 Закінчила Нікопольське
педагогічне училище, 1977 р.
 Має кваліфікаційну категорію
“спеціаліст”, “Старший вчитель”
 Пед...
Класовод: Чубелюк Світлана Вікторівна
Навчитись уміння читати – головне завдання учнів
початкових класів. З свого досвіду роботи визначила шляхи
оволодіння нави...
РОЗВИВАЮТЬ
Динамічне
читання
Пам’ять
Увагу
Уяву
Мислення
Креатив-
ність
Вчитель не є
засобом “похвали”
і “покарання”, а
другом, пораднико
м, старшим
товаришем
Забезпечення
позитивної
атмосфери в...
Інтерактивні вправи для
організації навчальної діяльності
учнів через системи
творчих, логіко-аналітичних
завдань
7 10 13 3
17 14 18 1
16 2 5 19
9 4 15 8
Гра
“Люстерко”
Впізнай текст
за
словом, заголо
вком
Гра
“Фантазери” Знайди
зайве слово
Знаходження в
реченні
антонімів, си...
Гра “Так чи не так?”: учитель перекручує слова
та інформацію, діти виправляють
Вибіркове читання:
опис, міркування, пошук,...
Добір
прислів'я до
змісту тексту Написання
уявного листа,
який один герой
міг надіслати
іншому
Уявлення себе на
місці голо...
Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_
Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_
Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_
Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_
Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_
Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_
of 16

Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentaciya dosvidu roboti_vchitelya_pochatkovih_klasiv_chubelyuk_s_v_

  • 1.  Закінчила Нікопольське педагогічне училище, 1977 р.  Має кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, “Старший вчитель”  Педагогічний стаж 30 років. Тільки достукуючись до розуму і серця дитини можна розкрити її безмежні творчі можливості.
  • 2. Класовод: Чубелюк Світлана Вікторівна
  • 3. Навчитись уміння читати – головне завдання учнів початкових класів. З свого досвіду роботи визначила шляхи оволодіння навичками читати. Послідовність оволодіння навичками читання Знайомство з буквами, розпізнавання звука і букви. Удосконалення виразного, емоційного читання Перехід до злиття букв і складів Підготовка і розвиток зорового аналізатора Відтворення артикуляційної моделі слова на основі графічного образу Оволодіння навичками голосового читання
  • 4. РОЗВИВАЮТЬ Динамічне читання Пам’ять Увагу Уяву Мислення Креатив- ність
  • 5. Вчитель не є засобом “похвали” і “покарання”, а другом, пораднико м, старшим товаришем Забезпечення позитивної атмосфери в дитячому колективі для досягнення спільних цілей Усвідомлення дитиною цінності колективно зроблених умовиводів Можливість вільно висловлювати свою думку і вислухати свого товариша Відчуття рівного серед рівних Створення позитивного настрою
  • 6. Інтерактивні вправи для організації навчальної діяльності учнів через системи творчих, логіко-аналітичних завдань
  • 7. 7 10 13 3 17 14 18 1 16 2 5 19 9 4 15 8
  • 8. Гра “Люстерко” Впізнай текст за словом, заголо вком Гра “Фантазери” Знайди зайве слово Знаходження в реченні антонімів, синон імів до поданих слів Гра “Якби … то” (продовження речення) Виписати в алфавітному порядку 10 нових слів Визначення правди і вигадки Учитель показує ілюстрацію, а учень шукає відповідні уривки Заплющ очі і уяви … Гра “Художники”
  • 9. Гра “Так чи не так?”: учитель перекручує слова та інформацію, діти виправляють Вибіркове читання: опис, міркування, пошук, характеристика образу героя за планом Правильно пронумеровані пункти поданого плану Гра “Що я чую. Що я бачу”. Знайти в тексті і записати речення Читання під рахунок “Блискавка” “Небо – кидок” “Буксир” Читання парами Розширення кута зору, складанн я пірамідки
  • 10. Добір прислів'я до змісту тексту Написання уявного листа, який один герой міг надіслати іншому Уявлення себе на місці головного героя, що ти змінив би в собі, у своїх вчинках Складення рими Перероблення оповідання на казку Читання уривку, що викликає сум, радість, спі вчуття. Знаходження й читання речень, які можна було б розфарбувати певним кольором, або знаходження в тексті відповідного речення до даного кольору

Related Documents