Rolul proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoarepentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova” în promovar...
Beneficiarul proiectului: Fermierii raioanelor Făleşti şi DrochiaApliantul Proi...
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul pe termen lung al proiectului este de a reduce saracia rurala, prin ...
Costul total al proiectului- 159 400 EUROMinisterul Afacerilor Externe 131 882 EUROPartenerii proiectului – 27 518 EURODur...
51% din populaţia din Republica Moldova este implicată înagriculturăStudiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii antrepreno...
ATM ORMAX- a testat 570 fintini, unde aproximativ 75% din eleconţin apă poluata cu nitraţi57 teste la legume au fost reali...
Consecinţele negative ale nitraţilor, nitriţilor, altor substanţe toxice:- Numai în anul 2012 în raionul Făleşti ...
Beneficiarii proiectului:- 10 fermieri individuali, ce au participat la vizita de studiu în Polonia şi vor be...
Activităţi:Crearea Comitetului de selectare a fermierilor pentru activităţileproiectului, organizarea 3 şedinţe ale lui300...
Rezultate preonizate:• Creşterea numărului de fermieri care vor dori să folosească eco- tehnologii nepoluante• Inve...
Acţiuni realizate:- Întruniri cu fermierii privind participarea la vizita de studiu din Polonia
Vizita de studiu în Polonia
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”
of 47

Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”

In cadrul proiectului În cadrul proiectului "Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile în Moldova", implementat cu suportul Programului polonez de cooperare pentru dezvoltare 2012 al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentarea proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”

 • 1. Rolul proiectului “Eco-tehnologii şi tehnici inovatoarepentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova” în promovarea şi aplicarea tenologiilor inovatoare ecologice în Republica Moldova Făleşti - Hiliuţi 27- 28 iunie 2012
 • 2. Beneficiarul proiectului: Fermierii raioanelor Făleşti şi DrochiaApliantul Proiectului: Centrul Social EcologicPartenerii proiectului: Camera polneză pentru promovarea produselor alimentare regionale şi locale, Varsovia Fundaţia AgriNatura Varsovia Asociaţia Obştească “CUTEZĂTORUL” Făleşti ACT “Ormax” Drochia
 • 3. Obiectivul general al proiectului: Obiectivul pe termen lung al proiectului este de a reduce saracia rurala, prin îmbunătăţirea productivităţii exploataţiilor agricole mici şi sporirea condiţiilor de trai şi a veniturilor generate, protejarea mediului înconjurător Proiectul răspunde prioritatii: “Promovarea şi punerea în aplicare a tehnicilor inovatoare şi tehnologiilor în exploataţiile agricole” (inclusiv: tehnologii bazate pe surse de energie neconvenţionale sau diversificate, tehnologii eficiente energetic, tehnologii legate de apă, de canalizare şi de gestionare a deşeurilor, precum şi modernizarea infrastructurii rurale)
 • 4. Costul total al proiectului- 159 400 EUROMinisterul Afacerilor Externe 131 882 EUROPartenerii proiectului – 27 518 EURODurata proiectului: 10 luni
 • 5. 51% din populaţia din Republica Moldova este implicată înagriculturăStudiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii antreprenoriatul agricolacţionează, de regulă, în mod tradiţional, haotic, făra sa se bazezepetehnologii avansate. Majoritatea producătorilor nu ştiu cele maibune practici agricole.În ultimul deceniu în Republica Moldova atît la nivel naţional şiregional au fost puse în aplicare în domeniul ecologic, dezvoltariiagriculturii unele proiecte, dar situaţia este încă în staredeplorabilă din cauza lipsei de specialişti formaţi la nivel de sate,raioan.Politici naţionale şi resurse insuficiente pentru investiţii. Lipsa decunoaştere a bunelor practici internaţionale de succesAplicare excesivă a pesticidelor în practica agricolă contribuie lapoluarea produselor alimentare comercializate, cat şi a resurselorde apă de suprafaţă
 • 6. ATM ORMAX- a testat 570 fintini, unde aproximativ 75% din eleconţin apă poluata cu nitraţi57 teste la legume au fost realizate şi s-au dovedit a fi cu conţinutridicat (tomate, castraveţi, pepeni şi apă).AO "CUTEZATORUL“- în 50 de fîntîni de mină au fost depistateconcentraţii de nitraţi, nitriţi şi amoniac, în unele dintre ele, cedepăşesc normelesanitare de 3-14 ori.Agenţia Ecologică din Bălţi în ultimii 5 ani indică un exces deconcentraţii maxime admisibile (CMA) în raionul Falesti cu 62.4-76.9%.Din 192 fîntîni testate, 15 nu îndeplinesc indicatorii bacteriologici,iar 81 fântâni nu corespund indicatorilor chimici.Concentraţia de fluor, de amoniu, hidrogen în apă depăşeşte cumult normele sanitare. Consecinţele negative ale utilizării de nitraţi sunt deja înregistrate:
 • 7. Consecinţele negative ale nitraţilor, nitriţilor, altor substanţe toxice:- Numai în anul 2012 în raionul Făleşti a avut loc eutroficareaapei (eutrofizarea districtul de apă a avut loc în lacuri deacumulare 5, pierind sute de tone de peste.- Miros specific în unele bazine acvatice.- Degradarea biodiversităţii- Creşterea bolilor canceroase-Micşorarea veniturilor deţinătorilor de iazuri
 • 8. Beneficiarii proiectului:- 10 fermieri individuali, ce au participat la vizita de studiu în Polonia şi vor beneficia de investiţii- 40 de fermieri care vor participa la 3 traininguri privind utilizarea energiei solare, tualetelor ecologice şi compostării deşeurilor- 80 de fermieri care vor participa la conferinţa finală a proiectului din mun. Bălţi.- Peste 3 mii de fermieri, beneficiari ai buletinelor informative, pliantelor informative, articolelor pe ăagina web şi în mass-media- Toti fermierii raioanelor Falesti si Drochia care vor putea lua cunoştinţă cu practicile eco-inovatoare ale fermierilor ce au creat modele de agricultură durabilă în agricultură.
 • 9. Activităţi:Crearea Comitetului de selectare a fermierilor pentru activităţileproiectului, organizarea 3 şedinţe ale lui3000 de fermieri informatţi cu eco-tehnologii şi bune practiciagricole prietenoase mediului 3 traininguri desfăşurate cu participarea a 50 de fermieri din 2raioane ale republicii.Îmbunătăţirea capacităţilor 120 de fermieri, participanţi lainstruiri, conferinţa finala şi vizita la obiectele construite.Conferinţa de finalizare a proiectului şi excursie de terendesfăşurate
 • 10. Rezultate preonizate:• Creşterea numărului de fermieri care vor dori să folosească eco- tehnologii nepoluante• Investiţii efectuate în 10 ferme (energii regenerabile, ecosan, platforme de compostare a gunoiului de grajd şi compostoarelor mici)• Studiul privind utilizarea deşeurilor organice în agricultură• Campania de informare desfăşurată• Editarea si distribuirea a 3 buletine, 5000 de pliante informative, 400 postere, 3 filme despre actiunile proiectului.
 • 11. Acţiuni realizate:- Întruniri cu fermierii privind participarea la vizita de studiu din Polonia
 • 12. Vizita de studiu în Polonia