Skala procjene nastavnikove demokratičnostiU ovoj skali nema pravog ili krivog odgovora.Pozorno pročitaj svaku tvrdnju.Ska...
LEDOLOMAC:PODJELITI SKUPINU NA TRI OTPRILIKE JEDNAKE SKUPINE.1. PRIPREMA RADIONICE: 1. Dati svakom polazniku komad papi...
of 2

Nastavnikova demokrati¦źnost

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      Business      


Transcripts - Nastavnikova demokrati¦źnost

  • 1. Skala procjene nastavnikove demokratičnostiU ovoj skali nema pravog ili krivog odgovora.Pozorno pročitaj svaku tvrdnju.Skala se popunjava tako da u svaku crtu koja se nalazi između dvije oprečnekarakteristike staviti oznaku X na onom djelu skale koji odgovara vašoj procjene.Ako osoba koju procjenjujete ima oštar glas onda to označite ovakooštar glas X ljubazan glasoštar glas ljubazan glasnaređuje predlaževrši pritisak utječezahtjeva pridobivasuradnju za suradnjunameće nudimišljenje svoje mišljenjekritizira ohrabrujeupozorava ističena greške pozitivnokažnjava pomažesam govori sluša druge 1Skala procjene nastavnikove demokratičnosti:Bognar, L. Matijević, M.
  • 2. LEDOLOMAC:PODJELITI SKUPINU NA TRI OTPRILIKE JEDNAKE SKUPINE.1. PRIPREMA RADIONICE: 1. Dati svakom polazniku komad papira A4 2. Zamoliti polaznike da ga saviju jedanput, dvaput i odlome vrh. 3. Nakon trećeg savijanja da urade isto. 4. Poslije svakog savijanja odlomi po vrh tako složenog papira 5. Poslije svaki polaznik odmota papir. 6. Dobili smo kod svakog polaznika različite oblike.Objasnite im da iako je svatko postupao sukladno dobivenim jednakim uputama dobilismo različite oblike. To je zato što smo mi svi različiti ljudi, nema na svijetu niti jednaidentična osoba.2. SKALA PROCJENE NASTAVNIČKE DEMOKRATIČNOSTI 1. Podijeliti svim polaznicima skalu procjene nastavničke demokratičnosti 2. Neka svaki polaznik ispuni skalu. Poslije neka prokomentiraju dobivene rezultate. 3. Između sebe neka zamjene skale i napišu svoje viđenje te osobe. 4. Razgovarati o različitosti rezultata. 5. Od svake grupe neka izađe predstavnik i neka kaže svoje zaključke grupe KOJE NAPISATI NA PLOČU.Nakon toga popričati i prokomentirati rezultate i dojmove. 2Skala procjene nastavnikove demokratičnosti:Bognar, L. Matijević, M.

Related Documents