„Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” Województwo Łódzkie-Departament ds.. Przedsiębiorczości, Urząd Marsz...
Informacje podstawoweProjekt realizowany z PO Kapitał LudzkiDziałanie 8.2: Transfer WiedzyPoddziałanie 8.2.2: Regionalne S...
Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” 2030stanowi kontynuację ...
Skąd wynika potrzeba sformułowania nowej RegionalnejStrategii Innowacji?Przeprowadzone badania dowodzą, że obecnieobowiązu...
Skąd wynika potrzeba sformułowania nowejRegionalnej Strategii Innowacji?Zapisy Regionalnej Strategii Innowacji LORIS2005-2...
Jakie informacje będą zawarte w RSI 2030?Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 będziezawierała główne cele strategiczn...
Jakie informacje będą zawarte w RSI 2030?RSI zaprezentuje aktualny stan innowacyjnościgospodarki województwa łódzkiego ora...
Cel główny projektuPoprawienie jakości proinnowacyjnej politykiw województwie łódzkim poprzez opracowanieRegionalnej Strat...
Cele szczegółowe projektuOpracowanie Regionalnej Strategii Innowacji;Opracowanie modelu stałych struktur zarządzaniai wdra...
Działania w ramach projektuZarządzanie projektem;Tworzenie Regionalnej Strategii Innowacji;Promocja i monitoring projektu;...
Rezultaty projektuAkcja informacyjna dotycząca wyników badań RSI 2030polegająca na dystrybucji Regionalnej Strategii Innow...
Wartość dodana projektuPoprawa wizerunku władz samorządowych województwa łódzkiego;Wzrost poziomu integracji gospodarczej ...
Wartość dodana projektuUłatwienie dostępu do informacji gospodarczych;Wsparcie sieci powiązań i zaktywizowanie współpracy ...
„Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środ...
of 14

Prezentacja rsi

Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja rsi

 • 1. „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” Województwo Łódzkie-Departament ds.. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 2. Informacje podstawoweProjekt realizowany z PO Kapitał LudzkiDziałanie 8.2: Transfer WiedzyPoddziałanie 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji WojewództwaŁódzkiegoKoszt realizacji projektu: 1855900,00 złTermin realizacji projektu: 1 grudnia 2010 – 30 czerwca 2012 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 3. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” 2030stanowi kontynuację realizowanego w latach 2008-2010projektu „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring” Monitoring Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 4. Skąd wynika potrzeba sformułowania nowej RegionalnejStrategii Innowacji?Przeprowadzone badania dowodzą, że obecnieobowiązująca „Regionalna Strategia InnowacjiWojewództwa Łódzkiego RSI LORIS 2005-2013” 2005-2013przyjęta Uchwałą nr XLI/612/2005 SejmikuWojewództwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie przyjęcia „Regionalnej Strategii Innowacji”nie spełnia już pokładanych w niej oczekiwań Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 5. Skąd wynika potrzeba sformułowania nowejRegionalnej Strategii Innowacji?Zapisy Regionalnej Strategii Innowacji LORIS2005-2013 uniemożliwiają jednoznaczną identyfikacjędziałań podejmowanych w ramach projektówwspółfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jakozgodnych z RSI;Wiele informacji zawartych w RSI LORIS wymagapowtórnego przeanalizowania i zaktualizowania;Istnieje potrzeba dostosowania zapisów RSI do wciążzmieniającej się sytuacji gospodarczej regionu łódzkiego Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 6. Jakie informacje będą zawarte w RSI 2030?Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 będziezawierała główne cele strategiczne oraz taktyczneRegionalnego Systemu Innowacji. Szczególny naciskzostanie położony na sieciowe struktury współpracyoraz wskazanie potencjalnych źródeł finansowaniainnowacji Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 7. Jakie informacje będą zawarte w RSI 2030?RSI zaprezentuje aktualny stan innowacyjnościgospodarki województwa łódzkiego oraz wskażesposoby na zaktywizowanie podmiotów gospodarczychi instytucji otoczenia biznesu do bardziej efektywnegowykorzystania potencjału gospodarczego regionu,między innymi poprzez ciągłe stymulowanie dozwiększających konkurencyjność działańproinnowacyjnych oraz pobudzanie do współpracygospodarczej przedsiębiorców prowadzącychdziałalność na terenie województwa łódzkiego Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 8. Cel główny projektuPoprawienie jakości proinnowacyjnej politykiw województwie łódzkim poprzez opracowanieRegionalnej Strategii Innowacji dla WojewództwaŁódzkiego RSI – 2030 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 9. Cele szczegółowe projektuOpracowanie Regionalnej Strategii Innowacji;Opracowanie modelu stałych struktur zarządzaniai wdrażania RSI w regionie łódzkim;Promocja polityki innowacyjnej w regionie łódzkim;Opracowanie metody monitoringu i ewaluacji wdrażaniaRSI;Wdrożenie modelu transferu technologii w oparciuo Łódzką Platformę Transferu Wiedzy jako jednegoz głównych narzędzi realizacji zapisów nowejRegionalnej Innowacji Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 10. Działania w ramach projektuZarządzanie projektem;Tworzenie Regionalnej Strategii Innowacji;Promocja i monitoring projektu;Administrowanie Łódzką Platformą Transferu Wiedzy Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 11. Rezultaty projektuAkcja informacyjna dotycząca wyników badań RSI 2030polegająca na dystrybucji Regionalnej Strategii Innowacjiw formie papierowej oraz multimedialnej poprzez stronyinternetowe, w tym z wykorzystaniem Łódzkiej PlatformyTransferu Wiedzy;Podniesienie wiedzy i świadomości na tematinnowacyjności w regionie łódzkim wśród przedstawicieliświata nauki, biznesu i władz lokalnych Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 12. Wartość dodana projektuPoprawa wizerunku władz samorządowych województwa łódzkiego;Wzrost poziomu integracji gospodarczej regionu;Zwiększenie szans na rozwój przedsiębiorstw z terenu województwałódzkiego;Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (noweprzedsiębiorstwa, nowe miejsca pracy);Upowszechnienie centralnego dostępu do baz danych dotyczącychinnowacyjności regionu łódzkiego; Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 13. Wartość dodana projektuUłatwienie dostępu do informacji gospodarczych;Wsparcie sieci powiązań i zaktywizowanie współpracy międzyprzedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkamiB+R;Możliwość wykorzystania Regionalnej Strategii Innowacji przyformułowaniu kolejnych projektów z zakresu wparcia rozwojuprzedsiębiorczości w województwie łódzkim Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl
 • 14. „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42 291 98 40, fax 0 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

Related Documents