1
KLÁŠTER MINORITŮ SV. JAKUBA
Malá Štupartská 6, Praha 1
V Klášteře minoritů sv. Jakuba je možné využít pro uspořádání spo...
2
HISTORIE Kláštera minoritů sv. Jakuba
Kostel svatého Jakuba Většího (též Staršího) a klášter minoritů se rozkládá proti ...
3
ORIENTAČNÍ PLÁNKY Kláštera minoritů sv. Jakuba
4
CENOVÁ KALKULACE Kláštera minoritů sv. Jakub
Platební podmínky: ceny v kalkulaci jsou uvedeny bez příslušného DPH
Položk...
5
FOTOGALERIE Kláštera minoritů sv. Jakuba
- více fotografií z Kláštera minoritů sv. Jakuba naleznete v prezentaci zde
Got...
6
7
* Nabídka varhanního koncertu v bazilice sv. Jakuba
- návrh koncertů lze dle přání klienta upravovat
- Platební podmínky...
of 7

Nabídka na pronájem 2015

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nabídka na pronájem 2015

  • 1. 1 KLÁŠTER MINORITŮ SV. JAKUBA Malá Štupartská 6, Praha 1 V Klášteře minoritů sv. Jakuba je možné využít pro uspořádání společenského setkání čtyři atraktivní prostory. Jsou jimi Sál Jana Lucemburského, Gotická arkádová chodba, Gotická sklepení a Zahradní atrium. Pro vstup do prostor se obvykle využívá Gotického ambitu – rajské zahrady. Kombinace záleží na přání a volbě klienta. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku historických sálů v klášteře minoritů sv. Jakuba, kterou naleznete zde. TECHNICKÉ PARAMETRY Uspořádejte setkání v prostorech, které využíval pro své hosty i Jan Lucemburský nebo Karel IV. Prostory jsou kompletně zrekonstruovány a odpovídají požadavkům a komfortu dnešní doby. ROZMĚRY prostor Sál Jana Lucemburského 18,70m x 7,00m Gotická arkádová chodba 25,00m x 3,20m Gotická sklepení 7,00m x 7,00m a 6,00m x 6,00m a 3,00m x 3,00m Zahradní atrium 10,00m x 10,00m KAPACITA prostor Sál Jana Lucemburského 180 – 190 osob divadelní sezení – záleží na velikosti podia 80 – 120 osob banket 100 osob školní uspořádání do 250 osob raut – s gotickou arkádovou chodbou Gotická sklepení – tři místnosti 50 osob divadelní sezení 30 osob banket 80 – 100 osob raut Celková kapacita vnitřních prostor 300 osob raut Zahradní atrium cca 50 osob raut Parkovaní pro hosty je možné obchodní centrum KOTVA nebo PALLADIUM .
  • 2. 2 HISTORIE Kláštera minoritů sv. Jakuba Kostel svatého Jakuba Většího (též Staršího) a klášter minoritů se rozkládá proti východu z Ungeltu v ulici Malé Štupartské a Jakubské. Kostel byl založen Václavem I. v roce 1232, a to zřejmě v souvislosti se zřízením Starého Města pražského. Jeho stavba mohla souviset též s tím, že se v roce 1212 dostaly do Čech kromě dalších i ostatky svatého Jakuba. Chrám i klášter náleží mezi nejzajímavější pamětihodnosti Prahy, kde se snoubí architektonické styly od gotiky až po vrcholné baroko. Jedná se o historické prostory, které byly až do současné doby, vyjma edukativní a hudební činnosti uzavřeny pro veřejnost. Dnešní chrám je však z doby pozdější. V roce 1319 začal Jan Lucemburský stavět protáhlou bazilikální trojlodní stavbu s dlouhým a vysokým kněžištěm a se dvěma průčelními věžemi. Jedná se o třetí nejdelší chrámovou stavbu v Praze. Tento gotický chrám dokončil až Karel IV. v roce 1374. Vrchol klenby tehdy dosahoval snad 30 m a po kostele sv. Víta a Panny Marie Sněžné byl nejdelším chrámem v Praze. Býval místem slavnostních obřadů, ale i pohřbů panovníků. V roce 1311 (nebo 1309) se zde konala svatební hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, kolem r. 1337 svatební hostina Jana Lucemburského s francouzskou princeznou Beatricií. Později zde působil i Karel IV., který odtud, jako markrabě moravský, vydal svá privilegia Pražanům. např. r. 1392 se zde konalo zasedání zemského soudu, v letech 1411 a 1414 se tu odbývalo jednání církevních úřadů se straníky Husovými. V roce 1378 zde bylo vystaveno na nádherném katafalku obklopeném pěti stovkami svící tělo Karla IV. a v roce 1577 zde byl dočasně pohřben císař Maxmilián II. Po požáru roku 1689 byla provedena architektem Janem Šimonem Pánkem barokní úprava, která byla stavebně dokončena roku 1702 a v interiéru byla dovršena až v letech 1736 - 39. Tato úprava zbavila vnějšek kostela gotických tvarů, ale jeho původní půdorys stále připomíná poklasickou gotiku 1. poloviny 14. století. Nejstarší sochařskou prací v kostele je pozdně gotická polychromovaná socha Piety z doby kolem r. 1500 na hlavním oltáři, která byla zachráněna při požáru chrámu roku 1689. Umělecky nejcennější je pak překrásný vrcholně barokní náhrobek nejvyššího českého kancléře Jana Václava Vratislava z Mitrovic z let 1714 - 16 podle návrhu vídeňského architekta J. B. Fischera z Ehrlachu. Náhrobek je u levé boční lodi. V kapli pod severozápadní věží (nedostavěnou) je na stěně deska, z roku 1615 k uctění cechu řezníků, kteří podvakrát - r. 1420 a za vpádu Pasovských r. 1611, zachránili kostel před zpustošením. Na kruchtě se nacházejí varhany z roku 1705. Chrám sv. Jakuba je v současnosti též proslavený jako koncertní prostora, kde se pořádají varhanní koncerty. Ke kostelu sv. Jakuba se váží různé pověsti: soška Panny Marie na hlavním oltáři bývala považována za zázračnou. Proto byla uctívána a ověšována dary. Jednou se zloděj nechal zamknout v kostele, aby dary mohl ukrást. Když chtěl vzít šňůru s dukáty, ruka sochy ho pevně uchopila a držela až do rána, kdy byl nalezen na místě činu. Představený kláštera se ptal sochy, zda mu má být ruka useknuta. Na tuto otázku socha ihned ruku uvolnila a skutečně mu pak byla useknuta a dodnes zčernalá visí na řetízku v kostele. Zloděj byl žalářován a pak si vyprosil, aby směl v klášteře sloužit jako nejnižší služebník. Další pověst se váže k Vratislavu Václavu z Mitrovic. Tomu se zdálo, že ve snu umřel a opět obživnul. Proto si vymínil, aby mu po smrti bylo srdce probodnuto jehlou. To však lazebník, který ho miloval, nedokázal. Když hraběte pochovávali, byl však jen zdánlivě mrtev a v hrobce skutečně obživnul. Marně víkem rakve tloukl do náhrobního kamene. Když se to dozvěděli mniši a náhrobní kámen odstranili, našli vedle rakve ležet mrtvé tělo hraběte s tváří, v níž se zračila hrůza. Dne 20. března 1974 propůjčil papež Pavel VI. staroměstskému chrámu svatého Jakuba Většího (též Staršího) jako druhému čestný titul Bazilika menší.
  • 3. 3 ORIENTAČNÍ PLÁNKY Kláštera minoritů sv. Jakuba
  • 4. 4 CENOVÁ KALKULACE Kláštera minoritů sv. Jakub Platební podmínky: ceny v kalkulaci jsou uvedeny bez příslušného DPH Položka 1 den 2 dny 3 dny Pronájem Celodenní využití 35.000,- 30.000,- 28.000,- Klášter minoritů sv. Jakuba sál Jana Lucemburského, Gotická arkádová chodba & průchod ambitem pondělí – pátek, od 8.00 – 02.00 hod vč. příprav, akce samotné a deinstalace Dopolední využití 20.000,- 18.000,- 17.000,-sál Jana Lucemburského, Gotická arkádová chodba & průchod ambitem pondělí – pátek, od 8.00 – 13.30 hod vč. příprav, akce samotné a deinstalace Odpolední využití 27.000,- 23.500,- 21.500,-sál Jana Lucemburského, Gotická arkádová chodba & průchod ambitem pondělí – pátek, od 14.30 – 02.00 hod vč. příprav, akce samotné a deinstalace Gotická sklepení 20.000,- 20.000,- 20.000,-3 sklepní místnosti & průchod ambitem pondělí – pátek bez ohledu na čas – neměnná cena Zahradní atrium 12.000,- DÁREK DÁREK pronájem zahradního atria se neúčtuje k celodennímu a vícedennímu pronájmu Technika Malá konference (do 40 osob) – bez technika 8.500,-podium 3x2, stativové plátno, projektor SANYO, bezdrátový mikrofon – hand/klopa, ozvučení 2x repro, základní set vč. montáže/demontáže, dopravy malá dodávka do 3,5t Velká konference (do 50 - 100 osob) – nutná účast technika 15.400,-podium 3x2, stativové plátno, projektor SANYO, bezdrátový mikrofon – hand/klopa, ozvučení 2x repro, 2x reprobedny, základní set vč. montáže/demontáže, dopravy malá dodávka do 3,5t Ostatní Dekorativní romantické nasvícení ambitu svícemi 3.000,- Hostesky ve stejnokroji 1.850,-/ 1 os dle další dohody Pronájem baziliky sv. Jakuba za účelem varhanního koncertu (bez proslovů) 18.000,- Varhanní koncert v bazilice sv. Jakuba * (bez proslovů) od 10.000,- Hudební doprovodní program dle další dohody  Bonusy: (v rámci pronájmu k zapůjčení) - 2x Televize SAMSUNG (48“LED, SMART TV - HD, 3D) - Televize LG (24“LED )- umístěna u sálá Jana Lucemburského - 2x tablet SAMSUNG GALAXY (SAMSUNG GALAXY tab3 – 8GB, SAMSUNG GALAXY tab3 – 16BG) – možné propojení s televizí- technická obsluha nutná – 1.000,- Kč/ akce  Pronájem prostor: cena u této položky je kalkulována za pronájem prostor na uvedený čas, se započtením času příprav, akce samotné a reinstalace. Za každou další započatou hodinu trvání akce samotné nebo prodloužení likvidace nad uvedený rámec je účtováno Kč 5.000,-/ 1hod + DPH. Zahrnuje energii a úklid před akcí.  V prostoru nemá žádná cateringová ani technická společnost exkluzivitu.  Technika: uvedené balíčky se vztahují k uspořádání konferencí. V případě jiného typu akce upravíme techniku na míru.
  • 5. 5 FOTOGALERIE Kláštera minoritů sv. Jakuba - více fotografií z Kláštera minoritů sv. Jakuba naleznete v prezentaci zde Gotický ambit sál Jana Lucemburského Gotická arkádová chodba Gotická sklepení Zahradní atrium
  • 6. 6
  • 7. 7 * Nabídka varhanního koncertu v bazilice sv. Jakuba - návrh koncertů lze dle přání klienta upravovat - Platební podmínky: ceny v kalkulaci jsou uvedeny bez příslušného DPH VARHANNÍ KONCERT - NABÍDKA MOŽNÝCH VARIANT Varianta A – varhany + soprán, cena 13.000,- JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Toccata a fuga d moll BWV 565 pro varhany J. S. BACH - CHARLES GOUNOD (1818-1893) Ave Maria pro soprán a varhany LEON BOËLLMANN (1862-1897) Menuet pro varhany GIUSEPPE VERDI (1813-1901) Ave Maria pro soprán a varhany WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) „Aleluja“ z Moteta „Exsultate, jubilate“ KV 165 CHARLES - MARIE WIDOR (1844-1937) Toccata F dur pro varhany Varianta B – varhany a mezzosoprán, cena 13.000,- Dieterich BUXTEHUDE (1637-1707) Praeludium D dur BuxWV 139 César FRANCK (1822-1890) Panis angelicus Jan Křtitel KUCHAŘ (1751-1829) Pastorela in C Giulio CACCINI (1551-1618) Ave Maria Louis VIERNE (1870-1937) Carillon de Westminster / Zvony ve Westminstru Franz SCHUBERT (1797-1828) Ave Maria Varianta C - Program varhany a trubka, cena 13.000,- Jeremiah CLARKE (1670-1707) Preludium ze Suity D dur Johann Sebastian BACH (1685-1750) Preludium G dur BWV 541 Johann Sebastian BACH (1685-1750) Air Léon BOËLLMANN (1862-1897) Menuet Toccata z „Gotické suity“ op. 25 Marc-Antoine CHARPENTIER (1634-1704) Preludium (Te Deum) Varianta D - Varhany solo, cena 10.000,- Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1684-1742), Toccata in C Bedřich Antonín WIEDERMANN (1882-1951), Humoreska Gabriel PIERNÉ (1863-1937), Prélude, op. 29, č. 1 Petr EBEN (1929-2007), Klamný příslib zlatého věku Charles Marie WIDOR (1845-1937), Toccata

Related Documents