Projekt: RECITE STOP NASILJU!
Prevencija nasilja među učenicima
Voditelji:
Jelena Mamić, prof.
mr.sc. Andreja Marcetić
Uče...
Moduli
1. Kultura doma
2. Neprimjerene pojavnosti u domu i okolini
3. Prevencija nasilja u različitim okolnostima
4. Spoln...
KULTURA DOMA
cilj
– informirati učenike o osnovnim elementima
organizacijske kulture
– osvijestiti važnost i unaprijediti ...
NEPRIMJERENE POJAVNOSTI U DOMU
I OKOLINI
Cilj
– prevenirati neprimjereno ponašanje te promovirati
prilagođeno ponašanje u ...
PREVENCIJA NASILJA U RAZLIČITIM
OKOLNOSTIMA
Cilj
– osposobiti učenike za prepoznavanje oblika nasilnog
ponašanja
– promovi...
SPOLNO / RODNO NASILJE I NASILJE U
VEZAMA
Cilj
• usvojiti informacije o rodno uvjetovanom nasilju
• započeti proces povezi...
KULTURA DOMA
8
Organizacijska kultura
– zajedničko mišljenje
– ideologija
– koherentni skup uvjerenja
– skup podijeljenih osnovnih vrij...
9
Funkcije kulture
• određivanje granica
• osjećaj identiteta
• razvoj pripadnosti
• stabilnost sustava
• značenje okoline
SASTAVNICEORGANIZACIJSKE
KULTURE
ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI
sve ono što je dobro za organizaciju
i što bi se moralo ili tr...
IZGLED I
UGOĐAJ
DOMA
MEĐULJUDSKI
ODNOSI U
DOMU
PRAVILA
PONAŠANJA U
DOMU
IZBORNI /
POSEBNI
PROGRAMI I
AKTIVNOSTI U
DOMU
Kul...
Radionica
Kultura doma
Anketni upitnik
Autoritet
• ugled, utjecaj; nadmoćnost (duhovna,
moralna, pravna), zakonita vlast, zakon koji je
na snazi;
• priznata veli...
AUTORITARNI STIL / AUTORITATIVNI STIL
AUTORITARNI STIL
• kombinacija emocionalne hladnoće i čvrste kontrole
• „Veliki vođa...
Kultura doma
Evaluacija radionice
Evaluacija radionice
Zahvaljujemo na pozornosti!
of 19

Prevencija nasilja među mladima kultura doma

Prevencija nasilja - kultura doma
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prevencija nasilja među mladima kultura doma

 • 1. Projekt: RECITE STOP NASILJU! Prevencija nasilja među učenicima Voditelji: Jelena Mamić, prof. mr.sc. Andreja Marcetić Učenici – edukatori: Ema Milović Anamarija Gregurović Antonio Matošević
 • 2. Moduli 1. Kultura doma 2. Neprimjerene pojavnosti u domu i okolini 3. Prevencija nasilja u različitim okolnostima 4. Spolno / rodno nasilje i nasilje u vezama
 • 3. KULTURA DOMA cilj – informirati učenike o osnovnim elementima organizacijske kulture – osvijestiti važnost i unaprijediti kulturu ustanove ishodi – ponašati se u skladu s pozitivnom kulturom ustanove – primjenjivati asertivne obrasce ponašanja – prepoznati sastavne elemente organizacijske kulture (vrijednosti, norme i običaji, komunikacija)
 • 4. NEPRIMJERENE POJAVNOSTI U DOMU I OKOLINI Cilj – prevenirati neprimjereno ponašanje te promovirati prilagođeno ponašanje u socijalnim situacijama – analizirati nasilnička ponašanja u sportu i na stadionima Ishodi – analizirati, povezati, usvojiti sadržaje odgovornog ponašanja – analizirati neprimjerene oblike ponašanja (neprimjerena komunikacija, stigmatizacija, omalovažavanje, vrijeđanje) – promovirati odgovorno ponašanje – primijeniti nenasilnu komunikaciju
 • 5. PREVENCIJA NASILJA U RAZLIČITIM OKOLNOSTIMA Cilj – osposobiti učenike za prepoznavanje oblika nasilnog ponašanja – promovirati pravo na sigurnost i zaštitu od nasilja – analizirati nasilnička ponašanja Ishodi – primijeniti nenasilna metode u rješavanju problema – iskazati empatiju prema vršnjacima i odraslima – promovirati odgovorno ponašanje – primijeniti nenasilnu komunikaciju
 • 6. SPOLNO / RODNO NASILJE I NASILJE U VEZAMA Cilj • usvojiti informacije o rodno uvjetovanom nasilju • započeti proces povezivanja vlastitog ponašanja i vlastite svakodnevne komunikacije s rodnim / spolnim nasiljem i uvažavanjem • informirati se o načinima pomaganja prilikom izloženosti nasilju u vezama Ishodi • prepoznati različite oblike rodno uvjetovanog nasilja • prepoznati načine pomaganja sebi i drugima u slučaju izloženosti spolno / rodno uvjetovanom nasilju • prepoznati obilježja nasilne veze • definirati različite oblike i moguće posljedice nasilnog spolnog ponašanja
 • 7. KULTURA DOMA
 • 8. 8 Organizacijska kultura – zajedničko mišljenje – ideologija – koherentni skup uvjerenja – skup podijeljenih osnovnih vrijednosti – temeljne pretpostavke – zajednička vjerovanja – važna shvaćanja – kolektivne želje – kolektivno programiranje svijesti
 • 9. 9 Funkcije kulture • određivanje granica • osjećaj identiteta • razvoj pripadnosti • stabilnost sustava • značenje okoline
 • 10. SASTAVNICEORGANIZACIJSKE KULTURE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI sve ono što je dobro za organizaciju i što bi se moralo ili trebalo dogoditi ORGANIZACIJSKA KLIMA radna atmosfera u organizaciji, a utječe na motivaciju, proizvodnost, kreativnost i inovacije MENADŽERSKI STIL ponašanje rukovodećih osoba i uprave poduzeća
 • 11. IZGLED I UGOĐAJ DOMA MEĐULJUDSKI ODNOSI U DOMU PRAVILA PONAŠANJA U DOMU IZBORNI / POSEBNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI U DOMU Kultura doma
 • 12. Radionica Kultura doma
 • 13. Anketni upitnik
 • 14. Autoritet • ugled, utjecaj; nadmoćnost (duhovna, moralna, pravna), zakonita vlast, zakon koji je na snazi; • priznata veličina (u nekoj struci), priznat stručnjak • čin, djelo, princip, institucija, zakon, misao, itd. koji imaju snagu utjecaja na osnovu poštovanja zbog vrijednosti, uvjerljivosti, duhovne snage
 • 15. AUTORITARNI STIL / AUTORITATIVNI STIL AUTORITARNI STIL • kombinacija emocionalne hladnoće i čvrste kontrole • „Veliki vođa” zapovijeda i očekuje pokoravanje • vodi uz pomoć davanja ili ustezanja nagrada i kazni • delegira i donosi odluke bez pitanja podređenog za mišljenje • brzo donosi odluke • jednosmjerni kanali komunikacije • previsoki zahtjevi, strog nadzor i kontrola • emocionalna hladnoća • učenje samokontrole (vladanja sobom) • poslušnost autoritetu koji ne objašnjava svoje odluke i postupke • postavljane granice i pravila čiji se prekršaji kažnjavaju • odnos se temelji se na odnosima nadređenosti i podređenosti te odnosu nagrade i kazne Dominiraju: • nesigurnost i povučenost / agresivnost, ćudljivost, niski prag tolerancije na frustracije • strah, nepovjerenje, nezadovoljstvo, uzrujanost, neiskrenost, lažno poštovanje, neuspješnost u rješavanju problema, stalna briga kako udovoljiti AUTORITATIVNI STIL • kombinacija emocionalne topline i čvrste kontrole • zahtjeve primjereni mogućnostima • postavljanje granica, • nadzor i kontrolu uz veliku toplinu, ljubav i podršku • razvijanje znatiželje, samouvjerenosti, kreativnosti, sreće, motivacije i nezavisnost osjećaja • temelji se na odnosima demokratičnosti • komunikacija, poticanje, vođenje računa o osjećajima • kontrola je usmjerena na nepoželjna ponašanja a ne osobnost Dominiraju: • samopouzdanje, sigurnost u sebe, potreba za postignućima, visoki stupanj samokontrole • osjećaj povjerenja, iskrenosti, poštovanja, zrele odgovornosti
 • 16. Kultura doma
 • 17. Evaluacija radionice
 • 18. Evaluacija radionice
 • 19. Zahvaljujemo na pozornosti!