ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SMP ISLAM “JIWA NALA” SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2011-2012
Bidang Study : B Hari / Tanggal :
K...
of 1

naskah soal uts (master)

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - naskah soal uts (master)

  • 1. ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP SMP ISLAM “JIWA NALA” SURABAYA TAHUN PELAJARAN 2011-2012 Bidang Study : B Hari / Tanggal : Kelas : T Waktu : Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat ! 1. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 2. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 3. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 4. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 5. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 6. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 7. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 8. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 9. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 10. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 11. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 12. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 13. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 14. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 15. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 16. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 17. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 18. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 19. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan 20. Cerita adalah …. a. kejadian c. pengumuman b. berita d. iklan Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat ! 1. B 2. B 3. B 4. B 5. B

Related Documents