,, Preskupi ste! ’’
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Prigovori vezani za visinu premije su danas sigurno jedni od najčešćih s kojima se susreću svi...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Za sve one neiskusne agente kojima takvi prigovori teraju strah u kosti i čine ih frustriran...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,, Premija je previsoka.” </li></ul><ul><li>,, Zašto ste tako skupi? ’’ </li></ul><ul><li>„ ...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>U ve ćini situacija se ne radi o pravim prigovorima, već nas klijent samo iskušava, a samim ti...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Svaki put kad ste suočeni sa tim teškim pitanjem ili prigovorom, prva stvar koju trebate učini...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Neverovatno je koliko će veliki broj klijenata sami odgovoriti na svoj prigovor ili će vam dat...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Dosta prodavaca smatra tišinu pretnjom i dešava se vrlo često, da ako klijent ćuti neko kraće ...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Svaki put kad vam potencijalni klijent kaže kako je premija previsoka, jednostavno napravite k...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Obično trebate postaviti par pitanja pre nego što odgovorite na prigovor, pod uslovom da posta...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,,Klijent ne prihvata vašu ponudu. Skupo?’’ </li></ul><ul><li>U poređenju sa čime? </li></ul>...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Evo nekih primera koje možete koristiti kako biste odgovorili na uobičajene prigovore o ceni: ...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,,U pravu ste, skuplji smo od nekih naših konkurenata, ali želio bih vam pojasniti kako mi daj...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,,Hvala što ste to rekli. Da li je visina naše ponude ono što koči saradnju?,, </li></ul><ul><...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Druga opcija za postavljanje pitanja je korištenje tehnike jeke (odjeka). Tehnika jeke je jedn...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Na primer kad vam klijent kaže: </li></ul><ul><li>,,Koliko ćete mi dati popusta?’’, </li></ul...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>U 99% slučajeva klijent će vam tada ili reći tačno što trebate učiniti po pitanju popusta, vis...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Pojedini agenti ovo rade nesvesno, pogotovo novi koji još nemaju dovoljno iskustva u nošenju s...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Iznenadili biste se koliko je velik broj klijenata koji će na to reći nešto poput : </li></ul>...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>U svakom slučaju ne bojte se postavljati pitanja i uveriti ćete se kako se može jednostavno no...
,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Hvala na pažnji. </li></ul><ul><li>Aleksandar Eror </li></ul><ul><li>http://aleksandar.eror.me...
of 21

Preskupi ste

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Preskupi ste

 • 1. ,, Preskupi ste! ’’
 • 2. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Prigovori vezani za visinu premije su danas sigurno jedni od najčešćih s kojima se susreću svi koji se bave prodajom poli s a osiguranja. </li></ul><ul><li>Bez obzira da li to bili opravdani ili umišljeni prigovori, morate se s njima znati nositi. </li></ul>
 • 3. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Za sve one neiskusne agente kojima takvi prigovori teraju strah u kosti i čine ih frustriranim, najbolje da odmah prihvate tri bitne činjenice vezane za te prigovore, a to su: </li></ul><ul><li>Uvek ćete se sretati s a cenovnim prigovorima neovisno o visini premije. </li></ul><ul><li>Uviek će biti nižih ponuda od vaše. </li></ul><ul><li>Uviek će se događati da izgubite poslove zbog niže cene premije. </li></ul>
 • 4. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,, Premija je previsoka.” </li></ul><ul><li>,, Zašto ste tako skupi? ’’ </li></ul><ul><li>„ Imam drugu ponudu, tako da morate nešto napraviti po pitanju cene . ” </li></ul><ul><li>„ Imam bolju ponudu . ” </li></ul>
 • 5. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>U ve ćini situacija se ne radi o pravim prigovorima, već nas klijent samo iskušava, a samim tim pokušava za sebe da pridobije korist. </li></ul><ul><li>Ako govorimo o pravim prigovorima, pokušajte koristiti metodu stanke. </li></ul>
 • 6. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Svaki put kad ste suočeni sa tim teškim pitanjem ili prigovorom, prva stvar koju trebate učiniti je duboko udahnite, uspostavite kontakt očima s vašim potencijalnim osiguranikom i napravite stanku (pauzu) od par sekundi. </li></ul>
 • 7. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Neverovatno je koliko će veliki broj klijenata sami odgovoriti na svoj prigovor ili će vam dati dodatne potrebne informacije kad ne reagujete odmah na njihov prigovor. </li></ul><ul><li>Nemojte se bojati tišine. </li></ul><ul><li>Uvježbavajte ovu pauzu od tri sekunde sve dok ne postane jednim od naj boljih vaših alata. </li></ul>
 • 8. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Dosta prodavaca smatra tišinu pretnjom i dešava se vrlo često, da ako klijent ćuti neko kraće vrijeme, prodavac sam nepotrebno počinje spuštati premiju, bez da je upitan za ikakve popuste. </li></ul><ul><li>Ne smatrajte tišinu od druge strane kao prigovor. </li></ul>
 • 9. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Svaki put kad vam potencijalni klijent kaže kako je premija previsoka, jednostavno napravite kratku pauzu. </li></ul><ul><li>Uveriti ćete se kako će skoro polovina vaših klijenata popuniti tu tišinu sa informacijama koje ćete kasnije moći iskoristiti kako biste pomakli prodaju ka krajnjem cilju. </li></ul>
 • 10. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Obično trebate postaviti par pitanja pre nego što odgovorite na prigovor, pod uslovom da postavite prava pitanja na pravi način. </li></ul><ul><li>Kvalitetna pitanja daju i kvalitetne odgovore. </li></ul>
 • 11. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,,Klijent ne prihvata vašu ponudu. Skupo?’’ </li></ul><ul><li>U poređenju sa čime? </li></ul><ul><li>O kojoj razlici u novcu govorimo? </li></ul>
 • 12. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Evo nekih primera koje možete koristiti kako biste odgovorili na uobičajene prigovore o ceni: </li></ul><ul><li>,,Hvala što ste mi to rekli. Koliko je naša ponuda veća od konkurencije?’’ </li></ul><ul><li>,,Cenim to što ste rekli. Da li ste dobili povoljniju ponudu?’’ </li></ul>
 • 13. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,,U pravu ste, skuplji smo od nekih naših konkurenata, ali želio bih vam pojasniti kako mi dajemo veliko pokriće za uloženi novac našim osiguranicima.’’ (Pojasnite razliku) </li></ul><ul><li>,,U pravu ste mi nismo najjeftiniji. Da li je visina premije jedino što bi trebali ovde razmotriti?’’ </li></ul>
 • 14. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>,,Hvala što ste to rekli. Da li je visina naše ponude ono što koči saradnju?,, </li></ul><ul><li>,,Cenim vašu iskrenost. Da li naša trenutna ponuda znači kako nećemo nikad biti u stanju poslovati zajedno? ’’ </li></ul><ul><li>,,Previsoka? Stvarno?  Šta predlažete da učinimo?’’ </li></ul>
 • 15. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Druga opcija za postavljanje pitanja je korištenje tehnike jeke (odjeka). Tehnika jeke je jednostavno umjetnost uzimanja zadnje reči (ili zadnje važne reči) iz klijentove rečenice i pretvaranje te riječi u pitanje. Vrhunski profesionalci u prodaji koriste ovu tehniku svaki put kad kupac prigovori na njihovu cenu ili nešto drugo. </li></ul>
 • 16. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Na primer kad vam klijent kaže: </li></ul><ul><li>,,Koliko ćete mi dati popusta?’’, </li></ul><ul><li>probajte ih pogledati u oči i reći: </li></ul><ul><li>,,Popust?’’ </li></ul>
 • 17. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>U 99% slučajeva klijent će vam tada ili reći tačno što trebate učiniti po pitanju popusta, visine premije ili uslova plaćanja kako bi pomakli posao ka sklapanju ugovora, ili će ponuditi neku drugu opciju koja će učiniti obe strane zadovoljnima. </li></ul>
 • 18. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Pojedini agenti ovo rade nesvesno, pogotovo novi koji još nemaju dovoljno iskustva u nošenju sa prigovorom na cenu, tako da ne znaju što bi rekli od iznenađenja već jednostavno ponove zadnju riječ: ,, Popust?’’. </li></ul>
 • 19. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Iznenadili biste se koliko je velik broj klijenata koji će na to reći nešto poput : </li></ul><ul><li>,,Samo sam pitao’’ </li></ul><ul><li>ili </li></ul><ul><li>,,Morao sam pitati’’, </li></ul><ul><li>te potom zaključe posao bez ikakvog spuštanja premije. </li></ul>
 • 20. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>U svakom slučaju ne bojte se postavljati pitanja i uveriti ćete se kako se može jednostavno nositi sa prigovorima na visinu premije. </li></ul>
 • 21. ,, Preskupi ste! ’’ <ul><li>Hvala na pažnji. </li></ul><ul><li>Aleksandar Eror </li></ul><ul><li>http://aleksandar.eror.me/ </li></ul>

Related Documents