Owl Illustration Agencyandrej kiszling
design
think-
ing
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
zarobí prachy
a pomôže ku
sláve
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
schopnost
rozmýšlat ako
dizajnér
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
ˇ
ˇ
ako bude užívatel
produkt alebo
službu využívatť
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
ˇ
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
ako
zomrel
majitel
segway?
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
spadol.
z útesu.
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
na
segwayi.
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
design:
always
first
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
Em-
patia
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
otvor-
ená
hlava
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
ex
peri-
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
mentá-
torstvo
vymysliet/kopírovat
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
ko
labo-
rant!
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
inšpirácia
(v extrémoch)
prototyping
(testovanie - ideálne aj
s predajom)
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
Implementácia
s pridanou hodnotou
- umeleckou
-storytelling
-komunikácia
design
think-
ing
owlillustration.comandrej kiszling
Team
owlillustration.comandrej kiszling
min.
dvaja
owlillustration.comandrej kiszling
team
nie sú...
owlillustration.comandrej kiszling
budget:
nako-
leniz-
mus!!
owlillustration.comandrej kiszling
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
konex-
ie
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
niche, o
ktoré sa
zaujima 0,1%
je u nás....č
Owl Illustration Agencyandrej kiszling
niche, o
ktoré sa
zaujima 0,1%
700 000č
Design Thinking & Creative Economy
of 29

Design Thinking & Creative Economy

Rýchla prezentácia o základoch design thinkingu, service designu a kreatívnej ekonomike. -- Quick slides about bits of design thinking, service design and creative economy.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      


Transcripts - Design Thinking & Creative Economy

 • 1. Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 2. design think- ing Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 3. zarobí prachy a pomôže ku sláve Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 4. schopnost rozmýšlat ako dizajnér Owl Illustration Agencyandrej kiszling ˇ ˇ
 • 5. ako bude užívatel produkt alebo službu využívatť Owl Illustration Agencyandrej kiszling ˇ
 • 6. Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 7. ako zomrel majitel segway? Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 8. spadol. z útesu. Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 9. na segwayi. Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 10. design: always first Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 11. Em- patia Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 12. Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 13. otvor- ená hlava Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 14. Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 15. Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 16. ex peri- Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 17. mentá- torstvo vymysliet/kopírovat Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 18. ko labo- rant! Owl Illustration Agencyandrej kiszling
 • 19. Owl Illustration Agencyandrej kiszling inšpirácia (v extrémoch) prototyping (testovanie - ideálne aj s predajom)
 • 20. Owl Illustration Agencyandrej kiszling Implementácia s pridanou hodnotou - umeleckou -storytelling -komunikácia
 • 21. design think- ing owlillustration.comandrej kiszling
 • 22. Team owlillustration.comandrej kiszling
 • 23. min. dvaja owlillustration.comandrej kiszling
 • 24. team nie sú... owlillustration.comandrej kiszling
 • 25. budget: nako- leniz- mus!! owlillustration.comandrej kiszling
 • 26. Owl Illustration Agencyandrej kiszling konex- ie
 • 27. Owl Illustration Agencyandrej kiszling niche, o ktoré sa zaujima 0,1% je u nás....č
 • 28. Owl Illustration Agencyandrej kiszling niche, o ktoré sa zaujima 0,1% 700 000č

Related Documents