“ Promovarea oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii pentru cetăţenii de etnie romă din judeţul Cluj” UNIUNEA EUROPEANĂ...
BENEFICIARUL PROIECTULUI ORGANIZA ŢIA AMARE PRHALA UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
PARTENERII PROIECTULUI Consiliul Judeţean Cluj Şcoala de Arte şi Meserii “Samus”-Cluj UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CO...
OBIECTIVELE PROIECTULUI <ul><li>Obiectivul General: </li></ul><ul><li>Dezvoltarea la nivelul comunităţilor de romi din j...
Obiective specifice: <ul><li>- Formarea profesională a unui număr de 30 de romi din judeţul Cluj în meseria de zidar-pie...
Obiective specifice <ul><li>Stabilirea de parteneriate între organizaţiile rome, administraţia publică şi agenţii econom...
ACTIVITĂŢI PRINCIPALE <ul><li>Consiliere şi orientarea profesională a membrilor comunităţilor de romi beneficiare ale pr...
BENEFICIARII PROIECTULUI Ca beneficiari direcţi - 30 de romi care vor fi formaţi în domeniul de zidar-pietrar-tencuitor; ...
REZULTATE AŞTEPTATE <ul><li>Angajarea legală a tinerilor calificaţi în unităţi economice de profil, în meseria de zidar-pi...
<ul><li>Membrii comunităţilor de romi să apeleze la serviciile de consiliere şi orientare profesională; </li></ul><ul><li...
INDICATORI DE EVALUARE <ul><li>Indicatori cantitativi </li></ul><ul><li>Numărul de absolvenţi ai cursului de formare pro...
<ul><li>Indicatori calitativi </li></ul><ul><li>Feedback-ul societăţii exprimat pe pagina web; </li></ul><ul><li>Chestiona...
COSTUL PROIECTULUI UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 90% EURO 49,405.5 EURO 54,895 % din to...
CE AM OBŢINUT <ul><li>Formarea profesională a unui număr de 30 de romi în meseria de lucrător structuri pentru construcţi...
<ul><li>29 de persoane de etnie romă au fost examinate teoretic şi practic în meseria de lucrător în structuri pentru cons...
Birouri de consiliere şi orientare profesională C r e area şi dotarea biroului de consiliere şi orientare profesională ...
Relaţia cu agenţii economici - Încheierea a cinci parteneriate între solicitant şi agenţi economici din judeţul Cluj. Obi...
Derularea campaniilor de identificare a locurilor de muncă vacante şi informare a comunităţii cu referire la stadiul imple...
Crearea paginii web - În vederea promovării proiectului, a activităţilor acestuia precum şi a altor informaţii referitoar...
<ul><li>“ Conţinutul acestui document se află în totalitate în </li></ul><ul><li>responsabilitatea Organizaţiei Amare Prha...
of 20

Prezentare Proiect PHARE - Cursuri Calificare

project presentation; vocational courses; professional counseling
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Proiect PHARE - Cursuri Calificare

 • 1. “ Promovarea oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii pentru cetăţenii de etnie romă din judeţul Cluj” UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 2. BENEFICIARUL PROIECTULUI ORGANIZA ŢIA AMARE PRHALA UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 3. PARTENERII PROIECTULUI Consiliul Judeţean Cluj Şcoala de Arte şi Meserii “Samus”-Cluj UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 4. OBIECTIVELE PROIECTULUI <ul><li>Obiectivul General: </li></ul><ul><li>Dezvoltarea la nivelul comunităţilor de romi din judeţul Cluj a competenţelor necesare pentru inserţia substanţială a romilor pe piaţa muncii. </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 5. Obiective specifice: <ul><li>- Formarea profesională a unui număr de 30 de romi din judeţul Cluj în meseria de zidar-pietrar-tencuitor într-o perioadă de 6 luni; </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Angajarea absolvenţilor în unităţi de stat sau private, în proporţie de minim 20% la momentul încheierii proiectului şi de 80% la un an de la finalizarea acestuia </li></ul></ul></ul></ul></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 6. Obiective specifice <ul><li>Stabilirea de parteneriate între organizaţiile rome, administraţia publică şi agenţii economici din judeţul Cluj în vederea facilitării procesului de conştientizare a angajatorilor asupra necesităţii prevenirii şi combaterii discriminărilor în angajare pe considerente etnice şi încurajarea, respectiv stimularea plasării romilor calificaţi în unităţi economice de stat şi private. </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 7. ACTIVITĂŢI PRINCIPALE <ul><li>Consiliere şi orientarea profesională a membrilor comunităţilor de romi beneficiare ale proiectului; </li></ul><ul><li>Campanii de informare a comunităţii cu privire la proiectul propus şi procesul de plasare pe piaţa muncii; </li></ul><ul><li>Crearea unui birou de consiliere şi orientare profesională pentru romi; </li></ul><ul><li>Calificarea profesională a 30 de romi în meseria de zidar-pietrar-tencuitor; </li></ul><ul><li>Mediere în relaţia cu agenţii economici din judetul Cluj , axată pe prevenirea şi combaterea discriminării etnice în angajare; </li></ul><ul><li>Creare pagina web; </li></ul><ul><li>Promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului ; </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 8. BENEFICIARII PROIECTULUI Ca beneficiari direcţi - 30 de romi care vor fi formaţi în domeniul de zidar-pietrar-tencuitor; 150 de romi care vor fi asistaţi şi consiliaţi în vederea creşterii accesului acestora pe piaţa muncii; Ca beneficiari indirecţi - Cel puţin 1000 de romi vor fi informaţi asupra scopului şi a obiectivelor acestei iniţiative şi a altor informaţii relevante privind accesarea oportunităţilor de ocupare în muncă UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 9. REZULTATE AŞTEPTATE <ul><li>Angajarea legală a tinerilor calificaţi în unităţi economice de profil, în meseria de zidar-pietrar-tencuitor; </li></ul><ul><li>Instituţiile publice de profil să colaboreze în mod activ în procesul de facilitare a integrării romilor pe piaţa muncii; </li></ul><ul><li>Instituţiile publice şi agenţii economici să conştientizeze importanţa proiectului şi a impactului pe care îl determina, atat pe termen scurt cât şi lung; </li></ul><ul><li>Capacitate crescuta în rândul comunităţilor de romi vizate privind accesarea oportunităţilor de ocupare în muncă; </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 10. <ul><li>Membrii comunităţilor de romi să apeleze la serviciile de consiliere şi orientare profesională; </li></ul><ul><li>Diminuarea fenomenului de discriminare etnică şi excluziune socială; </li></ul><ul><li>Bună vizibilitate şi prezenţă a informaţiei legată de proiect în mass-media locală şi regională; </li></ul><ul><li>Consolidarea relaţiilor de colaborare pe termen lung între organizaţiile neguvernamentale rome, instituţiile publice şi agenţii economici, privind implementarea bunelor practici şi a politicilor publice privind romii. </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 11. INDICATORI DE EVALUARE <ul><li>Indicatori cantitativi </li></ul><ul><li>Numărul de absolvenţi ai cursului de formare profesională; </li></ul><ul><li>Numărul de agenţi economici care răspund pozitiv în implementarea proiectului, precum şi numărul de participanţi la bursa locurilor de muncă; </li></ul><ul><li>Numărul de soluţionări realizate lunar în cadrul biroului de orientare şi consiliere profesională; </li></ul>CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ AMARE PRHALA UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 12. <ul><li>Indicatori calitativi </li></ul><ul><li>Feedback-ul societăţii exprimat pe pagina web; </li></ul><ul><li>Chestionare ce vor fi aplicate la nivelul societăţii </li></ul><ul><li>Calificativele obţinute de cursanţi pe întreaga perioadă de desfăşurare a calificării profesionale; </li></ul><ul><li>Gradul de motivaţie a membrilor comunităţilor de romi în a urma un curs de calificare pentru îmbunătăţirea nivelului de trai. </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 13. COSTUL PROIECTULUI UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 90% EURO 49,405.5 EURO 54,895 % din total costuri eligibile ale proiectului Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă Total costuri eligibile ale proiectului
 • 14. CE AM OBŢINUT <ul><li>Formarea profesională a unui număr de 30 de romi în meseria de lucrător structuri pentru construcţii; </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ <ul><li>Formarea profesională a unui număr de 15 romi în meseria de zidar –pietrar - tencuitor; </li></ul>
 • 15. <ul><li>29 de persoane de etnie romă au fost examinate teoretic şi practic în meseria de lucrător în structuri pentru construcţii obţinând calificativul admis. </li></ul><ul><li>12 persoane de etnie romă au fost examinate teoretic şi practic în meseria de zidar-pietrar-tencuitor obţinând calificativul admis . </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 16. Birouri de consiliere şi orientare profesională C r e area şi dotarea biroului de consiliere şi orientare profesională UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ Până în prezent un număr de 104 persoane au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare profesională.
 • 17. Relaţia cu agenţii economici - Încheierea a cinci parteneriate între solicitant şi agenţi economici din judeţul Cluj. Obiectul parteneriatului presupune colaborarea în vederea prevenirii şi combaterii reducerii discriminării etnice în angajare. UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 18. Derularea campaniilor de identificare a locurilor de muncă vacante şi informare a comunităţii cu referire la stadiul implementării proiectului. UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 19. Crearea paginii web - În vederea promovării proiectului, a activităţilor acestuia precum şi a altor informaţii referitoare la minoritatea romă s-a creat pagina web a solicitantului. UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • 20. <ul><li>“ Conţinutul acestui document se află în totalitate în </li></ul><ul><li>responsabilitatea Organizaţiei Amare Prhala - Cluj şi nu poate fi </li></ul><ul><li>considerat în nici un caz ca reflectând poziţia </li></ul><ul><li>Uniunii Europene” </li></ul>UNIUNEA EUROPEANĂ AMARE PRHALA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Related Documents