Pomen konkurenčnostiza socialno podjetništvo Aleš Štempihar, ...
Vsebina Konkurenčnost kot poslovna potreba IIBA - International Institute of Business Analysis in IIBA Slovenia Chapter...
Predstavitev ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. ...
ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 4
Sposobnost soustvarjanja spremembSposobnost soustvarjanja sprememb in sposobnost visokeodzivnosti organizacije sta odvisni...
Model razlikovalnih kompetenc Ključna lastnost modela je ...
Model of distinguishing competenciesAn opportunity to reshape theincreased complexity of thebusiness environment intocompe...
Vzvodi konkurenčnosti ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. ...
Vzvodi konkurenčnosti in projektno vodenje ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. ...
Vpliv vzvodov konkurenčnosti ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. ...
Vsebina Konkurenčnost kot poslovna potreba IIBA - International Institute of Business Analysis in IIBA Slovenia Chapter...
IIBA - International Institute of Business Analysisfrom 2003,Kanada,24.000members,109 chapters1.300 CBAP ASK...
Kaj je poslovna analitika ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o.
Kaj NI poslovna analitika ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o.
IIBA Slovenia Chapter od 16 (2009) do 50 članov (2011) www.iiba.si info@slovenia.theiiba.org ...
Poslanstvo IIBA Slovenia ChapterPoslanstvo IIBA Slovenia Chapter:• organizacijam pomagamo, da bi z uporabo poslovne analit...
Vsebina Konkurenčnost kot poslovna potreba IIBA - International Institute of Business Analysis in IIBA Slovenia Chapter...
IIBA - International Institute of Business Analysis ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. ...
Kultura partnerstva ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o.
The Business Value of Business Analyst monitor the development trends of the local and global business environment; sen...
Zagotavljanje dobrin in storitev na bolj enakopravni in demokratični osnoviASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o...
The Business Value of Business Analyst encourage true understanding of the situations of others, the tolerance for diffe...
Socialno podjetništvo in IIBA / poslovni analitik Osnovni cilj socialnih podjetij je služiti potrebam članov ali širše j...
Socialno podjetništvo in konkurenčnost Socialno podjetništvo predstavlja nov koncept reševanja socialnih problemov in je...
Vprašanja in odgovori www.iiba.si ales.stempihar@askit.si ...
of 25

Pomen konkurenčnosti za socialno podjetništvo

IIBA kot neprofitno društvo in socialno podjetništvo
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pomen konkurenčnosti za socialno podjetništvo

 • 1. Pomen konkurenčnostiza socialno podjetništvo Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenia Chapter, direktor Askit d.o.o. 2. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE Ljubljana, 13. in 14.10.2011 ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o.
 • 2. Vsebina Konkurenčnost kot poslovna potreba IIBA - International Institute of Business Analysis in IIBA Slovenia Chapter Kaj imajo skupnega socialno podjetništvo, konkurenčnost in IIBA ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 2
 • 3. Predstavitev ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 3
 • 4. ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 4
 • 5. Sposobnost soustvarjanja spremembSposobnost soustvarjanja sprememb in sposobnost visokeodzivnosti organizacije sta odvisni od: senzibilnosti za dogajanje v okolju – to je od predvidevanja, zaznavanja in razumevanja sprememb okolja pred ostalimi (“čutimo”, predvidevamo, prvi opazimo poslovne priložnosti) in od fleksibilnosti – to je od sposobnosti hitrega prestrukturiranja za učinkovito izvedbo potrebnih notranjih sprememb (ne izgubimo prednosti in tudi zares prvi realiziramo poslovne priložnosti). ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 5
 • 6. Model razlikovalnih kompetenc Ključna lastnost modela je v medsebojni povezanosti in soodvisnosti vseh elementov, zato je poleg uvajanja posameznega elementa vedno potrebno opredeliti tudi njegove vplive na ostale tri in povezave z njimi. ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 6
 • 7. Model of distinguishing competenciesAn opportunity to reshape theincreased complexity of thebusiness environment intocompetitive advantage and The development ofsustainable financial gain. interdependency, teamwork, dedication to common goals,Creative non-egocentric sharing of knowledge, andmanagement, connecting open communicationand responsiblecooperation, mutual trustDeveloping the capabilities (processes, Enable a long term and in-depthresources and competencies, IT) in relationship with clients which see theorder to achieve better flexibility in long-term added value of solutions.comparison with their competitors. ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 7
 • 8. Vzvodi konkurenčnosti ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 8
 • 9. Vzvodi konkurenčnosti in projektno vodenje ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 9
 • 10. Vpliv vzvodov konkurenčnosti ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 10
 • 11. Vsebina Konkurenčnost kot poslovna potreba IIBA - International Institute of Business Analysis in IIBA Slovenia Chapter Kaj imajo skupnega socialno podjetništvo, konkurenčnost in IIBA ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 11
 • 12. IIBA - International Institute of Business Analysisfrom 2003,Kanada,24.000members,109 chapters1.300 CBAP ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 12
 • 13. Kaj je poslovna analitika ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o.
 • 14. Kaj NI poslovna analitika ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o.
 • 15. IIBA Slovenia Chapter od 16 (2009) do 50 članov (2011) www.iiba.si info@slovenia.theiiba.org ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 15
 • 16. Poslanstvo IIBA Slovenia ChapterPoslanstvo IIBA Slovenia Chapter:• organizacijam pomagamo, da bi z uporabo poslovne analitike razpoznale in uresničile poslovne priložnosti s pomočjo uvajanja sprememb v poslovanju;• kot pooblaščeni predstavnik svetovne neprofitne organizacije IIBA skrbimo za razvoj in rast članstva v Sloveniji;• članom omogočamo pridobivanje certificiranih znanj in izmenjavo izkušenj s področja poslovne analitike. ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 16
 • 17. Vsebina Konkurenčnost kot poslovna potreba IIBA - International Institute of Business Analysis in IIBA Slovenia Chapter Kaj imajo skupnega socialno podjetništvo, konkurenčnost in IIBA ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 17
 • 18. IIBA - International Institute of Business Analysis ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 18
 • 19. Kultura partnerstva ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o.
 • 20. The Business Value of Business Analyst monitor the development trends of the local and global business environment; sense and understand the customers needs, in order to offer efficient and creative solutions, which provides added value; establish long-term equal partnerships with customers; understand business needs as demands, analyze them, and reach systemic and efficient solutions for them together with other business stakeholders to capitalize on opportunities, minimize risks, and solve problems; ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 20
 • 21. Zagotavljanje dobrin in storitev na bolj enakopravni in demokratični osnoviASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 21
 • 22. The Business Value of Business Analyst encourage true understanding of the situations of others, the tolerance for different views and opinions, and the freedom of expressing opinions; nurture the culture of win-win synergies by encouraging relationships based on trust, understanding, cooperation and motivation to reach common goals; they are capable of lateral and out-of the box thinking, which make them a driving force for innovation and creativity. Business analysts help strengthen the sensibility and flexibility of organizations, which leads to a competitive advantage. ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 22
 • 23. Socialno podjetništvo in IIBA / poslovni analitik Osnovni cilj socialnih podjetij je služiti potrebam članov ali širše javnosti. Tri ključna merila / lastnosti socialnih podjetij:  podjetniški duh  delovanje v javno koristne namene  Neprofitna distribucija dobička Načelo prostovoljstva Podobni cilji kot jih ima zakon o socialnem podjetništvu  ustvarjanje novih storitev in priložnosti za trge na katere tradicionalni zasebni pa tudi javni sektor ne želita ali ne moreta vstopati,  opravljanje gospodarskih dejavnosti na specifičen način, to je ob vključevanju prostovoljnega dela, ter zagotavljanju tudi drugih virov sredstev ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 23
 • 24. Socialno podjetništvo in konkurenčnost Socialno podjetništvo predstavlja nov koncept reševanja socialnih problemov in je hkrati tudi inovativni pristop, ki z uporabo podjetniških veščin (kvaliteta vodenja, inspiracija, ambicije) dosega socialne cilje. Potrebe po bolj individualiziranih storitvah, ki jih odpira in zahteva razvoj sodobne družbe Podpora ciljem kot jih ima zakon o socialnem podjetništvu  povezovanje ljudi in priložnosti, zagotavljanje inovativnih rešitev za probleme območij, ki zaostajajo v razvoju Inovativnost pred produktivnostjo Konkurenčna podjetja lažje podpirajo – investirajo v socialno podjetništvo ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 24
 • 25. Vprašanja in odgovori www.iiba.si ales.stempihar@askit.si www.konkurencnost.org www.competitiveness.si www.innovative-competitiveness.org www.distinguishing-competencies-model.org ASKIT, storitve in izobraževanja, d.o.o. 25