Nastanak, razvoj
i
pojam ustava
Mentor:
Red. prof. dr. Hilmija Šemid
Kandidati:
Anela Lavid
Amina Ćurovac
Uvod
• Ustavna materija stara je koliko i država
• Ustav predstavlja najviši pravni akt jedne
države
• Primarna i sekundar...
Predmet i pojam ustavnog prava
• Pravo je skup svih
pravnih normi.
Norme ustavnog prava
regulišu:
• Organizaciju vlasti
• ...
Naziv ustavnog prava
• Ustav - zaustaviti, ograničiti
• Naziv nastaje u XIX vijeku
• Ne koristi se naziv ustavnog prava ko...
Nastanak ustava
• Ustavna materija – bila je
prvo nepisana, a zatim i
pisana
• Stara je koliko i država
• Evolucija naziva...
Pojam ustava
• Ustav je akt koji nastaje u ograničavanju
vlasti buržoazije
• Pravni smisao ustava
• Formalni smisao
• Mate...
Bitna svojstva ustava
1. Odraz postojedeg tipa
društva
2. Akt države
3. Najviši opšti pravni akt
4. Osnovni zakon
5. Dekla...
Bitna svojstva ustava
8. Akt statike i dinamike
9. Mjerilo nivoa demokratije
10. Ustav i praksa pokazuju
raskorak
11.Akt k...
Struktura i sistematika ustava
Do danas su poznate dvije škole izrade ustava:
• Američka (anglosaksonska)
• Evropska (evro...
Struktura i sistematika ustava
• Svaki ustav mora imati svoju stukturu dijelove
• Dijelovi su: preambula i normativni dio
...
Donošenje ustava
• Donošenje ustava u postojedim državama
koje nisu imale ustav
• Donošenje ustava u postojedim državama
k...
Donošenje ustava
Ustav za razliku od zakona, može donijeti:
• ustavotvorna skupština
• parlament - po posebnom postupku
• ...
Predustavni pisani politički i pravni
dokumenti ustavnog karaktera
Faktori koji su bili glavne pokretačke snage:
•
•
•
•
•...
Velika povelja sloboda
(Magna carta libertatum)
•Usvojena je 1215. godine
u Engleskoj i predstavlja
prvi pisani dokument u...
Dušanov zakonik
•Donesen 1349. i dopunjen
1354. godine u feudalnoj
Srbiji
•Predstavlja drugi pisani
dokument u svijetu koj...
Zakon o nepovredivosti
čovjekove ličnosti
(Habens corpus act)
• Donesen 1679. godine.
• Ovim aktom je pretežno
utvrđeno po...
Prvi pisani ustavi
• nastaju u 17. vijeku,
• prava era nastanka
pisanih ustava je 18. vijek
• Prvi ustav – Ustav Virdžinij...
Klasifikacija ustava
U teoriji ustava svi postojedi
ustavi mogu se grupisati
po dva osnova na:
1. Primarnu klasifikaciju
2...
Primarna klasifikacija
• Obuhvata podjelu po: nastanku – načinu
donošenja i suštini
Oktroisani ustavi ili povelje
Ustavni...
Sekundarna klasifikacija
• Prema sekundarnoj klasifikaciji svrstavamo u
tri grupe:
Formalno pravna podjela
Sociološko pra...
Formalno pravna podjela
• Obuhvata:
1. Nepisane i pisane ustave
2. Krute i meke ustave
3. Kodifikovane i nekodifikovane us...
Sociološko - pravna podjela
• Obuhvata:
1. Normalne i realne ustave
2. Normativne i semantičke ustave
3. Stabilne i gipke ...
Političko - pravna podjela
• Obuhvata:
1. Monokratski i diarhijski ustavi
2. Federalni i unitarni ustavi
3. Monarhijski i ...
Ustavne dužnosti
• Dužnost je svih i svakog da se pridržava
ustava i zakona
• Dužnost je svakoga da poštuje prava i
slobod...
Ustavne dužnosti
• Dužnost je svakoga da savjesno i odgovorno
vrši javnu dužnost
• Dužnost čuvanja životne okoline
• Dužno...
Stvaranje unije BiH
• Prvo pominjanje Bosne javlja se u X vijeku
• Druga faza razvoja je uspostavljanje bosanske
države
• ...
Stvaranje unije BiH
• Četvrta faza razvoja BIH - austrougarska
okupacija
• Peta faza obuhvata period od 1918. do 1941.
• Š...
•
•
•
•
•
Kutiljerev plan
Vens-Ovenov plan
Mapa teritorijalne podjele
Vašingtonski sporazum
Dejtonski mirovni sporazum
Ustav Bosne i Hercegovine
Ustavi entiteta: Federacije BiH i
Republike Srpske
Zaključak
• Ustav -najvažniji
pravno-politički
dokument neke države
• Najčešde ih donose parlamenti
• Ustavi su danas u p...
Hvala na pažnji!!!
Nastanak, razvoj i pojam ustava
of 33

Nastanak, razvoj i pojam ustava

Nastanak, razvoj i pojam ustava
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nastanak, razvoj i pojam ustava

 • 1. Nastanak, razvoj i pojam ustava Mentor: Red. prof. dr. Hilmija Šemid Kandidati: Anela Lavid Amina Ćurovac
 • 2. Uvod • Ustavna materija stara je koliko i država • Ustav predstavlja najviši pravni akt jedne države • Primarna i sekundarna klasifikacija ustava • Ustav Bosne i Hercegovine
 • 3. Predmet i pojam ustavnog prava • Pravo je skup svih pravnih normi. Norme ustavnog prava regulišu: • Organizaciju vlasti • Procese vršenja vlasti • Odnos između vlasti i građana (pojedinaca).
 • 4. Naziv ustavnog prava • Ustav - zaustaviti, ograničiti • Naziv nastaje u XIX vijeku • Ne koristi se naziv ustavnog prava kod svih zemalja
 • 5. Nastanak ustava • Ustavna materija – bila je prvo nepisana, a zatim i pisana • Stara je koliko i država • Evolucija naziva ustava – datira još iz antičkog doba • Prvi moderni pisani ustavi – nastali su u drugoj polovini 18. vijeka u Švajcarskoj i Engleskoj
 • 6. Pojam ustava • Ustav je akt koji nastaje u ograničavanju vlasti buržoazije • Pravni smisao ustava • Formalni smisao • Materijalni smisao • Politički smisao ustava • Sociološki smisao ustava
 • 7. Bitna svojstva ustava 1. Odraz postojedeg tipa društva 2. Akt države 3. Najviši opšti pravni akt 4. Osnovni zakon 5. Deklarativni akt 6. Ideološko-politički dokument 7. Akt stabilizacije i ograničenja vlasti
 • 8. Bitna svojstva ustava 8. Akt statike i dinamike 9. Mjerilo nivoa demokratije 10. Ustav i praksa pokazuju raskorak 11.Akt koji donosi poseban organ 12. Akt koji se donosi po posebnom postupku 13. Akt koji se mijenja po posebnom postupku
 • 9. Struktura i sistematika ustava Do danas su poznate dvije škole izrade ustava: • Američka (anglosaksonska) • Evropska (evrokontinentalna)
 • 10. Struktura i sistematika ustava • Svaki ustav mora imati svoju stukturu dijelove • Dijelovi su: preambula i normativni dio • Neki ustavi imaju tri dijela: preambula, uvodna načela i normativni dio
 • 11. Donošenje ustava • Donošenje ustava u postojedim državama koje nisu imale ustav • Donošenje ustava u postojedim državama koje su imale ustav • Donošenje ustava u novoformiranim državama
 • 12. Donošenje ustava Ustav za razliku od zakona, može donijeti: • ustavotvorna skupština • parlament - po posebnom postupku • redovni saziv parlamenta - pod uslovom • narod - referendum • u autokratskim režimima - šef države
 • 13. Predustavni pisani politički i pravni dokumenti ustavnog karaktera Faktori koji su bili glavne pokretačke snage: • • • • • Ekonomsko-proizvodni faktori Politički faktori Teorijsko-filozofska misao Veliki kulturni i civilizacijski pokreti Revolucionarni i borbeni pokreti masa
 • 14. Velika povelja sloboda (Magna carta libertatum) •Usvojena je 1215. godine u Engleskoj i predstavlja prvi pisani dokument u historiji ustavnosti •Ova povelja je imala sve karakteristike ustavnog zakona, što se tiče sadržaja i pravne tehnike
 • 15. Dušanov zakonik •Donesen 1349. i dopunjen 1354. godine u feudalnoj Srbiji •Predstavlja drugi pisani dokument u svijetu koji ima elemente ustavnog akta •Nekoliko puta je prepisan, a najpoznatiji su Struški i Prizrenski prepisi
 • 16. Zakon o nepovredivosti čovjekove ličnosti (Habens corpus act) • Donesen 1679. godine. • Ovim aktom je pretežno utvrđeno područje krivičnopravne zaštite građanina • U svemu se zahtijeva primjena objektivnog prava.
 • 17. Prvi pisani ustavi • nastaju u 17. vijeku, • prava era nastanka pisanih ustava je 18. vijek • Prvi ustav – Ustav Virdžinije iz 1776. godine
 • 18. Klasifikacija ustava U teoriji ustava svi postojedi ustavi mogu se grupisati po dva osnova na: 1. Primarnu klasifikaciju 2. Sekundarnu klasifikaciju
 • 19. Primarna klasifikacija • Obuhvata podjelu po: nastanku – načinu donošenja i suštini Oktroisani ustavi ili povelje Ustavni paktovi (kompromisni ustav) Narodni ustavi ili demokratski ustavi
 • 20. Sekundarna klasifikacija • Prema sekundarnoj klasifikaciji svrstavamo u tri grupe: Formalno pravna podjela Sociološko pravna podjela Političko pravna podjela
 • 21. Formalno pravna podjela • Obuhvata: 1. Nepisane i pisane ustave 2. Krute i meke ustave 3. Kodifikovane i nekodifikovane ustave 4. Kratke i duge ustave
 • 22. Sociološko - pravna podjela • Obuhvata: 1. Normalne i realne ustave 2. Normativne i semantičke ustave 3. Stabilne i gipke ustave 4. Statičke i programske ustave 5. Očite i prikrivene ustave
 • 23. Političko - pravna podjela • Obuhvata: 1. Monokratski i diarhijski ustavi 2. Federalni i unitarni ustavi 3. Monarhijski i republikanski ustavi 4. Domadi i strani ustavi
 • 24. Ustavne dužnosti • Dužnost je svih i svakog da se pridržava ustava i zakona • Dužnost je svakoga da poštuje prava i slobode drugih • Dužnost je i pravo građana da učestvuju u odbrani zemlje • Dužnost je svakoga da plada porez
 • 25. Ustavne dužnosti • Dužnost je svakoga da savjesno i odgovorno vrši javnu dužnost • Dužnost čuvanja životne okoline • Dužnost pružanja pomodi drugome u nevolji • Dužnost i obaveze stranaca
 • 26. Stvaranje unije BiH • Prvo pominjanje Bosne javlja se u X vijeku • Druga faza razvoja je uspostavljanje bosanske države • Treda faza razvoja Bosne i Hercegovine bila je pod turskom upravom
 • 27. Stvaranje unije BiH • Četvrta faza razvoja BIH - austrougarska okupacija • Peta faza obuhvata period od 1918. do 1941. • Šesta faza obuhvata period socijalističke Jugoslavije • Završna faza konstituisanja državnosti BiH obuhvata period od 1991. do 1995. godine, u kome se formirala država Bosna i Hercegovina
 • 28. • • • • • Kutiljerev plan Vens-Ovenov plan Mapa teritorijalne podjele Vašingtonski sporazum Dejtonski mirovni sporazum
 • 29. Ustav Bosne i Hercegovine
 • 30. Ustavi entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske
 • 31. Zaključak • Ustav -najvažniji pravno-politički dokument neke države • Najčešde ih donose parlamenti • Ustavi su danas u pisanom obliku, iako u nekim slučajevima postoje u obliku običajnog prava
 • 32. Hvala na pažnji!!!