Idea powstania rynków hurtowych
• Budowa rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce
została zainicjowana w lipcu 1996 r. ...
Wsparcie kapitałowe
W programie przewidziano wsparcie kapitałowe
spółek za pośrednictwem agencji rządowych, które
obejmow...
Idea powstania rynków hurtowych
• Kontynuacją podjętych działań był „Rządowy program
budowy i rozwoju rynków hurtowych i W...
Podział rynków hurtowych w Polsce
•
•
12 powstałych w ramach programów rządowych,
15 rolno-spożywczych rynków hurtowych,...
Podział rynków hurtowych w Polsce
W ramach resortowego i rządowych programów budowy i rozwoju rynków
hurtowych funkcjonują...
Podział rynków hurtowych w Polsce
Do regionalnych rynków hurtowych
powstałych w ramach ww. programów należą:
1.
2.
3.
4.
5...
Podział rynków hurtowych w Polsce
Rynki hurtowe nieobjęte programami rządowymi,
z udziałem kapitału zaangażowanego
przez s...
Podział rynków hurtowych w Polsce
Do rynków hurtowych powstałych
przy współudziale kapitału prywatnego należą:
1.
2.
3.
4...
Finansowanie budowy rynków hurtowych
•
•
Podstawową formę finansowania rynków stanowiły środki uzyskiwane
w ramach emisj...
Finansowanie budowy rynków hurtowych
•
Do rynków tych zaliczono rynki:
– warszawski,
– poznański,
– łódzki
– wrocławski,
...
Struktura kapitałowa rynków hurtowych w Polsce
Czynniki determinujące rozwój rynków hurtowych w Polsce
Lokalizacja jest jednym z najważniejszych czynników decydujących
o...
Czynniki determinujące rozwój rynków hurtowych w Polsce
WNIOSEK: najkorzystniejszą
lokalizację dla rynków hurtowych stano...
Nasza lokalizacja
Rys historyczny-powstania LRH S.A.
•
•
•
Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Elizówce (w momencie
zawiązania Spółki...
Rys historyczny-powstania LRH S.A.
•
•
•
Senat Akademii Rolniczej w Lublinie uchwałami z 24.III.1995 r. oraz
15.XII.199...
Rozpoczęcie inwestycji budowy rynku
•
•
•
Rozpoczęcie inwestycji poprzedzone zostało „studium wykonalności”
zawierającym...
Proces inwestycyjny
Budowa Rynku w Elizówce rozpoczęła się w czerwcu 1997r.
od makroniwelacji terenu i trwała do końca maj...
Finansowanie inwestycji
Źródła finansowania inwestycji
W skład akcjonariuszy weszły agendy rządowe takie jak:
• Agencja Restrukturyzacji i Moderni...
Finansowanie inwestycji
• Wysoki koszt inwestycji wymusił na Spółce zaciągnięcie kredytu.
• Podpisanie umowy kredytowej z ...
Kredyt
Zadłużenie wynikające z zaciągnięcia kredytów w bankach w celu
budowy infrastruktury było lub jest nadal ważnym pro...
Obecna struktura akcjonariatu
Suma akcjonariuszy 541
Początek nowej jakości
• Przed powstaniem Lubelskiej Giełdy Rolno Ogrodniczej
w Elizówce handel produktami rolno-spożywczy...
Rynek Elizówka dziś
to ponadregionalne
Centrum Handlu Hurtowego
Rynek Elizówka obecnie
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. jest najdalej wysuniętym na wschód
Rynkiem w Unii Europejskiej.
Stał si...
Początek nowej jakości
Otwarcie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
w Elizówce nastąpiło 1 września 200 roku
Rynek Elizówka obecnie
Spółka posiada obecnie 47,26 ha gruntów,
w ramach których 18 ha, stanowi zurbanizowaną
infrastruktu...
Rynek Elizówka obecnie
Na terenie Rynku Elizówka funkcjonują różne rodzaje hal
handlowo-magazynowych,
przystosowanych
do
p...
Oferta Rynku Elizówka
Oferta Rynku Elizówka
Na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. wynajmuje
powierzchnię handlową ponad 160 firm, które pr...
Misja Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
Głównym celem rozwoju Lubelskiego Rynku
Hurtowego jest stworzenie jak najlepszych
w...
Dlaczego warto kupować u nas?
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. zapewnia:
•
płynność i elastyczność obrotu towarowego;
•
real...
Nasi odbiorcy
Głównymi klientami Rynku Elizówka, zarówno
po stronie sprzedających jak i kupujących,
są jednostki o charakt...
Nowoczesność
Nowoczesna
infrastruktura
i
wdrożony
zintegrowany system zapewnienia bezpieczeństwa
żywności ISO 9001:2008 or...
Nowoczesność
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. dba
o bezpieczeństwo zdrowotne żywności, poprzez
oferowanie swoim najemcom, nieod...
Wycieczka po Rynku - siedziba Zarządu
Wjazd na teren Rynku Elizówka
Panorama Rynku Elizówka
Panorama Rynku Elizówka
Centrum rynku hurtowego:
pawilony handlowe (hale) i optymalna
sieć parkingów
Widok na zadaszenia dla producentów
Panorama Rynku Elizówka
Rynek Producentów - wiaty
Szeroki wybór świeżych warzyw
Handel hurtowy kwiatami w halach
Handel artykułami spożywczymi w halach
Profesjonalne i nowoczesne chłodnie
Współpraca z różnymi podmiotami
• W celu stworzenia jak najlepszych warunków handlu oraz obsługi 
klientów, na Rynku Hurto...
Rozwój Rynku Elizówka – nowe inwestycje
• Rosnący popyt na powierzchnie handlowe stał się
wyzwaniem do podjęcia nowych inw...
Dywersyfikacja działań
• Lubelski  Rynek  Hurtowy  w  ramach  prowadzonej  przez  siebie 
działalności  i  możliwościami  ...
Giełda samochodowa
Giełda samochodowa
Centrum Handlu Zagranicznego i Promocji
Centrum Handlu Zagranicznego i Promocji
W ramach Spółki funkcjonuje Centrum 
Handlu Zagranicznego i Promocji, działające ...
Prezentacja rynek elizówka projekt pl-by_ua
Prezentacja rynek elizówka projekt pl-by_ua
Prezentacja rynek elizówka projekt pl-by_ua
of 57

Prezentacja rynek elizówka projekt pl-by_ua

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Social Media      


Transcripts - Prezentacja rynek elizówka projekt pl-by_ua

 • 1. Idea powstania rynków hurtowych • Budowa rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce została zainicjowana w lipcu 1996 r. „Rządowym Programem Organizacji Rynków Hurtowych i Giełd Towarowych do 2000r.˝ • Założenia programu: to budowa nowoczesnej infrastruktury rynku rolno-spożywczego w postaci rynków hurtowych i giełd towarowych, której głównymi organizatorami i uczestnikami byliby: – producenci rolni, grupy producentów i ich związki – hurtownicy, przy znaczącym wsparciu samorządów lokalnych. – zakładano również znaczące wejście kapitałowe do spółek ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych.
 • 2. Wsparcie kapitałowe W programie przewidziano wsparcie kapitałowe spółek za pośrednictwem agencji rządowych, które obejmowały akcje za gotówkę (ARiMR oraz ARR) bądź aport gruntów przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP). Wsparcie ze strony ARiMR określono na 2-5 mln zł, w zależności od kategorii rynku.
 • 3. Idea powstania rynków hurtowych • Kontynuacją podjętych działań był „Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych i Warszawskiej Giełdy Towarowej - I etap” z 1999 r. oraz „Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych - II etap” z 2001r. • Rolno-spożywcze rynki hurtowe, powstałe w ramach wymienionych programów, są spółkami kapitałowymi działającymi zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa. Nie ma odrębnego aktu prawnego regulującego ich działalność.
 • 4. Podział rynków hurtowych w Polsce • • 12 powstałych w ramach programów rządowych, 15 rolno-spożywczych rynków hurtowych, w formie: – – – – spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. • 1 rynek powstały z wykorzystaniem pomocy finansowej z zagranicy – (10 mln franków przekazał Rząd Konfederacji Szwajcarskiej) - na budowę Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu
 • 5. Podział rynków hurtowych w Polsce W ramach resortowego i rządowych programów budowy i rozwoju rynków hurtowych funkcjonują obecnie 4 rynki o zasięgu ponadregionalnym. Są to: 1. 2. 3. 4. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach; Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku; Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce k. Lublina; Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu. Do rynków hurtowych o zasięgu ponadregionalnym należy również 5. Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, która powstała bez zaangażowania finansowego ARiMR.
 • 6. Podział rynków hurtowych w Polsce Do regionalnych rynków hurtowych powstałych w ramach ww. programów należą: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku; Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy ˝Giełda Elbląska˝ S.A. w Elblągu; Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy ˝Giełda Hurtowa˝ S.A. w Legnicy; Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu; Podkarpackie Centrum Hurtu ˝Agrohurt˝ S.A. w Rzeszowie; Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w Tarnowie; Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. w Wałbrzychu; Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze.
 • 7. Podział rynków hurtowych w Polsce Rynki hurtowe nieobjęte programami rządowymi, z udziałem kapitału zaangażowanego przez samorządy oraz Skarb Państwa, to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku Białej; Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. w Gorzowie Wielkopolskim; Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska sp. z o.o. w Kaliszu; Zakład Targowisk Miejskich - Zakład Budżetowy Miasta Katowice w Katowicach; Łódzkie Centrum Handlowe „Zjazdowa” S.A. w Łodzi; Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu.
 • 8. Podział rynków hurtowych w Polsce Do rynków hurtowych powstałych przy współudziale kapitału prywatnego należą: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ˝Fasty˝ Rynek Hurtowy Rolno-Spożywczy sp. z o.o. w Białymstoku; Centrum Handlu Hurtowego sp. z o.o. w Katowicach; Zachodniopomorskie Centrum Hurtowe Rolhurt - Dariusz Jakubowski w Szczecinie; Praska Giełda Spożywcza Agro-Technika S.A.w Warszawie; Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Targpiast sp. z o.o. we Wrocławiu; Firma ˝Synergia˝ Ryszard Kostelecki w Tychach; ˝Pekaes˝ Giełda Hurtowa sp. z o. o. w Częstochowie; Pilski Rynek Hurtowy sp. z o. o. w Pile. Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. w Kielcach
 • 9. Finansowanie budowy rynków hurtowych • • Podstawową formę finansowania rynków stanowiły środki uzyskiwane w ramach emisji akcji spółek. Uzupełnienie środków na finansowanie inwestycji, spółki uzyskiwały w drodze inwestycyjnego kredytu bankowego, który był spłacany z przychodów uzyskiwanych z dzierżawy stanowisk i opłat wjazdowych. Takie założenia przyjęły spółki przy tworzeniu projekcji finansowych budowanych rynków. Do 1996 r. powstało ok. 30 spółek o bardzo zróżnicowanym kapitale, z których część podjęła działalność inwestycyjną na bazie obiektów wniesionych aportem przez wojewodów, samorządy bądź inne podmioty. Były to spółki o znaczeniu regionalnym. Powstały również spółki o znaczeniu ponadregionalnym, zlokalizowane w dużych aglomeracjach miejskich i o dużym potencjale produkcji ogrodniczej i sadowniczej.
 • 10. Finansowanie budowy rynków hurtowych • Do rynków tych zaliczono rynki: – warszawski, – poznański, – łódzki – wrocławski, – lubelski, – gdański – i śląski. • Rynki te, z wyłączeniem śląskiego, podjęły inwestycje o parametrach zbieżnych z unijnymi i były budowane od podstaw, łącznie z całą infrastrukturą techniczną. Uruchomiono również Warszawską Giełdę Towarową. •
 • 11. Struktura kapitałowa rynków hurtowych w Polsce
 • 12. Czynniki determinujące rozwój rynków hurtowych w Polsce Lokalizacja jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju centrów handlu hurtowego oraz o ich pozycji rynkowej. Przyjmuje się, że za wyborem lokalizacji rynków hurtowych przemawiają następujące czynniki: • Wielkość aglomeracji • Możliwości produkcyjne regionu • Możliwości eksportowe • Możliwości rozwoju i odbudowy stosunków handlowych ze wschodem • Szlaki komunikacyjne • Możliwości kapitałowe • Wielkość terenu zajmowanego przez rynek
 • 13. Czynniki determinujące rozwój rynków hurtowych w Polsce WNIOSEK: najkorzystniejszą lokalizację dla rynków hurtowych stanowią obrzeża dużych aglomeracji miejskich, położone obok głównych tras wyjazdowych/wjazdowych W oparciu m.in. o tę zasadę powstał Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
 • 14. Nasza lokalizacja
 • 15. Rys historyczny-powstania LRH S.A. • • • Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Elizówce (w momencie zawiązania Spółki: Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza Spółka Akcyjna) powstał w ramach rządowego „Programu budowy sieci rynków hurtowych i giełd rolnych”- jako rynek hurtowy o zasięgu ponadregionalnym. Spółka została związana 18 lipca 1995 r. Założycielami Spółki było 19 podmiotów. Kapitał akcyjny Spółki wynosił 1.131.500 zł i dzielił się na 11.315 akcji o wartości nominalnej po 100 zł każda. Jako podmiot gospodarczy Spółka została zarejestrowana w dniu 25 września 1995 roku w XI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lublinie i rozpoczęła działalność 1 października 1995r. Głównym inicjatorem założenia Spółki byli producenci i ich związki oraz Ministerstwo Rolnictwa.
 • 16. Rys historyczny-powstania LRH S.A. • • • Senat Akademii Rolniczej w Lublinie uchwałami z 24.III.1995 r. oraz 15.XII.1995 r. wyraził zgodę na wniesienie gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym Akademii Rolniczej w Lublinie o łącznej powierzchni 56,37 ha położonych we wsi Kolonia Elizówka jako aportu do Spółki Akcyjnej Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza z siedzibą w Lublinie, otrzymując w zamian udziały w postaci akcji imiennych. Mocą aktu notarialnego dnia 9 stycznia 1998 r. Akademia Rolnicza w Lublinie objęła dodatkowe akcje wnosząc do spółki aport w postaci prawa użytkowania wieczystego kolejnych działek o łącznej powierzchni 53 ary. Teren ten stał się miejscem planowania nowoczesnej inwestycji jaką stał się obecnie funkcjonujący Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
 • 17. Rozpoczęcie inwestycji budowy rynku • • • Rozpoczęcie inwestycji poprzedzone zostało „studium wykonalności” zawierającym szczegółowe badania marketingowe oraz biznes plan przyszłej inwestycji. W przygotowywaniu przyszłych założeń rynku hurtowego brano pod uwagę doświadczenia zagranicznych specjalistów z tej branży, biorących udział w pracach projektowych, zmierzających do właściwego opracowania założeń dla funkcjonowania opłacalnego i konkurencyjnego rynku hurtowego. Szczególną uwagę zwrócono na dwie zasady, niezbędne do zaistnienia tak zorganizowanego podmiotu jakim jest rynek hurtowy. I zasada – obecność minimum 500 operatorów na Rynku II zasada – sprzedaż przez operatora od 15 do 25 ton owoców i warzyw rocznie z 1 m² wynajmowanej powierzchni.
 • 18. Proces inwestycyjny Budowa Rynku w Elizówce rozpoczęła się w czerwcu 1997r. od makroniwelacji terenu i trwała do końca maja 2000 r. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla Spółki w 1999 r. było podpisanie i realizowanie kontraktu na Generalne Wykonawstwo inwestycji. W wyniku przeprowadzenia międzynarodowego przetargu nieograniczonego 19 lutego 1999 r. został podpisany kontrakt z Mostostal Export i Wayss & Freytag Joint Venture na wykonanie obecnego Rynku Elizówka. Łączny koszt budowy Rynku w Elizówce wg cen w 2000 roku, wyniósł ok. 80 mln PLN, tj. około 20 mln $.
 • 19. Finansowanie inwestycji
 • 20. Źródła finansowania inwestycji W skład akcjonariuszy weszły agendy rządowe takie jak: • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, • Agencja Nieruchomości Rolnych (przed 2004r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa). Spółka finansowana była również przez: • drobnych akcjonariuszy, będących producentami rolnymi – 248 osób, • samorządy i gminy 24 podmioty, • firmy i biznes lokalny 249 podmiotów. • w II etapie inwestycję wspomógł kredyt w Banku Światowym.
 • 21. Finansowanie inwestycji • Wysoki koszt inwestycji wymusił na Spółce zaciągnięcie kredytu. • Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Światowym nastąpiło w Waszyngtonie, 6 października 1998 roku. Bank Światowy wyraził zgodę na udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 20 mln DEM (10 225 837,62 EURO) z okresem spłaty kredytu w latach: od 2004 do 2013 roku, przy 100 % gwarancji Skarbu Państwa i karencji 5 lat. • Wybór kredytu w Banku Światowym podyktowany był dogodnymi warunkami oprocentowania, które w chwili otrzymania kredytu wynosiły 3,17 % w skali roku.
 • 22. Kredyt Zadłużenie wynikające z zaciągnięcia kredytów w bankach w celu budowy infrastruktury było lub jest nadal ważnym problemem rynków hurtowych w Polsce. Roczne obciążenie finansowe rynku w Elizówce, związane ze spłatą kredytu wraz z odsetkami wynosiło ok. 1 230 650 euro i było systematycznie spłacane przez Spółkę. We wrześniu 2011 roku, z dwuletnim wyprzedzeniem, Zarząd Spółki LRH S.A. dokonał spłaty ostatniej raty kredytu w Banku Światowym. Łączna wartość spłaconego kredytu wraz z odsetkami wyniosła 52,5 mln złotych, co stanowi 13 mln euro.
 • 23. Obecna struktura akcjonariatu Suma akcjonariuszy 541
 • 24. Początek nowej jakości • Przed powstaniem Lubelskiej Giełdy Rolno Ogrodniczej w Elizówce handel produktami rolno-spożywczymi odbywał się w warunkach nie spełniających standardów i norm obrotu żywnością. • W Lublinie na ul. Pancerniaków, gdzie funkcjonowała wcześniej „prymitywna” giełda nie było odpowiedniego zaplecza magazynowego i przechowalniczego oraz dogodnych rozwiązań logistycznych do wygodnego i szybkiego przeładunku towarów.
 • 25. Rynek Elizówka dziś to ponadregionalne Centrum Handlu Hurtowego
 • 26. Rynek Elizówka obecnie Lubelski Rynek Hurtowy S.A. jest najdalej wysuniętym na wschód Rynkiem w Unii Europejskiej. Stał się stałym miejscem zaopatrzenia dla większości firm z południowo - wschodniej części Polski. Położony na granicy administracyjnej Lublina, przy drodze krajowej nr 19, łączącej najważniejsze aglomeracje we wschodniej Polsce: białostocką, lubelską oraz rzeszowską. Usytuowany przy drodze biegnącej w kierunku Białegostoku, przez Białą Podlaskę, łącząc jednocześnie Polskę z Białorusią poprzez przejście graniczne w Terespolu, odległym od Lublina o 126 km. Najbliższe natomiast przejście graniczne z Ukrainą znajduje się w Dorohusku w odległości 94 km od Lublina.
 • 27. Początek nowej jakości Otwarcie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce nastąpiło 1 września 200 roku
 • 28. Rynek Elizówka obecnie Spółka posiada obecnie 47,26 ha gruntów, w ramach których 18 ha, stanowi zurbanizowaną infrastrukturę: 4 ha zajmują obiekty pod dachem: nowoczesne i przestronne hale, zadaszenia producenckie, budynek administracyjny i techniczny oraz dogodne parkingi i drogi dojazdowe.
 • 29. Rynek Elizówka obecnie Na terenie Rynku Elizówka funkcjonują różne rodzaje hal handlowo-magazynowych, przystosowanych do potrzeb najemców: • hala kwiatowa „B/B1” – o łącznej powierzchni 6 700 m² ; • hale „C” i „D” – o powierzchni jednostkowej 2 780 m² (w tym na każdej z hal znajduje się po 60 boksów o jednostkowym metrażu 21,6 m²); • hale „E” i „F” – o powierzchni jednostkowej 4 165 m² (w tym na każdej z hal znajduje się po 48 boksów o jednostkowym metrażu 48 m²); • hala mega-hurtu „G” o powierzchni 2880 m² (posiada: 9 boksów o metrażu jednostkowym 285 m² oraz 1 boks o powierzchni jednostkowej 170 m² ); • hala mega-hurtu „H” o powierzchni 3 500 m² (posiada 11 boksów o metrażu jednostkowym 266 m² i 1 o powierzchni 148 m²); • powierzchnie biurowe – stanowią obecnie 4 300m²; • zadaszenia producenckie, posiadają 228 stanowisk do sprzedaży bezpośredniej z samochodów.
 • 30. Oferta Rynku Elizówka
 • 31. Oferta Rynku Elizówka Na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. wynajmuje powierzchnię handlową ponad 160 firm, które prowadzą działalność we własnym zakresie. Asortyment towarów oferowanych na Rynku Elizówka jest bardzo różnorodny. Można tu sprzedać i kupić nie tylko warzywa, owoce, kwiaty, ale także nabiał, mięso, wędliny, pieczywo, mrożonki, ryby, opakowania a także produkty chemii gospodarczej, artykuły ogrodnicze i wiele innych produktów spożywczych.
 • 32. Misja Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Głównym celem rozwoju Lubelskiego Rynku Hurtowego jest stworzenie jak najlepszych warunków dla hurtowego handlu artykułami konsumpcyjnymi, w szczególności rolnoogrodniczymi oraz szeroko pojętymi artykułami spożywczymi. Zapewnienie zaopatrzenie mieszkańców w wysokiej jakości artykuły żywnościowe oraz kwiaty.
 • 33. Dlaczego warto kupować u nas? Lubelski Rynek Hurtowy S.A. zapewnia: • płynność i elastyczność obrotu towarowego; • realizowane transakcje mają wpływ na kształtowanie się struktury produkcji rolniczej i pokazują tendencje zmian w upodobaniach klientów; • Rynek Elizówka przeciwdziała wahaniom sezonowym; • Rynek Elizówka stanowi podstawę do prognozowania zachowań klientów i kreowanego przez nich popytu; • Rynek Elizówka zapewnia szybszy przepływ produktów, ogranicza koszty pośrednictwa oraz przyśpiesza obrót artykułami nietrwałymi.
 • 34. Nasi odbiorcy Głównymi klientami Rynku Elizówka, zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących, są jednostki o charakterze handlowym. • • • • • SKLEPY DETALICZNE TARGOWISKA GASTRONOMIA KWIACIARNIE Ale również liczne grono klientów detalicznych.
 • 35. Nowoczesność Nowoczesna infrastruktura i wdrożony zintegrowany system zapewnienia bezpieczeństwa żywności ISO 9001:2008 oraz ISO 22000:2005, zapewniają Klientom dostęp do produktów, objętych najnowszymi światowymi standardami, wymaganymi w obrocie żywnością.
 • 36. Nowoczesność Lubelski Rynek Hurtowy S.A. dba o bezpieczeństwo zdrowotne żywności, poprzez oferowanie swoim najemcom, nieodpłatnego wdrożenia certyfikatu systemu HACCP na zasadzie licencji – obecnie skorzystało z tego 40 firm, a kolejne ubiegają się o certyfikację.
 • 37. Wycieczka po Rynku - siedziba Zarządu
 • 38. Wjazd na teren Rynku Elizówka
 • 39. Panorama Rynku Elizówka
 • 40. Panorama Rynku Elizówka Centrum rynku hurtowego: pawilony handlowe (hale) i optymalna sieć parkingów
 • 41. Widok na zadaszenia dla producentów
 • 42. Panorama Rynku Elizówka
 • 43. Rynek Producentów - wiaty
 • 44. Szeroki wybór świeżych warzyw
 • 45. Handel hurtowy kwiatami w halach
 • 46. Handel artykułami spożywczymi w halach
 • 47. Profesjonalne i nowoczesne chłodnie
 • 48. Współpraca z różnymi podmiotami • W celu stworzenia jak najlepszych warunków handlu oraz obsługi  klientów, na Rynku Hurtowym Elizówka, oprócz działalności  handlowej, prowadzona jest również  działalność wspierająca rolnictwo. • Na terenie Rynku Elizówka funkcjonują: Terenowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Ponadto zlokalizowany jest Oddział Banku, Urząd Pocztowy oraz  liczne podmioty prowadzące działalność gastronomiczną.
 • 49. Rozwój Rynku Elizówka – nowe inwestycje • Rosnący popyt na powierzchnie handlowe stał się wyzwaniem do podjęcia nowych inwestycji - budowy nowych hal handlowo magazynowych. • Na przełomie lat 2008 – 2011 zostały wybudowane 2 nowe hale o łącznej powierzchni ponad 6 tyś m² • Łączny koszt budowy obiektów wyniósł 15,7 mln zł • Koszty budowy nowych hal zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Spółki.
 • 50. Dywersyfikacja działań • Lubelski  Rynek  Hurtowy  w  ramach  prowadzonej  przez  siebie  działalności  i  możliwościami  jakie  stwarza  rozbudowana  sieć  infrastruktury drogowej i parkingowej organizuje                       w każdą niedzielę  którą  cyklicznie  w  każdą  niedzielę  odwiedza około 20 tyś osób z całego  regionu  Lubelszczyzny    (w  tym  ok.  5  tyś  samochodów) • Z  tego  tytułu  Rynek  Elizówka  osiąga  13%  udział  w  przychodach oraz liczne korzyści marketingowe.
 • 51. Giełda samochodowa
 • 52. Giełda samochodowa
 • 53. Centrum Handlu Zagranicznego i Promocji
 • 54. Centrum Handlu Zagranicznego i Promocji W ramach Spółki funkcjonuje Centrum  Handlu Zagranicznego i Promocji, działające                w zakresie obrotu krajowego, importu  oraz eksportu. Udział Centrum w przychodach ogółem                w roku 2013  - wyniósł 28 %

Related Documents