Proiectul ”Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC” 19 mai 2011, Primaria Sibiu Invest...
Care sunt abilitatile de care vor avea nevoie organizatiile in viitor? “Abilitatea de a-ti castiga prieteni si ...
Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European ărin ProgramulOperațional Sectorial Dezvoltarea Resurse...
INFORMARE• informarea constantă prin website și newsletter cu privire lanoutăți legislative, evenimente și proiecte iniția...
TRANSFER DE KNOW HOW• instruirea unui corp de experți RSC în vederea realizăriitransferului de competențe și expertiză căt...
CERCETARE• analiza a circa 500 de proiecte pentru identificareaexemplelor de bună practică în domeniul responsabilitățiiso...
PROMOVARE• promovarea inițiativelor membrilor Rețelei RSC la nivelnațional prin intermediul evenimentelor dedicate, alplat...
Facts & Figures - Promovare• website dedicat• 3 publicații cu distribuție controlată• 8 conferințe regionale și 6 conferin...
Facts & FiguresRețeaua Socială RSC• 50 de experți dedicați, implicați în proiect• 80 parteneri și 160 de membri în rețea• ...
Prezentare proiect Actionam responsabil! - Reteaua Sociala RSC
of 10

Prezentare proiect Actionam responsabil! - Reteaua Sociala RSC

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare proiect Actionam responsabil! - Reteaua Sociala RSC

  • 1. Proiectul ”Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC” 19 mai 2011, Primaria Sibiu Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European ărin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 2. Care sunt abilitatile de care vor avea nevoie organizatiile in viitor? “Abilitatea de a-ti castiga prieteni si de a-i influenta pe oameni la nivel personal, abilitatea de a-ti gasi aliati, abilitatea de a negocia si de face compromisuri”. (CHARLES HARDY- business philosopher) Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European ărin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 3. Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European ărin ProgramulOperațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 4. INFORMARE• informarea constantă prin website și newsletter cu privire lanoutăți legislative, evenimente și proiecte inițiate, publicații,standarde și metodologii, rapoarte naționale și internaționale,etc.;• diseminarea metodologiilor cu privire la dezvoltarea șiimplementarea de strategii RSC integrate în strategia dedezvoltare a organizație, la crearea și implementarea deproiecte, precum și la raportarea in conformitate cu standardeleinternaționale; Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 5. TRANSFER DE KNOW HOW• instruirea unui corp de experți RSC în vederea realizăriitransferului de competențe și expertiză către noi potențialiactori RSC;• implementarea unui program de mentorat pentru transfer deexpertiză de la organizațiile cu experiență către alte organizațiiinteresate;• program de asistență pentru adoptarea metodologiilor șistandardelor de raportare RSC; Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 6. CERCETARE• analiza a circa 500 de proiecte pentru identificareaexemplelor de bună practică în domeniul responsabilitățiisociale corporatiste la nivel național și internațional;• organizarea de workshop-uri în vederea elaborării demetodologii și standarde, precum și pentru identificareanevoilor la nivelul Rețelei în vederea formulării depropuneri de ordin legislativ, menite să susțină și săstimuleze responsabilitatea socială corporatistă Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 7. PROMOVARE• promovarea inițiativelor membrilor Rețelei RSC la nivelnațional prin intermediul evenimentelor dedicate, alplatformei www.actionamresponsabil.ro și al publicațiilorspecifice;• crearea unui registru al organizațiilor celor maireprezentative din punct de vedere al RSC și promovareaactivă și constantă a acestora prin intermediulinstrumentelor proiectului și ale partenerilor. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 8. Facts & Figures - Promovare• website dedicat• 3 publicații cu distribuție controlată• 8 conferințe regionale și 6 conferințe naționale• Concurs național de proiecte cu 12 premii Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • 9. Facts & FiguresRețeaua Socială RSC• 50 de experți dedicați, implicați în proiect• 80 parteneri și 160 de membri în rețea• 16 workshop-uri cu 320 de participanți• 8 centre regionale• 500 proiecte analizate pentru bune practici• Peste 120 de ore de asistență RSC pentru noi parteneri• 8 sesiuni de training cu 160 de participanți Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013