‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫מי‬‫מוסד‬ ‫היום‬ ‫צריך‬‫ל‬?‫לאומי‬ ‫מיפוי‬‫פברואר‬2015
‫מי‬‫מוסד‬ ‫היום‬ ‫צריך‬‫ל‬?‫לאומי‬ ‫מיפוי‬
‫המ‬ ‫...
‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫מי‬‫מוסד‬ ‫היום‬ ‫צריך‬‫ל‬?‫לאומי‬ ‫מיפוי‬‫פברואר‬2015
‫ש‬ ‫ניראה‬‫בסיס‬‫מקורו‬ ‫הוויכוח‬‫ב‬‫מידע‬ ‫של‬ ‫...
of 2

National mapping agency

The rule and the future of National mapping agencies at the time of free and open source data
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - National mapping agency

  • 1. ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫מי‬‫מוסד‬ ‫היום‬ ‫צריך‬‫ל‬?‫לאומי‬ ‫מיפוי‬‫פברואר‬2015 ‫מי‬‫מוסד‬ ‫היום‬ ‫צריך‬‫ל‬?‫לאומי‬ ‫מיפוי‬ ‫המ‬ ‫בתחום‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ופגישות‬ ‫שיחות‬ ‫במהלך‬ ‫פעם‬ ‫לא‬‫מ"ג‬‫השאלה‬ ‫עולה‬–‫מי‬‫מוסד‬ ‫היום‬ ‫צריך‬ ‫ל‬.?‫לאומי‬ ‫מיפוי‬‫לרוב‬,‫הדבר‬‫נעשה‬‫הדיון‬ ‫עצם‬ .‫חופשי‬ ‫ומידע‬ ‫נגישות‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬‫מ‬‫עודד‬‫משום‬ ‫ש‬‫את‬ ‫ממחיש‬ ‫הוא‬‫ה‬‫חשיבות‬,‫מרחבי‬ ‫מידע‬ ‫של‬‫ערכו‬ ,‫היווצרותו‬ ‫אופני‬‫ו‬‫הרבים‬ ‫השימושים‬‫ש‬‫לו‬. ‫הלאומי‬ ‫המיפוי‬ ‫גופי‬ ‫על‬‫י‬‫ם‬ ‫גופי‬‫ה‬‫מיפוי‬‫ה‬‫לאומי‬‫ים‬‫הם‬‫י‬‫יחודי‬‫ם‬‫בתפקיד‬.‫ם‬‫המעמד‬‫ו‬‫ה‬‫משתנים‬ ‫שלהם‬ ‫ערך‬‫ב‬‫י‬‫ו‬ ‫מדינות‬ ‫ן‬‫מושפע‬‫ים‬ ‫רבים‬ ‫מגורמים‬‫כגון‬:‫סדר‬‫י‬‫ממשלתי‬ ‫עדיפויות‬‫ים‬,‫דרישות‬‫ה‬‫ציבור‬,‫יוזמות‬‫וכמובן‬‫ה‬‫ה‬ ‫היבט‬‫ביטחונ‬‫י‬. ‫גופי‬‫ה‬‫מיפוי‬‫ה‬‫לאומי‬‫ים‬‫אחראים‬‫כלל‬ ‫בדרך‬‫פעילו‬ ‫על‬‫יו‬‫ב‬ ‫ת‬‫מגוון‬.‫תחומים‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬‫כדוגמא‬ ‫מפ"י‬ ‫על‬,‫לכך‬‫להגדרתו‬ ‫אזי‬" :‫הלאומי‬ ‫המרכז‬ ‫הוא‬ )‫(מפ"י‬ ‫ישראל‬ ‫למיפוי‬ ‫המרכז‬ ‫במקרק‬ ‫זכויות‬ ‫רישום‬ ‫(שיטת‬ ‫לקדסטר‬ ,‫למיפוי‬ ‫הישראלי‬‫ולגיאו‬ ‫לגאודזיה‬ ,)‫עין‬-‫אינפורמציה‬". ‫רוב‬ ,‫בהכללה‬‫גופי‬‫ה‬‫מיפוי‬‫ה‬‫לאומי‬‫ים‬‫אחראי‬‫י‬‫ם‬‫ליציר‬‫ה‬‫וניהול‬ ‫קדסטר‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫וניהול‬‫נתוני‬‫ה‬‫שטח‬ ‫ה‬‫ברחב‬ ‫דיגיטליים‬‫י‬.‫המדינה‬‫היא‬ ‫הדבר‬ ‫משמעות‬‫ש‬‫מסדי‬ ‫של‬ ‫היצירה‬ ‫כלפי‬ ‫מכוונת‬ ‫שלהם‬ ‫העבודה‬ ‫ואחידים‬ ‫עקביים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫נתונים‬,‫המדינה‬ ‫ברחבי‬‫ו‬‫בכך‬‫מאפשר‬‫ת‬‫ל‬‫השלטון‬ ‫מוסדות‬,‫ו‬ ‫עסקים‬‫גורמי‬‫ם‬ ‫פרטיים‬‫היכולת‬ ‫את‬‫ל‬‫קבוע‬‫מדיניות‬‫וליזום‬‫פע‬‫י‬‫לות‬. .‫המיפוי‬ ‫בתחום‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫נמקד‬ ‫סוגיית‬ ‫על‬‫ה‬ ‫נתוני‬‫כ‬ ‫מיפוי‬‫מידע‬‫נגיש‬ ‫היינו‬‫רוצים‬‫ש‬‫הנתונים‬ ‫כל‬‫יהיו‬‫חופשיים‬... ‫כל‬ ‫לא‬‫הלאומי‬ ‫המיפוי‬ ‫גופי‬‫י‬‫ם‬‫במדינות‬‫ה‬‫שונות‬‫מדיניות‬ ‫באותה‬ ‫נוהגים‬.‫חלקי‬ ‫מידע‬ ‫מנגישים‬ ‫חלק‬ ‫מנגישים‬ ‫לא‬ ‫חלק‬ ,‫בחינם‬‫כלל‬‫ויש‬‫כאלה‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬‫שפשוט‬‫נותנים‬‫במתנה‬.‫הטיעונים‬ ‫אחד‬ ‫המרכזי‬‫י‬‫ם‬‫של‬‫המתנגדים‬‫חינם‬ ‫למידע‬‫נוגע‬‫של‬ ‫לערך‬‫ה‬,‫נתונים‬‫העלויות‬‫איסופ‬ ‫של‬‫ם‬‫ו‬‫ה‬‫עלויות‬ ‫ה‬‫שמיר‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬‫תם‬‫ועד‬.‫כונם‬‫האם‬ :‫כך‬ ‫בערך‬ ‫הוא‬ ‫הדימוי‬?‫חינם‬ ‫ברכבת‬ ‫שניסע‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ...‫ותפעול‬ ‫לאחזקה‬ ‫מימון‬ ‫נדרש‬ ‫הרי‬ ‫שני‬ ‫מצד‬,‫שהדימוי‬ ‫יטענו‬ ‫התומכים‬‫כלל‬‫להיות‬ ‫עליו‬ ‫ולכן‬ ‫כביש‬ ‫כמו‬ ‫תשתית‬ ‫הוא‬ ‫המידע‬ .‫נכון‬ ‫אינו‬ .‫מסוימת‬ ‫ברמה‬ ‫חופשי‬‫מצוי‬ ‫כהגיון‬ ‫נשמע‬ ‫הטיעון‬"‫שלנו‬ ‫מכספים‬ ‫שנוצר‬ ‫מידע‬ ‫זה‬-‫המיסים‬ ‫משלם‬- "‫אליו‬ ‫חינמית‬ ‫גישה‬ ‫לקבל‬ ‫לנו‬ ‫מגיע‬ ‫ולכן‬.‫הרי‬‫וחופ‬ ‫נגיש‬ ‫מידע‬‫יעילות‬ ,‫אחריות‬ ,‫שקיפות‬ ‫יוצר‬ ‫שי‬, ..‫ועוד‬ ‫כלכלית‬ ‫חדשנות‬ ‫ריק‬ ‫בחלל‬ ‫פועלת‬ ‫איננה‬ ‫חופשי‬ ‫למידע‬ ‫הדרישה‬‫היסטוריות‬ ‫להתפתחויות‬ ‫הקשר‬ ‫וללא‬‫וגישות‬‫כלכליות‬. ‫חופשי‬ ‫מידע‬ ‫למען‬ ‫תנועות‬‫מונעות‬‫שונות‬ ‫ומטרות‬ ‫לחזון‬ ‫בהתאם‬‫ולא‬‫אחידות‬‫מעונ‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ .‫י‬‫ין‬ ‫על‬ ‫לחסוך‬ ‫כדי‬ ‫יקר‬ ‫למידע‬ ‫חינמית‬ ‫גישה‬ ‫לקבל‬‫ו‬.‫בכלכלה‬ ‫הציבורי‬ ‫הסקטור‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫ולהחליש‬ ‫יות‬ ‫נוסף‬ ‫תהליך‬ ‫מתרחש‬ ‫בכך‬‫ה‬ ‫שעקב‬‫תמעטות‬‫לצמצם‬ ‫נאלץ‬ ‫הוא‬ ‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫ההכנסות‬‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫למגזר‬ ‫מועיל‬ ‫ששוב‬ ‫חוץ‬ ‫מיקור‬ ‫ולבצע‬‫העסקי‬.‫לשלוט‬ ‫כדי‬ ‫מידע‬ ‫לייצר‬ ‫נוטים‬ ‫מבחינתם‬ ‫השלטון‬ ‫גופי‬ ‫למעמד‬ ‫מקור‬ ‫הוא‬ ‫המידע‬ .‫המדינה‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬‫וערכי‬ ‫אינטרסים‬ ,‫חברתי‬‫הוא‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫לבעליו‬ ‫חברתיים‬ ‫ם‬ ‫אינו‬‫ניטרלי‬.‫אותם‬ ‫משקף‬ ‫אלא‬ ‫בנוסף‬,‫כיום‬,‫המיפוי‬ ‫גוף‬‫ה‬‫מרכזי‬‫פשוט‬‫אינו‬‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יכול‬‫ברמה‬ ‫נתונים‬ ‫לאיסוף‬ ‫הדרושה‬ ‫ו‬ ‫גבוהה‬‫ב‬‫עקביות‬,‫כאשר‬‫כך‬ ‫כל‬‫הרבה‬‫פעילו‬‫יו‬‫מ‬ ‫מיפוי‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫תחרות‬‫תקיימ‬‫ו‬‫של‬ ‫אחרות‬ ‫ברמות‬ ‫ת‬‫השלטון‬ ‫ובמגזר‬‫הפרטי‬. ‫לממן‬ ‫כיצד‬‫רציף‬ ‫באופן‬‫את‬‫ה‬‫השימור‬ ,‫ייצור‬‫ו‬‫ה‬‫שיהיה‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫עדכון‬‫וחינמי‬ ‫נגיש‬?‫זאת‬‫של‬ ‫במצב‬ ‫על‬ ‫קיצוץ‬‫ו‬‫מהעל‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫והעברה‬ ‫ממשלתיות‬ ‫יות‬‫ו‬‫תוצרי‬ ‫על‬ ‫למיסוי‬ ‫יות‬‫מ‬‫מ‬ ‫שהשוק‬ ‫שנה‬‫ייצר‬‫כתוצאה‬ .‫למידע‬ ‫חופשית‬ ‫מגישה‬
  • 2. ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫מי‬‫מוסד‬ ‫היום‬ ‫צריך‬‫ל‬?‫לאומי‬ ‫מיפוי‬‫פברואר‬2015 ‫ש‬ ‫ניראה‬‫בסיס‬‫מקורו‬ ‫הוויכוח‬‫ב‬‫מידע‬ ‫של‬ ‫פוליטיקה‬‫וכן‬‫בחוסר‬‫של‬ ‫קיומו‬‫ריאלי‬ ‫כלכלי‬ ‫מודל‬‫ל‬‫מידע‬ ‫חופשי‬. ‫על‬‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫המידע‬ ‫חשיבות‬ ‫מדינה‬‫המתיימרת‬‫מובילה‬ ‫להיות‬‫ועצמאית‬‫הלאומי‬ ‫המיפוי‬ ‫בגוף‬ ‫להשקיע‬ ‫צריכה‬‫של‬.‫ה‬‫כל‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫מדינה‬‫שלא‬‫זאת‬ ‫תעשה‬‫עצמ‬ ‫את‬ ‫תמצא‬ ,‫ה‬‫נדחק‬‫ת‬‫ל‬‫תלות‬‫כלכלי‬‫ת‬‫ופגיע‬‫ות‬‫בעתי‬.‫ד‬ ?‫מדוע‬ ‫ללא‬‫המרחבי‬ ‫המידע‬‫ה‬‫מד‬‫הקשר‬ ‫ללא‬ ‫מקומות‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫היא‬ ‫ינה‬,‫ללא‬‫אח‬ ‫בסיס‬‫י‬‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ד‬ ‫למשאבי‬ ‫ביחס‬ ‫לאומיות‬‫ו‬ ‫הקרקע‬‫ללא‬‫להגנה‬ ‫ושימושיים‬ ‫עקביים‬ ‫אמצעים‬‫על‬‫יהם‬‫ו‬‫ל‬‫פיתוח‬‫ם‬.:‫בנוסף‬ ‫ה‬‫ממשל‬ ‫שירותי‬ ‫למתן‬ ‫בסיס‬ ‫הוא‬ ‫הלאומי‬ ‫מיפוי‬‫זמינים‬‫ראו‬‫י‬‫י‬‫הוא‬ ;‫ם‬‫היכולת‬ ‫את‬ ‫מספק‬‫ל‬‫וקביעת‬ ‫ניטור‬ ‫מדיניות‬‫הוא‬ ;‫מקיים‬‫קשר‬‫מאוד‬‫הדוק‬‫ל‬‫ה‬ ‫ניהול‬‫מידע‬‫בתוך‬ ‫הסטטיסטי‬‫ה‬‫מדינה‬;‫הוא‬‫מאפשר‬‫קבלת‬ ‫החלט‬‫ו‬‫ת‬‫ברמת‬‫לאומית‬ ‫תשתיות‬‫ע"י‬‫מתן‬‫ואחידים‬ ‫עקביים‬ ‫נתונים‬‫שצוין‬ ‫וכפי‬‫מ‬ ‫חלק‬ ‫זהו‬‫ה‬‫היבט‬ ‫הביטחוני‬.‫הלאומי‬ ‫האתגרים‬ ‫על‬‫ש‬‫מולם‬‫לאומי‬ ‫מיפוי‬ ‫גופי‬ ‫ניצבים‬‫י‬‫ם‬ ‫הממ"ג‬ ‫הופעת‬,‫לי‬ ‫הדלת‬ ‫את‬ ‫שפתחה‬‫י‬‫צור‬‫מפ‬‫ות‬,‫ידם‬ ‫ועל‬ ‫להמונים‬‫ל‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫תרמה‬‫דעיכה‬ ‫של‬‫המיפוי‬ ‫גופי‬ ‫תפקיד‬‫הלאומי‬‫י‬‫ם‬.‫למפות‬ ‫והסמכותי‬ ‫הריכוזי‬ ‫וכמקור‬ ‫כספק‬‫רוב‬‫תחומי‬‫שלהם‬ ‫המיפוי‬ ‫נפגשו‬,‫הפרטי‬ ‫מהשוק‬ ‫חידושים‬ ‫או‬ ‫באלטרנטיבות‬‫מ‬‫שלטון‬ ‫מוסדות‬,‫אחרים‬‫מ‬‫או‬ ‫למדינה‬ ‫מחוץ‬ ‫גורמים‬ ‫חברתיות‬ ‫מיוזמות‬.‫אך‬‫נ‬‫ראה‬‫ש‬‫היו‬ ‫אלה‬‫רבים‬ ‫שינוים‬ ‫של‬ ‫תחילתם‬ ‫רק‬.‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫ננסה‬ .. :‫עתה‬ ‫מזוהים‬ ‫שכבר‬ ‫חופשי‬ ‫מידע‬ ‫מ‬ ‫כתוצאה‬ .‫הציבור‬ ‫של‬ ‫כנכס‬ ‫ונחשב‬ ‫ומתפתח‬ ‫הצומח‬ ‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫לדבר‬ ‫הופך‬ ‫ונגיש‬ ‫חופשי‬ ‫מידע‬‫כך‬ ‫של‬ ‫מונופול‬ ‫שהיו‬ ‫מיפוי‬ ‫תחומי‬‫גופי‬‫ה‬‫מיפוי‬‫ה‬‫לאומ‬‫י‬‫ים‬‫מיקור‬ ‫עובר‬ ‫מהפעילות‬ ‫חלק‬ .‫ונעלמים‬ ‫דועכים‬ ."‫ההמונים‬ ‫ל"חוכמת‬ ‫נהפך‬ ‫או‬ ‫חוץ‬ ‫הציבור‬ ‫מן‬ ‫מידע‬ ‫ישולב‬ ‫כיצד‬""crowdsourced?‫ממשלתי‬ ‫מידע‬ ‫עם‬ ‫אתיקה‬ ‫גופי‬‫ה‬‫מיפוי‬‫ה‬‫לאומי‬‫י‬‫מודל‬ ‫למצוא‬ ‫לעיל‬ ‫הנאמר‬ ‫עקב‬ ‫יצטרכו‬ ‫ם‬‫ים‬‫עסק‬‫י‬‫י‬‫ם‬‫חדש‬‫ים‬‫את‬ ‫לפשט‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ה‬‫נושא‬‫של‬‫והד‬ ‫במידע‬ ‫השימוש‬ ‫רישוי‬‫רישות‬‫הגוברות‬.‫חופשי‬ ‫למידע‬ ?.. ‫אמינות‬ ,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ,‫מידע‬ ‫בעלות‬ ‫על‬ ‫זכויות‬ ‫ישמרו‬ ‫כיצד‬ ‫והכשרה‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫גדולים‬ ‫צוותים‬ ‫היו‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬‫אזי‬ ,‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫המיפוי‬ ‫בגופי‬‫ל‬ ‫ידרשו‬ ‫וחלקם‬ ‫יעלם‬ ‫חלקם‬‫רכוש‬ ‫ובני‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ .‫חדשים‬ ‫כישורים‬‫י‬‫מ‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫הנגשה‬ ‫תשתית‬ ‫ת‬‫רח‬‫גובר‬ ‫בי‬. ‫תקצ‬‫ו‬‫ב‬ ‫ממשלתיי‬ ‫חוץ‬ ‫ממקורות‬ ‫זמין‬ ‫יהיה‬ ‫מהמידע‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫אם‬ ‫גם‬‫ם‬‫עדיין‬‫יהיה‬‫ב‬ ‫צורך‬‫מל‬ ‫מיפוי‬‫א‬‫בתחומים‬ ."‫רווחים‬ ‫"שאינם‬‫הדבר‬.‫ממשלתית‬ ‫ברמה‬ ‫מימון‬ ‫ידרוש‬‫עשויי‬ ‫הלאומיים‬ ‫המיפוי‬ ‫גופי‬‫ם‬‫להימצ‬‫א‬‫בקושי‬ ‫העל‬ ‫את‬ ‫להצדיק‬ ‫וגובר‬ ‫הולך‬‫ו‬‫המסורתיות‬ ‫פעולותיהם‬ ‫של‬ ‫יות‬‫ללא‬‫השינויי‬‫ם‬‫המתבקשים‬‫עקב‬ ‫האת‬‫ג‬‫החד‬ ‫רים‬‫הניצבים‬ ‫שים‬.‫מולם‬ ‫רשם‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫פברואר‬2015

Related Documents