Využívanie žiadostí o
sprístupnenie informácie:
Výsledky prieskumu
Martin Dubéci
Seminár Open Government, 22.04.2015
Podávanie infožiadostí na obce stále prináša
problémy
Kraj
Obce 0-500 Obce 500-2500 Obce 2500-5000 Obce 5000-20000 Obce 20...
.. a problémy sa netýkajú len obcí
Ministerstvá 3/4
75%
Iné OÚŠS 3/3
100%
Stavebné úrady 1/2
50%
Pobočky SP 7/8
88%
Spracovať žiadosť je bez problémov
zvládnuteľná úloha.
Jednou z príčin nízkej návratnosti je slabá
IKT gramotnosť
• Zákon predpokladá e-mail ako jeden zo spôsobov podávania žiad...
Motívy IT problémov potvrdzujú elementárne
chyby
• Ťažko dohľadateľná emailová adresa. Používanie jednej emailovej
adresy ...
Niektoré povinné osoby si vykladajú zákon
svojvoľne
• Bezdôvodné zamietnutie žiadosti, alebo skrytá ignorácia.
• Voľná int...
Spracovanie infožiadostí má mimoriadne
rôznorodú úroveň.
Zdroj: http://transparency.blog.sme.sk/c/331468/Sikanujem-stat.ht...
Prieskum nepotvrdil zaťaženie obcí
Kraj Obce 0-500 Obce 500-2500 Obce 2500-5000 Obce 5000-20000 Obce 20000+ Celkom
Bratisl...
Priemer žiadostí zvyšuje zopár vyťažených
obcí
0
20
40
60
80
100
120
140
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
...
Problematických obcí je len zopár.
Stdev: 13, počet obcí s >1stdev: 13
Prepočet: Michal Lehuta, RRZ
Rovnako sa nepotvrdili pokusy o zahlcovanie
zamietnutými žiadosťami
Kraj Obce 0-500 Obce 500-2500 Obce 2500-5000 Obce 5000...
V prípade ŠS sú to už väčšie čísla
Prijaté za rok Odmietnuté za rok
MPSVaR 208,57 18
MO SR 320 n/a
MZ SR 178 14,85
MF SR 8...
Občania využívajú zákona väčšinou na
tradičné občianske témy
• Platy a odmeny starostu, poslancov miestnej samosprávy, či ...
Problematické prípady ale existujú.
• Bradáč, OZ Tatry
• „Pravidlá nosenia pokrývok hlavy príslušníkov mestskej polície“ (...
Ministerstvo zdravotníctva ako ilustratívny
príklad v OUŠS.
NGO
12%
Médiá
3%
Verejná správa
1%
Iné
84%
Kontroverzné žiadosti sme pozorovali hlavne v
týchto oblastiach.
• Kverulanti a zjavne neopodstatné žiadosti.
• Súkromné z...
Zákon a jeho aplikácia si vyžaduje zmeny, ale iné než
boli doteraz diskutované.
• V oblasti podávania žiadostí
• Zjednotiť...
Ďakujem za pozornosť
mdubeci@alfa-slovensko.sk
Fb /mdubeci
Twtitter @mdubeci
of 19

Open Government Ružinov 22042015

Prezentácia Martina Dubéciho zo seminára 22.04.2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Open Government Ružinov 22042015

 • 1. Využívanie žiadostí o sprístupnenie informácie: Výsledky prieskumu Martin Dubéci Seminár Open Government, 22.04.2015
 • 2. Podávanie infožiadostí na obce stále prináša problémy Kraj Obce 0-500 Obce 500-2500 Obce 2500-5000 Obce 5000-20000 Obce 20000+ Celkom počet % počet % počet % počet % počet % počet % Bratislavský 1/2 50% 6/9 66% 1/3 33% 1/1 100% 2/3 66% 11/18 61% Trnavský 6/13 46% 19/28 67% 1/3 33% 3/4 75% 2/2 100% 31/50 62% Trenčiansky 7/18 38% 17/30 56% 1/3 33% 3/3 100% 3/3 100% 31/57 54% Nitriansky 9/18 50% 18/45 40% 0/3 0% 4/4 100% 1/2 50% 32/72 44% BBystrický 34/53 64% 28/43 65% 2/3 66% 5/5 100% 2/2 100% 71/106 67% Žilinský 10/20 50% 21/35 60% 4/6 66% 3/3 100% 2/2 100% 40/66 61% Prešovský 45/73 61% 29/51 56% 4/6 66% 3/4 75% 2/2 100% 83/136 60% Košický 34/38 89% 35/46 76% 1/3 33% 3/3 100% 3/4 75% 76/94 80% Celkom 146/235 62% 173/287 60% 14/30 46% 25/27 92% 17/20 85% 375/599 62%
 • 3. .. a problémy sa netýkajú len obcí Ministerstvá 3/4 75% Iné OÚŠS 3/3 100% Stavebné úrady 1/2 50% Pobočky SP 7/8 88%
 • 4. Spracovať žiadosť je bez problémov zvládnuteľná úloha.
 • 5. Jednou z príčin nízkej návratnosti je slabá IKT gramotnosť • Zákon predpokladá e-mail ako jeden zo spôsobov podávania žiadostí. • Problémom obcí nie je nával žiadostí, ale neschopnosť ich spracovávať efektívnym a zákonným spôsobom.
 • 6. Motívy IT problémov potvrdzujú elementárne chyby • Ťažko dohľadateľná emailová adresa. Používanie jednej emailovej adresy pre všetky druhy agiend. • Neexistencia jasne definovaného postupu podávania infožiadostí na webstránke obce. • “Maily zo serveru Gmail nám nechodia.“ • Zmena mailovej adresy, bez presmerovania pošty. • Obmedzený prístup do mailovej schránky len na jedného zamestnanca. • Nepravidelné kontrolovanie elektronickej pošty, preplnené schránky, obecné úrady bez internetu. • Neexistencia archivácie pošty. • Spamový filter, ktorý nikto nespravuje a nekontroluje.
 • 7. Niektoré povinné osoby si vykladajú zákon svojvoľne • Bezdôvodné zamietnutie žiadosti, alebo skrytá ignorácia. • Voľná interpretácia vytvárania novej informácie. ŠS je dokonca radikálnejšia. • Požadovanie dôvodov. • Spracovanie informácie spôsobom, ktorý degraduje jej verejnú hodnotu.
 • 8. Spracovanie infožiadostí má mimoriadne rôznorodú úroveň. Zdroj: http://transparency.blog.sme.sk/c/331468/Sikanujem-stat.html
 • 9. Prieskum nepotvrdil zaťaženie obcí Kraj Obce 0-500 Obce 500-2500 Obce 2500-5000 Obce 5000-20000 Obce 20000+ Celkom Bratislavský 1,14 8,50 25,14 65,42 108,14 41,67 Trnavský 0,76 1,32 8,80 13,04 22,14 9,21 Trenčiansky 1,87 1,66 5,14 11,80 57,23 15,54 Nitriansky 0,44 1,36 n/a 24,86 38,57 16,31 BBystrický 0,73 0,65 2,28 14,11 29,40 9,43 Žilinský 2,34 0,87 4,14 11,90 53,00 14,45 Prešovský 1,68 0,95 9,00 16,00 87,00 22,93 Košický 0,50 1,32 2,85 6,28 20,10 6,21 Celkom 1,18 2,08 8,19 20,43 51,95 16,97 Prepočet na tisíc obyv, 2,36 0,83 1,63 1,01 1,03 Počet prijatých infožiadostí priemerne za rok
 • 10. Priemer žiadostí zvyšuje zopár vyťažených obcí 0 20 40 60 80 100 120 140 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
 • 11. Problematických obcí je len zopár. Stdev: 13, počet obcí s >1stdev: 13 Prepočet: Michal Lehuta, RRZ
 • 12. Rovnako sa nepotvrdili pokusy o zahlcovanie zamietnutými žiadosťami Kraj Obce 0-500 Obce 500-2500 Obce 2500-5000 Obce 5000-20000 Obce 20000+ Celkom Bratislavský 0,57 0,33 0,28 0,00 5,57 1,35 Trnavský 0,00 0,04 0,00 0,09 0,57 0,14 Trenčiansky 0,40 0,02 0,00 0,38 0,28 0,22 Nitriansky 0,00 0,01 n/a 0,00 0,00 0,00 BBystrický 0,07 0,07 0,00 0,11 2,71 0,59 Žilinský 0,00 0,01 0,14 0,42 2,10 0,53 Prešovský 0,02 0,02 0,00 0,09 5,57 1,14 Košický 0,01 0,06 0,57 0,00 0,09 0,15 Celkom 0,13 0,07 0,14 0,14 2,11 0,51 Prepočet na tisíc obyvateľov 0,26 0,03 0,03 0,01 0,05 Počet infožiadostí zamietnutých obecným úradom priemerne za rok.
 • 13. V prípade ŠS sú to už väčšie čísla Prijaté za rok Odmietnuté za rok MPSVaR 208,57 18 MO SR 320 n/a MZ SR 178 14,85 MF SR 853,14 41,42 Štátne hmotné rez. 40 0,85 GP SR 255,4 18,57 NBU 40 1,71 Soc. poisť. pobočky 5,5 1,71 Stav úrady/OÚ 16 0
 • 14. Občania využívajú zákona väčšinou na tradičné občianske témy • Platy a odmeny starostu, poslancov miestnej samosprávy, či zamestnancov inštitúcií. • Iné výsady a výlohy funkcionárov a zamestnancov inštitúcií (služobné vozidlá, dary, vzdelávanie) • Zápisnice zo zasadnutí orgánov inštitúcií (VZN, komisie) • Bežné verejné služby (kosenie, odchyt psov) • Verejné obstarávanie a zmluvy • Stavebné konania • Environmentálne témy, verejný priestor • Verejný poriadok, mestská polícia • V prípade štátnej správy, okrem vyššie uvedených aplikovateľných otázok, týkajúce sa výkonu funkcie úradu • Plný zoznam: goo.gl/nYecha
 • 15. Problematické prípady ale existujú. • Bradáč, OZ Tatry • „Pravidlá nosenia pokrývok hlavy príslušníkov mestskej polície“ (Trenčín) • 2. 24.2.2011 - žiadosť o pozvánky, písomnosti OZ - vybavené 3. 25.5.2011 - žiadosť o doklady ( protipov. opatrenia ) - vybavené 4. 13.6.2011 - odvolanie voči odpovedi k žiadosti č. 3 - zamietnutie odvolania 5. 21.6.2011 - žiadosť o rozpočet, plnenie rozpočtu... - vybavené 6. 1.8.2011 - žiadosť o podané granty - vybavené 7. 2.8.2011 - žiadosť o pôvod betonových tvárnic- vybavené 8. 25.8.2011 - žiadosť o rozpočet, stanoviska kontrol. orgánov - vybavené 9. 25.8.2011 - odvolanie voči vybaveniu žiadosti č. 7. - zamiestnutie odvolania 10. 26.9.2011 - odvolanie voči žiadosti č. 8. - zamietnutie odvolania 11. 29.9.2011 - žiadosť o doklady okna a dvere ZŠ - vybavené 12. 29.9.2011 - žiadosť o právnych normách týkajúcich sa vstupu do ZŠ - vybavené 13. 14.9.2011 - žiadosť o doklady kanál ZŠ - vybavené 14. 14.12.2011 - žiadosť o doklady odvodnovací kanál - vybavené 15. 14.11.2011 - žiadosť o informácie o pohladnici obce - vybavené 16. 14.12.2011 - žiadosť o www stránku obce - vybavené.
 • 16. Ministerstvo zdravotníctva ako ilustratívny príklad v OUŠS. NGO 12% Médiá 3% Verejná správa 1% Iné 84%
 • 17. Kontroverzné žiadosti sme pozorovali hlavne v týchto oblastiach. • Kverulanti a zjavne neopodstatné žiadosti. • Súkromné záujmy. • Je však stále otázkou, či je to problém.
 • 18. Zákon a jeho aplikácia si vyžaduje zmeny, ale iné než boli doteraz diskutované. • V oblasti podávania žiadostí • Zjednotiť pravidlá v oblasti elektronickej pošty. • Budovať kapacity v rámci práce s týmto zákonom. • V oblasti zverejňovania informácií • Rozšíriť okruh povinne zverejňovaných informácií. • Zjednotiť formátové štandardy zverejňovania informácií. • Realizovať Akčný plán OGP • Vytvoriť primeraný nástroj na zabránanie šíkanóznym podaniam.
 • 19. Ďakujem za pozornosť mdubeci@alfa-slovensko.sk Fb /mdubeci Twtitter @mdubeci

Related Documents