Agenția de Dezvoltare Regională NordProiectul POR Nord 2013-2015 INGA COJOCARU, ...
Agenția de Dezvoltare Regională Nord Procesul de elaborare POR Nord 2013-2015• Definitivar...
Agenția de Dezvoltare Regională Nord Structura POR 2013-2015 Introducere I. Nive...
Agenția de Dezvoltare Regională NordII. Nivelul operațional – 17 programe Prioritatea 1 ...
Agenția de Dezvoltare Regională Nord Prioritatea 2Susţinere la dezvoltar...
Agenția de Dezvoltare Regională Nord Prioritatea 3 Îmbunătăţirea mediului ambiant pentru a-...
Agenția de Dezvoltare Regională NordMULŢUMESC! www.adrnord.md 7
of 7

Por nord

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Por nord

  • 1. Agenția de Dezvoltare Regională NordProiectul POR Nord 2013-2015 INGA COJOCARU, ADR Nord www.adrnord.md 1
  • 2. Agenția de Dezvoltare Regională Nord Procesul de elaborare POR Nord 2013-2015• Definitivarea structurii POR Nord 2013-2015• Stabilirea metodei şi planului de elaborare a POR Nord 2013-2015• Elaborarea fişelor proiectelor aprobate de CRD în cadrul APP II• Stabilirea obiectivelor programelor POR• Stabilirea indicatorilor regionali de produs şi rezultat• Stabilirea activităţilor de implementare POR Nord 2013-2015• Consultarea proiectului POR 2013-2015• Aprobarea POR 2013-2015 la şedinţa CRD www.adrnord.md 2
  • 3. Agenția de Dezvoltare Regională Nord Structura POR 2013-2015 Introducere I. Nivelul strategic:  Viziunea de dezvoltare a RDN  Priorităţi şi măsuri strategice  II. Nivelul operaţional (17 programe) • Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Programul 1. Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare. Descrierea situaţiei Obiectivele Programului Indicatori - Tabel proiecte prioritatea 1 Program 1 - Tabel activităţi - Anexe (fişa proiectului)  Monitorizare şi evaluare  Concluzii www.adrnord.md 3
  • 4. Agenția de Dezvoltare Regională NordII. Nivelul operațional – 17 programe Prioritatea 1 Reabilitarea infrastructurii fiziceProgramul 1 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare, a staţiilor de epurare şi sistemelor de irigare.Programul 2 Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea podurilor şi drumurilor regionale.Programul 3 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor aeroportuare ale aeroporturilor de la Bălţi şi Mărculeşti.Programul 4 Stimularea activităţilor transfrontaliere prin sporirea investiţiilor în crearea punctelor de trecere dintre Republica Moldova și România şi Ucraina aflate pe teritoriul RDN.Programul 5 Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi reţelelor de iluminare stradală din RDN. www.adrnord.md 4
  • 5. Agenția de Dezvoltare Regională Nord Prioritatea 2Susţinere la dezvoltarea sectorului privat şi pieţei forţei de muncăProgramul 6 Dezvoltarea formării continue. Sprijin pentru calificarea şi recalificarea profesională a populaţiei ocupate din regiune.Programul 7 Stimularea ÎMM prin dezvoltarea serviciilor de informare și consultare pentru ÎMM (industrie, servicii, turism etc.) şi susţinerea creării incubatoarelor tehnologice, a centrelor de inovaţii tehnologice şi aplicării tehnologiilor inovative (frigidere, sere, industria de prelucrare etc.)Programul 8 Creşterea atractivităţii regionale ca locaţie pentru investiţii prin crearea infrastructurii de afaceri, conectarea la utilități publice și căi de acces a Parcurilor industriale, ZEL şi zonelor industriale din regiune.Programul 9 Sprijinirea întreprinderilor cu potenţial de export, care implementează standardele internaţionale de calitateProgramul 10 Stimularea asocierii şi cooperării tuturor actorilor din sectorul agroindustrial, în scopul asigurării echităţii în relaţia dintre producătorii de materie primă, procesatori şi comercianţiProgramul 11 Promovarea principiilor de eficiență energetică în sectoarele economice în scopul optimizării cheltuielilor de producere www.adrnord.md 5
  • 6. Agenția de Dezvoltare Regională Nord Prioritatea 3 Îmbunătăţirea mediului ambiant pentru a-i spori atractivitatea turistică.Programul 12 Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovarea educaţiei ecologiceProgramul 13 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile, construcţia unei uzine de prelucrare a deşeurilor în regiuneProgramul 14 Sporirea securităţii ecologice în regiune, prin promovarea activităţilor de stopare a poluării bazinelor acvatice, a degradării solurilor , extinderii ariei forestiere şi prin elaborarea unor programe de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme.Programul 15 Reabilitarea obiectivelor turistice şi promovarea integrării lor în circuitele turistice internaţionaleProgramul 16 Promovarea dezvoltării infrastructurii turistice în regiune.Programul 17 Reducerea impactului negativ asupra mediului, generat de tehnologii învechite prin promovarea şi stimularea utilizării surselor de energii regenerabile. www.adrnord.md 6
  • 7. Agenția de Dezvoltare Regională NordMULŢUMESC! www.adrnord.md 7

Related Documents