NAFAR-LAPURTERAAitziber B- eta Ainhoa R
ZER DA? • Nafar-lapurtera iparraldeko euskalkia da, Lapurdin, Nafarroa Beherean ...
HISTORIAREN ALDETIK• Bonapartek (1869) lau euskalki kontuan izan zituen Iparraldean: zuberotarra, lapurtarra, mendebalde...
LAPURTERA MOTAK• Lapurtera klasikoa: Materrek, Joanes Etxeberri Ziburukoak eta Pedro Axularrek, beste askoren artean, er...
FONETIKAREN EZAUGARRIAK• Euskalkiaren eremu gehienean arrotza da i bokalak eragindako bustidura (Zuberoan bada): edozoini...
MORFOLOGIAREN EZAUGARRIAK• Nehor inor (eta nehork, nehori, nehun...) tankerako izenordainak erabiltzen dira.• -ño da eusk...
LEXIKOAREN EZAUGARRIAK• Aldaerei dagokienez, honako hauek erabiltzen dira euskalkiaren eremu gehienean: ahantzi ahaztu, a...
SAILKAPENA• Tradizionalki, lapurtera eta behenafarrera bereizirik sailkatu izan dituzte, baina Koldo Zuazoren arabera gau...
Sartaldekoak • Zuberoan ahsi eta Uztaritzeko eskualde bitartean u,a,e artean (i): Burua...
Sortaldekoak• Entzat- Endako• Nor-nori nork/Nor-nork: erran nau.• Nor-nori nork- hari, haiei I da erroa• Diozkat.• I bokal...
of 10

Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber b

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber b

  • 1. NAFAR-LAPURTERAAitziber B- eta Ainhoa R
  • 2. ZER DA? • Nafar-lapurtera iparraldeko euskalkia da, Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Nafarroako eta Urdazubi, Zugarramurdi eta Luzaiden hitz egiten dena. Baztango eta Aezkoako herrietan tarteko hizkeran mintzatzen dira, nafarreraren eta nafar- lapurteraren artekoan.
  • 3. HISTORIAREN ALDETIK• Bonapartek (1869) lau euskalki kontuan izan zituen Iparraldean: zuberotarra, lapurtarra, mendebaldeko eta ekialdeko behe-nafarra. Mendebaldeko behe-nafarrean hiru azpieuskalki ikusi zituen.• Jaques Allierek (1960) Zuberoa eta Nafarroa Behera muga argi batek bereizten dituen bezala, lapurtarra eta mendebaldeko behe-nafarrera bereizten duen mugarik ez dagoela ezta ekialdeko behe-nafarrak bereizten dituenik
  • 4. LAPURTERA MOTAK• Lapurtera klasikoa: Materrek, Joanes Etxeberri Ziburukoak eta Pedro Axularrek, beste askoren artean, erabili zuten euskara XVII. mendean, Donibane eta Sara herrietako euskaran oinarritua, Joanes Leizarragak aurreko mendean erabili zuenetik arras ezberdina; euskara batuaren aitzindari eta oinarrietako bat.• Lapurtera modernoa: XX. mendean Iparraldeko idazle askok erabili izan duten euskara literario komunari deritzo. P. Laffite-ren 1944ko Gramaire Basque: Navarro Labourdin littéraire gramatikan oinarritu ziren horretarako eta molde hori erabili zuten beren idazkietan gaur egun ezagutzen dugun 1968ko euskara batua indartu zen arte
  • 5. FONETIKAREN EZAUGARRIAK• Euskalkiaren eremu gehienean arrotza da i bokalak eragindako bustidura (Zuberoan bada): edozoini, gainetik... Bustidura saihesteak ez dauka indarrik eta bere horretan uzten dira frantsesetik sartutako hots bustiak: kallatu (fr. cailler) gatzatu, kanpaña (fr. campagne) landa... Bustidura ezari dagokionez, euskalkiaren bazter biak dira salbuespena: Nafarroa Behereko ekialdea (Amikuze, Oztibarre eta Garaziko alderdi bat) eta, batez ere, Lapurdiko itsasbazterreko hizkera.• Hitz hasieran x- izatea da euskalki honen beste bereizgarri bat, tx- izaten delako gainerako euskalkietako ordaina: ximino, xingarra urdaiazpikoa, xirula, xistu, xoko... Maileguak ere horrela egokitu dira: xanpiñona, xantza (fr. chance) zoria...
  • 6. MORFOLOGIAREN EZAUGARRIAK• Nehor inor (eta nehork, nehori, nehun...) tankerako izenordainak erabiltzen dira.• -ño da euskalki honetako atzizki txikigarri ohikoa: baño bakarra, begiño, haurño, irriño...• Erdal -on amaiera -oin egiteko joera izan da eremu gehienean: arrazoin, botoin, garratoin arratoi... Dena dela, mailegu berri zenbaitetan -on ere bada hizkera batzuetan, frantsesean bezala: balon, bonbon...• Euskalki honen bereizgarria da -aia amaiera izatea mailegu zaharretan (nahiz eta gaur egun Euskal Herri osoan zabaldu den euskara batuaren eraginez): bisaia aurpegia, domaia zoritxarra, kuraia kemena, langoaia hizkuntza, piaia joan- etorria... Arau hau ez da dagoeneko emankorra, -adxa egiten delako mailegu berrietan: afitxadxa iragarkia, brikoladxa brikolajea...
  • 7. LEXIKOAREN EZAUGARRIAK• Aldaerei dagokienez, honako hauek erabiltzen dira euskalkiaren eremu gehienean: ahantzi ahaztu, arno ardo, ba (eta bai), biper piper, botoila botila, buraso guraso, elgar elkar, ereman eraman, eskuara euskara, fruitu fruta, giristino kristau, hogoi hogei, irrisku arrisku, jakintsun jakintsu, kondatu kontatu, saindu santu, xin(a)urri inurri...• Lexikoari dagokionez, honako hitz hauek dira euskalkiaren bereizgarri, den-denak erabiltzen ez badira ere haren eremu osoan: altxagarri orantza, legamia, auzapez alkatea, azantz / harrabots hotsa, zarata, babazuza kazkabarra, biziki oso, buruil iraila, elkor gor adierarekin, fitsik ezer, gako giltza adierarekin, guri bigun adierarekin, kalapita iskanbila, ortzantz trumoia, otto osaba, pairatu eraman, jasan, parada aukera, beta, pittika antxumea, sehi zerbitzaria, urririk doan, urtzintz usina, xingar urdaiazpikoa...
  • 8. SAILKAPENA• Tradizionalki, lapurtera eta behenafarrera bereizirik sailkatu izan dituzte, baina Koldo Zuazoren arabera gaur egun euskalki bakar bat osatzen dute hiru azpimultzotan banatuta:• Sartaldea: Lapurdiko barnealdean Ahetze, Senpere, Ainhoa eta Sara eta Nafarroako Zugarramurdi eta Urdazubi hartzen ditu barne azpieuskalki honek.• Erdigunea: Lapurdi Ekialdea eta Nafarroa Behereko Lekuine eta Baigorriko Kantonamendua ditugu azpimultzo honetan.• Sortaldea: Nafarroa Behereko Arberoa, Oztibarre eta Garaziko eskualdeetan eta Luzaiden (Nafarroa) hedatzen da.
  • 9. Sartaldekoak • Zuberoan ahsi eta Uztaritzeko eskualde bitartean u,a,e artean (i): Burua-buruia; duen-duien. Adizkien 2.pertsona zue-(i)e; duzue, duzie; zaizue-zaizie, dakizue, dakizie. • IZAN edo EDIN: ai- i; naiz- niz; zaitezte- zitezte, gaita-gitu; au-u: nauzu-nuzu. • NOR-NORI: ai-au zait-zaut. • ST kontsonantea zabaldu eta RTZ desagertu. • NORI: Er: laguner-lagunei. • Soziatiboa. Kin-kilan (lagunekilan) • Nihaur: Nerón, nihaur. • ÑO irriño. • Zuketa eta xuketa tratamendua. • Afaldu, bazkaldu. NOR erara. Afaldu niz. • A galdera atzizkia. Ikusi duka?
  • 10. Sortaldekoak• Entzat- Endako• Nor-nori nork/Nor-nork: erran nau.• Nor-nori nork- hari, haiei I da erroa• Diozkat.• I bokala a, e, et o bokalekin elkartzen denean (i): herria-herriya.• I bokala n- ñ, eta l- ll: berdin-berdiña; ginen – giñen; bila- billa.