ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พี่ๆเพื่อนๆ น้องๆ พร้อมครอบครัว...
(pls turn on your speaker)
 
 
 
From Natchaporn PCM 30
of 6

Natchaporn

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Natchaporn

  • 1. ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พี่ๆเพื่อนๆ น้องๆ พร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ณัชพร วพม .30
  • 2. (pls turn on your speaker)
  • 6. From Natchaporn PCM 30

Related Documents