STANDARD I ZALECENIA DLA REKLAMY DISPLAY IAB POLSKA Dokument przygotowany przez grupę roboczą „brand advertising online” I...
O Standardzie <ul><li>Standard jest kierowany przede wszystkim do KLIENTÓW </li></ul><ul><li>Cel: ułatwienie tworzenia kre...
Korzyści dla klienta <ul><li>WYDAWCA jest zgodny ze standardem wtedy kiedy przyjmuje do emisji każdą kreację stworzoną zgo...
 
 
Terminarz wprowadzenia <ul><li>Okres przejściowy: od 18 października – do końca grudnia 2011 </li></ul><ul><li>Standard ob...
Komunikacja <ul><li>PR (czerwiec): media: branżowe i marketingowe, marketerzy </li></ul><ul><li>SYSTEM CERTYFIKACYJNY: od ...
of 7

Prezentacja dotyczaca standardow_display_-_popr_kj(1)

Prezentację dotyczącą nowych standardów znajdziecie
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja dotyczaca standardow_display_-_popr_kj(1)

  • 1. STANDARD I ZALECENIA DLA REKLAMY DISPLAY IAB POLSKA Dokument przygotowany przez grupę roboczą „brand advertising online” IAB Polska
  • 2. O Standardzie <ul><li>Standard jest kierowany przede wszystkim do KLIENTÓW </li></ul><ul><li>Cel: ułatwienie tworzenia kreacji KLIENTOM </li></ul><ul><ul><li>Poprzez unifikację minimalnych wspólnych dla wydawców internetowych wymagań, jakie kreacja powinna spełniać, żeby mogła być wyemitowana u tych wydawców, którzy stosują się do standardu. </li></ul></ul><ul><li>Korzyści dla KLIENTA: </li></ul><ul><ul><li>ułatwienie w przygotowaniu kreacji </li></ul></ul><ul><ul><li>skrócenie czasu przygotowania kreacji </li></ul></ul>
  • 3. Korzyści dla klienta <ul><li>WYDAWCA jest zgodny ze standardem wtedy kiedy przyjmuje do emisji każdą kreację stworzoną zgodnie z tym standardem. </li></ul><ul><ul><li>Standard określa MINIMALNE - MAKSYMALNE WAGI. Oznacza to, ze wydawca powinien w swojej specyfikacji określić, że przyjmuje do emisji kreacje o maksymalnej wadze 40kB lub 60 kB (w zależności od formatu) lub większej. Wydawca nie może wymagać od reklamodawcy przygotowania kreacji o wadze mniejszej niż określa to standard (dotyczy formatów opisanych w standardzie). </li></ul></ul><ul><ul><li>Podobnie jest z rozmiarami reklamy – wydawca musi przyjąć do emisji np. expand billboard rozwijany do 300px. Jeżeli zechce, może przyjąć kreację rozwijaną do większego rozmiaru, ale nie może wymagać mniejszego rozmiaru. </li></ul></ul><ul><ul><li>Standard określa również kwestie zamykajki oraz dźwięku w reklamie, dzięki czemu Klienci zawsze wiedzą, czego wymagają Wydawcy i mają pewność, że zasady te są spójne. </li></ul></ul>
  • 6. Terminarz wprowadzenia <ul><li>Okres przejściowy: od 18 października – do końca grudnia 2011 </li></ul><ul><li>Standard obowiązuje: od 1 stycznia 2012 </li></ul>18/10/2011 – 31/12/2011 Od 1/01/2012 Okres przejściowy Obowiązuje oficjalnie
  • 7. Komunikacja <ul><li>PR (czerwiec): media: branżowe i marketingowe, marketerzy </li></ul><ul><li>SYSTEM CERTYFIKACYJNY: od stycznia 2012 </li></ul><ul><li>EDUKACJA RYNKU: konferencje/szkolenia </li></ul>18/10/2011 Od 1/01/2012 Od 18/10/2011 Public Relations Certyfikacja Edukacja rynku

Related Documents