Narzędzia game designera
Tomasz
Szpiner
Cześć! Mam na imię Tomek i jestem game designerem.
•
•
•
Pirates Saga
Happy Tale
Doomsday Preppers
Na czym polega praca game
designera?
•
Zbieranie pomysłów i materiałów
•
Pisanie dokumentacji
•
Projektowanie interfe...
O jakich narzędziach dziś opowiem?
•
Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote,
Pinterest)
O jakich narzędziach dziś opowiem?
•
Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote,
Pinterest)
•
Pisanie dokument...
O jakich narzędziach dziś opowiem?
•
Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote,
Pinterest)
•
Pisanie dokument...
O jakich narzędziach dziś opowiem?
•
Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote,
Pinterest)
•
Pisanie dokument...
O jakich narzędziach dziś opowiem?
•
Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote,
Pinterest)
•
Pisanie dokument...
•
Czy wszyscy designerzy używają tych samych narzędzi?
•
Dlaczego ja używam akurat tych? (workflow)
•
Czy znam altern...
Notatnik i długopis
•
Dlaczego podstawowym narzędziem pracy KAŻDEGO
designera powinien być notatnik i długopis?
Evernote
Pinterest
Google Docs
•
Tworzenie dokumentów z możliwością pracy wspólnej z
innymi designerami
Jak pisać dokumentację w Google
Docs?
•
Porządek myśli i dokumentu - nagłówki, spis treści.
•
Bullety (hierarchia), a n...
Komentarze - jak ich używać?
Google Sites
•
Miejsce do którego trafiają gotowe dokumenty z Google
Docs, udostępnione dla teamu i gotowe do implementac...
Jak pisać dokumentację w Google
Sites?
•
Numeracja działów i podrozdziałów w celu utrzymania
porządku.
•
Możliwość wrzu...
Axur
e
•
Program do projektowania makiet GUI (okna, hud)
Dlaczego warto używać Axure?
•
Nawet wykorzystanie podstawowych możliwości daje duże
korzyści (praca z interfejsem w skal...
Open Office Calc
•
Powszechnie znane narzędzie z którego można stworzyć
edytor contentu w grze.
Co sprawia, że arkusz kalkulacyjny nadaje
się na edytor contentu?
•
Łatwe tworzenie tabel, idealnego narzędzia do
wprowad...
yED
•
Intuicyjne w obsłudze narzędzie do tworzenia flowchartów i
mapy myśli.
Czemu akurat yED?
•
Killer - feature w postaci porządkowania wyglądu drzewka.
Podsumowanie:
•
Notatnik (klasyczny, Evernote i Pinterest) - gromadzenie
danych
•
Google docs - żywa dokumentacja
•
G...
PYTANIA
?
Narzędzia game designera
Narzędzia game designera
Narzędzia game designera
Narzędzia game designera
Narzędzia game designera
Narzędzia game designera
of 31

Narzędzia game designera

Narzędzia Game Designera, prezentacja Tomasza Szpinera z Akademii Free2Play, czyli Warsztatów dla Game Designerów.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Narzędzia game designera

 • 1. Narzędzia game designera Tomasz Szpiner
 • 2. Cześć! Mam na imię Tomek i jestem game designerem. • • • Pirates Saga Happy Tale Doomsday Preppers
 • 3. Na czym polega praca game designera? • Zbieranie pomysłów i materiałów • Pisanie dokumentacji • Projektowanie interfejsu • Liczenie balansu i wpisanie go w edytor gry • Tworzenie map myśli i schematów zachowań elementów gry
 • 4. O jakich narzędziach dziś opowiem? • Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote, Pinterest)
 • 5. O jakich narzędziach dziś opowiem? • Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote, Pinterest) • Pisanie dokumentacji (Google Docs, Google Sites)
 • 6. O jakich narzędziach dziś opowiem? • Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote, Pinterest) • Pisanie dokumentacji (Google Docs, Google Sites) • Projektowanie interfejsu (Axure)
 • 7. O jakich narzędziach dziś opowiem? • Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote, Pinterest) • Pisanie dokumentacji (Google Docs, Google Sites) • Projektowanie interfejsu (Axure) • Liczenie balansu i wprowadzenie go do gry (Open Office Calc)
 • 8. O jakich narzędziach dziś opowiem? • Zbieranie pomysłów i materiałów (notatnik, Evernote, Pinterest) • Pisanie dokumentacji (Google Docs, Google Sites) • Projektowanie interfejsu (Axure) • Liczenie balansu i wprowadzenie go do gry (Open Office Calc) • Tworzenie map myśli i schematów zachowań elementów gry (yED)
 • 9. • Czy wszyscy designerzy używają tych samych narzędzi? • Dlaczego ja używam akurat tych? (workflow) • Czy znam alternatywy i czy na nich wcześniej pracowałem?
 • 10. Notatnik i długopis • Dlaczego podstawowym narzędziem pracy KAŻDEGO designera powinien być notatnik i długopis?
 • 11. Evernote
 • 12. Pinterest
 • 13. Google Docs • Tworzenie dokumentów z możliwością pracy wspólnej z innymi designerami
 • 14. Jak pisać dokumentację w Google Docs? • Porządek myśli i dokumentu - nagłówki, spis treści. • Bullety (hierarchia), a nie proza, brak lania wody. • Pisanie zdaniami ostrymi (niepozostawiającymi wątpliwości jak dana rzecz powinna działać w grze). • O czym pisać w dokumentacji, a o czym nie? (brak liczb, brak opisu wyglądu okien - lepiej je pokazać na makietach). • Scenariusze pozytywne i negatywne.
 • 15. Komentarze - jak ich używać?
 • 16. Google Sites • Miejsce do którego trafiają gotowe dokumenty z Google Docs, udostępnione dla teamu i gotowe do implementacji. • Dołączanie makiet GUI.
 • 17. Jak pisać dokumentację w Google Sites? • Numeracja działów i podrozdziałów w celu utrzymania porządku. • Możliwość wrzucania makiet GUI (projektów okien, interfejsu). • Opis procesu przerzucania dokumentu z Google Docs do Google Sites.
 • 18. Axur e • Program do projektowania makiet GUI (okna, hud)
 • 19. Dlaczego warto używać Axure? • Nawet wykorzystanie podstawowych możliwości daje duże korzyści (praca z interfejsem w skali 1:1). • Możliwość stworzenia interaktywnych prototypów. • Mastery. • Uniwersalny format pliku wynikowego (html).
 • 20. Open Office Calc • Powszechnie znane narzędzie z którego można stworzyć edytor contentu w grze.
 • 21. Co sprawia, że arkusz kalkulacyjny nadaje się na edytor contentu? • Łatwe tworzenie tabel, idealnego narzędzia do wprowadzania danych contentowych. • Możliwość szybkiego przeklejania danych bezpośrednio z dokumentów balansowych. • Programy których nie polecam - arkusze kalkulacyjne online.
 • 22. yED • Intuicyjne w obsłudze narzędzie do tworzenia flowchartów i mapy myśli.
 • 23. Czemu akurat yED? • Killer - feature w postaci porządkowania wyglądu drzewka.
 • 24. Podsumowanie: • Notatnik (klasyczny, Evernote i Pinterest) - gromadzenie danych • Google docs - żywa dokumentacja • Google sites - udostępnienie dokumentacji wszystkim osobom w projekcie i na zewnątrz • Axure - tworzenie makiet GUI • Open Office Calc - kalkulatory balansowe, edytor • yED - tworzenie map myśli
 • 25. PYTANIA ?

Related Documents