM ZAPYTASZ „CO WYBRAĆ”?
•POCOCHCECIEWPROWADZAĆMETODYAGILENADUŻĄSKALĘWFIRMIE/PROJEKCIE/DZIALE/ETC.?
•JAKIJESTSTANWYJŚCI...
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ
•WSZYSTKIEMETODYIPRAKTYKIZWINNESĄZASTOSOWANIEMEMPIRYZMUDOTWORZENIAOPROGRAMOWANIA
•EMPIRYZMNIEMOŻE...
CZY WARTO SIĘGAĆPO POMOC?
•KONSULTANCIICOACHEPRZYNOSZĄ:
•ZEWNĘTRZNESPOJRZENIENAWASZEPROBLEMY
•WIEDZĘOISTNIEJĄCYCHMETODA...
ANDY@CODESPRINTERS.COM
DZĘKUJĘ
SKALOWANIE PROCESÓW
DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA
Agile Update 2014
20
AGENDA
•ORGANIZACJAZESPOŁÓW
•ZARZĄDZANIEWYMAGANIAMIIARCHITEKTURĄ
•KTÓRĄDROGĘWYBIERZESZ?
Agile Update 2014
21
NIE MA NIC LEPSZEGO NIŻ ZESPÓŁ AGILE
•MAŁY
•SAMO-OGRANIZUJĄCYSIĘ
•WSKROŚ-FUNKCJONALNY
•ZESPÓŁPROFESJONALISTÓW
•DOSTAR...
KRÓTSZY TIME TO MARKET
CZAS
DOSTARCZANIE WARTOŚCI
Agile Update 2014
23
ALE JAK TO ZROBIĆ W DUŻEJ ORGANIZACJI?
Agile Update 2014
24
?
ORGANIZACJA ZESPOŁÓW
25
Agile Update 2014
ZSYNCHRONIZUJ ZESPOŁY
Agile Update 2014
26
Release on Demand
Major
Release
Customer Upgrade
Customer Preview
Major...
SKORZYSTAJ ZE SCRUM + XP
Agile Update 2014
27
Agile Architecture
Continuous Integration
Test-First
Refactoring
Pair...
ZOPTYMALIZUJ CAŁOŚĆ
Agile Update 2014
28
“System musi być zarządzany. Nie będzie się sam zarządzał. Komponenty pozostaw...
OPTYMALIZUJ NA PROGRAM
•SAMO-ORGANIZUJĄCYSIĘZESPÓŁZESPOŁÓW
•SPRINTY2 TYGODNIOWE
•WSPÓLNEPLANOWANIEWYDANIAISZACOWANIE
•...
ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI I ARCHITEKTURĄ
30
Agile Update 2014
AGILE PORTFOLIO
•SCENTRALIZOWANASTRATEGIA
•OBIEKTYWNEMETRYKIWSPIERAJĄZARZĄDZANIEIKAIZEN
•BUDŻETOWANIEAGILE-LEAN
•ARCHI...
SKALOWANE WYMAGANIA
Agile Update 2014
32
WYBÓR DROGI
33
Agile Update 2014
CO WYBIERASZ?
NAUKA NA BŁĘDACH I EKSPERYMENTOWANIE
(2-5 LAT)
Agile Update 2014
34
•Stwórz Backlog
•Zbuduj Zespoły
•...
Agile Update 2014
35
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Agile Update 2014
36
@krystian_kaczor
krystian.kaczor@codesprinters.com
Skalowanie metodyk Agile
(Techniki inżynieryjne)
Remigiusz Dudek
Fundament
Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE)
Repozytorium kodu (zależności)
Serwer ciągłej integracji
Filary jakości w Agile
Szybszedostarczaniewartościbiznesowej–Testy regresji(100% logikibiznesowej)
Szybka identyfikacja defektu (jeszcze na et...
Szybsze dostarczanie wartości biznesowej
Posiadanie zawsze-aktualnej dokumentacji biznesowej
Większa elastyczność w z...
Continuum testów (od testów automatyzowalnych do eksploracyjnych)
“Nauka domeny, projektowanie i wykonywanie testów ora...
Zmniejszenie liczby defektów produkcyjnych
Przetestowanie biznesowych przypadków brzegowych
Walidacja modelu biznesow...
14-11-3
Testy nie-funkcjonalne
Uniknięcie „sprintów stabilizacyjnych”
Rozszerzenie horyzontów ludzi biznesu o aspekty...
14-11-3
Manifesto for Agile Software Development
We are uncovering better ways of developing
software by doing it and h...
Thank you
Remigiusz Dudek
Prezentacje z Agile Update listopad 2014
Prezentacje z Agile Update listopad 2014
Prezentacje z Agile Update listopad 2014
Prezentacje z Agile Update listopad 2014
of 48

Prezentacje z Agile Update listopad 2014

Prezentacje z konferencji Agile Update z listopada 2014.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      


Transcripts - Prezentacje z Agile Update listopad 2014

 • 1. SKALOWANIE ANDY BRANDT PL 4AU
 • 2. CO TO JEST SKALOWANIE AGILE? •ZWINNOŚĆ(ANG. AGILITY) –ZDOLNOŚĆDOSZYBKIEJLECZPRZEMYŚLANEJZMIANY •POLEGANADOSTOSOWANIUPRODUKTU[INFORMATYCZNEGO] DOZMIENIAJĄCYCHSIĘWYMAGAŃBEZOBNIŻANIAJEGOJAKOŚCI •DOŚWIADCZENIEPOKAZAŁOJUŻ, ŻEZESPOŁYSCRUMSĄBARDZOWYDAJNEPRZYBUDOWANIUPRODUKTÓW, SCRUMJESTJEDNAKMODELEMDLAJEDNEGOMAŁEGOZESPOŁU •SKALOWANIETOROZWIĄZANIEPROBLEMU–JAKUTRZYMAĆZWINNOŚĆIINNEKORZYŚCISCRUM(IINNYCHMETODAGILE) PRZYWIELUZESPOŁACH
 • 3. WYMIARYSKALOWANIA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MAŁESKALOWANIE •Do ~55 osób, 4-6 teamów max. •Wiele problemów można nadal rozwiązać spotykając się całą grupą •Wystarcza jeden backlogi jeden PO DUŻESKALOWANIE •Więcej osób, wiele teamów •Konieczne jakieś dzielnie produktu na moduły/obszary •Nie wystarcza jeden PO
 • 4. Wymagania Komunikacja Produkt ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ 2 ZESPÓŁ 3 ZESPÓŁ 4 Produkt Efsdfsdfsdfs Sdfsdfsdfsdfs Sfsdfsdfs Fsdfsdfsadfsadfsa Fsadfasfsadfasdfasd Sadfsadfasdfasdfasdfsadfsad Safdsadfsadfsadvadf sav af asd asdvc asdvc dsfv Sdf vsdfv dsfv sdf vasf Asv asdf sadf asdfdsafd V adfv adfvfdv sdfv dfv f a adfv dfv dafv dfavadfv asdfa sdfsaf asdf asdf asdf adfasdfsadfsadf saf
 • 5. Wymagania Komunikacja Produkt 1 2 3 Moduł 1 Efsdfsdfsdfs Sdfsdfsdfsdfs Sfsdfsdfs Fsdfsdfsadfsadfsa Fsadfasfsadfasdfasd Sadfsadfasdfasdfasdfsadfsad Safdsadfsadfsadvadf sav af asd asdvc asdvc dsfv Sdf vsdfv dsfv sdf vasf Asv asdf sadf asdfdsafd V adfv adfvfdv sdfv dfv f a adfv dfv dafv dfavadfv asdfa sdfsaf asdf asdf asdf saf Moduł 2 Efsdfsdfsdfs Sdfsdfsdfsdfs Sfsdfsdfs Fsdfsdfsadfsadfsa Fsadfasfsadfasdfasd Sadfsadfasdfasdfasdfsadfsad Safdsadfsadfsadvadf sav af asd asdvc asdvc dsfv Sdf vsdfv dsfv sdf vasf Asv asdf sadf asdfdsafd V adfv adfvfdv sdfv dfv f a adfv dfv dafv dfavadfv asdfa sdfsaf asdf asdf asdf adfasdfsadfsadf saf DIABEŁ TKWI W WYMAGANIACH PRODUKT 4 1 2 3 4
 • 6. DWA ROZWIĄZANIA DLA„DUŻEGO SKALOWANIA” W zarządzaniu wymaganiami
 • 7. AUTONOMIA
 • 8. HIERARCHIA
 • 9. ZESTAWIENIE HIERARCHIA •MONOLITYCZNYPRODUKT(DUŻOZALEŻNOŚCI) •DEFACTOOGRANICZONEMOŻLIWOŚCIPO PRZYTEAMACH •ZWYKLETRUDNOŚĆWCZĘSTYMWYDAWANIUPRODUKTU(TRUDNIEJSZETESTOWANIE, TWORZENIEPRZYROSTÓW) •DLAWIELUORGANIZACJITONIESTETYJEDYNAMOŻLIWOŚĆ AUTONOMIA •MODULARNAARCHITEKTURAPRODUKTU •ZESPOŁYODPOWIEDZIALNEZAOBSZARYFUNKCJONALNE, NIEKOMPONENTYTECHNOLOGICZNE •POSWYSTARCZĄOGÓLNEUZGODNIENIACODOKIERUNKUROZWOJU •MODUŁYWYDAWANENIEZALEŻNIE •WYMAGANIETYLKOODPOWIEDNIEJARCHITEKTURYPRODUKTUALEIORGANIZACJI.
 • 10. RECEPTY NA SKALOWANIE? •LARGESCALESCRUM(LESS) BYCRAIGLARMANANDBASVODDE– HTTP://WWW.CROSSTALKONLINE.ORG/STORAGE/ISSUE- ARCHIVES/2013/201305/201305-LARMAN.PDF •SCALEDAGILEFRAMEWORK(SAFE) BYDEANLEFFINGWELL- HTTP://SCALEDAGILEFRAMEWORK.COM •SCRUMATSCALE–MODUŁOWAMETODASKALOWANIAJEFFASUTHERLANDA-HTTP://WWW.SCRUMINC.COM/SCRUM-AT-SCALE- PART-I/
 • 11. LESS
 • 12. SCRUM ATSCALE
 • 13. RECEPTY IDĄ W DWIE STRONY Empiryzm
 • 14. NIM ZAPYTASZ „CO WYBRAĆ”? •POCOCHCECIEWPROWADZAĆMETODYAGILENADUŻĄSKALĘWFIRMIE/PROJEKCIE/DZIALE/ETC.? •JAKIJESTSTANWYJŚCIOWY? •KSZTAŁTPRODUKTU–ARCHITEKTURA, STANKODU •MOŻLIWOŚCIZESPOŁÓW •OBECNESTRUKTURYIKULTURAORGANIZACJI •CZYJUŻWYKORZYSTANOISTNIEJĄCEREZERWYUSPRAWNIEŃWJEDNYMZESPOLE? •POZIOMODWAGI–LUBKONIECZNOŚCI
 • 15. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ •WSZYSTKIEMETODYIPRAKTYKIZWINNESĄZASTOSOWANIEMEMPIRYZMUDOTWORZENIAOPROGRAMOWANIA •EMPIRYZMNIEMOŻEBYĆZGÓRYZAPLANOWANY–TOPRZECIWIEŃSTWOPODEJŚCIAPREDYKCYJNEGO •ZMIANYPROCESUIKULTURYNIEDASIĘDOKOŃCANARZUCIĆODGÓRNIE •PROCESEMPIRYCZNYNIEMASTANUKOŃCOWEGO •KAŻDAMETODAJESTKROKIEMKUDALSZEMUROZWOJOWI •SAMPROCESNAPOZIOMIESTRUKTURYIZARZĄDZANIANIEWYSTARCZY, NIEZBĘDNESĄODPOWIEDNIEPRAKTYKITECHNICZNE
 • 16. CZY WARTO SIĘGAĆPO POMOC? •KONSULTANCIICOACHEPRZYNOSZĄ: •ZEWNĘTRZNESPOJRZENIENAWASZEPROBLEMY •WIEDZĘOISTNIEJĄCYCHMETODACHIPRAKTYKACH •DOŚWIADCZENIE •OPARTENANIMPRZEKONANIE, ŻEMOŻNA(„DASIĘ”) •CHYBAWARTO
 • 17. ANDY@CODESPRINTERS.COM DZĘKUJĘ
 • 18. SKALOWANIE PROCESÓW DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA Agile Update 2014 20
 • 19. AGENDA •ORGANIZACJAZESPOŁÓW •ZARZĄDZANIEWYMAGANIAMIIARCHITEKTURĄ •KTÓRĄDROGĘWYBIERZESZ? Agile Update 2014 21
 • 20. NIE MA NIC LEPSZEGO NIŻ ZESPÓŁ AGILE •MAŁY •SAMO-OGRANIZUJĄCYSIĘ •WSKROŚ-FUNKCJONALNY •ZESPÓŁPROFESJONALISTÓW •DOSTARCZAWARTOŚĆPOPRZEZREALIZOWANIEUSERSTORY •ZORIENTOWANYNAOSIĄGANIECELÓWIREALIZOWANIEWIZJIPRODUKTU Agile Update 2014 22
 • 21. KRÓTSZY TIME TO MARKET CZAS DOSTARCZANIE WARTOŚCI Agile Update 2014 23
 • 22. ALE JAK TO ZROBIĆ W DUŻEJ ORGANIZACJI? Agile Update 2014 24 ?
 • 23. ORGANIZACJA ZESPOŁÓW 25 Agile Update 2014
 • 24. ZSYNCHRONIZUJ ZESPOŁY Agile Update 2014 26 Release on Demand Major Release Customer Upgrade Customer Preview Major Release New Feature Develop on Cadence PI PI PI PI PI
 • 25. SKORZYSTAJ ZE SCRUM + XP Agile Update 2014 27 Agile Architecture Continuous Integration Test-First Refactoring Pair Work Collective Ownership
 • 26. ZOPTYMALIZUJ CAŁOŚĆ Agile Update 2014 28 “System musi być zarządzany. Nie będzie się sam zarządzał. Komponenty pozostawione same sobie, staną się samolubnymi, konkurencyjnymi, niezależnymi centrami zysku, i w dlatego zniszczą system. […] Sekretem jest współpraca pomiędzy komponentami skupiona na celu organizacji.” —W. Edwards Deming
 • 27. OPTYMALIZUJ NA PROGRAM •SAMO-ORGANIZUJĄCYSIĘZESPÓŁZESPOŁÓW •SPRINTY2 TYGODNIOWE •WSPÓLNEPLANOWANIEWYDANIAISZACOWANIE •ŚLEDZIZALEŻNOŚCINAPROGRAMBOARD •SCRUMOFSCRUMS •RTE + PRODUCTMANAGEMENT+ SYSTEMTEAM+ SYSTEMARCHITECT+ DEVOPS+ UX •DOSTARCZAFUNKCJONALNOŚCIZEWSPÓLNEGOBACKLOGU Agile Update 2014 29
 • 28. ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI I ARCHITEKTURĄ 30 Agile Update 2014
 • 29. AGILE PORTFOLIO •SCENTRALIZOWANASTRATEGIA •OBIEKTYWNEMETRYKIWSPIERAJĄZARZĄDZANIEIKAIZEN •BUDŻETOWANIEAGILE-LEAN •ARCHITEKTURAENTERPRISEJESTWBUDOWANA •KANBANOBRAZUJEPRACĘNADPOTFOLIO •SKUPIENIENAEPIKACHBIZNESOWYCHIARCHITEKRURYWYNIKAJĄCYCHZCELÓWSTRATEGICZNYCHORGANIZACJI Agile Update 2014 31
 • 30. SKALOWANE WYMAGANIA Agile Update 2014 32
 • 31. WYBÓR DROGI 33 Agile Update 2014
 • 32. CO WYBIERASZ? NAUKA NA BŁĘDACH I EKSPERYMENTOWANIE (2-5 LAT) Agile Update 2014 34 •Stwórz Backlog •Zbuduj Zespoły •Przeszkol organizację •Wystartuj pierwszy pociąg SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE (MIESIĄC?)
 • 33. Agile Update 2014 35
 • 34. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Agile Update 2014 36 @krystian_kaczor krystian.kaczor@codesprinters.com
 • 35. Skalowanie metodyk Agile (Techniki inżynieryjne) Remigiusz Dudek
 • 36. Fundament Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) Repozytorium kodu (zależności) Serwer ciągłej integracji
 • 37. Filary jakości w Agile
 • 38. Szybszedostarczaniewartościbiznesowej–Testy regresji(100% logikibiznesowej) Szybka identyfikacja defektu (jeszcze na etapie programowania) Precyzyjnaidentyfikacjadefektu(z dokładnościądo biznesowejodpowiedzialnościklasy) Bezpieczniejszyrefactoring kodu mającopisaneodpowiedzialnościbiznesowemożemyje świadomiezmienić Bezpieczeństwozmian Zdobycieczasunatesty eksploracyjne Cel Test DrivenDevelopment Testy pisane przed kodem produkcyjnym Testy pisane z perspektywy biznesowej Miara pokrycia kodu testami Jak osiągnąć cel? Testy jednostkowe
 • 39. Szybsze dostarczanie wartości biznesowej Posiadanie zawsze-aktualnej dokumentacji biznesowej Większa elastyczność w zarządzaniu projektem Stworzenie zespołów cross-feature Skrócenie okresu “wejścia do projektu” Macierz pokrycia wymagań Testy regresji (główne ścieżki) Cel Zautomatyzowane testy akceptacyjne “Specyfikacja poprzez przykłady” BDD Framework (JBehave, SPOCK) Jak osiągnąć cel?
 • 40. Continuum testów (od testów automatyzowalnych do eksploracyjnych) “Nauka domeny, projektowanie i wykonywanie testów oraz analiza ich wyników jednocześnie” Analogia –Spacer po parku –Przedzieranie się przez dżunglę Testy eksploracyjne -Wprowadzenie
 • 41. Zmniejszenie liczby defektów produkcyjnych Przetestowanie biznesowych przypadków brzegowych Walidacja modelu biznesowego wg. którego działa aplikacja Wsparcie dla innowacji w testowaniu Cel Uczyć się biznesu by identyfikować biznesowe przypadki brzegowe Uczyć się krytycznego myślenia Debug Jak osiągnąć cel? Testy eksploracyjne
 • 42. 14-11-3 Testy nie-funkcjonalne Uniknięcie „sprintów stabilizacyjnych” Rozszerzenie horyzontów ludzi biznesu o aspekty nie-funkcjonalne Cel Metoda perspektyw CUPRIMDSO FURPS Cykliczna walidacja Jak osiągnąć cel?
 • 43. 14-11-3 Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.
 • 44. Thank you Remigiusz Dudek

Related Documents