Ministerul Construcțiilor și <br />Dezvoltării Regionale<br />ADR Nord<br />Regiunea de Dezvoltare Nord<br />
Regiunile de dezvoltare<br />6 regiuni de dezvoltare create în conformitate cu clasificarea statistică a UE<br /> Pentru p...
Regiunea de dezvoltare NordConexiuni internaționale și transportuare<br />  <br />Regiunea Nord - 970 mii locuitori ...
Regiunea de dezvoltare NordPotențialul industrial<br />RDN dispune de un potenţial industrial relativ dezvoltat. <br />Pri...
Potenţialul turistic al regiunii<br />hoteluri şi unităţi de cazare, teatrul național „V.Alecsandri”,<br />muzee arheologi...
Zonele turistice din RDN<br />
Mun.Bălți – polul de creștere al RDN<br />Mun.Bălți dispune de:<br />40 întreprinderi industriale, care produce anual bunu...
Mun.Bălți – polul de creștere al RDN<br />Zona Economică Liberă „Bălți” constituie:<br />13,69 ha teritoriu amplasat în No...
Mun.Bălți – polul de creștere al RDN<br />Rezidenții ZEL „Bălți” sunt:<br />ICS „DRA Draexlmaier Automotive” SRL – care pr...
Investitori străini în regiunea NORD<br />
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord<br />www.adrnord.md<br />
Prioritățile de Dezvoltare Regională<br />In cadrul SDR Nord au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implem...
Prioritatea 1,Raționamente:<br />Deficienţele de investiţii în infrastructura publică în ultimele decenii au dus la deteri...
Masuri, Rezultate, Produse<br />Măsuri:<br />Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.<...
Prioritatea 2,Raționamente:<br />Principala provocare în acest sens este activitatea economică în mediul rural. Peste 60%...
Prioritatea 2,Raționamente:<br />
Masuri, Rezultate, Produse<br />Măsuri:<br />Dezvoltarea formării continue. Sprijin pentru calificarea şi recalificarea pr...
Prioritatea 3,Raționamente:<br />Starea de mediu afectează în mod direct confortul populaţiei şi atractivitatea regiunii. ...
Masuri, Rezultate, Produse<br />Măsuri:<br />Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovarea educaţiei ecologice.<...
Produsul Regional Brut per capita, MDL<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Structura ramurală a PRB, %<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Structurapopulaţieiangajate, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Indicele de specializare industrială după numărul de personal, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Numărul întreprinderilor la 10,000 locuitori<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
ISD pe locuitor (% media ţară 2007)<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Ponderea investiţiilor în capital fix<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Densitatea drumurilor publice, km/100 km2, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Densitatea reţelelor de apeduct, km/100 km2, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Ponderea localităţilor gazificate, %, 2005<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Principalii indicatori de dezvoltare economică<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Principalii indicatori de dezvoltare economică<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
Constrângeri pentru dezvoltarea mijloacelor de existenţă durabile:<br />Dependența excesivă de agricultura de productivi...
Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Crearea poligoanelor moderne şi a sistemelor noi...
Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Valorificarea surselor locale de energie renovabi...
Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Reciclarea dijecţiilor animaliere şi nămolurilor ...
Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Activităţi de eficientizare a consumului de ener...
Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Decontaminarea solurilor (Mărculeşti), amenajarea...
Modernizarea Aeroportului Internaţional BălţiReparaţia pistei: 2 mln. Euro<br />Aeroportul internaţional Bălţi este admini...
Developing International Airport BălţiReparaţia pistei – 2 mln. Euro<br />Destinaţia aeroportului<br />Aviaţie civilă <br ...
Sediul ADR Nord – mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II <br />www.adrnord.md<br />
of 42

Prezentare RDN (2011)

Re
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Business      Entertainment & Humor      


Transcripts - Prezentare RDN (2011)

 • 1. Ministerul Construcțiilor și <br />Dezvoltării Regionale<br />ADR Nord<br />Regiunea de Dezvoltare Nord<br />
 • 2. Regiunile de dezvoltare<br />6 regiuni de dezvoltare create în conformitate cu clasificarea statistică a UE<br /> Pentru perioada 2007-2010, eforturile Guvernului sunt orientate spre consolidarea capacităților și condițiilor de dezvoltare în regiunile NORD, CENTRU și SUD<br /> După 2011 – demararea acțiunilor de dezvoltare în regiunile UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și regiunea transnistreană.<br />
 • 3.
 • 4. Regiunea de dezvoltare NordConexiuni internaționale și transportuare<br />  <br />Regiunea Nord - 970 mii locuitori <br /> (Nomenclator a unităților teritoriale de statistică europeană - NUTS 2)<br />RDN are 11 puncte de conexiune internaţională cu tarile învecinate -  România şi Ucraina.<br />RDN este accesibilă prin toate patru tipuri de transport: auto, fluvial şi feroviar, aerian prin două aeroporturi – Aeroportul internaţional Bălţi (Leadoveni) şi Aeroportul Internaţional Mărculeşti.  <br />
 • 5. Regiunea de dezvoltare NordPotențialul industrial<br />RDN dispune de un potenţial industrial relativ dezvoltat. <br />Principalele aglomeraţii industriale de tip „cluster” sunt: <br /> industria extractivă;<br /> fabricarea de articole de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor;<br /> producţia şi distribuirea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă; <br /> industria alimentară şi a băuturilor. <br />
 • 6. Potenţialul turistic al regiunii<br />hoteluri şi unităţi de cazare, teatrul național „V.Alecsandri”,<br />muzee arheologice,etnografice, arhitectural-istorice, mănăstiri, <br />monumete naturale și geopaleontologice <br />parcul Țaul și rezervația naturală „Pădurea Domnească”<br />
 • 7. Zonele turistice din RDN<br />
 • 8. Mun.Bălți – polul de creștere al RDN<br />Mun.Bălți dispune de:<br />40 întreprinderi industriale, care produce anual bunuri în sumă medie de 1,8 mlrd lei;<br />Populație 127.000 oameni;<br />47.000 locuri de muncă;<br />Populația activă 90.000 oameni <br />
 • 9. Mun.Bălți – polul de creștere al RDN<br />Zona Economică Liberă „Bălți” constituie:<br />13,69 ha teritoriu amplasat în Nord-Estul mun.Bălți;<br />Comunicații, bloc de producere de cca.72018 m.p., încăperi administrative de 2325 m.p., ospătărie de 672 m.p.<br />1600 locuri de muncă, care în următorii 2 ani va fi majorată la 8000<br />
 • 10. Mun.Bălți – polul de creștere al RDN<br />Rezidenții ZEL „Bălți” sunt:<br />ICS „DRA Draexlmaier Automotive” SRL – care produce cabluri și componente pentru automobile „BMW L-7”;<br />„Grip Engineering” SRL – care va produce mașini de testare a materialelor;<br />„Gibas CNC East Europe”SRL- care va produce mașini CNC;<br />EKB Elektro-Kunststoffechnik GmbH- care va produce tehnică electrică;<br />„Free Fisheries” SRL – care va produce producție din pește;<br />
 • 11. Investitori străini în regiunea NORD<br />
 • 12. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord<br />www.adrnord.md<br />
 • 13. Prioritățile de Dezvoltare Regională<br />In cadrul SDR Nord au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor:<br />Reabilitarea infrastructurii fizice<br />Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat <br />Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice<br />
 • 14. Prioritatea 1,Raționamente:<br />Deficienţele de investiţii în infrastructura publică în ultimele decenii au dus la deteriorarea semnificativă a drumurilor, sistemelor de apă şi canalizare, sistemelor de aprovizionare cu gaze, etc., fapt ce afectează în mod fundamental competitivitatea atât la nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii.<br />Aprovizionarea cu apă de calitate este un imperativ în regiune, unde 80% din resursele de apă nu corespund standardelor de calitate<br />
 • 15. Masuri, Rezultate, Produse<br />Măsuri:<br />Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.<br />Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale, în special a drumurilor care se conectează la artere naţionale şi la alte porţiuni de drumuri renovate.<br />Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare ale aeroporturilor de la Bălţi şi Mărculeşti.<br />Stimularea activităţilor transfrontaliere prin sporirea investiţiilor în crearea punctelor de trecere dintre Moldova şi România, aflate pe teritoriul RDN<br />Rezultate:<br />Construcţia şi reabilitarea a [XX] km de reţele de aprovizionare cu apă şi canalizare.<br />Renovarea şi amenajarea a [XX] km de drumuri regionale.<br />Extinderea pistei de aterizare a aeroportului Mărculeşti.<br />Deschiderea unui punct adiţional de trecere între Moldova şi România.<br />Produse:<br />Asigurarea accesului la apă de calitate a cel puţin [10,000] persoane<br />Creşterea investiţiilor străine <br />Creşterea activităţii comerciale, în special a comerţului cu România<br />Impact: Creşterea Produsului Regional Brut cu 5% în medie până în anul 2013<br />
 • 16. Prioritatea 2,Raționamente:<br />Principala provocare în acest sens este activitatea economică în mediul rural. Peste 60% din populaţia regiunii este amplasată în localităţi rurale<br />Harta deprivării educaţionale, IDAM <br />Numărul întreprinderilor la 10,000 locuitori, 2008<br />Este necesară diversificarea activităţii economice -dezvoltarea sectorului privat este imperativă pentru creşterea dinamică a regiunii şi crearea locurilor de muncă<br />
 • 17. Prioritatea 2,Raționamente:<br />
 • 18. Masuri, Rezultate, Produse<br />Măsuri:<br />Dezvoltarea formării continue. Sprijin pentru calificarea şi recalificarea profesională. <br />Stimularea ÎMM prin dezvoltarea serviciilor de informare si consultare pentru IMM (industrie, servicii, turism etc.) şi susţinerea creării incubatoarelor tehnologice şi aplicării tehnologiilor inovative (frigidere, sere, industria de prelucrare etc.)<br />Sprijinirea întreprinderilor cu potenţial de export, care implementează standardele internaţionale de calitate.<br />Stimularea asocierii şi cooperării tuturor actorilor din sectorul agroindustrial, în scopul asigurării echităţii în relaţia dintre producătorii de materie primă, procesatori şi comercianţi.<br />Rezultate<br />Implementarea a [3] programe modernizate de recalificare profesională, în colaborare cu sectorul privat <br />Acordarea serviciilor de consultanţă pentru [100] ÎMM<br />Acordarea granturilor pentru [10] companii care implementează standarde internaţionale de calitate într-un proces competitiv transparent<br />Produse:<br />Creşterea numărului de întreprinderi cu [30%]<br />Crearea [5,000] locuri de muncă noi<br />
 • 19. Prioritatea 3,Raționamente:<br />Starea de mediu afectează în mod direct confortul populaţiei şi atractivitatea regiunii. La moment, deşeurile solide şi lichide sunt gestionate în mod nesustenabil, ducând la degradarea resurselor şi înrăutăţirea sănătăţii populaţiei. În regiune, doar localităţile urbane sunt dotate cu staţii de epurare a apelor uzate, dar şi în aceste localităţi ele funcţionează în mod necorespunzător. Problema este deosebit de gravă în Soroca, unde lipseşte o staţie de epurare. Zilnic, in râul Nistru ajung 2040 de tone de deşeuri care nu trec prin instalaţiile de epurare. <br />
 • 20. Masuri, Rezultate, Produse<br />Măsuri:<br />Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovarea educaţiei ecologice.<br />Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile. <br />Sporirea securităţii ecologice în regiune, prin promovarea activităţilor de stopare a degradării solurilor şi elaborarea unor programe de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme.<br />Reabilitarea edificiilor turistice si promovarea integrării lor in circuitele turistice internaţionale.<br />Rezultate: <br />Amenajarea a [3] poligoane noi de stocare a deşeurilor<br />Construcţia unei staţii de epurare a apelor uzate<br />Elaborarea unui program de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme<br />Reconstrucţia unui edificiu turistic<br /> Produse:<br />Reducerea frecvenţei eroziunilor şi îmbunătăţirea calităţii solului<br />Temperarea fluxurilor migraţionale şi creşterea numărului de turişti<br />
 • 21.
 • 22. Produsul Regional Brut per capita, MDL<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 23. Structura ramurală a PRB, %<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 24. Structurapopulaţieiangajate, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 25. Indicele de specializare industrială după numărul de personal, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 26. Numărul întreprinderilor la 10,000 locuitori<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 27. ISD pe locuitor (% media ţară 2007)<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 28. Ponderea investiţiilor în capital fix<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 29. Densitatea drumurilor publice, km/100 km2, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 30. Densitatea reţelelor de apeduct, km/100 km2, 2007<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 31. Ponderea localităţilor gazificate, %, 2005<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 32. Principalii indicatori de dezvoltare economică<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 33. Principalii indicatori de dezvoltare economică<br />Regiunea de Dezvoltare NORD<br />
 • 34. Constrângeri pentru dezvoltarea mijloacelor de existenţă durabile:<br />Dependența excesivă de agricultura de productivitate joasă, supusă șocurilor,<br />Vulnerabilitatea externă înaltă și supra-dependența de un număr limitat de parteneri comerciali<br />Dependența excesivă a mediului rural de remitențe completată de barierele în calea dezvoltării businessului în mediul rural <br />Subdezvoltarea orașelor mici ca poli de creștere în interiorul regiunilor<br />Costul afacerilor, influențat de inflația cauzată de remitențe, puterea excesivă a ratei de schimb și a celei de interes<br />
 • 35. Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Crearea poligoanelor moderne şi a sistemelor noi de colectare şi reciclare a deşeurilor menagere solide, colectarea biogazului şi reducerea emisiilor gazoase, comercializarea certificatelor verzi;<br />Extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă, reducerea scurgerilor şi perfectarea esenţială a calităţii serviciilor prestate , de exemplu: renovarea apeductului Soroca- Bălţi;<br /> Retehnologizarea staţiilor de iepurare a apelor, extinderea reţelelor de canalizare, reducerea poluării excesive datorită scurgerilor din sistemele de canalizare evident învechite;<br />
 • 36. Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Valorificarea surselor locale de energie renovabilă: eoliană, solară, hidraulică, biocombustibil, etc; <br />De exemplu, tocarea, brichetarea şi valorificarea cantităţilor enorme de crengi, paie, vreascuri de floarea soarelui şi alte resturi vegetale obţinte din curăţitul anual al livezilor; <br />Renovarea şi retehnologizarea cazangeriilor; <br />Promovarea proiectelor CDM şi tehnologiilor prietenoase mediului;<br />
 • 37. Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Reciclarea dijecţiilor animaliere şi nămolurilor reziduale pentru producerea fertilizanţilor organici şi dezvoltarea agriculturii ecologice;<br />Dezvoltarea agriculturii netradiţionale: promovarea apiculturii, pisciculturii, floriculturii, creşterii ciupercilor, plantelor medicinale, cum, de exemplu, geni-şeniul pentru producerea diverselor nectaruri şi băuturi curative, etc, etc, <br />
 • 38. Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Activităţi de eficientizare a consumului de energie elctrică şi termică, sporirea calităţii construcţiilor, perfectarea tehnologiilor frigorifice şi celor de prelucrare şi păstrare eficientă a materiei prime agricole;<br /> valorificarea durabilă a resurselor minerale şi apelor subterane din regiune, retehnologizarea carierelor şi reducerea cantităţii de deşeuri miniere;<br />
 • 39. Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:<br />Decontaminarea solurilor (Mărculeşti), amenajarea spaţiilor verzi, făşiilor forestiere, zonelor umide, parcurilor (Ţaul, Mîndîc, etc.);<br />Amenajarea popasurilor, lacurilor, peşterelor, grotelor, crearea gospodăriilor de vînătoare şi agrement, fermelor de creştere a melcilor, broaştelor , nutriilor, etc.<br />Valorificarea potenţialului turistic, recreativ, seliteb, dezvoltarea turismului rural, agricol, arheologic, teologic (f. multe mănăstiri pitoreşti), etc, etc...<br />
 • 40. Modernizarea Aeroportului Internaţional BălţiReparaţia pistei: 2 mln. Euro<br />Aeroportul internaţional Bălţi este administrat de IS «Moldaeroservice» care deţine două aerodromuri: <br />- Aeroport în aria oraşului Bălţi (136 Ha);<br /><ul><li>Aeroportul Internaţional Bălţi (144 Ha).</li></ul>Proximitatea infrastructurii dezvoltate la sol, inclusiv transportul feroviar, precum şi vecinătatea cu frontierele din România (40 km) şi Ucraina (45 km), plasează Aeroportul Internaţional Bălţi într-o poziţie avantajoasă în comparaţie cu alte aeroporturi din Moldova, şi cu cele mai apropiate aeroporturi din România şi Ucraina. <br />
 • 41. Developing International Airport BălţiReparaţia pistei – 2 mln. Euro<br />Destinaţia aeroportului<br />Aviaţie civilă <br />Servicii poştale <br />Hub-uri Cargo <br />Zonă economică liberă <br />Unitate de producere cu regim vamal de re-export<br />Categoriile operatorului <br />Operator de transport aerian<br />Operator de transport aerian regional (zonal) <br />Taxi aerian, curse charter<br />Surse suplimentare de venit<br />HangaruriSpaţii de parcare <br />Depozite <br />Ghişeuri pentru operatori aerieni. <br />
 • 42. Sediul ADR Nord – mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II <br />www.adrnord.md<br />

Related Documents