/ WARSZAWA, 25 PAŹDZIERNIKA 2011
2
FILANTROPIA 2010
-- w czerwcu Bill Gates i Warren Buffett ogłaszają
inicjatywę „The Giving Pledge”
-- do grudnia 57 mili...
3
DAROWIZNY FIRM W POLSCE W 2010 ROKU
-- w 2010 roku firmy odliczyły od podatku darowizny
na łączną kwotę 300 mln zł (w 20...
4
CELE KONKURSU
-- upowszechnianie idei zaangażowania społecznego firm
i rozwijanie filantropii korporacyjnej w Polsce
-- ...
5
KATEGORIE KONKURSU
-- firma, która w 2010 roku przekazała najwięcej
środków finansowych na cele społeczne
-- firma, któr...
6
-- I ETAP / wypełnienie ankiety konkursowej
Ankieta konkursowa zawierająca 8 pytań wysłana została do
ponad 600 firm w P...
7
-- 23 firmy działają na skalę międzynarodową
-- większość firm (65 %) zatrudnia powyżej 1000
pracowników
-- dominujące b...
8
-- 15 firm założyło fundacje
-- 25 firm prowadzi działania społeczne o zasięgu
ogólnopolskim
-- 10 angażuje się w region...
9
-- łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy
biorące udział w konkursie wyniosła 81 771 133 zł
/w ubiegłorocznej ed...
1
0
5 LAT KONKURSU
-- 66 FIRM
-- 331 628 469 ZŁ PRZEKAZANE NA CELE SPOŁECZNE
1
1
WNIOSKI (2007 – 2011)
-- systematyczny wzrost udziału darowizn w dochodach
firmy
-- zwiększenie roli fundacji korporac...
www.forumdarczyncow.pl
Magdalena Pękacka /
e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
of 12

Prezentacja liderzy filantropii_2011

Liderzy Filantropii 2011, Forum Darczyńców, Akademia Liderów
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja liderzy filantropii_2011

 • 1. / WARSZAWA, 25 PAŹDZIERNIKA 2011
 • 2. 2 FILANTROPIA 2010 -- w czerwcu Bill Gates i Warren Buffett ogłaszają inicjatywę „The Giving Pledge” -- do grudnia 57 miliarderów zobowiązało się przekazać przynajmniej 50% swojego majątku -- 125 miliardów USD zostaje przez nich obiecane na cele społeczne * -- wzrost zaangażowania społecznego firm o 10,6% w stosunku do roku 2009 -- ponad 15 miliardów USD firmy przeznaczyły na cele społeczne * źródła: Giving USA Foundation, Committee Encouraging Corporate Philanthropy
 • 3. 3 DAROWIZNY FIRM W POLSCE W 2010 ROKU -- w 2010 roku firmy odliczyły od podatku darowizny na łączną kwotę 300 mln zł (w 2009 - 315 mln zł) -- 6 364 firm przekazało i odliczyło darowizny od dochodu (w 2009 – 5 900) -- przeciętnie odliczono darowiznę w wysokości 49 tys. zł (w 2009 – 54 tys.) źródło: Ministerstwo Finansów
 • 4. 4 CELE KONKURSU -- upowszechnianie idei zaangażowania społecznego firm i rozwijanie filantropii korporacyjnej w Polsce -- zachęcenie firm do informowania o działaniach społecznych (promocja przejrzystości) -- pokazanie wymiaru finansowego zaangażowania firm w skali roku i porównanie z latami ubiegłymi FILANTROPIA TO DOBRA INWESTYCJA - MOTTO
 • 5. 5 KATEGORIE KONKURSU -- firma, która w 2010 roku przekazała najwięcej środków finansowych na cele społeczne -- firma, która w 2010 roku przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem ZWYCIĘZCY ZOSTALI WYŁONIENI W DWÓCH KATEGORIACH:
 • 6. 6 -- I ETAP / wypełnienie ankiety konkursowej Ankieta konkursowa zawierająca 8 pytań wysłana została do ponad 600 firm w Polsce. Była też dostępna na stronie internetowej Forum Darczyńców. 35 firm odesłało wypełnione ankiety. -- II ETAP / dostarczenie dokumentów poświadczających 31 firm dostarczyło wymagane do weryfikacji dokumenty. -- III ETAP / weryfikacja dokumentów / ustalenie rankingu Audytor: PRZEBIEG KONKURSU
 • 7. 7 -- 23 firmy działają na skalę międzynarodową -- większość firm (65 %) zatrudnia powyżej 1000 pracowników -- dominujące branże: / finansowa (11 firm) / chemiczna / spożywcza UCZESTNICY KONKURSU
 • 8. 8 -- 15 firm założyło fundacje -- 25 firm prowadzi działania społeczne o zasięgu ogólnopolskim -- 10 angażuje się w regionie, w którym ma siedzibę -- szerokie spektrum obszarów działalności społecznej firm -- różne typy odbiorców darowizn od firm ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE UCZESTNIKÓW
 • 9. 9 -- łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy biorące udział w konkursie wyniosła 81 771 133 zł /w ubiegłorocznej edycji - 49 064 273 zł/ -- z czego łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy z pierwszej dziesiątki w kategorii „firma, która w minionym roku przekazała najwięcej środków na cele społeczne” to aż 72 mln zł /w ubiegłorocznej edycji - 42 849 059 zł/ -- średni udział darowizn w dochodach firmy przed opodatkowaniem: 2,3% /wzrost z 2,1%/ SKALA FINANSOWA
 • 10. 1 0 5 LAT KONKURSU -- 66 FIRM -- 331 628 469 ZŁ PRZEKAZANE NA CELE SPOŁECZNE
 • 11. 1 1 WNIOSKI (2007 – 2011) -- systematyczny wzrost udziału darowizn w dochodach firmy -- zwiększenie roli fundacji korporacyjnych -- duża reprezentacja branży finansowej -- mniej reprezentantów branży energetycznej, więcej spożywczej, FMCG i chemicznej -- więcej firm z sektora MSP -- duża przejrzystość firm z długim stażem w Konkursie/ obszar do pracy ciągle dla wielu firm
 • 12. www.forumdarczyncow.pl Magdalena Pękacka / e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Related Documents