Polski facet
po pracy
Raport z badań
przeprowadzonych dla
marki Agonista
Mężczyźni przeciętnie
dysponują w tygodniu zaledwie
10 godzinami, które mogą
poświęcić na realizację swoich
zainteresowań....
Na brak czasu na realizację
swoich zainteresowań wskazuje
prawie połowa ankietowanych
(46%). Większość dostępnego
czasu po...
Regularne praktykowanie
aktywności fizycznej deklaruje
jedynie połowa mężczyzn.
Przy czym, jako aktywność
fizyczną respond...
Badania wykazują, że
aktywność sportowa jest
większa u mężczyzn
posiadających dzieci.
Z dzieckiem więcej się rusza
Sportowiec ale bez fantazji
Tylko bogaty uprawia sport ekstremalny
Spośród wybranych sportów
„niekonwencjonalnych”
(uprawianych raz na jakiś czas)
naj...
Czytanie książek jako sposób
spędzania wolnego czasu
wymieniło mniej niż jedna
trzecia mężczyzn. Ponad 10%
nie czyta ani c...
Najmniej popularnym sposobem
spędzania wolnego czasu jest
odwiedzanie instytucji kultury. 38%
mężczyzn w ogóle nie chodzi ...
Niespełna połowa mężczyzn (43%)
angażuje się w szeroko pojętą
działalność społeczną. Najwięcej z
nich działa w stowarzysze...
o Agonista to pasja. Szczery entuzjazm i pozytywna filozofia
realizują się w zamiłowaniu do działania.
o Agonista to nieza...
www.agonista.pl
sklep@agonista.pl
of 12

Polski facet po pracy. Raport z badań marki Agonista.

Raport marki Agonista o sposobach spędzania czasu wolnego przez zamożnych Polaków po trzydziestym roku życia.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Polski facet po pracy. Raport z badań marki Agonista.

 • 1. Polski facet po pracy Raport z badań przeprowadzonych dla marki Agonista
 • 2. Mężczyźni przeciętnie dysponują w tygodniu zaledwie 10 godzinami, które mogą poświęcić na realizację swoich zainteresowań. Nie ma czasu
 • 3. Na brak czasu na realizację swoich zainteresowań wskazuje prawie połowa ankietowanych (46%). Większość dostępnego czasu poświęcają przede wszystkim pracy lub rodzinie. Ma mało czasu dla siebie
 • 4. Regularne praktykowanie aktywności fizycznej deklaruje jedynie połowa mężczyzn. Przy czym, jako aktywność fizyczną respondenci wskazywali np. prace w ogrodzie… Rzadko uprawia sport
 • 5. Badania wykazują, że aktywność sportowa jest większa u mężczyzn posiadających dzieci. Z dzieckiem więcej się rusza
 • 6. Sportowiec ale bez fantazji
 • 7. Tylko bogaty uprawia sport ekstremalny Spośród wybranych sportów „niekonwencjonalnych” (uprawianych raz na jakiś czas) najbardziej powszechne jest narciarstwo (41%), żeglarstwo (22%) oraz nurkowanie (20%). Praktykowane są one przez mężczyzn z większym dochodem.
 • 8. Czytanie książek jako sposób spędzania wolnego czasu wymieniło mniej niż jedna trzecia mężczyzn. Ponad 10% nie czyta ani czasopism, ani książek. Nie czyta
 • 9. Najmniej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu jest odwiedzanie instytucji kultury. 38% mężczyzn w ogóle nie chodzi na koncerty i do klubów muzycznych, 33% szerokim łukiem omija teatr. Prowadzi ubogie życie kulturalne
 • 10. Niespełna połowa mężczyzn (43%) angażuje się w szeroko pojętą działalność społeczną. Najwięcej z nich działa w stowarzyszeniu lub fundacji (51%). Rzadko udziela się społecznie * Badania na próbie N=200 na zlecenie Agonista przeprowadziła firma 4P research mix w dn. 12-14 czerwca 2013 roku. W badaniu udział wzięli mężczyźni w wieku 30+, legitymujący się dochodami netto na poziomie 5000+ złotych.
 • 11. o Agonista to pasja. Szczery entuzjazm i pozytywna filozofia realizują się w zamiłowaniu do działania. o Agonista to niezależność i swoboda. Idzie własną drogą i sam kształtuje swój świat. o Agonista to czystość i prostota. Naturalność i lekkość podkreślają odkryte na nowo piękno życia. o Agonista to użyteczność. Praktyczność i solidność służy temu, by każdy dzień był lepszy. o Agonista to cielesność. Intensywne emocje podsycają pierwotną zmysłowość. o Agonista to oryginalność. Poszukiwanie piękna jest wyrazem zdrowego pragnienia, by się wyróżniać. o Agonista to żądanie wolności męskiej ekspresji. Jest wyjątkowy, ekskluzywny, nie dla każdego! o Agonista łączy i wywołuje reakcje. AGONISTA. MĘSKIE KOSZULE. MANIFEST AGONISTY
 • 12. www.agonista.pl sklep@agonista.pl

Related Documents