TRANSFORMASI
PENDIDIKAN
(PPPM 2013-2025)
30/01/20151
NAZARALI BIN ALI
Penolong Pegawai Pendidikan Bahasa
PPD Pontian, Johor
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
30/01/20152
 “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangka...
30/01/20153
VISI
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera
MISI
Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang
Berkualiti...
TRANSFORMASI
SISTEM
PENDIDIKAN
30/01/20154
KEMENJADIAN INSAN
30/01/20155
 Kemenjadian Sistem Pendidikan
 Kemenjadian KPM
 Kemenjadian JPN
 Kemenjadian PPD
 Keme...
30/01/20156
Tujuan PPPM 2013-2025
30/01/20157
Untuk melonjakkan kualiti pendidikan agar sejajar
dengan keperluan global iaitu menghasi...
Matlamat PPPM 2013-2025
30/01/20158
 Melengkapkan setiap murid dengan segala
kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka...
30/01/20159
3 GELOMBANG
30/01/201510
5
ASPIRASI
SISTEM
PENDIDIKAN
30/01/201511
30/01/201512
6
ASPIRASI
KEMENJADIAN
MURID
30/01/201513
11 ANJAKAN
30/01/201514
CABARAN UTAMA
30/01/201515
 Cabaran utama semestinya kualiti
pendidik (guru) dan pemimpin sekolah
(pengetua).
 KPM mesti...
Pelaksanaan PPPM
30/01/201516
“Membuat dan melancarkan rangka tindakan adalah kerja
paling senang kerana dibuat atas kerta...
CABARAN UTAMA
30/01/201517
 Mengamalkan pengajaran dan
pembelajaran (PdP) yang
terbaik.
 Menjadikan guru
bertanggungjawa...
CABARAN UTAMA
30/01/201518
 Mendapatkan modal insan terbaik
bagi profesion perguruan.
 Mereka juga perlu menjalani
latih...
3 Golongan Menghadapi Perubahan
30/01/201519
 Pesimistik
 Sikap Negatif, Fikiran Tertutup, Anti Pembaharuan,
Status-quo
...
Kita Perlu Berubah Sebelum Rebah
30/01/201520
 Kita semua mengakui hakikat, sesungguhnya untuk
memulakan perubahan itu me...
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
30/01/201521
21st Century Classroom Setting
30/01/201522
30/01/201523
Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21
30/01/201524
Kesediaan
untuk
pendidikan
lanjutan dan
alam
pekerjaan
Komunikasi
(communic...
30/01/201525
Bilik darjah sebagai pusat sumber
30/01/201526
• Bilik darjah berasaskan mata pelajaran (MP) untuk MP teras atau
MP kritik...
REVOLUSI MINDA
30/01/201527
“THE HEART OF TRANSFORMATION IS THE
TRANSFORMATION OF THE HEART.
Untuk kita menjayakan inisiat...
Tagline PPPM 2013-2025
30/01/201528
“Pelaksanaan Mantap, Tindakan Pantas
– Kecemerlangan: Capaian Muktamad
Sesebuah Organi...
Penataran Dasar Baru
30/01/201529
 Kesedaran (awareness)
 Kesefahaman (understanding)
 Kemahuan (willingness)
 Keboleh...
INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI
30/01/201530
 Perkhidmatan Cemerlang Sepanjang Zaman –
perkhidmatan diutamakan mengatasi kepe...
Legasi Negara
30/01/201531
“Tranformasi pendidikan ini adalah legasi negara
yang bukan sahaja melibatkan pelajar hari ini ...
30/01/201532
SEKIAN
TERIMA KASIH
WASSALAM
of 32

pontian transformasi pendidikan dtp

Perubahan dalam pendidikan kepada AKP yang bertugas di sekolah
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - pontian transformasi pendidikan dtp

 • 1. TRANSFORMASI PENDIDIKAN (PPPM 2013-2025) 30/01/20151 NAZARALI BIN ALI Penolong Pegawai Pendidikan Bahasa PPD Pontian, Johor
 • 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 30/01/20152  “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”
 • 3. 30/01/20153 VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
 • 4. TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN 30/01/20154
 • 5. KEMENJADIAN INSAN 30/01/20155  Kemenjadian Sistem Pendidikan  Kemenjadian KPM  Kemenjadian JPN  Kemenjadian PPD  Kemenjadian Pemimpin Sekolah  Kemenjadian Guru & AKP  Kemenjadian Ibu Bapa/Komuniti  Kemenjadian Murid  Kemenjadian INSAN
 • 6. 30/01/20156
 • 7. Tujuan PPPM 2013-2025 30/01/20157 Untuk melonjakkan kualiti pendidikan agar sejajar dengan keperluan global iaitu menghasilkan modal insan (sumber manusia) yang mempunyai:  daya saing (competitiveness)  kebolehpasaran (marketability)  kebolehgajian (employability) yang tinggi.
 • 8. Matlamat PPPM 2013-2025 30/01/20158  Melengkapkan setiap murid dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan cabaran abad ke-21.  Menyediakan pendidikan berkualiti yang mampu menghasilkan modal insan bertaraf dunia dan mempunyai kemahiran kritikal abad ke-21, termasuklah kemahiran insaniah (soft skills), kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS@KBAT) serta pembangunan sahsiah yang holistik dan seimbang.  Melahirkan ‘global player’
 • 9. 30/01/20159 3 GELOMBANG
 • 10. 30/01/201510 5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
 • 11. 30/01/201511
 • 12. 30/01/201512 6 ASPIRASI KEMENJADIAN MURID
 • 13. 30/01/201513
 • 14. 11 ANJAKAN 30/01/201514
 • 15. CABARAN UTAMA 30/01/201515  Cabaran utama semestinya kualiti pendidik (guru) dan pemimpin sekolah (pengetua).  KPM mesti mencari dan memilih mereka yang terbaik saja untuk menjadi guru dan pengetua.  Kualiti sistem pendidikan tidak dapat mengatasi kualiti guru…. (McKanzee)
 • 16. Pelaksanaan PPPM 30/01/201516 “Membuat dan melancarkan rangka tindakan adalah kerja paling senang kerana dibuat atas kertas dan dibukukan. Bahagian pelaksanaan paling sukar. Di sini peranan pengetua dan guru kerana tanpa kesungguhan dan iltizam mereka, ia akan gagal. Tetapi ia boleh dilakukan jika semua pihak terbabit ada perasaan cinta terhadap pendidikan, kemajuan kanak- kanak, dan masa depan negara.” (Dr Andreas Schleicher)
 • 17. CABARAN UTAMA 30/01/201517  Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang terbaik.  Menjadikan guru bertanggungjawab terhadap kerjaya mereka.
 • 18. CABARAN UTAMA 30/01/201518  Mendapatkan modal insan terbaik bagi profesion perguruan.  Mereka juga perlu menjalani latihan dan latihan semula secara berterusan (CPD).
 • 19. 3 Golongan Menghadapi Perubahan 30/01/201519  Pesimistik  Sikap Negatif, Fikiran Tertutup, Anti Pembaharuan, Status-quo  Pemerhati (Observer)  Tunggu dan Lihat, Menanti Arahan Bertulis, Play-save  Optimistik  Bersikap Positif, Berjiwa Besar, Fikiran Terbuka, Bersedia Berubah, Proaktif, Action-oriented
 • 20. Kita Perlu Berubah Sebelum Rebah 30/01/201520  Kita semua mengakui hakikat, sesungguhnya untuk memulakan perubahan itu memerlukan keazaman yang tinggi kerana kita perlu berubah daripada amalan yang biasa kepada amalan yang luar biasa.  Cara berfikir, cara bertindak dan cara bekerja perlu ditambah baik berbanding dahulu bagi memastikan yang kita tidak ketinggalan dalam dunia yang terlalu pesat berkembang ini.  (TPM-MP 28/01/2014)
 • 21. PEMBELAJARAN ABAD KE-21 30/01/201521
 • 22. 21st Century Classroom Setting 30/01/201522
 • 23. 30/01/201523
 • 24. Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21 30/01/201524 Kesediaan untuk pendidikan lanjutan dan alam pekerjaan Komunikasi (communication) Kolaboratif (collaborative) Pemikiran Kritis (critical thinking) Pemikiran Kreatif (creative thinking)
 • 25. 30/01/201525
 • 26. Bilik darjah sebagai pusat sumber 30/01/201526 • Bilik darjah berasaskan mata pelajaran (MP) untuk MP teras atau MP kritikal (Subject Based Classroom –SBC) • Makmal dan bengkel sepatutnya SBC • ABM, BBM dan bahan pembelajaran lain di dalam bilik darjah • Dilengkapi komputer yang dirangkaikan (2 atau 3 unit) – Instant Access / Interactive / Wifi • Dilengkapi LCD dan/atau direct projector • Papan putih/soft board • Murid duduk dalam kumpulan (4 – 5 orang) • Hasil kerja murid dipamer • Rekod kerja murid / perkembangan murid • Bilik guru mata pelajaran • Peralatan ICT lain yang bersesuaian • Ada ruang murid duduk di lantai • Sudut kopi
 • 27. REVOLUSI MINDA 30/01/201527 “THE HEART OF TRANSFORMATION IS THE TRANSFORMATION OF THE HEART. Untuk kita menjayakan inisiatif PPPM, bukan sahaja anjakan minda dan cara kerja perlu berubah, tetapi hati dan jiwa juga perlu kita halakan ke arah kiblat yang sama.” (Datuk Dr Khair Mohamad Yusof, 2014)
 • 28. Tagline PPPM 2013-2025 30/01/201528 “Pelaksanaan Mantap, Tindakan Pantas – Kecemerlangan: Capaian Muktamad Sesebuah Organisasi”
 • 29. Penataran Dasar Baru 30/01/201529  Kesedaran (awareness)  Kesefahaman (understanding)  Kemahuan (willingness)  Kebolehlaksanaan (aplicability)
 • 30. INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI 30/01/201530  Perkhidmatan Cemerlang Sepanjang Zaman – perkhidmatan diutamakan mengatasi kepentingan diri  Berjihad kerana Allah demi kemandirian generasi pewaris  Agen pelaksana transformasi ke arah merealisasikan sebuah negara bertamadun yang rakyatnya hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat
 • 31. Legasi Negara 30/01/201531 “Tranformasi pendidikan ini adalah legasi negara yang bukan sahaja melibatkan pelajar hari ini tetapi juga seluruh anak bangsa pada masa akan datang. Marilah kita berikrar, walau apapun rintangan yang bakal ditempuhi, kita perlu memastikan bahawa segala perencanaan ini tidak akan gagal di pertengahan jalan. Segala cabaran dan halangan perlulah kita tangani dengan bijaksana.” (TPM-MP)
 • 32. 30/01/201532 SEKIAN TERIMA KASIH WASSALAM

Related Documents