• Peloponeski rat je
sukob između Delskog
saveza (predvođenog A
tinom) i Peloponeskog
saveza (predvođenog S
partom). Rat j...
Datum 431 – 25. april 404. pne.
Lokacija-kopnena Grčka, Mala Azija, Sicilija
Rezultat-pobjeda Peloponeskog saveza
Terito...
Sazetak rata
Prva faza je trajala deset godina, od 431. pne.
pne. do 421. pne. . Karakterisana je kopnenim
prodorima Pelep...
Druga faza je trajala, takođe, deset godina od 421.
pne. do 411. pne. . Najvažniji događaj je Atinski pohod
na Siciliju (4...
Treću fazu (od 411. pne. do 404. pne. ) odlikuju borbe
za kontrolu Helesponta, preko koga se vršio uvoz žita i
drvne građe...
•
Prema Tukididu uzrok rata je strah od
rasta Atinske moći tokom 5 veka pne. .
Tokom Grčko-Persijskih
ratova formiran jeD...
• Strategija Sparte je bila da
invazijom okoline Atine
onemogudi Atini pristup
obradivoj zemlji. Pošto
je Atina imala pris...
• Tokom rata na Siciliji, po
savetu Alkibijada Spartanci se učvšćuju kraj
Atine u Dekeliji, da bi sprečili Atinjanima
kori...
Posle propasti Sicilijanske ekspedicije Atina se našla u
očajnom položaju sa sve nepouzdanijim
saveznicima. Sparta ohrabru...
• Uz spartansku pomod antidemokratska stranka
trideset oligarha zavladala je u Atini 404. pne..
Demokratija je ukinuta. De...
Prezentacija peloponeski rat
Prezentacija peloponeski rat
Prezentacija peloponeski rat
Prezentacija peloponeski rat
Prezentacija peloponeski rat
of 15

Prezentacija peloponeski rat

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija peloponeski rat

  • 1. • Peloponeski rat je sukob između Delskog saveza (predvođenog A tinom) i Peloponeskog saveza (predvođenog S partom). Rat je, sa jednim prekidom, trajao 27 godina (od 431. do 404. god. pne.) i obuhvatio je skoro ceo antički svet. Rat je završen pobedom Sparte
  • 2. Datum 431 – 25. april 404. pne. Lokacija-kopnena Grčka, Mala Azija, Sicilija Rezultat-pobjeda Peloponeskog saveza Teritorijalne promene-raspuštanje Delskog saveza
  • 3. Sazetak rata Prva faza je trajala deset godina, od 431. pne. pne. do 421. pne. . Karakterisana je kopnenim prodorima Peleponeskog saveza na Atiku i pustošenjem atinske zemlje. Atinjani, vođeni Periklom, su izabrali da ne ulaze u direktan sukob sa nadmoćnom dorskom vojskom, već su se oslonili na svoju flotu kojom su napadali obale Peloponeza i trudili se da ometu trgovinu Korinta sa Sicilijom. Taj period je obeležen i pojavom kuge, usled koje je Atina izgubila četvrtinu svojeg stanovništva i trećinu hoplita. Prva faza je okončana Nikijinim mirom 421. pne., koji je trebao da traje 50 godina .
  • 4. Druga faza je trajala, takođe, deset godina od 421. pne. do 411. pne. . Najvažniji događaj je Atinski pohod na Siciliju (415. pne. ), pre svega protiv grada Sirakuze. Ekspedicija se, posle pomorskog poraza u sirakuškoj luci, završila i katastrofom kopnene vojske. Atinske snage su izgubile preko 200 brodova i 35.000 hoplita. Posle poraza Atina se našla u očajnom položaju, bez novčanih rezervi i sa sve nepouzdanijim saveznicima. Vrhunac krize predstavlja oligarhijski prevrat koji na vlast dovodi tzv. Veće od četiri stotine i otvoren raskol prevratnika sa flotom i vojskom stacioniranom u Joniji.
  • 5. Treću fazu (od 411. pne. do 404. pne. ) odlikuju borbe za kontrolu Helesponta, preko koga se vršio uvoz žita i drvne građe iz oblasti oko Crnog mora. Tokom poslednjih sedam godina, atinska flota je očajnički branila konvoje. Iako su Atinjani imali znatnih uspeha u bitkama kod Abida, Kizika i Arginusa, podlegli su poslednjoj bici kod Egospotama 405. pne. . Rat se završio 404. pne. kapitulacijom Atine. Flota je zaplenjena, zidovi koji su spajali grad sa Pirejom, trgovačkom i ratnom lukom su srušeni, a prekomorski posedi su joj oduzeti.
  • 6. • Prema Tukididu uzrok rata je strah od rasta Atinske moći tokom 5 veka pne. . Tokom Grčko-Persijskih ratova formiran jeDelski savez nekoliko polisa da bi postojala i bila financirana stalna mornarica, koja se može koristiti protiv Persije.Atina je bila najveći član saveza, a imala je i najveću mornaricu. Zbog toga Atina preuzima vođstvo saveza. Tokom sledećih dekada Atina pretvara Delski savez u Atinsku imperiju. Neki članovi saveza su se s tim slagali, a neki su se bunili. Postepeno sredstva namenjena obrani od Persije počela su se koristiti za Atinske projekte. Perikle je premestio središte saveza sa Dela u Atinu, a sredstva saveza su korištena i za gradnju Partenona.
  • 7. • Strategija Sparte je bila da invazijom okoline Atine onemogudi Atini pristup obradivoj zemlji. Pošto je Atina imala pristup moru, nije trpila mnogo. Mnogi Atinjani su napustili svoje farme i preselili se unutar zidina, koje su povezivale Atinu sa njenom lukom Pirejem. Spartanci bi okupirali okolicu Atine samo po 3 sedmice, a najduže 40 dana
  • 8. • Tokom rata na Siciliji, po savetu Alkibijada Spartanci se učvšćuju kraj Atine u Dekeliji, da bi sprečili Atinjanima korištenje zemlje celu godinu. Utvrđenje u Dekeliji sprečava bilo kakav kopneni prevoz namirnica. Atina je prinuđena da dobavlja namirnice morskim putem po daleko većoj ceni. Posle poraza Atina se našla u očajnom položaju, bez novčanih rezervi i sa sve nepouzdanijim saveznicima.
  • 9. Posle propasti Sicilijanske ekspedicije Atina se našla u očajnom položaju sa sve nepouzdanijim saveznicima. Sparta ohrabruje pobunu Atinskih saveznika, tako da se pobunilo mnogo jonskih gradova. Sirakužani pomažu svojom mornaricom na Peloponezu, a i Persijanci pomažu Spartu i novcem i brodovima. Atina se našla na rubu propasti. Ipak uspevaju da prežive , jer im neprijatelji nisu bili dovoljno žustri. Korint i Sirakuza su sporo dovukli svoje brodove, a i drugi saveznici su bili dosta spori. Persijanci su isto tako bili spori u ispunjavanju obedanja u novcu i brodovima.
  • 10. • Uz spartansku pomod antidemokratska stranka trideset oligarha zavladala je u Atini 404. pne.. Demokratija je ukinuta. Demokratija je ponovo uspostavljena, a oligarsi su svrgnuti 403. pne. . • Sparta je postala dominantana sila u Grčkoj. Atina to više nije bila. Atina se nešto povratila tokom Korintskog rata. Sparta je doživela poraz od Tebe tek 371. pne. , da bi samo nešto kasnije došlo do makedonske dominacije.

Related Documents