Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Automatică şi Calculatoare ...
Prezentarea proiectuluiProiectul îşi propune: Implementarea unei baze de date relaţionale Explicarea şi implementarea te...
Conceptul de bază de date relaţională O bază de date este o colecţie de date organizată (structurată). O bază de dat...
Schema bazei de date folosită în aplicaţie
Particularităţi ale bazei de date În tabelul Clienţi datele se inserează automat atunci când un client îşi face cont...
Particularităţi ale bazei de date insert into curse values(7,4 ,05:00:00, 5, 06:30:00,null,Teisa);
Partiţionarea Partiţionarea este o tehnică utilă ce permite obiectelor de dimensiuni mari din cadrul unei baze de da...
Partiţionarea Funcţia de partiţie este baza logică a oricărei partiţionări de tabele, pentru că ea determină împărţi...
Studiu de caz Pentru a exemplifica partiţionarea vom rula funcţiile [AlegeAutobuzePartition] și [AlegeCursePartition...
Studiu de caz După cum se observă compania Priscom deține autobuzul cu id-ul 9 și efectuează cursa cu id-ul 7. Deci ...
Studiu de caz Pentru a observa mai bine cum sunt împarţite datele pe partiţii vom rula urmatoarea interogare pe tabe...
Avantaje şi dezavantaje ale partiţionării+Deşi tabelul este văzut ca un tot unitar mentenanţa se poate face şi la nivel d...
 Va multumesc pentru timpul acordat!
of 13

Prezentare adrianonofrei

aaa
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare adrianonofrei

 • 1. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Catedra de Automatică Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date Distribuite -Partiţionarea în SQL Server 2012-Student: Răzvan-Adrian OnofreiÎndrumător:Șef Lucr.dr.ing. Florin OSTAFI
 • 2. Prezentarea proiectuluiProiectul îşi propune: Implementarea unei baze de date relaţionale Explicarea şi implementarea tehnicii de partiţionare a tabelelor Creearea unei aplicaţii care să exemplifice conceptul de sistem de gestiune a bazelor de date partiţionate
 • 3. Conceptul de bază de date relaţională O bază de date este o colecţie de date organizată (structurată). O bază de date are, în principal, următoarele roluri: stocare (memorare) şi organizarea datelor (structurare). Ca şi utilitate, bazele de date ne permit memorarea unor cantităţi mari de date,regăsirea datelor pe baza unor criterii de căutare dar şi prelucrarea unor volume mari de date (filtrare, ordonare, agregare). În bazele de date relaţionale datele sunt văzute ca şi atribute ale entităţilor reale şi sunt stocate în tabele legate între ele prin relaţii. Acest mod de structurare a datelor permite eliminarea redundanţei, astfel încât stocarea şi modificarea unei informaţii se face într-un singur loc. Din punct de vedere funcţional această structură permite regăsirea, filtrarea, ordonarea şi agregarea datelor, în mod natural.
 • 4. Schema bazei de date folosită în aplicaţie
 • 5. Particularităţi ale bazei de date În tabelul Clienţi datele se inserează automat atunci când un client îşi face cont Între tabelele Autogări şi Curse observăm două relaţii de tipul 1÷n. Aceste relaţii corespund cheilor străine PlecareAutogarăId şi SosireAutogarăId din tabelul Curse Pe câmpul Durată din tabelul clienţi avem aplicat un trigger care se execută automat la opetaţii de insert sau update asupra tabelului şi care calculează automat durata cursei
 • 6. Particularităţi ale bazei de date insert into curse values(7,4 ,05:00:00, 5, 06:30:00,null,Teisa);
 • 7. Partiţionarea Partiţionarea este o tehnică utilă ce permite obiectelor de dimensiuni mari din cadrul unei baze de date să fie împărţite în componente mai mici mult mai uşor de utilizat Am hotărât ca cheia de partiţionare să fie numele companiei. Tabelele partiționate sunt: Autobuze, Curse și Rezervări. Am presupus existența a trei companii de transport: Massaro, Priscom și Teisa. Partiţionarea tabelelor de mai sus se face după o schemă de partiţionare care foloseşte 4 grupuri de fişiere, dar efectiv doar 3(corespund celor 3 companii de transport). Ultimul grup, PRIMARY, este necesar schemei de partiţionare, dar rămâne nepopulat.
 • 8. Partiţionarea Funcţia de partiţie este baza logică a oricărei partiţionări de tabele, pentru că ea determină împărţirea pe partiţii a datelor din tabele.USE [Autogari]GOCREATE PARTITION FUNCTION [NumeCompaniePFN](nvarchar(50)) AS RANGE LEFT FOR VALUES (NMassaro, NPriscom, NTeisa)GO Schema de partiţie este baza logică peste care se partiţionează tabelele.USE [Autogari]GOCREATE PARTITION SCHEME [NumeCompaniePScheme] AS PARTITION [NumeCompaniePFN] TO ([Priscom], [Teisa], [Massaro], [PRIMARY])GO Se folosesc la declarare 4 grupuri de fişiere, dar după cum s-a menţionat, ultimul va rămâne necompletat, pentru că funcţia creata este de tip RANGE LEFT
 • 9. Studiu de caz Pentru a exemplifica partiţionarea vom rula funcţiile [AlegeAutobuzePartition] și [AlegeCursePartition] pentru compania Priscom. Funcțiile folosesc ID-ul autobuzelor și respectiv al curselor, de aceea este necesar să interogăm cele două tabele în prealabil. select * from Autobuze; select IdCurse,AutobuzeId, Durata,NumeCompanie from Curse;
 • 10. Studiu de caz După cum se observă compania Priscom deține autobuzul cu id-ul 9 și efectuează cursa cu id-ul 7. Deci parametrii de intrare ai celor două funcții vor fi 9 respectiv 7. Pentru firma Priscom s-a alocat partiția cu numărul 2. Astaînseamnă că toate înregistrările din tabelele Autobuze șiCurse care se referă la această firmă se află pe partițianumărul 2.
 • 11. Studiu de caz Pentru a observa mai bine cum sunt împarţite datele pe partiţii vom rula urmatoarea interogare pe tabelul autobuze: select * from Autobuze; SELECT $PARTITION.NumeCompaniePFN(NumeCompanie) AS Partition, COUNT (*) AS [COUNT] FROM dbo.autobuze GROUP BY $PARTITION.NumeCompaniePFN(NumeCompanie)O RDER BY Partition ;
 • 12. Avantaje şi dezavantaje ale partiţionării+Deşi tabelul este văzut ca un tot unitar mentenanţa se poate face şi la nivel de partiţie+Partiţiile individuale pot exista pe diferite sub sisteme hardware-Complexitatea
 • 13.  Va multumesc pentru timpul acordat!

Related Documents