Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Raportul privind impl...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Priorități de...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Apelul Propunerilor de Proiect...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordRezultatele primului Apel...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în cur...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 5 proiecte...
Proiectul nr.9220 „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut”Obiectivul general al proiectului: Consolidarea ...
Proiectul nr.9220„Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut”
Proiectul nr. 9216: „ Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere...
Proiectul nr. 9216: „ Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere...
Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate...
Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate,...
Proiectul nr. 9666: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. EdinețObiectivul general a...
Proiectul nr. 9666: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț
Poiectul nr. 9222: ”Servicii calitative de apă şi canalizare înoraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord”Obie...
Poiectul nr. 9661: ,,Stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor menajere solide în Regiunea de ...
Poiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind ...
Poiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în cu...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord2 proiecte de dezvo...
Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești, r-nu...
Poiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca”Obiectivul general al proi...
Proiectul: „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră in Republica Moldova”...
Proiectul: „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republi...
of 24

Prezentare raport proiecte CRD Nord

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Devices & Hardware      


Transcripts - Prezentare raport proiecte CRD Nord

 • 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Raportul privind implementareaproiectelor de dezvoltare regională, 2011 Ion BODRUG director ADR Nord 19.01.12
 • 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Priorități de Dezvoltare Regională Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
 • 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Apelul Propunerilor de Proiecte - 2010
 • 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordRezultatele primului Apel de propuneri de proiecte RDN Propuneri de proiecte depuse – 39 (suma totală: 519 818,32 mii lei) Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR în 2010 – 5 (suma totală: 55 300,97 mii lei) Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR în 2011 – 2 (suma totală: 32 419,14 mii lei) 4
 • 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în curs deimplementare din sursele FNDR, Regiunea Nord
 • 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 5 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2010:1. „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul Prut"2. „Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces.”3. „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)4. „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în Regiunea de Nord”,5. „Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț” 2 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2011 :1. Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord2. Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune
 • 7. Proiectul nr.9220 „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut”Obiectivul general al proiectului: Consolidarea cooperării regionale înscopul asigurării cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din raionul Făleşti.Suma totală a proiectului: 18 757, 31 mii lei - suma finanţată din FNDR – 11 375, 31 mii lei - suma alocată în 2011 din FNDR - 11 336,97 mii leiCofinanţare: CR Făleşti - 2 000, 0 mii lei, Fondul Ecologic Naţional - 5 400, 0 mii lei Valorificat: 11 251,52 mii lei (99 % din total alocat 2011)Rezultatele obținute: S-a construit o staţie de filtrare a apei potabile cu capacitatea 743 m3 / zi.Proiectul este finalizat
 • 8. Proiectul nr.9220„Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut”
 • 9. Proiectul nr. 9216: „ Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)”Obiectivul general al proiectului: Crearea, la nivel regional, a sistemuluiintegrat de management al deşeurilor solide pentru 7 localităţi.Suma totală a proiectului – 6 188, 18 mii lei,suma solicitată de la FNDR în 2011 – 4 113,95 mii lei,Valorificat: 3 799,28 mii lei (92 %)Produse: 1 poligon de colectare a DMS construit; Groapa Bekkari construită;1 Autospecială de colectare a deșeurilor; 1 Presa de comprimare a deșeurilor; 153 Euro containere pentru colectarea deșeurilor; 51 containere din plasă metalică; 20 platforme de colectare a DMS construite; Tehnică de calcul procurată.Activități: S-a organizat campania de conștientizare.
 • 10. Proiectul nr. 9216: „ Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)”
 • 11. Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de accesObiectivul general al proiectului: Asigurarea conectării infrastructurii ZEL „Bălţi” la toate utilităţile: apă, canalizare, electricitate, drumuri de accesSuma totală a proiectului – 16 575, 46 mii lei.Suma solicitată de la FNDR în 2011 – 4 901,55 mii leiValorificat: 4 901,55 mii lei (100 %)Rezultatele obținute: S-au finalizat lucrările de construcţie a apeductului.
 • 12. Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces Rezultatele obținute: -Sunt în derulare lucrările de renovare a drumului Dovator, 86. În anul 2011 s-au executat 100 % din lucrări și 33 % din lucrările planificate pentru anul 2012.
 • 13. Proiectul nr. 9666: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. EdinețObiectivul general al proiectului: Crearea condiţiilor optime pentru deplasarea cetăţenilor pe strada centrală a or. Edineţ, parte a traseului internaţional Chişinău – Cernăuţi.Suma totală a proiectului – 20 201,64 mii lei,Suma solicitată de la FNDR în 2011 – 18 779,6 mii leiValorificat: 15 380,7 mii lei (82%)Rezultatele obținute : 3,1 km de drum construit.
 • 14. Proiectul nr. 9666: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț
 • 15. Poiectul nr. 9222: ”Servicii calitative de apă şi canalizare înoraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord”Obiectivul general al proiectului: Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare a oraşului Otaci;Suma totală a proiectului: 25 559,70 mii lei.Suma solicitată de la FNDR în 2011 – 4 492,24 mii leiValorificat: 3912,01 mii lei (87 %)Rezultatele obținute : Studiu topografic și geologic elaborat; Lucrările de renovare a apeductului finalizate; Lucrările de construcţie a rezervoarelor de apă în derulare.
 • 16. Poiectul nr. 9661: ,,Stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord,,Obiectivul general al proiectului: : Îmbunătăţirea nivelului de protecţie a mediului şi reducerea riscurilor asupra sănătăţii populaţiei din zona ţinta prin consolidarea managementului integrat al deşeurilor menajere solideSuma totală a proiectului: 28 598,69 mii lei.Rezultatele obținute : S-a modificat conceptul de proiect și s-a optimizat bugetul; S-au contractat serviciile de proiectare a poligonului, staţiei de sortare, platoului pentru dejecţii animaliere și a platformelor de colectare a DMS.
 • 17. Poiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune.”Obiectivul general al proiectului . Consolidarea unui sector economicprivat regional dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şicompetiţiei regionale, naţionale şi internaţionale la nivelul raionului Briceni.Suma totală a proiectului: 3 820,45 mii lei.Suma solicitată de la FNDR în 2011 – 181,77 mii leiValorificat: 181,77 mii lei (100%)Rezultatele obținute :S-a elaborat studiul de fezabilitate
 • 18. Poiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune.”
 • 19. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în curs deimplementare din sursele GIZ și ambasadei Republicii Cehe
 • 20. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord2 proiecte de dezvoltare regională aprobate spre finanțare din sursele GIZ:- Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești”Suma totală a proiectului: 2 298, 0 mii lei- Proiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca”Suma totală a proiectului: 800, 0 mii lei1 proiect de dezvoltare a capacităților actorilor regionali finanțat dinsursele GIZ:- Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi CooperareTransfrontaliera în Republica Moldova. Perioada de implementare: 24 luni,Suma totală a proiectului: 300 mii EuroProiectul este finalizat.
 • 21. Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani”Obiectivul general al proiectului: Crearea accesului la servicii de AAC accesibile pentru locuitorii satului Duruitoarea Veche;Suma totală a proiectului: 2 298,0 mii lei.Valorificat: 650,986 mii lei (31 %)Rezultatele obținute : A fost elaborat proiectul tehnic; S-a contractat operatorul economic ce va executa lucrările de construcţie a sistemului de apeduct și canalizare din cadrul proiectului; S-a lansat proiectul; Au demarat lucrările de construcţie a sistemului de apeduct și canalizare din cadrul proiectului.
 • 22. Poiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca”Obiectivul general al proiectului: Crearea sistemului de iluminare stradală în cele 6 localități ale comunei Tătărăuca Veche.Suma totală a proiectului: 800,0 mii lei.Rezultatele obținute : S-a identificat forma legală optimă de prestare a serviciilor de iluminare stradală.Activități planificate: Se va selecta prestatorul de servicii care va elabora proiectul tehnic; Se vor elabora documentele interne a întreprinderii municipale (ÎM).
 • 23. Proiectul: „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră in Republica Moldova”Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea capacităţilor pentru dezvoltarea regională şi competenţei autorităţilor publice regionale şi locale, cît şi a organizaţiilor obşteşti din regiunea Nord a Moldovei în pregătirea şi realizarea cooperării efective cu partenerii săi din regiune.Rezultatele obținute : S-au petrecut 7 sesiuni de instruire. Certificarea participanților ce au frecventat cursul de instruire.
 • 24. Proiectul: „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova” Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacităţilor locale în procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru proiectele investiţionale. Suma totală a proiectului: 8 129,5 EURO. Rezultatele obținute :  Proiectul a fost implementat cu succes.  S-au editat 1350 exemplare ale broșurii: „Totul despre un studiu de fezabilitate„ ce va fi distribuită APL-lor din R. Moldova.

Related Documents