Asignarea structurii proprii
Anamaria Lupu∗
∗Master CASTR, Facultatea de Automatica si Calculatoare,
Universitatea Politeh...
Sumar
1 Introducere
2 Problema output FB
Rezolvare output FB
Calcul vectori proprii
Vectori proprii realizabili (achievabl...
Introducere
Conditi¸i ini¸tiale: Fie sistemul LTI (Linear time-invariant )
˙x = Ax + Bu
y = Cx
x - vector de st˘ari (n × 1...
Problema output FB Rezolvare output FB
Th. Srinathkumar:
În sistemul LTI, controlabil ¸si observabil (matricile B ¸si C au...
Problema output FB Calcul vectori proprii
Avem c˘a: vi = (λiI − A)−1Bmi ⇒ vectorii proprii vi trebuie s˘a fie în
subspa¸tiu...
Problema output FB Vectori proprii realizabili (achievable)
Vectorii proprii realizabili trebuie s˘a se afle în subspa¸tiul...
Problema output FB Vectori proprii specificati
În situa¸tii practice vd
i se specific˘a de forma vd
i = [vi1 x x vij x x vin...
Problema output FB Calcul transformata T
Transformarea T:
Matricea B trebuie adus˘a la forma [Im
... 0]T, prin transformar...
Problema output FB Calcul matrice de castig F
(A + BFC)vi = λivi, i = 1 ÷ r ⇔ (λiI − A)vi = BFCvi
λiIm − A11 −A12
−A21 λiI...
Problema ouput FB cu constrangeri Rezolvare constrained output FB
Fix˘am elemente în F ⇒ performan¸t˘a dinamic˘a VS. compl...
Problema ouput FB cu constrangeri Calcul elemente F
Matricea ΩT se repet˘a pe DP, deci fi e independent de celelalte linii...
Rezultate simulare Modelul pe stare
Modelul lateral L-1011 în condi¸tii de zbor de croazier˘a
Modelul include dinamica act...
Rezultate simulare Cerinte in proiectare
Intr˘arile / ie¸sirile sistemului
Valorile proprii în BD (bucl˘a deschis˘a)
Valor...
Rezultate simulare Rezultate numerice
Vectori proprii dori¸ti în BI
Matricea gain output FB
Matricea gain constrained outp...
Rezultate simulare Rezultate grafice
K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 15 / 16
Concluzii
Problema output FB
Pentru o problem˘a dat˘a se ob¸tine o anumit˘a performan¸t˘a a dinamicii, folosind
problema o...
of 16

On aircraft stability : Eigenstructure assignment

Bibliografie [1] L. Faleiro and R. Pratt, "Eigenstrueture assignment applied to the design of an autopilot function for a civil aircraft," in Robust Flight Control (GARTEUR), London, Springer, 1997, pp. 307-316. [2] K. Sobel and E. Shapiro, "EIGENSTRUCTURE ASSIGNMENT: A TUTORIAL - PART I THEORY," in In Proc. 15th Annu. Conf.Informatiou Sciences and Systems, The Johns Hopkins University, Balitmore, 1985. [3] K. Sobel and E. Shapiro, "EIGENSTRUCTURE ASSIGNMENT: A TUTORIAL - PART II APPLICATIONS," in Proceedings of the 15th Annual Conference on Information Sciences and Systems, The Johns Hopkins University, Baltimore, 1985. [4] J. D. J.P. How, "Aircraft Anatomy," in Aircraft Stability and Control, MIT, 2003, p. 16.61. [5] J. D. J.P. How, "Aircraft Longitudinal / Lateral Motions," in Aircraft Stability and Control, MIT, 2003, p. 16.61.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Engineering      


Transcripts - On aircraft stability : Eigenstructure assignment

 • 1. Asignarea structurii proprii Anamaria Lupu∗ ∗Master CASTR, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucuresti, Romania Prezentare AIST, Master CASTR UPB, Ianuarie 2013 K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 1 / 16
 • 2. Sumar 1 Introducere 2 Problema output FB Rezolvare output FB Calcul vectori proprii Vectori proprii realizabili (achievable) Vectori proprii specificati Calcul transformata T Calcul matrice de castig F 3 Problema ouput FB cu constrangeri Rezolvare constrained output FB Calcul elemente F 4 Rezultate simulare Modelul pe stare Cerinte in proiectare Rezultate numerice Rezultate grafice 5 Concluzii K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 2 / 16
 • 3. Introducere Conditi¸i ini¸tiale: Fie sistemul LTI (Linear time-invariant ) ˙x = Ax + Bu y = Cx x - vector de st˘ari (n × 1) u - vector de comenzi (m × 1) y - vector de ie¸siri (r × 1) Avem m (< n) intr˘ari independente de r ie¸siri. Dac˘a nu exist˘a semnal de referin¸t˘a, comanda este u = Fy. Problema output feedback: Trebuie gasit˘a matricea F (m × r) astfel încât valorile proprii ale (A + BFC) s˘a con¸tina subsetul (λd i ), iar vectorii proprii corespunz˘atori s˘a fie apropia¸ti de cei dori¸ti (vd i ), cu i = 1 ÷ r. Problema ouput feedback cu constrângeri: Trebuie g˘asita matricea F (m × r) ce are unele elemente fixate 0, (având acelea¸si specifica¸tii ca mai sus). K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 3 / 16
 • 4. Problema output FB Rezolvare output FB Th. Srinathkumar: În sistemul LTI, controlabil ¸si observabil (matricile B ¸si C au rang maximal), putem asigna max(m, r) valori ¸si vectori proprii în BI (bucl˘a închis˘a) cu numai min(m, r) intr˘ari, folosind matricea gain output feddback F, cu legea de control u = Fy. Rezolvare: Fie sistemul în BI: ˙x = (A + BFC)x. ! Nota¸tie: valori proprii dorite în BI - λi, iar vectorii proprii corespunz˘atori - vi. (A + BFC)vi = λivi ⇒ vi = (Iλi − A)−1 BFCvi Not˘am: mi = FCvi. Pentru ca inversa (λiI − A)−1 s˘a existe, valorile proprii dorite trebuie s˘a fie diferite de cele ale matricii A. K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 4 / 16
 • 5. Problema output FB Calcul vectori proprii Avem c˘a: vi = (λiI − A)−1Bmi ⇒ vectorii proprii vi trebuie s˘a fie în subspa¸tiul coloanelor matricii Li = (λiI − A)−1B. dim(Li) = rang(B) = m (nr. variabilelor de control independente). Vectori realizabili (achievable) În general, vd i nu se afl˘a în subspa¸tiul prezis, a¸sa c˘a trebuie s˘a c˘aut˘am vectori realizabili. Figure : Proiec¸tia lui vd i pe subspa¸tiul coloanelor Li K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 5 / 16
 • 6. Problema output FB Vectori proprii realizabili (achievable) Vectorii proprii realizabili trebuie s˘a se afle în subspa¸tiul cerut. vA i = Lizi, zi ∈ m Calcul vA i : Trebuie s˘a determin˘am valorile lui zi corespunz˘atoare proiec¸tiei lui vd i pe subspa¸tiul realizabil, astfel încât J este minim. J = vd i − vA i 2 = vd i − Lizi 2 Minimizarea func¸tiei obiectiv: Deriv˘am: dJ dzi = 2LT i (Lizi − vd i ). Rezolvare: dJ dzi = 0 ⇒ zi = (LT i Li)−1LT i vd i Dar zi = L−1 i vA i . ¸Si ob¸tinem vA i = Li(LT i Li)−1LT i vd i . Observa¸tie: Descompunem Choleski matricea LT i Li pentru a putea calcula inversa (LT i Li)−1. K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 6 / 16
 • 7. Problema output FB Vectori proprii specificati În situa¸tii practice vd i se specific˘a de forma vd i = [vi1 x x vij x x vin]T. Operator de ordonare Definim operatorul {•}Ri astfel: vd i Ri = li di (λiI − A)−1 B Ri = ˜Li Di li, ˜Li - componente specificate di, Di - componente nespecificate Pentru a ob¸tine zi ¸si vA i se procedeaz˘a la fel, înlocuind vd i cu li ¸si Li cu ˜Li. zi = (˜LT i ˜Li)−1˜LT i li dac˘a dim(li) ≥ m ˜LT i (˜Li˜LT i )−1li altfel. K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 7 / 16
 • 8. Problema output FB Calcul transformata T Transformarea T: Matricea B trebuie adus˘a la forma [Im ... 0]T, prin transformarea T = [B P]. (!) P este o matrice oarecare a.î. rang(T) = n. O metod˘a de a calcula T este descompunerea SVD: B = UQVT. Transformata T poate fi ob¸tinut˘a alegând P astfel: P = U(:, m + 1 : n). Folosind T, schimb˘am sistemul de coordonate x = T˜x. ˙˜x(t) = ˜A˜x(t) + ˜Bu(t) y(t) = ˜C˜x(t) - ˜A = T−1AT - ˜B = T−1B = [Im ... 0]T - ˜C = CT Sistemul transformat are acelea¸si valori proprii cu cel original, iar vectorii proprii sunt corela¸ti prin: T−1vi = ˜vi. K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 8 / 16
 • 9. Problema output FB Calcul matrice de castig F (A + BFC)vi = λivi, i = 1 ÷ r ⇔ (λiI − A)vi = BFCvi λiIm − A11 −A12 −A21 λiIn−m − A22 zi wi = Im 0 FC zi wi vi = zi wi A = A11 A12 A21 A22 Considerând prima parte a ecua¸tiei, dup˘a înmul¸tire ob¸tinem: (λiIm − A11)zi − A12wi = FCvi ⇔ λizi − A1vi = FCvi Forma compact˘a: (A1 + FC)vi = λizi ⇔ (A1 + FC)V = Z V = [v1 v2 . . . vr], V (n × r) Z = [λ1z1 λ2z2 . . . λrzr], Z (m × r) Matricea output gain FB, F F = (Z − A1V)(CV)−1 K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 9 / 16
 • 10. Problema ouput FB cu constrangeri Rezolvare constrained output FB Fix˘am elemente în F ⇒ performan¸t˘a dinamic˘a VS. complexitate structural˘a. FCV = Z − A1V Not˘am Ω = CV ¸si Ψ = Z − A1V. ImFΩ = Ψ ⇒ [Im × ΩT ]S(F) = S(Ψ) {produs Kronecker} unde S(F), S(Ψ) sunt operatori de concentrare pe linii. Rescriem ecua¸tia cu: fi - linia i din F ψi - linia i din Ψ         ΩT 0m · · · 0m 0m ΩT · · · 0m ... ... · · · · · · ... · · · ... · · · . . . . . . . . . ΩT                 fT 1 fT 2 ... ... fT m         =         ψT 1 ψT 2 ... ... ψT m         K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 10 / 16
 • 11. Problema ouput FB cu constrangeri Calcul elemente F Matricea ΩT se repet˘a pe DP, deci fi e independent de celelalte linii. fi = ψiΩ−1 ⇒ [Ω]T           fi1 fi2 ... fij ... fir           = ΨT i Impunând fij = 0 ⇒ ¸stergem linia i din fT i (not: ˜fT i ) ¸si coloana j din ΩT (not: ˜ΩT). Problema redus˘a ˜ΩT˜fT i = ΨT i Notând pseudoinversa cu (•)+ avem solu¸tia ˜fT i = (ΩT )+ ΨT i ⇒ ˜fi = ΨiΩ+ K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 11 / 16
 • 12. Rezultate simulare Modelul pe stare Modelul lateral L-1011 în condi¸tii de zbor de croazier˘a Modelul include dinamica actuatorului ¸si un FTS pe rata de gira¸tie (yaw rate). St˘arile sistemului: x =           δr δa φ r p β x7           δr - rudder deflection (rad) δa - aileron deflection (rad) φ - bank angle (rad) r - yaw rate (rad/s) p - roll rate (rad/s) β - sideslip angle (rad) x7 - washout filter state. Modelul pe stare K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 12 / 16
 • 13. Rezultate simulare Cerinte in proiectare Intr˘arile / ie¸sirile sistemului Valorile proprii în BD (bucl˘a deschis˘a) Valorile proprii dorite în BI (bucl˘a închis˘a) K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 13 / 16
 • 14. Rezultate simulare Rezultate numerice Vectori proprii dori¸ti în BI Matricea gain output FB Matricea gain constrained output FB K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 14 / 16
 • 15. Rezultate simulare Rezultate grafice K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 15 / 16
 • 16. Concluzii Problema output FB Pentru o problem˘a dat˘a se ob¸tine o anumit˘a performan¸t˘a a dinamicii, folosind problema output FB (f˘ar˘a constrângeri). Problema constrained output FB Dup˘a care, proiectantul poate fi interesat de a determina performan¸ta regulatorului pentru care anumite st˘ari nu sunt vizibile la ie¸sire. Prin fixarea în 0 a anumitor elemente ale matricii de câ¸stig (problema output FB cu constrângeri), se ob¸tin: - un controler cu complexitate redus˘a ⇒ cre¸sterea fiabilit˘a¸tii - analiza spectrului de compromisuri: performan¸t˘a - complexitate. Mul¸tumesc pentru aten¸tie! K.M. Sobel& E.Y. Shapiro (EA1985) Bucuresti - Ianuarie 2013 16 / 16

Related Documents