Hemijsko-tehnoloska skola
Prezentacija
Presented by:Andjela Spasic
Aluminijum-Al

to je metal IIIa grupe
 ulazi u sastav mnogobrojnih silikatnih
stena
 dobija se iz rude boksita, Al2O3 *...
Dobijanje aluminijuma
U cilju pripreme za elektroliticki postupak
dobijanja, koji zahteva cist elektrolit
oslobodjen svih ...
Svojstva aluminijuma
 vrlo je tegljiv, moze se izvuci u tanke
zice
 dobar je provodnik toplote I
upotrebljava se za izra...
Jedinjenja aluminijuma

●Aluminijum-oksid se dobija
zarenjem aluminijum-hidroksida
●Aluminijum-oksid, Al2O3:
2Al(OH)3 Al2...
Aluminijum-hidroksid Al(OH)3
●U prirodi se koristi kao mineral hidrargilit
●Moze se dobiti dejstvom baza na
rastvorne alum...
Aluminijum-sulfat, Al2(So4)3
●Aluminijum-sulfat nastaje
rastvaranjem aluminijum-
hidroksida u sumpornoj kiselini
●Kristali...
of 7

Prezentacija all

Prezentacija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Prezentacija all

  • 1. Hemijsko-tehnoloska skola Prezentacija Presented by:Andjela Spasic
  • 2. Aluminijum-Al  to je metal IIIa grupe  ulazi u sastav mnogobrojnih silikatnih stena  dobija se iz rude boksita, Al2O3 * xH2O  oksidacioni broj je +3  srebrnasto-bele boje
  • 3. Dobijanje aluminijuma U cilju pripreme za elektroliticki postupak dobijanja, koji zahteva cist elektrolit oslobodjen svih primesa. Izdvojeni aluminijum na katodi je u cistom stanju I skuplja se na dnu celije odakle se povremeno vidi. Na anodi se gradi ugljenik(II)-oksid, pa se ona trosi I mora se povremeno spustati u rastop.
  • 4. Svojstva aluminijuma  vrlo je tegljiv, moze se izvuci u tanke zice  dobar je provodnik toplote I upotrebljava se za izradu posudja  rastvara se u kiselinama koje nisu oksidaciona sredstva  rastvara se u alkalijama
  • 5. Jedinjenja aluminijuma  ●Aluminijum-oksid se dobija zarenjem aluminijum-hidroksida ●Aluminijum-oksid, Al2O3: 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O→ ● javlja u prirodi u kristalnom obliku ●koriste se kao drago kamenje, safir je plave, a rubin crvene boje
  • 6. Aluminijum-hidroksid Al(OH)3 ●U prirodi se koristi kao mineral hidrargilit ●Moze se dobiti dejstvom baza na rastvorne aluminijumove soli ●Rastvara se u kiselinama I bazama Al(OH)3 + 3H3O Al + 6H2O→
  • 7. Aluminijum-sulfat, Al2(So4)3 ●Aluminijum-sulfat nastaje rastvaranjem aluminijum- hidroksida u sumpornoj kiselini ●Kristalise sa 18 molekula vode ●Zbog stvaranja jake kiseline , vodeni rastvor ove soli reaguje kiselo

Related Documents