Erasmus+ 2014-2020
Výzva z prosince 2013 se týká:
• klíčové akce 1 – vzdělávací mobilita jednotlivců
• klíčové akce 2 – sp...
Způsobilost
• Žadatelem může být:
1) Veřejný nebo soukromý subjekt působící v
oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládež...
Účastnící se země
• Členové EU
• Země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko,
Norsko
• Kandidátské země EU: Turecko, Bývalá
jug...
Termíny pro podání žádosti
• Klíčová akce 1 – vzdělávací mobility
- mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a
odborné př...
Klíčová akce 1 - mobility
• Vysílání pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ do zahraničí
• Podpora profesního rozvoje
• Délka: 1 rok nebo ...
Klíčová akce 1 - mobility
1) Výukové pobyty – pracovní stáž
Přijímající školu konkrétně specifikovat již v žádosti
2) Dalš...
Klíčová akce 1 - mobility
• Délka jedné vzdělávací aktivity: 2 dny až 2 měsíce
• Min. a max. počet mobilit: bez omezení
• ...
Klíčová akce 1 - mobility
• Grantové prostředky
1. cestovní náklady – dle vzdálenosti
http://ec.europa.eu/programmes/erasm...
Klíčová aktivita 1 - mobility
3. pobytové náklady
Cílová země 1.-14. den 15.-60. den
Dánsko, Irsko, Nizozemí
Švédsko, Velk...
Klíčová aktivita 1 - mobility
4. Kurzovné
70 EUR / den
max. 700 EUR na účastníka!
5. náklady na účastníky se specif. potře...
Klíčová aktivita 2 - spolupráce
• Realizace strategických partnerství
a) Pouze mezi školami
b) Různých institucí s tématem...
• Spolupráce na společném tématu
• Výměna zkušeností
• Organizace společných i místních aktivit
• Práce na výstupech proje...
Klíčová aktivita 2 - spolupráce
1) Pouze mezi školami
- Školy zapsané v rejstříku MŠMT
- Školy ze 2 a více zemí
- Mobility...
2) Různé instituce s tématem školního vzdělávání
- Školy a další instituce vázající svou činnost na
školský sektor (zřizov...
- Instituce ze 3 a více zemí
- Mobility – krátkodobá školení, dlouhodobá stáž
- Lze žádat i o prostředky na práci na výstu...
• Regionální spolupráce
- Zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni
(kraje, obce či svazky obcí)
- Na jedné straně vž...
- Partnerské regiony 2 a více zemí
- Mobility – krátkodobá školení, dl. stáž
- Lze realizovat také krátkodobé výměnné
poby...
- Nutno stanovit koordinátora zodpovědného za
administrativní a finanční řízení – před podáním
žádosti!
- Čerpat finanční ...
Klíčová aktivita 2 - spolupráce
• Rozpočet grantu max. 150 000 EUR / rok
• Položky rozpočtu:
1) Projektové řízení a organi...
2) Mezinárodní projektová setkání
účast na setkáních, cestovní a pobytové
náklady
cestovní vzdál 100 – 1999 km 575 EUR/úč....
3) Mzdové náklady – tvorba výstupů
EUR/den
4) Organizace diseminačních akcí
- organizace konferencí, seminářů
- Pouze pokud je čerpán grant na mzdové
náklady na tvor...
5) Mimořádné náklady
- subdodávky a nákup zboží nebo služeb
- 75% reálných nákladů, max. 50 000 EUR/projekt
6) Náklady na ...
7)Náklady na vzdělávací aktivity
- cestovní náklady
vzdálenost 100 – 1999 km 275 EUR /úč.
vzdálenost 2000 km a více 360 EU...
• Pobytové náklady
krátkodobé aktivity:
- krátkodobé společné školení pracovníku (5 dní – 2
měsíce)
1. – 14. den: 100 EUR/...
Přehled nákladů KA 2
1) Všechna Strategická partnerství
• Projektové řízení a organizace (j)
• Mezinárodní projektová setk...
Hledání partnerů
• Vlastní kontakty
• Kontakty rodičů, úřadů, firem, sponzorů atd.
• eTwinning
• Databáze litevské Národní...
Prezentace erasmus+
Prezentace erasmus+
Prezentace erasmus+
of 30

Prezentace erasmus+

erasmus+ info
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentace erasmus+

 • 1. Erasmus+ 2014-2020 Výzva z prosince 2013 se týká: • klíčové akce 1 – vzdělávací mobilita jednotlivců • klíčové akce 2 – spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů • klíčové akce 3 – podpora reformy politiky • programu Jean Monnet • sport
 • 2. Způsobilost • Žadatelem může být: 1) Veřejný nebo soukromý subjekt působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu 2) Skupiny mladých lidí aktivně se podílejících na práci s mládeží
 • 3. Účastnící se země • Členové EU • Země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko • Kandidátské země EU: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie • Některé akce programu jsou otevřeny organizacím z partnerských zemí
 • 4. Termíny pro podání žádosti • Klíčová akce 1 – vzdělávací mobility - mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné příprava 4. března 2015, 12:00 • Klíčová akce 2 – strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 31. března 2015, 12:00
 • 5. Klíčová akce 1 - mobility • Vysílání pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ do zahraničí • Podpora profesního rozvoje • Délka: 1 rok nebo 2 roky • Plán rozvoje (EDP)
 • 6. Klíčová akce 1 - mobility 1) Výukové pobyty – pracovní stáž Přijímající školu konkrétně specifikovat již v žádosti 2) Další vzdělávání: a) účast na kurzech Konkrétní kurzy vybírá škola v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné rovině. b) stínování kolegů Přijímající konkrétně specifikovat již v žádosti 3) Kombinace
 • 7. Klíčová akce 1 - mobility • Délka jedné vzdělávací aktivity: 2 dny až 2 měsíce • Min. a max. počet mobilit: bez omezení • Školy zařazené v Rejstříku škol MŠMT • Partnerské školy - členové EU - Norsko, Island, Lichtenštejnsko - Turecko, Makedonie
 • 8. Klíčová akce 1 - mobility • Grantové prostředky 1. cestovní náklady – dle vzdálenosti http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/tools/distance_en.htm 2. náklady na organizaci mobilit 350 EUR/účastník nad 100 účastníků 200 EUR/účastník
 • 9. Klíčová aktivita 1 - mobility 3. pobytové náklady Cílová země 1.-14. den 15.-60. den Dánsko, Irsko, Nizozemí Švédsko, Velká Británie 136 EUR 95 EUR Belgie, Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko 119 EUR 83 EUR Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Makedonie 102 EUR 71 EUR Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko 85 EUR 60 EUR
 • 10. Klíčová aktivita 1 - mobility 4. Kurzovné 70 EUR / den max. 700 EUR na účastníka! 5. náklady na účastníky se specif. potřebami nutné specifikovat již v žádosti propláceno ve výši 100% reálných nákladů
 • 11. Klíčová aktivita 2 - spolupráce • Realizace strategických partnerství a) Pouze mezi školami b) Různých institucí s tématem školního vzděl. c) Regionální spolupráce Délka projektu 2 nebo 3 roky 1.9.2015 až 31.8.2017 / 1.9.2015 až 31.8.2018
 • 12. • Spolupráce na společném tématu • Výměna zkušeností • Organizace společných i místních aktivit • Práce na výstupech projektu a jejich následné sdílení a šíření • Různé typy mobilit • V průběhu projektu: projektové schůzky, monitorovací a hodnocení průběhu a plán dalšího směřování
 • 13. Klíčová aktivita 2 - spolupráce 1) Pouze mezi školami - Školy zapsané v rejstříku MŠMT - Školy ze 2 a více zemí - Mobility: žáci – krátkodobé výměnné pobyty, dlouhodobé studijní pobyty pracovníci škol – krátkodobá společná školení, dlouhodobá stáž Každá škola spravuje svůj podíl grant. prostředků!
 • 14. 2) Různé instituce s tématem školního vzdělávání - Školy a další instituce vázající svou činnost na školský sektor (zřizovatelé škol, zájmová sdružení) - Spolupráce na zlepšování vzděl. možností - Sdílení zkušeností - Řešení aktuálních problémů školského sektoru - Vyvíjení nových metodik
 • 15. - Instituce ze 3 a více zemí - Mobility – krátkodobá školení, dlouhodobá stáž - Lze žádat i o prostředky na práci na výstupech, organizaci konferencí, mimořádné náklady (vybavení) - Nutno stanovit koordinátora zodpovědného za administrativní a finanční řízení – před podáním žádosti!
 • 16. • Regionální spolupráce - Zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni (kraje, obce či svazky obcí) - Na jedné straně vždy alespoň jedna škola a jedna další instituce navázaná na školní vzdělávání v regionu a konkrétní téma projektu!
 • 17. - Partnerské regiony 2 a více zemí - Mobility – krátkodobá školení, dl. stáž - Lze realizovat také krátkodobé výměnné pobyty a dl. studijní pobyty žáků - V případě partnerství většího rozsahu – prostředky na práci na výstupech, konference, mimořádné náklady
 • 18. - Nutno stanovit koordinátora zodpovědného za administrativní a finanční řízení – před podáním žádosti! - Čerpat finanční prostředky mohou všechny zapojené instituce
 • 19. Klíčová aktivita 2 - spolupráce • Rozpočet grantu max. 150 000 EUR / rok • Položky rozpočtu: 1) Projektové řízení a organizace - koordinace, komunikace, mzdové náklady, studijní materiály, propagace… koordinátor 500 EUR /měsíc ostatní partneři 250 EUR / měsíc max. 2750 EUR / měsíc
 • 20. 2) Mezinárodní projektová setkání účast na setkáních, cestovní a pobytové náklady cestovní vzdál 100 – 1999 km 575 EUR/úč. cestovní vzdál 2000 km a víc 760 EUR / úč. max. 23 000 EUR / rok
 • 21. 3) Mzdové náklady – tvorba výstupů EUR/den
 • 22. 4) Organizace diseminačních akcí - organizace konferencí, seminářů - Pouze pokud je čerpán grant na mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů - Místní účastníci 100 EUR / osoba - Zahraniční účastníci 200 EUR / osoba - Max. 30 000 EUR / projekt - Nemohou probíhat v partnerských zemích!
 • 23. 5) Mimořádné náklady - subdodávky a nákup zboží nebo služeb - 75% reálných nákladů, max. 50 000 EUR/projekt 6) Náklady na účastníky se specifickými potřebami - reálné náklady 100%
 • 24. 7)Náklady na vzdělávací aktivity - cestovní náklady vzdálenost 100 – 1999 km 275 EUR /úč. vzdálenost 2000 km a více 360 EUR/úč. - jazyková příprava zlepšení jazykové vybavenosti účastníků pouze u aktivit trvajících 2-12 měsíců sazba 150 EUR / účastník
 • 25. • Pobytové náklady krátkodobé aktivity: - krátkodobé společné školení pracovníku (5 dní – 2 měsíce) 1. – 14. den: 100 EUR/den a účastníka 15. – 60. den: 70 EUR/den a účastníka - ostatní krátkodobé aktivity pro žáky 1. – 14. den: 55 EUR/den a účastníka 15. – 60. den: 40 EUR/den a účastníka
 • 26. Přehled nákladů KA 2 1) Všechna Strategická partnerství • Projektové řízení a organizace (j) • Mezinárodní projektová setkání (j) 2) Strategická partnerství se zásadními výstupy • Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupu (j) • Organizace diseminačních akcí (j) 3) Pokud budou nezbytné pro dosažení cílů projektu • Mimořádné náklady (r) • Náklady na účastníky se specifickými potřebami (r) • Náklady na vzdělávací aktivity (j)
 • 27. Hledání partnerů • Vlastní kontakty • Kontakty rodičů, úřadů, firem, sponzorů atd. • eTwinning • Databáze litevské Národní agentury