• Paleolític• Neolític• Edat dels Metalls
La prehistòriaON VIVIEN AMB QUÈ FABRICAVENLES EINESEL PALEOLÍTIC EREN NÒMADES FABRICAVEN LES EINESAMB PEDRA I OSSOSD`ANIMA...
PALEOLÍTIC I NEOLÍTICEren nòmades,s’organitzaven en tribus,feien eines senzilles ambpedres i ossos d’animals.Varen comença...
L’EDAT DELS METALLSEls poblats es convertiren en ciutats petites. Vareninventar la roda, la vela i l’arada. Apreneren a fa...
L’EDAT DELS METALLS
L’EDAT DELS METALLS
L’EDAT DELS METALLS
Art a la prehistòriaEls primers artistes de la històriavaren sorgir en el paleolítc.Pintaven animals a les parets i alssos...
Maria Cardona Seguí6è A Ed.PrimàriaAbril 2013
La prehistòria
of 10

La prehistòria

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - La prehistòria

  • 1. • Paleolític• Neolític• Edat dels Metalls
  • 2. La prehistòriaON VIVIEN AMB QUÈ FABRICAVENLES EINESEL PALEOLÍTIC EREN NÒMADES FABRICAVEN LES EINESAMB PEDRA I OSSOSD`ANIMALSEL NEOLÍTIC EN LLOGARETS OPOBLATS , ES VARENCONVERTIR ENSEDENTARISFABRICAVEN LES EINESAMB PEDRA POLIDAL`EDAT DELS METALLS EN POBLATS , QUÈ ESVAREN CONVERTIR ENCIUTATS PETITESFABRICAVEN LES EINESAMB COURE , BRONZE IFERRO
  • 3. PALEOLÍTIC I NEOLÍTICEren nòmades,s’organitzaven en tribus,feien eines senzilles ambpedres i ossos d’animals.Varen començar a conrearplantes i domesticar animals.Construiren els primerspoblats. Fabricaven eines ambpedra polida.
  • 4. L’EDAT DELS METALLSEls poblats es convertiren en ciutats petites. Vareninventar la roda, la vela i l’arada. Apreneren a fabricarobjectes de metall, amb coure, bronze i ferro.
  • 5. L’EDAT DELS METALLS
  • 6. L’EDAT DELS METALLS
  • 7. L’EDAT DELS METALLS
  • 8. Art a la prehistòriaEls primers artistes de la històriavaren sorgir en el paleolítc.Pintaven animals a les parets i alssostres de les coves.En canvi, en el neolític , varen començara representar escenes , molt esquemàtiques ,amb un sol color.
  • 9. Maria Cardona Seguí6è A Ed.PrimàriaAbril 2013

Related Documents