Descrierea unităţii de învăţământ Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova, a luat fiinţă la 1 septembrie 1961 sub numel...
 Pe durata existenţei sale, liceul a avut o istorie zbuciumată, asemenea poetului al cărui nume il poartă. Neavând loca...
 Aici s-au nascut şi maturizat mii de idealuri umane ale elevilor care şi-au purtat paşii, mintea şi inima prin sălile ...
 Munca lor nu a fost zadarnică, roadele muncii lor – absolvenţii – pot fi întâlnite astăzi pe toate treptele ierarhiei ...
 Cei aproximativ 1300 elevi deprind tainele cunoaşterii cu ajutorul a 15 învăţători şi 65 profesori. Calitatea mun...
 Pe lângă învăţătură, care constituie conţinutul esenţial al muncii noastre, elevii liceului au şi alte preocupări: as...
 Suntem ,,Şcoală Europeană’’ din data de 7 iunie 2012; Liceul are certificat de ,,Ecoşcoala’’ din data de 01 septembrie...
 Liceul dispune de următoarele spaţii de învăţământ în perfectă stare de funcţionare, la standarde care corespund cerinţ...
Informatii despre clasa pregatitoare Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” are repartizate pentru anul scolar 2013-2014 trei c...
FOTOGRAFII
2.Circumscripţia şcolară Străzi : Barbu Lăzăreanu, Frînarului, Nicovalei, T. Roşu, Locomotivei, Luceafărului, V. Madgea...
3. Metodologia si calendarul înscrierii în învăţământulprimar pentru anul şcolar 2013- 2014 http://www.edu.ro/index.php/...
VREŢI O ŞCOALÃ ÎN CARE PROMISIUNILE SUNT RESPECTATE ? CÃUTAŢI O ŞCOALÃ DOTATÃ CONFORM STANDARDELOR ACTUALE ?
SPERAŢI SÃ ÎNVÃŢAŢI ÎNTR – O ŞCOALÃ CU LABORATOARE ,SÃLI SPECIALIZATE ŞI O SALÃDE SPORT ULTRAMODERNÃ ? DORIŢI SÃ A...
INTENŢIONAŢI SÃ FACEŢI PRIMUL PAS SPRE EUROPA PRIN PROIECTE EDUCATIVE DEOSEBITE ?
GÃSIŢI RÃSPUNSUL LA ACESTE ÎNTREBÃRI LA : VĂ AŞTEPTĂM ZILNIC ÎNTRE ORELE 7 30 – 19 30CRAIOVA , STR. BUCOVINA , NR....
Prezentare cls. preg.
Prezentare cls. preg.
Prezentare cls. preg.
Prezentare cls. preg.
of 20

Prezentare cls. preg.

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare cls. preg.

 • 1. Descrierea unităţii de învăţământ Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova, a luat fiinţă la 1 septembrie 1961 sub numele de Şcoala Medie nr.5 Craiova. Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 76/ 31.01.1968 , şcoala noastră a fost botezată Liceul Teoretic « Tudor Arghezi » Craiova. Din 1977 s-a transformat in Liceul Industrial « Tudor Arghezi », pentru ca din 1990 să redevina ceea ce a fost şi vrea să rămână Liceul Teoretic « Tudor Arghezi ».
 • 2.  Pe durata existenţei sale, liceul a avut o istorie zbuciumată, asemenea poetului al cărui nume il poartă. Neavând local a funcţionat din 1961 până în 1965 la Şcoala nr. 4 Craiova, Şcoala nr. 22 Craiova, Şcoala nr. 29 Craiova; din 1965 a funcţionat în localul care i s-a construit, în str. V. Alecsandri nr. 97, până în 1978 când i s-a dat în schimb localul din str. Tehnicii nr. 2. Începând din anul şcolar 2003-2004 Liceul Teoretic “Tudor Arghezi“ s-a unit cu Şc. generala Nr. 11 “Titu Maiorescu”, formând o singură unitate şcolară, Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” -clasele I – XII.
 • 3.  Aici s-au nascut şi maturizat mii de idealuri umane ale elevilor care şi-au purtat paşii, mintea şi inima prin sălile de clasă, biblioteca, laboratoarele sale sub îndrumarea permanentă a colectivului de dascăli şi oameni care prin dăruirea, munca şi virtuţile lor au contribuit la zidirea unei şcoli de referinţă a judetului, a cincea ca vechime în rândul liceelor din Craiova, după « Carol », « Elena Cuza », « Fraţii Buzeşti », « Nicolae Titulescu ». Tuturor celor care au fost şi au slujit, şi celor care astazi sunt şi slujesc cu credinţă ideea de educaţie, cultură, ştiinţă, se cuvine să le mulţumim pentru ceea ce au făcut sau fac în scopul pregătirii pentru viaţă a fiecărei generaţii, cu satisfacţia perpetuării lor prin ştiinţă, cuvântul şi exemplul personal în conştiinţa foştilor, actualilor şi viitorilor elevi.
 • 4.  Munca lor nu a fost zadarnică, roadele muncii lor – absolvenţii – pot fi întâlnite astăzi pe toate treptele ierarhiei sociale; muncitori, tehnicieni, ingineri, profesori, medici, magistraţi, economişti şi toţi -oameni – poate cea mai valoroasă izbândă a slujitorilor şcolii. O mărturie a activităţii serioase desfăşurate în liceul nostru o constituie numărul de clase în creştere ; dacă în 1990 – când a redevenit teoretic , liceul avea 12 clase, în 1999 ajungând la 37 clase, iar din 2005 la 53 clase şi aproximativ 1300 elevi. În acest an şcolar avem un număr de 53 clase.
 • 5.  Cei aproximativ 1300 elevi deprind tainele cunoaşterii cu ajutorul a 15 învăţători şi 65 profesori. Calitatea muncii şi a rezultatelor constituie o preocupare permanentă a colectivului de profesori mult întinerit din liceu, fapt dovedit de procentul mare de promovabilitate la testele naţionale (100%) şi la bacalaureat ( aproximativ 90%), de numărul mare de premii şi mentiuni la concursurile şcolare, numărul mare de absolvenţi admişi în învăţământul superior, reuşitele pe linia educaţiei.
 • 6.  Pe lângă învăţătură, care constituie conţinutul esenţial al muncii noastre, elevii liceului au şi alte preocupări: astfel de două ori pe an – la 1 Decembrie şi 21 Mai –Ziua liceului, ei editează revista liceului « Bilete de ucenici », desfăşurăm acţiuni educative de amploare din care amintim : parteneriate atât cu şcolile şi instituţiile din judeţ cât şi cu şcoli din alte ţări (Biblioteca Judeţeană « Alexandru şi Aristia Aman », Arhiepiscopia Craiova, Poliţia Rutieră, Grădiniţa nr. 50, Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Franţa-Corsica- Italia, etc.) participări la simpozione şcolare, judeţene şi interjudeţene. participări la concursuri de matematică ca; « Luis Funar », « Cangurul », participări la concursuri de desen şi muzică participări la olimpiadele şi concursurile pe obiecte participări la spectacole ( « Zilele Craiovei » , 1 Decembrie, 24 Ianuarie, etc.)
 • 7.  Suntem ,,Şcoală Europeană’’ din data de 7 iunie 2012; Liceul are certificat de ,,Ecoşcoala’’ din data de 01 septembrie 2012; Unitatea noastră şcolară a fost şi este implicată în multe proiecte europene (două proiecte multilaterale Comenius, un proiect Grundtvig, un proiect Leonardo da Vinci) cu diverse ţări din UE (Spania, Portugalia, Franta, Italia, Polonia, Turcia, Bulgaria, Grecia, Lituania, Austria, Slovenia) pe mai multe teme (educarea elevilor in spirit ecologist, reducerea şi prevenirea fenomenului violenţei în şcoală; dezvoltarea culturii generale, consilierea elevilor în domeniul orientării şcolare şi profesionale, promovarea valorilor naţionale din domeniul artei şi ştiinţei în spaţiul european);
 • 8.  Liceul dispune de următoarele spaţii de învăţământ în perfectă stare de funcţionare, la standarde care corespund cerinţelor actuale: 24 de săli de clasă 3 laboratoare de informatică 1 laborator de fizica 1 laborator de chimie 1 laborator de biologie 1 cabinet de istorie 2 săli de sport, una fiind dotată cu aer condiţionat şi cu toate materialele necesare sporturilor de sală şi cealaltă având echipament pentru fitness 1 cabinet metodic 1 cabinet educativ 1 cabinet medical 1 cabinet psihopedagogic 5 cabinete metodice şi de documentare pentru limba română, limbi străine, matematică, ştiinţe socio-umane şi învăţători. Conectare internet: da (retea RDS şi Romtelecom) Baza sportiva (teren in aer liber) Biblioteca şcolară – număr de carte 19 760 volume cu aprox. 1350 utilizatori activi Nivel de dotare cu resurse educaţionale : în proporţie de 60% Sistem de supraveghere video atât în incinta unităţii cât şi în exteriorul acesteia Accesul în unitate prin folosirea cartelei magnetice
 • 9. Informatii despre clasa pregatitoare Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” are repartizate pentru anul scolar 2013-2014 trei clase pregatitoare cu un numar de 25 de elevi pe clasa. Cele trei clase pregatitoare vor fi preluate de profesori pentru invatamantul primar cu experienta in invatamant si gradul didactic I. Salile de clasa vor fi dotate cu mobilier specific activitatilor si fiecare clasa pregatitoare va avea grupuri sanitare separate si adecvate varstei elevilor. In prezent sunt deja amenajate o sala de clasa si doua grupuri sanitare numai pentru elevii din clasele pregatitoare.
 • 10. FOTOGRAFII
 • 11. 2.Circumscripţia şcolară Străzi : Barbu Lăzăreanu, Frînarului, Nicovalei, T. Roşu, Locomotivei, Luceafărului, V. Madgearu, Basarabia, Maramureş, Bucovina, Cartier Piaţa Gării : Blocurile : A 1,2,3; F 1,2,3; C 1,2; E 1,2,3; G; H 1,2,3; M 1,2,3; L 1,2,3; K 1,2,3; N 1,2,3,4,5,6; 60 IVA ; 61 IVA ; 62 IVA ; 63 IVA ; 64 IVA ; V 1,2 ; Cartier Piaţa Gării : Blocurile : C 7, 8,10, 11,12 ; D 1,2,3,4,5; E 1,2,3,4,5; I 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34; J 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,22,23,24,26,27,28, 29,30,31,32,33,34, 35, 36, 37,38,39,40,41,42,47,48,49,50,51; I 17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28, 29, 30,31, 32,33,34; K 13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31, 32,33,3 4,35; Blocurile : 21 – 18; 21 – 19; 21 – 20; 21 – 22; 21-23; 21 – 24; 21- 25; 21- 26; 21- 27; 21 – 28; 21 – 29; 21 – 30; 21 – 31; 21 – 32; 21 - 33; 21 – 34; 21 – 35 ; 21 – 36; 21 – 37; 21 – 38; 21 – 39; 21 – 40; 21 – 41; 21 – 42; 21 – 43
 • 12. 3. Metodologia si calendarul înscrierii în învăţământulprimar pentru anul şcolar 2013- 2014 http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/
 • 13. VREŢI O ŞCOALÃ ÎN CARE PROMISIUNILE SUNT RESPECTATE ? CÃUTAŢI O ŞCOALÃ DOTATÃ CONFORM STANDARDELOR ACTUALE ?
 • 14. SPERAŢI SÃ ÎNVÃŢAŢI ÎNTR – O ŞCOALÃ CU LABORATOARE ,SÃLI SPECIALIZATE ŞI O SALÃDE SPORT ULTRAMODERNÃ ? DORIŢI SÃ AVEŢI DASCÃLI CARE ŞTIU SĂ ÎMBINE EXIGENŢA CU MÃIESTRIA PEDAGOGICÃ
 • 15. INTENŢIONAŢI SÃ FACEŢI PRIMUL PAS SPRE EUROPA PRIN PROIECTE EDUCATIVE DEOSEBITE ?
 • 16. GÃSIŢI RÃSPUNSUL LA ACESTE ÎNTREBÃRI LA : VĂ AŞTEPTĂM ZILNIC ÎNTRE ORELE 7 30 – 19 30CRAIOVA , STR. BUCOVINA , NR.5, TEL. 0251 / 433227 ; 0351 / 439035;

Related Documents