EREMUALapurdi, Nafarroa Beherea, Nafarroako Luzaide ibarra etaZuberoako ipar-mendebalekozenbait herri:(Domintxaine-Berroet...
NAFAR-LAPURTERA
AZPIEUSKALKIAK• Azpieuskalki nagusi bi nabari dira:• a) Sartaldekoa, Lapurdiko mendebalean egiten da, eta• b) Sortal...
TARTEKO HIZKERAK• Tarteko eremu bat dago bien artean: Lapurdiko erdigunea, Uztaritze aldeko hizkerak daude bertan. Hizk...
EZAUGARRIAK• FONETIKA• Euskalkiaren eremu gehienean arrotza da i bokalak eragindako bustidura (Zuberoan• bada): e...
• euskalkiaren bazter biak dira salbuespena: Nafarroa Behereko ekialdea (Amikuze, Oztibarre eta Garaziko alderdi b...
• MORFOLOGIA• Euskalkiaren ezaugarriak (Nafar-lapurtarra)• Izenaren morfologia• Nehor inor (eta nehork, nehori, nehu...
• •• . Dena dela, mailegu berri zenbaitetan -on ere bada hizkera batzuetan, frantsesean bezala: balon, bonbon…•...
ARAUAK:• 1. Euskalkiaren eremu gehienean arrotza da i bokalak eragindako bustidura; il, in eta it bere horretan esate...
ARAUAK• 2. Hitz hasieran x- esaten da: ximino, xingarra ‘urdaiazpikoa’, xirula, xoko, xori…• Salbuespenen bat gorab...
ARAUAK• 5. Erdarako -on amaiera -oin egiteko joera egon da euskalkiaren eremu gehienean: arrazoina ‘arrazoia’, botoina ...
• LEXIKOA• Hauexek dira euskalki honetako hitzik esanguratsuenak: altxagarri ‘legamia’, auzapez• ‘alkatea’, azant...
• ALDAERAK• Sail honetan hauexek nabarmentzen dira: ahantzi ‘ahaztu’, arno ‘ardo’, biper ‘piper’,• botoila ‘botila’...
• Koldo Zuazok atondutako euskalkien mapa modernoa:• Mendebaleko• Erdialdekoa• Nafarra• Nafar-lapurtarra• Zube...
• 2. EREMUA• Nafar-lapurtera, erran bezala, Baxe Nafarroa eta Lapurdi mintzatua• da. Baxe Nafarroako euskalkiaren b...
3.NAFAR-LAPURTERAREN HISTORIA:Oihenartek:(1657) euskalki bakarra eta bera ikusi zuen Iparraldeosoan:AkitaniarraBonapartek(...
• 5.NAFAR-LAPURTERAREN EZAUGARRIAK• 1. Euskalkiar eremu zabalean arrotza da i bokalak eragindako bustidura. Ln, it,...
• SARTALDEKOAK• -Zuberoan hasi eta ustaritzeko eskualde bitartean u, a e, artean i.• Duen- duien, zaizue-zaizie.• ...
• 6. BAIGORRIKO ZAZPI-LILIAK• Beihalako egunetan, behin batez, Baigorriko jauregi zaharrean ziren artho-• xuritzeak....
JEAN PIERRE DUVOISIN• Jean Pierre Duvoisin idazlea 1891ko urtarrilaren 30ean hil zen• Euskal idazlea (Ainhoa, 1810 - Z...
JEAN PIERRE DUVOISIN Latina, grekoa, gaztelania eta italiera menderatzen zituen gizon jakituna zen Duvoisin. 1856. urtean ...
JEAN PIERRE DUVOISIN• 1859.urtean aduana-kapitain postua utzi zuen euskal lanetan murgiltzeko. Bardozera erretiratu, ...
JEAN PIERRE DUVOISIN• Kenpis liburuaren itzulpena ere amaitu gabe utzi zuen, baina Haristoy Ziburuko apezak bukatu zu...
LEIZARRAGA ETA AXULARREN EUSKERA• Lapurtarra ( nafar- lapurtarraren azpieuskalkia) izan da, dudarik gabe, XVlll.• M...
JOANES LEIZARRAGA Joanes Leizarraga Beskoitzen jaio zen 1506an eta Bastidan hil • 1601ean. Apaiz katolikoa zen, baina Jo...
JOANES LEIZARRAGA • Biarnoko sinodoak lau laguntzaile izendatu zizkion lan horretarako. Horri esker, "Jesus Chist Gu...
JOANES LEIZARRAGA • Halaber, "Kalendrera" eta "Abc" edo "Christinoen instructionea" itzulpen erlijiosoak ere prestat...
JOANES LEIZARRAGAZiur kontuan hartu zuela garai hartan Lapurdin zegoelagizarterik aurreratuena, eta segur, liburuak irakur...
Nafar lapurtarra aner maria
of 29

Nafar lapurtarra aner maria

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nafar lapurtarra aner maria

 • 1. EREMUALapurdi, Nafarroa Beherea, Nafarroako Luzaide ibarra etaZuberoako ipar-mendebalekozenbait herri:(Domintxaine-Berroeta, Etxarri, Arüe-Ithorrotze-Olhaibi,Lohitzüne-Oihergi eta Pagola) sartzen dira euskalki honetan.Beheko mapan, puntu bakoitzean klik eginez gero, hangohizkeraren lekukoak ikusi edoentzun ahal izango dituzu. Aldameneko mapan Euskaltzaindiakonartutako herri izenakageri dira, eta behekoan administrazioak onartutako izen ofizialak.
 • 2. NAFAR-LAPURTERA
 • 3. AZPIEUSKALKIAK• Azpieuskalki nagusi bi nabari dira:• a) Sartaldekoa, Lapurdiko mendebalean egiten da, eta• b) Sortaldekoa, Lapurdiko ekialdean eta Nafarroa Beherean egiten da.
 • 4. TARTEKO HIZKERAK• Tarteko eremu bat dago bien artean: Lapurdiko erdigunea, Uztaritze aldeko hizkerak daude bertan. Hizkera berezi bi ere badira:• a) Kostatarra, Lapurdiko itsasbazterrean egiten da; erdialdeko eta euskara nafar-lapurtarraren arteko lotura egiten du, eta• b) Amikuzekoa, eskualde horretan eta Zuberoako ipar- mendebalean egiten da.• Bigarren honek euskara nafar-lapurtarraren eta zuberotarraren arteko lotura egiten du.
 • 5. EZAUGARRIAK• FONETIKA• Euskalkiaren eremu gehienean arrotza da i bokalak eragindako bustidura (Zuberoan• bada): edozoini, gainetik... Gaur egun, dena dela, bustidura saihesteak ez dauka• indarrik eta bere horretan uzten dira frantsesetik sartutako hots bustiak: kallatu• (fr. cailler) gatzatu, kanpaña (fr. campagne) landa... Bustidura ezari dagokionez,
 • 6. • euskalkiaren bazter biak dira salbuespena: Nafarroa Behereko ekialdea (Amikuze, Oztibarre eta Garaziko alderdi bat) eta, batez ere, Lapurdiko itsasbazterreko hizkera• Hitz hasieran x- izatea da euskalki honen beste bereizgarri bat, tx- izaten delako gainerako euskalkietako ordaina: ximino, xingarra urdaiazpikoa, xirula, xistu, xoko...• Maileguak ere horrela egokitu dira: xanpiñona, xantza (fr. chance) zoria...
 • 7. • MORFOLOGIA• Euskalkiaren ezaugarriak (Nafar-lapurtarra)• Izenaren morfologia• Nehor inor (eta nehork, nehori, nehun...) tankerako izenordainak erabiltzen dira.• -ño da euskalki honetako atzizki txikigarri ohikoa: baño bakarra, begiño, haurño, irriño…• Erdal -on amaiera -oin egiteko joera izan da eremu gehienean: arrazoin, botoin, garraiton,…
 • 8. • •• . Dena dela, mailegu berri zenbaitetan -on ere bada hizkera batzuetan, frantsesean bezala: balon, bonbon…• Euskalki honen bereizgarria da -aia amaiera izatea mailegu zaharretan (nahiz eta gaur egun Euskal Herri osoan zabaldu den euskara batuaren eraginez): bisaia aurpegia, domaia zoritxarra, kuraia kemena, langoaia hizkuntza, piaia joan-etorria...• Arau hau ez da dagoeneko emankorra, -adxa egiten delako mailegu berrietan:• afitxadxa iragarkia, brikoladxa brikolajea...
 • 9. ARAUAK:• 1. Euskalkiaren eremu gehienean arrotza da i bokalak eragindako bustidura; il, in eta it bere horretan esaten dira gehienetan, busti gabe: edozoini ‘edozeini’, gainetik, etxezaina, etxeraino…• Gainera, erdaratik hartutako maileguetan ere palatalizazioa saihesteko joera egon da: bainu, botoila ‘botila’, goinatu…• Dena dela, azken bilakaera hori ez da gaur egun emankorra. Bazter bietako hizkerak hausten dute euskalkiaren batasuna: Zuberoatik gertuko hizkeretan bada bustidurarako joera ahul bat eta askozaz indartsuagoa da Lapurdiko itsasbazterrean.
 • 10. ARAUAK• 2. Hitz hasieran x- esaten da: ximino, xingarra ‘urdaiazpikoa’, xirula, xoko, xori…• Salbuespenen bat gorabehera (txar), arrotza da tx- hitz hasieran.• 3. nehor ‘inor’ egiturako izenordainak erabiltzen dira: nehori, nehun, nehundik, nehorat…• Antzina Nafarroako alderdi batzuetan ere baziren horrelakoak, baina jatorriz Ipar Euskal Herrikoak direla ematen du.• 4. -ño da eremu gehienean erabiltzen den atzizki txikigarri ohikoena: amaño ‘inudea’, baño ‘bakarra’, haurño ‘haurtxoa’, poxiño ‘apurtxoa’…
 • 11. ARAUAK• 5. Erdarako -on amaiera -oin egiteko joera egon da euskalkiaren eremu gehienean: arrazoina ‘arrazoia’, botoina ‘botoia’, kantoina ‘kantoia’, sasoina ‘sasoia’…• Gaur egun frantsesetik sartzen ari diren mailegu berrietan ez da erabatekoa eta -ona ere egiten da: balona, marrona…• 6. -aia amaiera daukagu mailegu zaharretan:• bisaia ‘aurpegia’, lengoaia ‘hizkuntza’, kuraia ‘kemena’, salbaia ‘basatia’, usaia ‘ohitura’…• Arau hau ez da gaur egun emankorra; -adxa egiten da mailegu berrietan: depanadxa ‘konponketa’, rezikladxa ‘berregokitzea’…
 • 12. • LEXIKOA• Hauexek dira euskalki honetako hitzik esanguratsuenak: altxagarri ‘legamia’, auzapez• ‘alkatea’, azantz / harrabots ‘hotsa, zarata’, babazuza ‘kazkabarra’, biziki ‘oso’, buruil• ‘iraila’, elkor ‘gor’ adierarekin, fitsik ‘ezer’, gako ‘giltza’ adierarekin, guri ‘bigun’ adierarekin, kalapita ‘iskanbila’, ortzantz ‘trumoia’, otto ‘osaba’, pairatu ‘eraman,• jasan’, parada ‘aukera, beta’, pittika ‘antxumea’, sehi ‘zerbitzaria’, urririk ‘doan’,• urtzintz ‘usina’, xingar ‘urdaiazpikoa’…
 • 13. • ALDAERAK• Sail honetan hauexek nabarmentzen dira: ahantzi ‘ahaztu’, arno ‘ardo’, biper ‘piper’,• botoila ‘botila’, buraso ‘guraso’, elgar ‘elkar’, ereman ‘eraman eskuara ‘euskara’,• fruitu ‘fruta’, giristino ‘kristaua’, hogoi ‘hogei’, irrisku ‘arrisku’, jakintsun ‘jakintsu’, kondatu ‘kontatu’, saindu ‘santu’…• Eremu txikiagoetan erabiltzen dira ondorengoak: garratoin ‘arratoi’, hainitz ‘anitz’,• hausko ‘hauspo’…
 • 14. • Koldo Zuazok atondutako euskalkien mapa modernoa:• Mendebaleko• Erdialdekoa• Nafarra• Nafar-lapurtarra• Zuberotarra• XIX. Mendeaneuskal hiztunakzituzten eremuak• (Luis LuzianoBonapartek egindako• maparen arabera)
 • 15. • 2. EREMUA• Nafar-lapurtera, erran bezala, Baxe Nafarroa eta Lapurdi mintzatua• da. Baxe Nafarroako euskalkiaren baitan bi multzo /aldaki edo eremu• bereizten dira:Ekialdeko behe-nafarrera Mendebaldeko behe-nafarrera Baigorrikoa• Amikuzekoa Lapurtera deitua batez ere Lapurdiko• Arberoakoa mendebaldean mintzatzen den euskalkia da. Gisa berean, Nafarroa Garaiko Urdazubi eta Zugarramurdin ere euskalki hau erabiltzen• Garazikoa
 • 16. 3.NAFAR-LAPURTERAREN HISTORIA:Oihenartek:(1657) euskalki bakarra eta bera ikusi zuen Iparraldeosoan:AkitaniarraBonapartek(1869) lau euskalki kontuan izan zituen Iparraldean:zuberotarra,Lapurtarra,mendebaldeko behe- nafarra etaekialdeko behe nafarra.Jaques Allierek(1960)zioen, Zuberoa eta Nafarroa Behera mugaargi batek bereizten dituen bezala, lapurtarra eta mendebaldekobehe- nafarrera bereizten dituen mugarik ez dagoela eztaekialdeko behe- nafarrak bereizten dituenik.Zuberok euskalki bakarra ikusten du Lapurdi eta Nafarroabeheran.
 • 17. • 5.NAFAR-LAPURTERAREN EZAUGARRIAK• 1. Euskalkiar eremu zabalean arrotza da i bokalak eragindako bustidura. Ln, it, il bere• horretan esaten dira. Edozeini, gainetik, etxezaina. Iragan garaietan gainera ñ eta ll zuten hitzak il bilakatu ohi ziren: bainu, bonbila , botoia…• 2.hitz hasieran x, tx-ren ordez. Xanpona= txanpona• 3.nehor, nehori, nehun• 4. ño. Begiño, haurño• 5.Erdal on-oin: Arrazoin, botoin• 6.AIA amaiera bereizgarria da. Bisaia-aurpegia; kuraia- kemena: lengoaia – hizkuntza, usaia- ohitura.
 • 18. • SARTALDEKOAK• -Zuberoan hasi eta ustaritzeko eskualde bitartean u, a e, artean i.• Duen- duien, zaizue-zaizie.• -ST kontsonantea zabaldu eta RTZ desagertu.• -ÑO irriño• -Zuketa eta xuketa tratamendua• - A galdera atzizkia. Ikusi DUKA?• -soziatiboa: kin- kilan (launekilan)• SORTALDEKOAK• . Entza- Endako• .Nor Nori- Nork / Nor- Nork : Erran nau• .Nor- Nori – Nork- HARI, HAIEI (L) da erroa diozkat.• . (l) bokala n-ñ eta l-ll : berdin- berdiña; ginen-giñen; bila – billa
 • 19. • 6. BAIGORRIKO ZAZPI-LILIAK• Beihalako egunetan, behin batez, Baigorriko jauregi zaharrean ziren artho-• xuritzeak. Badakizue artho-xuritzeetara biltzen ohi dela inguruetako gazteria,• eta holako bilkhuetan lakhet dutela kantu zaharren kantatzea eta noizbaiteko• khonderen erreberritzea.• Halako solasak Baigorriko herjaunaren gogoko ziren; goan zen beraz artho-• xuritzaileetara bere alaba andrearekin.• Han baziren zazpi neskatxa gazte deitzen zituztenak Herriko Zazpi-Liliak.• Hekeiri buruz hau erran zuen herjaunak:• Aurthen, ene alaba andrearen eskonarazteko gogotan naiz. Zuetarik zeinak-• ere pollikienik erranen baitu khondera xahar bat, hainari dote on bat emanen diot• ene alabarekin batean ezkontzeko bere hautuko gizon gazte batekin.• Solas horrek begiak argiarazi ziotzaten Zazpi Lilieri. Senhar bat nork berak• hautatua, harekin dote ona, hortan bazen bakhotxari zertaz bihotzean pilpil eragin.• Bainan nola ahalke zerbaitez, hetarik nihor ez baitzen mintzatzera abiatzen,• herjaunak erran zuen:• Lehenik has bedi Leizarazuku Gana; adi dezagun dakien khondera. Izan• dadien luzea edo laburra, ez da axolarik, gogaragarri izan dadien .• (lan hau Jean Duvoisinek idatzi zuen)
 • 20. JEAN PIERRE DUVOISIN• Jean Pierre Duvoisin idazlea 1891ko urtarrilaren 30ean hil zen• Euskal idazlea (Ainhoa, 1810 - Ziburu edo Ezpeleta, 1891). Haurtzaroa Ezpeletan eman ondoren, Larresoroko apaizgaitegian sartu zen, baina hogei urte zituela (1830) apaiz ikasketak utzi zituen. Urte berean hil zitzaion aita, eta haren lanpostuan, aduanan hasi zen lanean. Garai hartan hasi zen Fénelonen Aventures de Télémaqueliburua itzultzen eta euskara-frantsesa hiztegi bat prestatzen. Hogeitamar urte zituenetik aurrera Ziburun bizi izan zen, eta euskal literaturari eta historiari buruzko hainbat artikulu idatzi zuen frantsesez Pabeko eta Baionako aldizkarietan. Euskalduna aldizkariko zuzendari ere izan zen
 • 21. JEAN PIERRE DUVOISIN Latina, grekoa, gaztelania eta italiera menderatzen zituen gizon jakituna zen Duvoisin. 1856. urtean hasi zen Bonaparte printzearekin lanean eta Kardaberaz apaiz jesuitaren Aita San Ignacioren Egercicioen gainean afectoacliburua bihurtu zuen lapurterara, Liburu Ederra izenez. Hurrengo urtean Iturriagaren gipuzkerazko elkarrizketak eman zituen lapurteraz (Dialogues Basques, 1857), Bonaparte printzearen bideari jarraiki, 1858an Laborantzako liburua eman zuen argitara, nekazaritzaren inguruko teknikak aita-semeen arteko elkarrizketaren bitartez azaltzen dituen liburua.
 • 22. JEAN PIERRE DUVOISIN• 1859.urtean aduana-kapitain postua utzi zuen euskal lanetan murgiltzeko. Bardozera erretiratu, eta sei urteren buruan bukatu zuen Bibliaren itzulpena, Bonaparte printzeak gomendaturiko lana (Bible Saindua edo Testament zahar eta berria, 1859-1865, Vulgata-tik eginiko itzulpena).• Ondoko urteetan euskal historiari, gramatika eta literaturari buruzko lan ugari burutu zuen eta itzulpen andana polit bat utzi zuen argitaratu gabe (Fénelon-en Aventures de Télémaque eta Fables edo Alegiak; Demostenes-en diskurtso batzuk; Lamennais-en lan batzuk).
 • 23. JEAN PIERRE DUVOISIN• Kenpis liburuaren itzulpena ere amaitu gabe utzi zuen, baina Haristoy Ziburuko apezak bukatu zuen (Jesu Kristoren Imitazionea, 1896).• Cervantes-en Don Kixote obrako pasarte batzuk bihurtu zituen euskarara.• Laborantzako liburuaz gainera utzi zuen beste lan bat itzulpen ez zena: Baigorriko zazpi liliak Parisko Revue des Basses- Pyrénées et des Landes delakoan argitaratua 1884ean.• Bertan zazpi ipuin biltzen egilearen baitatik ateratakoak. http://www.euskonews.com/0347zbk/argazkiak/efe01.jpg(AR GAZKIA)
 • 24. LEIZARRAGA ETA AXULARREN EUSKERA• Lapurtarra ( nafar- lapurtarraren azpieuskalkia) izan da, dudarik gabe, XVlll.• Mendearen azken laurdena arte garrantzi handien izan duen literatura euskalkia.• Bi eredu bereiz daitezke , euskalki honen tradizioan: bata Joanes Leizarragak erabili zuena; eredu hori arkaismoz eta hizkuntza klasikoetako hitzez josia dago.• Bestea, lapurtera klasikoa deitu izan dena , Auxularrek gero idazteko erabili zuena.
 • 25. JOANES LEIZARRAGA Joanes Leizarraga Beskoitzen jaio zen 1506an eta Bastidan hil • 1601ean. Apaiz katolikoa zen, baina Joana III.a Albretekoa Nafarroako • erregina protestante bihurtu zenean higanot edo kalbindar bihurtu zen • beste kristau asko bezala (1559). Paueko Kontzilio kalbindarrean, Joana • erreginak Itun Berriaren itzulpena euskarara egitea eskatu zion Leizarragari, • horrela, dotrina zabaldu ahal izateko (1564).
 • 26. JOANES LEIZARRAGA • Biarnoko sinodoak lau laguntzaile izendatu zizkion lan horretarako. Horri esker, "Jesus Chist Gure launaren Testamendu Berria" argitaratu zuen (1571). • Liburua Vulgatatik itzulia baldin bada ere, baditu itzulpena ez diren beste atal batzuk;Nafarroako erreginari zuzendutako gomendio-gutuna, non Euskal Herria izenari lurraldea zehazten zaion; euskara eta euskalkiekin izan zituen arazoak azaltzen dituen "Heuscalduney" deritzan atala eta hiztegitxo bat amaieran.
 • 27. JOANES LEIZARRAGA • Halaber, "Kalendrera" eta "Abc" edo "Christinoen instructionea" itzulpen erlijiosoak ere prestatu zituen. Leizarraga da lehen euskal prosalaria eta hortaz arazo larriak izan zituen ortografia eta hizkerari dagokionean, ez baitzegoen garai hartan euskal-prosa maisurik, ez eredurik edo tradiziorik ezagutzen. Bere hizkerari dagokionez, joera latinzalea eta arkaismoa dira ezaugarri nagusiak. Leizarragak oso hizkera zehatza, teknikoa, eskatzen duen itzulpena egin behar izan zuen. Lapurtera hartu zuen oinarri nagusitzat, nahiz eta bera, eta erregina ere, Nafarroa beherekoa izan.
 • 28. JOANES LEIZARRAGAZiur kontuan hartu zuela garai hartan Lapurdin zegoelagizarterik aurreratuena, eta segur, liburuak irakurtzeko gaitasuneta zaletasun handiena ere. Ez da ahaztu behar liburu horrenbidez ahalik eta jende gehiena erakarri nahi izan zutela berenerlijio berria.ARGAZKIA:http://www.euskomedia.org/ImgsAuna/24023401.gif