NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG & QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN
TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN
MÔ HÌNH 5 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
1. CHIẾN
LƯỢC
KINH
DOANH
-Chiến lược kinh doanh không thể hiện rõ tình hình phát triển mong muốn
trong tương lai của Doanh...
3. NHÂN
SỰ
-Quy trình tuyển dụng và chính sách điều phối nhân sự không rõ ràng và
chưa được văn bản hóa;
- Quy trình đánh ...
TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN
GIẢI PHÁP
• Đánh giá, rà soát chiến lược và
mục tiêu kinh doanh;
• Hỗ trợ phân tíc...
LỢI ÍCH MANG LẠI
TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN
• CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, NGÂN SÁCH VÀ DỰ BÁO THIẾT
THỰC VÀ HIỆU Q...
TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN
CHI PHÍ
HỢP LÝ
DỊCH VỤ
CHUYÊN
NGHIỆP
KINH NGHIỆM
THỰC TẾ, AM
HIỂU DOANH
NGHIỆP
GIẢ...
Cảm ơn sự quan tâm và hy vọng được hợp tác với Quý Doanh Nghiệp!
MỌI THÔNG TIN XIN VUI LÕNG LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AC...
of 9

Nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí của Doanh Nghiệp S.M.E

Nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí của Doanh Nghiệp S.M.E
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí của Doanh Nghiệp S.M.E

  • 1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN
  • 2. TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN MÔ HÌNH 5 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
  • 3. TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
  • 4. 1. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH -Chiến lược kinh doanh không thể hiện rõ tình hình phát triển mong muốn trong tương lai của Doanh Nghiệp; - Không đo lường, quản lý khả năng Doanh nghiệp có đạt được mục tiêu chiến lược; - Chưa xây dựng được mối liên hệ giữa việc lập kế hoạch chiến lược, lập ngân sách và dự báo hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp; 2. MÔ HÌNH QUẢN LÝ -Phân công phân nhiệm công việc chưa thật sự rõ ràng. Nhiệm vụ và trách nhiệm từng vị trí chưa được văn bản hóa; - Hệ thống lương thưởng phúc lợi chưa được xây dựng rõ ràng và áp dụng nhất quán; - Hệ thống đánh giá năng lực nhân viên chưa được xây dựng rõ ràng và chưa phù hợp để thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên; - Quy trình làm việc, chính sách và thủ tục chưa được văn bản hóa và áp dụng thống nhất và nhất quán; - Cơ sở hạ tầng và chính sách của hệ thống trao đổi thông tin trong doanh nghiệp chưa xây dựng hoàn thiện; TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP ĐỐI DIỆN
  • 5. 3. NHÂN SỰ -Quy trình tuyển dụng và chính sách điều phối nhân sự không rõ ràng và chưa được văn bản hóa; - Quy trình đánh giá năng lực làm việc của nhân viên chưa được thực hiện hợp lý và phù hợp với quy trình đánh giá của Doanh Nghiệp; - Chưa xây dựng chính sách và quy trình đào tạo nhân viên để nâng cao các kỹ năng cần thiết, phát triển con người cũng như tạo động lực cho nhân viên; - Chưa xây dựng mối liên kết giữa mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và mục tiêu, lợi ích của cá nhân; 4. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT - Sơ đồ tổ chức và việc bố trí nhân sự, phân công trách nhiệm chưa hợp lý; - Chưa xây dựng quy trình quản lý và kiểm soát phù hợp cho Doanh Nghiệp; - Năng lực của nhân sự quản lý không phù hợp và làm trì trệ sự phát triển kinh doanh của Doanh Nghiệp; 5. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - Chưa liên kết mối quan hệ giữa văn hóa Doanh Nghiệp với đội ngũ lãnh đạo và chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp; - Văn hóa Doanh Nghiệp hiện tại có thực sự hiệu quả và phù hợp; TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP ĐỐI DIỆN (tt)
  • 6. TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN GIẢI PHÁP • Đánh giá, rà soát chiến lược và mục tiêu kinh doanh; • Hỗ trợ phân tích và lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách, dòng tiền; • Thiết kế, xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp; hệ thống lương thưởng, phúc lợi; • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng các quy trình kiểm soát; • Hỗ trợ đánh giá, điều phối nhân viên, phân công, phân nhiệm; • Xây dựng hệ thống báo cáo, thông tin để quản lý việc thực hiện kế hoạch và tuân thủ pháp luật; • Xây dựng mối liên hệ giữa chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và lợi ích nhân viên; • Hỗ trợ phân tích việc thực hiện kế hoạch, quản lý chi phí, khả năng sinh lợi và đề xuất các giải pháp và điều chỉnh cần thiết; • Rà soát tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; • Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích các điểm yếu để hoàn thiện và đề xuất các điều chỉnh; • Hỗ trợ đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên; đề xuất chính sách phúc lợi, đào tạo để tạo động lực cho nhân viên; 1 2 3 4 5
  • 7. LỢI ÍCH MANG LẠI TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN • CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, NGÂN SÁCH VÀ DỰ BÁO THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ; • KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ RỦI RO HIỆU QUẢ; • CUNG CẤP THÔNG TIN KỊP THỜI VÀ ĐẦY ĐỦ CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO; • TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN; • TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG & SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT; • NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN;
  • 8. TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN CHI PHÍ HỢP LÝ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP KINH NGHIỆM THỰC TẾ, AM HIỂU DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP PHÙ HỢP, RỦI RO TỐI THIỂU, THÀNH CÔNG TỐI ĐA
  • 9. Cảm ơn sự quan tâm và hy vọng được hợp tác với Quý Doanh Nghiệp! MỌI THÔNG TIN XIN VUI LÕNG LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AC&C Email: info@ac-c.com.vn Web: www.ac-c.com.vn Văn phòng: Tầng 9, Tòa nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: +84 8 6676 7382 Fax: +84 8 6256 0000 Hotline: +84 9 0890 5098 Trần Vương Vũ Giám Đốc Đều Hành M: +84 9 0890 5098 E: vu.tran@ac-c.com.vn Nguyễn Phan Dương Nguyễn Giám Đốc Tư Vấn M: +84 9 0360 9673 E: nguyen.nguyen@ac-c.com.vn TIẾT KIỆM THỜI GIAN, GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Related Documents