SISTEMUL de PENSII PRIVATE OBLIGATORII Reforma tinerilor
VREAU SĂ ŞTIU ... Ce este reforma pensiilor ? Ce se întâmplă cu fondul dacă nu plătesc o perioadă ? Ce garanţii am că nu...
DE CE ESTE NECESARĂ REFORMA PENSIILOR ÎN ROMÂNIA ? <ul><li>Actualul sistem de pensii de stat, elaborat la începutul secol...
ÎN CE CONSTĂ REFORMA PENSIILOR ÎN ROMÂNIA ? <ul><li>Reforma pensiilor în România constă în introducerea sistemului de pen...
CARE ESTE SCOPUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Scopul sistemului privat de pensii obligatorii constă...
CARE SUNT AVANTAJELE PENSIEI PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Avantajul pensiei private obligatorii constă în faptul că, plă...
PRIN CE DIFERĂ PENSIILE FACULTATIVE DE OBLIGATORII ? <ul><li>În cazul pensiilor facultative  </li></ul><ul><li>Poţi opt...
CINE VA CONTRIBUI LA FONDURILE DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>La fondurile de pensii private obligatorii vor con...
CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ PARTICIP LA UN FOND DE PENSII ? <ul><li>Pentru a participa la un sistem de pensii private obligat...
VOI PLĂTI ÎN PLUS PENTRU O PENSIE PRIVATĂ OBLIGATORIE ? <ul><li>Nu. </li></ul><ul><li>Alimentarea fondului de pensie priv...
CÂT DIN CAS SE VA TRANSFERA CĂTRE SISTEMUL DE PENSII ? <ul><li>În 2008 se va transfera către sistemul de pensie privată o...
CUM VA EVOLUA CONTRIBUŢIA MEA LA PENSIILE PRIVATE OBLIGATORII ? 2%, în 2008 6%, în 2015 CAS = 9,5%  Pilonul I  Pilonul...
ÎN CE SE VOR INVESTI BANII DIN FONDUL MEU ? <ul><li>Principalele instrumente financiare în care poate investi administrat...
CE % DIN FOND SE POATE INVESTI ÎN INSTRUMENTELE UNUI EMITENT ? <ul><li>Pentru dispersia riscului, maximum 5% din activele...
CE GARANŢII AM CĂ NU VOI PIERDE BANII ? <ul><li>Un fond de pensii private obligatorii </li></ul><ul><li>Toţi administrato...
CINE VA VERIFICA FONDURILE DE PENSII PRIVATE ? <ul><li>Conform Legii 411 /2004, C omisia de Supraveghere a Sistemului de ...
CUM SE VA CALCULA VALOAREA PENSIEI PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Valoarea pensiei private obligatorii se va calcula pe ba...
CE VALOARE ESTIMATIVĂ VA AVEA PENSIA MEA ? <ul><li>Conform previziunilor specialiştilor  </li></ul><ul><li>Dacă vei opt...
CUM SUNT EVIDENŢIAŢI BANII DIN FONDUL MEU PERSONAL ? <ul><li>Fiecare participant are un cont individual în care se vireaz...
DUPĂ CE CRITERII ALEG ADMINISTRATORUL FONDULUI ? <ul><li>În primul rând, după încrederea în administratorul de fond </l...
POT SCHIMBA FONDUL ? <ul><li>Da. </li></ul><ul><li>Dacă decizia de schimbare a fondului se va lua mai devreme de 2 ani de...
POT CONTRIBUI LA UN FOND DE PENSII PRIVATE DIN STRĂINĂTATE ? <ul><li>Da, cu condiţia să fie îndeplinite condiţiile de eli...
CE INFORMAŢII VOI PRIMI DE LA ADMINISTRATORUL DE FOND ? <ul><li>Vei fi informat anual, în scris, despre valoarea </li></u...
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BANII DIN CONT, DACĂ MOR ÎN TIMP CE PLĂTESC ? <ul><li>, ca la pilonul I. </li></ul><ul><li>Există 3 opţ...
CE SPRIJIN PRIMESC DACĂ MĂ PENSIONEZ PE CAZ DE BOALĂ ? <ul><li>În cazul pensionării de invaliditate, conform Legii 19 /20...
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU PLĂTESC CONTRIBUŢIILE O PERIOADĂ ? <ul><li>Îţi păstrezi toate drepturile, conform legii </li></ul>...
CARE SUNT LEGILE CARE GUVERNEAZĂ SISTEMUL DE PENSII ? <ul><li>Pilonul I Legea 19 / 2000 privind sistemul public de pe...
CÂND VA ÎNCEPE COLECTAREA CONTRIBUŢIILOR ? <ul><li>Probabil la data de 1 ianuarie 2008 </li></ul>
CARE ESTE PERIOADA ÎN CARE TREBUIE SĂ ALEG FONDUL ? <ul><li>Între 1 august şi 30 noiembrie 2007 </li></ul>
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU VOI ADERA LA NICI UN FOND PRIVAT ? <ul><li>Vei fi repartizat aleatoriu la un fond de pensii de c...
CINE VA COLECTA CONTRIBUŢIILE PENTRU PENSIE ? <ul><li>Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) </li></ul><ul><li>...
CARE VA FI CIRCUITUL BANILOR ? Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Administrator de fond de pensii private Angajato...
POT OPTA PENTRU MAI MULTE FONDURI DE PENSII PRIVATE ? <ul><li>Nu, în cazul fondurilor de pensie privată obligatorie . </l...
POT SĂ MĂ RETRAG DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Nu. </li></ul>
CUM VERIFIC DACĂ ANGAJATORUL MEU VIREAZĂ CONTRIBUŢIILE ? <ul><li>Contribuţiile către administratorul fondului de pensie p...
CE IMPOZIT SE APLICĂ INVESTIŢIILOR DIN FONDUL MEU ? <ul><li>Atât investiţiile cât şi rezultatele investiţionale obţinute ...
CÂND VOI ÎNCEPE SĂ PRIMESC PENSIA PRIVATĂ OBLIGATORIE ? <ul><li>Vei începe să primeşti pensie la data îndeplinirii condiţ...
CINE POATE DEVENI AGENT DE MARKETING ? <ul><li>Poate deveni agent de marketing orice persoană care are un contract închei...
ÎN CE CONSTĂ ACTIVITATEA UNUI AGENT DE MARKETING ? <ul><li>P rezintă aspectele relevante ale prospectului schemei de pe...
CE INFORMAŢII TREBUIE SĂ OFERE AGENTUL DE MARKETING ? <ul><li>Principiile investiţionale ale schemei de pensii private </...
CE INFORMAŢII ESTE INTERZIS SĂ OFERE AGENTUL DE MARKETING ? <ul><li>Agentului de marketing i se interzice să ofere  </li...
CE TAXĂ PERCEPE ADMINISTRATORUL PENTRU AVIZAREA UNUI AGENT ? <ul><li>Taxa percepută de administratorul de fond pentru av...
CE TAXĂ I SE PERCEPE PARTICIPANTULUI PENTRU ADERARE ? <ul><li>Participantul nu plăteşte nici o taxă pentru aderarea la ...
CINE VA CONTROLA FLUXUL INFORMAŢIONAL ?     <ul><li>Casa Na ţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale v...
CINE VA CONTROLA FLUXUL BANILOR ?     <ul><li>Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va verifica  </li></ul><ul>...
 
of 46

Prezentare Pensii Private Obligatorii

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      Business      


Transcripts - Prezentare Pensii Private Obligatorii

 • 1. SISTEMUL de PENSII PRIVATE OBLIGATORII Reforma tinerilor
 • 2. VREAU SĂ ŞTIU ... Ce este reforma pensiilor ? Ce se întâmplă cu fondul dacă nu plătesc o perioadă ? Ce garanţii am că nu voi pierde banii ? Ce se întâmplă cu banii din fond dacă mor ? După ce criterii aleg administratorul de fond ? Cum se va calcula valoarea pensiei obligatorii ? În ce se vor investi banii din fondul meu ? Cât voi plăti pentru a adera la pilonul II ? Cum procedez pentru a adera la pilonul II ? Cine va contribui la pilonul II ? Care sunt avantajele pensiei private ? Ce se întâmplă cu fondul dacă mă pensionez cf. L 19 ? Pot schimba fondul ? Când va începe colectarea contribuţiilor ? În ce perioadă trebuie să aleg fondul ? Pentru a afla răspunsul, fă click pe întrebare
 • 3. DE CE ESTE NECESARĂ REFORMA PENSIILOR ÎN ROMÂNIA ? <ul><li>Actualul sistem de pensii de stat, elaborat la începutul secolului XX, se bazează pe principiul solidarităţii sociale şi constă în redistribuirea contribuţiilor colectate de la angajaţi către pensionari (sistemul PAYG – Pay As You Go) </li></ul><ul><li>Raportul dintre angajaţi şi pensionari </li></ul><ul><li>era în 1990 de , </li></ul><ul><li>iar în 2007 este de </li></ul><ul><li>În 1990 pensia reprezenta aproximativ 50% </li></ul><ul><li>din salariu, iar în 2007 reprezintă aproximativ </li></ul><ul><li>30% din salariu </li></ul>5 : 1 1 : 1
 • 4. ÎN CE CONSTĂ REFORMA PENSIILOR ÎN ROMÂNIA ? <ul><li>Reforma pensiilor în România constă în introducerea sistemului de pensii bazat pe 3 piloni, propus de Banca Mondială şi implementat cu succes în alte ţări europene : </li></ul><ul><li>Pilonul I  Sistemul actual de pensii de stat </li></ul><ul><li>Pilinul II  Sistemul de pensii private obligatorii </li></ul><ul><li>Pilonul III  Sistemul de pensii private facultative </li></ul>Pilonul I Pilonul II Pilonul III Pensia mea
 • 5. CARE ESTE SCOPUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Scopul sistemului privat de pensii obligatorii constă în , în viitor, simultan cu diminuarea constrângerilor asupra bugetului de stat </li></ul><ul><li>Totodată, se va trece de la sistemul bazat de administrarea în comun a fondurilor colectate la un sistem bazat pe , deoarece fiecare participant va cunoaşte care este valoarea fondului acumulat </li></ul>economisire personală majorarea veniturilor pensionarilor Banii mei Banii no ş tri
 • 6. CARE SUNT AVANTAJELE PENSIEI PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Avantajul pensiei private obligatorii constă în faptul că, plătind aceleaşi contribuţii către sistemul de pensii, viitorii pensionari vor primi o </li></ul><ul><li>În cazul decesului participantului în perioada de plată a contribuţiilor, </li></ul>pensie mai mare fondul acumulat se moşteneşte
 • 7. PRIN CE DIFERĂ PENSIILE FACULTATIVE DE OBLIGATORII ? <ul><li>În cazul pensiilor facultative  </li></ul><ul><li>Poţi opta pentru mai multe fonduri de pensie </li></ul><ul><li>Participarea este opţională iar vârsta maximă la care se poate adera este de 52 de ani </li></ul><ul><li>Valoarea maximă a contribuţiei este de 15% din salariul lunar brut, iar valoarea minimă este de 60 de lei pe lună </li></ul><ul><li>Suma maximă care se poate deduce este de 200 Euro pentru angajat şi 200 Euro pentru angajator </li></ul>
 • 8. CINE VA CONTRIBUI LA FONDURILE DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>La fondurile de pensii private obligatorii vor contribui  </li></ul><ul><li>Obligatoriu  Angajaţii cu vârsta sub 35 de ani </li></ul><ul><li>Opţional  Angajaţii cu vârsta între 35 şi 45 ani </li></ul>
 • 9. CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ PARTICIP LA UN FOND DE PENSII ? <ul><li>Pentru a participa la un sistem de pensii private obligatorii trebuie  </li></ul><ul><li>Să fii angajat şi să plăteşti CAS </li></ul><ul><li>Să alegi un fond de pensii </li></ul><ul><li>Să semnezi actul individual de aderare </li></ul>
 • 10. VOI PLĂTI ÎN PLUS PENTRU O PENSIE PRIVATĂ OBLIGATORIE ? <ul><li>Nu. </li></ul><ul><li>Alimentarea fondului de pensie privată obligatorie se va face prin împărţirea contribuţiei actuale , de 9,5%, în două  </li></ul><ul><li>O parte va alimenta, ca şi în prezent, sistemul de pensii de stat </li></ul><ul><li>O parte va alimenta fondul de pensie privată obligatorie </li></ul>
 • 11. CÂT DIN CAS SE VA TRANSFERA CĂTRE SISTEMUL DE PENSII ? <ul><li>În 2008 se va transfera către sistemul de pensie privată obligatorie 2% din salariul brut </li></ul><ul><li>Ulterior, contribuţia va creşte, anual, cu 0,5%, ajungând până la 6% în 8 ani </li></ul>
 • 12. CUM VA EVOLUA CONTRIBUŢIA MEA LA PENSIILE PRIVATE OBLIGATORII ? 2%, în 2008 6%, în 2015 CAS = 9,5%  Pilonul I  Pilonul II  Acum Din 2008… 
 • 13. ÎN CE SE VOR INVESTI BANII DIN FONDUL MEU ? <ul><li>Principalele instrumente financiare în care poate investi administratorul fondului de pensie sunt  </li></ul><ul><li>Depozite bancare în lei la bănci cu statut de persoană juridică română ( max imum 20%) </li></ul><ul><li>Titluri de Stat emise de Ministerul de Finanţe ( max imum 7 0%) </li></ul><ul><li>Obligaţiuni municipale , emise de administraţia publică din România sau din statele membre ale UE ( max imum 3 0%) </li></ul><ul><li>Acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate din România sau din UE ( max imum 5 0%) </li></ul><ul><li>Titluri de stat şi valori mobiliare emise de state terţe ( max imum 15 %) </li></ul><ul><li>Altele, conform legii </li></ul>
 • 14. CE % DIN FOND SE POATE INVESTI ÎN INSTRUMENTELE UNUI EMITENT ? <ul><li>Pentru dispersia riscului, maximum 5% din activele fondului se pot investi într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active a acesteia </li></ul><ul><li>Fiecare administrator de fond va preciza din </li></ul><ul><li>ce categorie face parte fondul respectiv </li></ul><ul><li>(moderat sau riscant) </li></ul>
 • 15. CE GARANŢII AM CĂ NU VOI PIERDE BANII ? <ul><li>Un fond de pensii private obligatorii </li></ul><ul><li>Toţi administratorii de fonduri de pensii private contribuie la Fondul de Garantare a sistemului de pensii, administrat de CSSPP </li></ul><ul><li>Participanţilor li se garantează suma contribuţilor plătite - comisioane </li></ul>Legea 411 /2004, Art. 6, lit. 4 nu poate da faliment
 • 16. CINE VA VERIFICA FONDURILE DE PENSII PRIVATE ? <ul><li>Conform Legii 411 /2004, C omisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)  </li></ul><ul><li>Autorizează </li></ul><ul><li>Avizează </li></ul><ul><li>Controlează şi </li></ul><ul><li>Supraveghează </li></ul><ul><li>toate fondurile de pensii private. </li></ul>
 • 17. CUM SE VA CALCULA VALOAREA PENSIEI PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Valoarea pensiei private obligatorii se va calcula pe baza valorii fondului personal şi a calculelor actuariale , fiind independent ă de influenţele politice </li></ul>N+3 N+2 N +1 N N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 Fondul meu Pensia mea Pensia mea Pensia mea Pensia mea Pensia mea Pensia mea
 • 18. CE VALOARE ESTIMATIVĂ VA AVEA PENSIA MEA ? <ul><li>Conform previziunilor specialiştilor  </li></ul><ul><li>Dacă vei opta doar pentru pensia obligatorie, pensia ta va reprezenta aproximativ 70% din ultimul salariu (   ) </li></ul><ul><li>Dacă vei opta şi pentru pensia facultativă, pensia ta va reprezenta aproximativ 85% din ultimul salariu (    ) </li></ul>Pensia mea ... Pensia de stat + pensia obligatorie + pensia facultativă
 • 19. CUM SUNT EVIDENŢIAŢI BANII DIN FONDUL MEU PERSONAL ? <ul><li>Fiecare participant are un cont individual în care se virează contribuţiile băneşti şi transferurile de lichidităţi </li></ul><ul><li>Transferurile se efectuează în maximum 2 zile lucrătoare de la data încasării acestora </li></ul>
 • 20. DUPĂ CE CRITERII ALEG ADMINISTRATORUL FONDULUI ? <ul><li>În primul rând, după încrederea în administratorul de fond </li></ul><ul><li>În al doilea rând, după nivelul comisioanelor de administrare (precizate în prospectul schemei de pensii) </li></ul><ul><li> % din contribuţiile plătite, dar maximum 2,5% </li></ul><ul><ul><li> % din valoarea fondului, dar max. 0,05% / lună </li></ul></ul><ul><li>În al treilea rând, dacă ai cunoştinţe despre investiţii, poţi alege administratorul de fond după politica de investiţii a acestuia </li></ul>?
 • 21. POT SCHIMBA FONDUL ? <ul><li>Da. </li></ul><ul><li>Dacă decizia de schimbare a fondului se va lua mai devreme de 2 ani de la aderare, este posibil ca administratorul de fond să perceapă penalităţi de transfer (valoarea penalităţilor este precizată în prospectul schemei de pensie) </li></ul><ul><li>După ce au trecut 2 ani de la aderare, suma acumulată în fond va fi transferată integral în noul fond </li></ul>Fond A Fond B
 • 22. POT CONTRIBUI LA UN FOND DE PENSII PRIVATE DIN STRĂINĂTATE ? <ul><li>Da, cu condiţia să fie îndeplinite condiţiile de eligibilitate şi să alegi fondul până la 30 noiembrie 2007 </li></ul>
 • 23. CE INFORMAŢII VOI PRIMI DE LA ADMINISTRATORUL DE FOND ? <ul><li>Vei fi informat anual, în scris, despre valoarea </li></ul><ul><li>fondului </li></ul><ul><li>Vei fi informat în maximum 10 zile despre orice schimbare importantă în schema de pensii private </li></ul><ul><li>La cerere, vei fi informat în legătură cu riscul investiţiilor, gama de opţiuni de investiţii, costurile aferente investiţiei </li></ul>
 • 24. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BANII DIN CONT, DACĂ MOR ÎN TIMP CE PLĂTESC ? <ul><li>, ca la pilonul I. </li></ul><ul><li>Există 3 opţiuni  </li></ul><ul><li>Fondul tău poate fi transferat şi va fi cumulat </li></ul><ul><li>cu fondul moştenitorilor tăi, definiţi conform </li></ul><ul><li>Codului Civil, contribuind la mărirea pensiei acestora </li></ul><ul><li>Se poate plăti moştenitorilor tăi, într-o rată unică </li></ul><ul><li>Se poate plăti moştenitorilor tăi, sub formă de plăţi eşalonate pe o perioadă de maximum 5 ani </li></ul>Banii nu se pierd Banii familiei mele
 • 25. CE SPRIJIN PRIMESC DACĂ MĂ PENSIONEZ PE CAZ DE BOALĂ ? <ul><li>În cazul pensionării de invaliditate, conform Legii 19 /2000, vor exista 3 posibilităţi  </li></ul><ul><li>Dacă fondul personal are o valoare suficientă pentru ca pensia să fie rentabilă din perspectiva participantului, vei primi o pensie de invaliditate pentru restul vieţii </li></ul><ul><li>Dacă nu s-a acumulat o sumă suficientă în fond, poţi opta pentru  </li></ul><ul><ul><li>Încasarea valorii fondului sub formă de plată unică </li></ul></ul><ul><ul><li>Încasarea valorii fondului sub formă de plăţi eşalonate </li></ul></ul>
 • 26. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU PLĂTESC CONTRIBUŢIILE O PERIOADĂ ? <ul><li>Îţi păstrezi toate drepturile, conform legii </li></ul><ul><li>Banii acumulaţi în fond vor fi investiţi </li></ul><ul><li>în continuare </li></ul><ul><li>Vei primi primi şi în acest caz o pensie, </li></ul><ul><li>dar valoarea acesteia va fi mai mică faţă de situaţia în care ai fi achitat contribuţiile pentru toată perioada </li></ul>Plătesc contribuţiile Nu plătesc contribuţiile Pensia mea, mai mică Pensia mea
 • 27. CARE SUNT LEGILE CARE GUVERNEAZĂ SISTEMUL DE PENSII ? <ul><li>Pilonul I Legea 19 / 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale </li></ul><ul><li>Pilonul II Legea 411 / 2004 privind pensiile administrate privat + modificările şi completările ulterioare </li></ul><ul><li>Pilonul III Legea 204 / 2006 privind pensiile facultative + modificările şi completările ulterioare </li></ul>
 • 28. CÂND VA ÎNCEPE COLECTAREA CONTRIBUŢIILOR ? <ul><li>Probabil la data de 1 ianuarie 2008 </li></ul>
 • 29. CARE ESTE PERIOADA ÎN CARE TREBUIE SĂ ALEG FONDUL ? <ul><li>Între 1 august şi 30 noiembrie 2007 </li></ul>
 • 30. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU VOI ADERA LA NICI UN FOND PRIVAT ? <ul><li>Vei fi repartizat aleatoriu la un fond de pensii de către instituţia de evidenţă (CNPAS), conform normelor emise de CSSPP </li></ul>
 • 31. CINE VA COLECTA CONTRIBUŢIILE PENTRU PENSIE ? <ul><li>Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) </li></ul><ul><li>Termenul de virare a contribuţiilor de la instituţia de colectare la administratorul de fond este de 3 zile lucrătoare </li></ul>
 • 32. CARE VA FI CIRCUITUL BANILOR ? Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Administrator de fond de pensii private Angajator Fond personal Contribuţii Contribuţii Pensie privată
 • 33. POT OPTA PENTRU MAI MULTE FONDURI DE PENSII PRIVATE ? <ul><li>Nu, în cazul fondurilor de pensie privată obligatorie . </li></ul>
 • 34. POT SĂ MĂ RETRAG DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII ? <ul><li>Nu. </li></ul>
 • 35. CUM VERIFIC DACĂ ANGAJATORUL MEU VIREAZĂ CONTRIBUŢIILE ? <ul><li>Contribuţiile către administratorul fondului de pensie privată se virează automat de către angajator, simultan cu contribuţia de asigurări sociale </li></ul><ul><li>Poţi verifica  </li></ul><ul><ul><li>D irect la angajator , dacă a plătit contribuţiile </li></ul></ul><ul><ul><li>U lterior direct la administratorul de fond , dacă a primit contribuţiile </li></ul></ul>
 • 36. CE IMPOZIT SE APLICĂ INVESTIŢIILOR DIN FONDUL MEU ? <ul><li>Atât investiţiile cât şi rezultatele investiţionale obţinute de administratorul de fond sunt scutite de impozit </li></ul>
 • 37. CÂND VOI ÎNCEPE SĂ PRIMESC PENSIA PRIVATĂ OBLIGATORIE ? <ul><li>Vei începe să primeşti pensie la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă în sistemul public (până în 2015, vârsta de pensionare va ajunge la 60 de ani la femei şi 65 de ani la bărbaţi) </li></ul>
 • 38. CINE POATE DEVENI AGENT DE MARKETING ? <ul><li>Poate deveni agent de marketing orice persoană care are un contract încheiat cu un administrator de pensii private şi este autorizat de CSSPP </li></ul><ul><li>Agenţii de marketing vor putea promova schema de pensii a unui singur administrator de pensii private, respectiv cel cu care au încheiat contractul </li></ul>
 • 39. ÎN CE CONSTĂ ACTIVITATEA UNUI AGENT DE MARKETING ? <ul><li>P rezintă aspectele relevante ale prospectului schemei de pensii </li></ul><ul><li>O bţine acordul de aderare al participanţilor </li></ul><ul><li>T ransmite administratorului documentele de aderare semnate de către participanţi, în original, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data semnării </li></ul>
 • 40. CE INFORMAŢII TREBUIE SĂ OFERE AGENTUL DE MARKETING ? <ul><li>Principiile investiţionale ale schemei de pensii private </li></ul><ul><li>Riscurile pe care le implică schema de pensii private </li></ul><ul><li>Dreptul de proprietate al participanţilor asupra </li></ul><ul><li>fondurilor personale de pensii private </li></ul><ul><li>Condiţiile de plată a pensiei private </li></ul><ul><li>Condiţiile specifice în cazul invalidităţii sau decesului participantului </li></ul><ul><li>Comisioanele aferente fondului de pensie, pe categorii </li></ul><ul><li>Procedura de informare a participanţilor </li></ul><ul><li>Condiţiile de transfer la un alt fond de pensii private </li></ul>
 • 41. CE INFORMAŢII ESTE INTERZIS SĂ OFERE AGENTUL DE MARKETING ? <ul><li>Agentului de marketing i se interzice să ofere  </li></ul><ul><li>Informaţii false despre fond şi administratorul de fond </li></ul><ul><li>Previziuni asupra evoluţiei unui fond, altele decât cele furnizate de CSSPP </li></ul>Banii dvs. 3482% !!!
 • 42. CE TAXĂ PERCEPE ADMINISTRATORUL PENTRU AVIZAREA UNUI AGENT ? <ul><li>Taxa percepută de administratorul de fond pentru avizarea unui agent este de 50 de lei </li></ul>
 • 43. CE TAXĂ I SE PERCEPE PARTICIPANTULUI PENTRU ADERARE ? <ul><li>Participantul nu plăteşte nici o taxă pentru aderarea la un fond de pensii private obligatorii </li></ul>
 • 44. CINE VA CONTROLA FLUXUL INFORMAŢIONAL ?     <ul><li>Casa Na ţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va verifica  </li></ul><ul><li>Unde au aderat participan ţii </li></ul><ul><li>Cine a schimbat fondul </li></ul>Fondul A Fondul C Fondul B Fondul D
 • 45. CINE VA CONTROLA FLUXUL BANILOR ?     <ul><li>Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va verifica  </li></ul><ul><li>Cine a plătit contribuţiile ( angajatorul a virat contribuţiile ?) </li></ul><ul><li>Unde au ajuns banii (au ajuns în fondul care trebuie ?) </li></ul>Fondul A Fondul C Fondul D Fondul B $ $ $ $

Related Documents