Informatyka w Zarządzaniu wnioski do zadań<br />
Prezentacja zawiera<br />Opis wniosków z wykonywanych zadań:<br /> - jaki był cel zadania<br /> - czy były problemy z ...
Celem zadania było wyszukanie i opisanie 5 systemów ERP, 2 systemów CRM oraz jednego systemu BI, wskazanie co najmniej 5 ...
Największym problemem podczas realizacji zadania było odnalezienie ceny dla każdego z systemów<br />Problem<br />
Czego się nauczyłam<br />Na początku należy zdefiniować wymagania, czyli określić czego oczekujemy od systemu.<br /> Szcze...
Zadanie 2<br />cel<br />Celem zadania było zbudowanie hierarchii funkcji dla Systemu Harmonogramowania Zleceń, na podstawi...
problem<br />Zadanie było jednym z trudniejszych do wykonania. Wymagało dużo czasu i nakładu pracy<br />
Czego się nauczyłam<br />To zadanie pokazało mi, jak wiele pracy i zaangażowania trzeba włożyć w budowę systemu. Dowiedzia...
Zadanie 3<br />cel<br />Celem zadania było sporządzenie diagramu przypadków użycia do przeprowadzonego wywiadu z pracownik...
problem<br />Z realizacją zadania nie było żadnych problemów. <br />
Czego się nauczyłam<br />Nauczyłam się na czym polega tworzenie diagramów przypadków użycia i ich odczytywanie<br />
Zadanie 4<br />cel<br />Celem zadania było opisanie co to jest Cloude Computing oraz wskazanie możliwości i sposobów wyszu...
problem<br />Realizacja zadania nie sprawiła trudności<br />
Czego się nauczyłam<br />Poznałam wady i zalety umieszczenia danych w chmurze komputerowej.<br />Odkryłam wiele nowych moż...
Zadanie 5<br />cel<br />Zaprojektować elektroniczny system bezpieczeństwa dla wypożyczalni, określić zastosowane zabezpiec...
problem<br />Największym problemem podczas realizacji zadania było znalezienie szczegółowych informacji na temat podpisu e...
Czego się nauczyłam<br />Przy realizacji zadania dowiedziałam się na jakie zagrożenia narażone są komputery pracujące w sy...
Prezentację przygotowały<br />Agnieszka Maurek<br />Agnieszka Jakubczyk<br />
Dziękujemy za uwagę<br />koniec<br />
of 19

Prezentacja Agnieszka Maurek, Agnieszka Jakubczyk

Nasza prezentacja.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Prezentacja Agnieszka Maurek, Agnieszka Jakubczyk

 • 1. Informatyka w Zarządzaniu wnioski do zadań<br />
 • 2. Prezentacja zawiera<br />Opis wniosków z wykonywanych zadań:<br /> - jaki był cel zadania<br /> - czy były problemy z realizacją zadania<br /> - czego się nauczyłam<br />
 • 3. Celem zadania było wyszukanie i opisanie 5 systemów ERP, 2 systemów CRM oraz jednego systemu BI, wskazanie co najmniej 5 modułów danego systemu, podanie jego ceny, scharakteryzowanie producentów systemów i wskazanie gdzie dany system został wdrożony<br />Zadanie 1<br />cel<br />
 • 4. Największym problemem podczas realizacji zadania było odnalezienie ceny dla każdego z systemów<br />Problem<br />
 • 5. Czego się nauczyłam<br />Na początku należy zdefiniować wymagania, czyli określić czego oczekujemy od systemu.<br /> Szczegółowo opracować wymagania funkcjonalne wobec systemu, wówczas łatwiej będzie pozyskać rzetelne oferty. <br /> Następnie należy zapoznać się z ofertą systemów na rynku, w szczególności uzyskać informacje o dostawcach, kosztach pozyskania systemu, jego wdrożenia oraz utrzymania systemu.<br /> Na koniec trzeba porównać oferty najlepszych systemów i ich dostawców i wybrać ten system, który spełnia nasze oczekiwania.<br />
 • 6. Zadanie 2<br />cel<br />Celem zadania było zbudowanie hierarchii funkcji dla Systemu Harmonogramowania Zleceń, na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Klientem. Następnie przyporządkowanie do każdej funkcji osoby, która z niej korzysta oraz opisanie funkcji wg formularza wymagań funkcjonalnych.<br />
 • 7. problem<br />Zadanie było jednym z trudniejszych do wykonania. Wymagało dużo czasu i nakładu pracy<br />
 • 8. Czego się nauczyłam<br />To zadanie pokazało mi, jak wiele pracy i zaangażowania trzeba włożyć w budowę systemu. Dowiedziałam się, że w przypadku systemu na zamówienie najważniejsze jest ustalenie wymagań Klienta wobec tworzonego systemu. Wymagania przyszłych użytkowników systemu powinny być jasne, jednoznaczne, kompletne, dokładne, realistyczne i osiągalne. Aby budowa systemu zakończyła się sukcesem ważne jest zaangażowanie właściwych osób ze strony Klienta, pełne rozpoznanie wymagań, sprawdzenie ich kompletności i spójności.<br />
 • 9. Zadanie 3<br />cel<br />Celem zadania było sporządzenie diagramu przypadków użycia do przeprowadzonego wywiadu z pracownikiem wypożyczalni sprzętu sportowego. Następnie sporządzenie dokumentacji przypadków użycia.<br />
 • 10. problem<br />Z realizacją zadania nie było żadnych problemów. <br />
 • 11. Czego się nauczyłam<br />Nauczyłam się na czym polega tworzenie diagramów przypadków użycia i ich odczytywanie<br />
 • 12. Zadanie 4<br />cel<br />Celem zadania było opisanie co to jest Cloude Computing oraz wskazanie możliwości i sposobów wyszukiwania informacji w Google<br />
 • 13. problem<br />Realizacja zadania nie sprawiła trudności<br />
 • 14. Czego się nauczyłam<br />Poznałam wady i zalety umieszczenia danych w chmurze komputerowej.<br />Odkryłam wiele nowych możliwości jakie oferuje nam wyszukiwarka Google, z których wcześniej nie korzystałam.<br />Dzięki uzyskanej wiedzy bez większych problemów utworzyłam nowe konto pocztowe gmail.com i poznałam zalety wynikające z jego użytkowania.<br />
 • 15. Zadanie 5<br />cel<br />Zaprojektować elektroniczny system bezpieczeństwa dla wypożyczalni, określić zastosowane zabezpieczenia oraz istniejące zagrożenia. <br />Podać zasady tworzenia haseł dla użytkowników, opisać co to jest podpis elektroniczny oraz wskazać program antywirusowy, z którego korzysta Wypożyczalnia.<br />
 • 16. problem<br />Największym problemem podczas realizacji zadania było znalezienie szczegółowych informacji na temat podpisu elektronicznego oraz informacji dotyczącej ceny oprogramowania antywirusowego przy zainstalowaniu go na kilku komputerach.<br />
 • 17. Czego się nauczyłam<br />Przy realizacji zadania dowiedziałam się na jakie zagrożenia narażone są komputery pracujące w systemach komputerowych, ale też nauczyłam się jak można zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom.<br />
 • 18. Prezentację przygotowały<br />Agnieszka Maurek<br />Agnieszka Jakubczyk<br />
 • 19. Dziękujemy za uwagę<br />koniec<br />

Related Documents