Q. ‘:4{, ;lQl, L5/[, ,7U: ‘.' ? ... ..: ’a'4". JUJA7|£: ,.. ... )‘¢ft£L/ E’? !2:34’
_/4,7L; ,£l2_(; ‘f, ..$*: r¢J‘? ‘j%'u....
9————————
a: {}_. ‘Q ogpg/ JCUbIgtJI-nc‘-z/ J. L 1.73.;
*. 'U__7Z, x€_;4_{'3Lfi. ‘fiLJ; Q,I, d;J? ... ..%. ':. «/3/3’L....
L.37¢—flH{,1T§H[9))u: w7J/ "‘—(:7C/ {L}-‘3;3Ju2o.3u! L§JrL§. l{')
‘f. ... yzJ! §»fu: /;*’;7«flI%5§}uL)”: !’3--»-/3&1!
U)(; ’...
(3
¢. .;L’zpLC: 'J({J‘J/ ;JlcZ_. lgn(‘f¢Jf/ r¢_2h'z2_5:£Jf
Lajvwzu£‘; .,tg. w”UI2.ng§L; Ai¢. J;. ,.s»vJx¢. ,f
. .4". .l}....
————————
2.. //b'L)‘°/5/J: ‘£ UM’ Un £14.. /°)1o3.fi.
@g_, rvJ, Me: J;. /.LW; p;U. ;m, ;;-‘z: .m
-ZJ. ’t; Iuyu¢'-€; ;_t...
E)
JL*»3_—. ;Lg/ .;‘. »I+g/ lgy’JLg/ Jfi3£g; ~%ax@»v(I7IJU
l[f: ‘// ¢.: fL’b’. :3t37:(c); j¢. /l/ ;_)'Ig? 'l/ Z.
°4_. .)s....
G)
»vLA3Js}"éLJLJ. in; :/QJuT}w: ,t’; .)9K, bI? .:-9
z. ,T. ;m, vP/ ,°. /L:4_j, ,v. &v. I’6L)Lw1?v. é g: ;3,e31;a
é. uL«L...
-I’4__L°u/ =63!/ t
923(0)? CV5 3 cJ| gl_J
; «;‘_/ Mg‘: -_, :’. ;_7£_L/ gT. ... .s’2,_L/ ';, é;. J:4_J. -«‘rus4.: .g
~, ...
U: U;CJd5fi§; 'd)[3?. ... .U)/ rl_f(gU)_€UfU7{4.. /5)L¢Jtgr? /6
-eédfazb/ Jv}
(7/7.~.3;w. ... .u? :.3,. .p. ... .J§. T£J9’;...
fa! {(35U: !(jgI; :!/ .;. «7g'(7ft‘q_’: /.. :.»45;c.
. J/C/ ”’£. gf’/ :‘L5/§. _.. ac. g_‘)>', .1/§. .l? :H, (#b/ {.. ;J5...
(E)
: ,,_, ,J. °3/, i,7;jd: cd: ¢:5<. __(5,: Q51-*3/5:19/: :.-—%: .45:KL’: §.:
9.. ... .»‘_'-cJl2|KJ(
(LIJ/ gJ__? "d‘_. ...
CDTTT
:4/. ... ..¢‘:3L'1g§-. :2:. ... .:’fi: ’:L«U: ‘?{. :.yd/ @I. ...9.:3:(; T
u_Lg. .éJw»Im("Ké_wf(5/fgv! ... ..g5.. ..Z...
Nanah muballigh islamic urdu
of 13

Nanah muballigh islamic urdu

Nanah Mubaligh Islamic Urdu Book
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nanah muballigh islamic urdu

 • 1. Q. ‘:4{, ;lQl, L5/[, ,7U: ‘.' ? ... ..: ’a'4". JUJA7|£: ,.. ... )‘¢ft£L/ E’? !2:34’ _/4,7L; ,£l2_(; ‘f, ..$*: r¢J‘? ‘j%'u. «g, ..‘/ ~': /"/7..3L;7'L3:’. ... .U3')X! ’ -Jfl; J?. ;Q§; L5{g(LL); i‘«‘LU? Kk3;; U7iV£-9.: <. :.. ..¢‘-rgJ/ °t[; -.. .;I(it/ £.= .g:4”d2)! uw IL‘: Q54./ /¢. /:: ,(g, §'§i/ c:. u;2f; ’:’: EU/ CUJD, -fL)’qg,3'74.. ./' iv-{Q -d7-I/ /vi/ ,LtJ. f/‘eLk L5«l’L5‘~“r. ’-‘7"’L/ f£J». '.”((: J'»"3’7f/ /lgkfif»-'/ L-; *T. ':". }t? !U‘? §" , ;,T, /_-_, u!u| f.g! _é%/ ;I, é2.. .gfl§. fib’, iJi)'): ... §.c/ / unzip/ ,é3:C: JfJt; I?g3Ltfio’:3¢5sLU-—é’}= —f’: 4.1»: /Sou, //, L.gA5,éa. n; _, s.. _G»»6yc; ;.~. /‘vii Jmm: %»qu«swat/ i5‘c: »:aIIuL: werwf _L_¢, [’1gJ‘. :J74./ /4./ ::. (l4v(u‘5;d{ui‘%2_. _;«7;’: :9:‘; /JErg{_? _ - 0:4
 • 2. 9———————— a: {}_. ‘Q ogpg/ JCUbIgtJI-nc‘-z/ J. L 1.73.; *. 'U__7Z, x€_;4_{'3Lfi. ‘fiLJ; Q,I, d;J? ... ..%. ':. «/3/3’L. _rJi. ./ —u3a3m5u-: u3’I? u39:IdId/ /!uteL' b’»¢_r, ,5Ulea. —«—»La7-. /g‘. //”'Ju0‘3!tw§. ':’w‘! utJZi = —,, «& Junta? /uggj'7z, )J£kA‘; ;.i_: g;5;; uu-+, =§' 9452.2gma; ~,r: gag; u(3:. -,fuCc; t,»; KA.3uw§. I u’!2.. ,.| ... .l. ¢?: :., .«l. "b¢n g7.3:a3;Lp: ”n&, ;.g’¢. §f: +rT uga'. .»Iu: «”°tT. z:4«KL/ Q,g¢; .,g£i. ... s/Jvr£. “3;2L, sb: ” 2.. ... K s. ,,u4,. ... .“fl€1,; «°’; . £'. ___«7u. ’.. (z’. ..‘| 'cJ: e:; _J-'5 J17/‘L5/. ’¢. /': ‘«. .1"!53L; J|gl, .l. /_. Jg, ¢.fi‘ :62 . _-; _'; ".’-: .. . ,.x (.22 , ,Ag; ?., .T. u? 7&4; g§; I4_. ..it/ fljldm U5 U3 Z_L). ,;¢~‘: C€; !)J: :fl. _-; ./”’ l74._/ _(J_foJ°’3/) utinzgfi/7u: .,J. ;.. ;rw¢; ,"<<. »—_. ,.»K; :eAu, ”1;a. L)/ . cm-2)-‘? /1;y‘= ’fuI 99/ 6 l. ‘o: Q.J| :/1 gt)! /Lisla. wi .171 fun gut-’o“‘, _,3ut! L-Jlggv pf ,4/a 4.21,“-g ; «.<; . . /L . v'ef¢. /Zimanuix . -fi‘L9'7/c%~'9U: ’ wf. a:Lc/ U5 'u"*1>. »., é;h/ I/’ -U3‘? /:3‘; J. ’ U16/. J|5 L31 J. ._. «J”. |, | .@a"0‘¢J)’J-U_? .L/ ’c}L/ . (d. £})-“§. g): (): ;'JlIg£J': L?Ll7J. ..«J dfié J: cJ? gL; .»'_, :Us- u: /./ ‘ut/ .,. x¢? .I: £/Jt; tf. ,T -€uWf8r K; _,«gv, u.r5F. ,7.€u, .33/I/ .{: ?cLj_. ?g: gj. :qL7)/ LladaJfffi/ nag; ,. »+: 'e, «.». .’é. .». «:. ..rz. »u, »;»-. ;,: ¢3m«». .w: "'? ’ ~'~»»wf+: /. -.gJ_-/ ’-unélms, yJuI/ .;Tui'4—J'L£: /3/~: ~&L5fiJ
 • 3. L.37¢—flH{,1T§H[9))u: w7J/ "‘—(:7C/ {L}-‘3;3Ju2o.3u! L§JrL§. l{') ‘f. ... yzJ! §»fu: /;*’;7«flI%5§}uL)”: !’3--»-/3&1! U)(; ’JJ'é—€. JL; gf? L-0,»i”J; ’u9)Lg'J)Jc})v. ag! U‘-5?“ $37-»"(J| ~:'-«/ ””'c. J‘«Ju: ’:. :’rb7J’§-J’2;JE3LJ‘54-/ ~=‘v§: «’= — cI53)'r7Jg2ir'~; »l’é_4~. ,«7-o"J, y,£¢E»‘~1|dr»uIfcI.7[Wok Man-x. ..£ze»’: »!». !.»; =>. ;: an ufén fix“ 9*-¥s': ,.~. ,:*. _~, ,~«> e24:; .Jiu}: :f”L_L}&. @E. JUldrJ? é.. U.. .§, J(qlfbggt) J ‘. >«u_§'£. .b°| ?_. _«i’: .J£, iI| ;_J: '9}. cL«‘J/ Z.(7-‘§/ ( (: $w. v)-‘§w'u ~ :4.I§! f<? nd’3csL; “,7g”’! gt); .@: g§. T.. .J3 u: s’. ;:‘7L. m5;[3/‘7‘; f;, L;'. ..s LJI;5«. ;T. .,: !un, gs o), .r§. -6'»-5/‘J/ .—-L}_?8)’¢'l}Jq£7LJ: fi;}Ug€5'LJ: "LL5JW; 'i) g °. _,ftz; u:s’; .Tu: u<s¢. m.~. s,, ,uta_: .,. ... .;g 41:9)! »/, b'Ifi.2.lgla§: /.?5,»’v£. u:%tgu, §«, ;<¢3;Ifu§U! u“w, ..u$ Auxcuéutdgfiug, «5t2i. .aH. ,.}m; «=5/(ff9.t2:d5 c; _/‘a. vfLfis%/ /$4.. /Ifut-u, :Lf; I,; :;5 , .:§f§_: ,q3} U14 Vic. uf'. !L~J| .?§l. ..u_’§ K‘/4.. .¢C: ’}$J34.’4 ~e-J. ,'e~§'L§uth. ?aw'¢. -/914$”: 6-’/ '~‘J"? ?~= -’: .'—'( §I. »__*/ __, .;: ,=C. .;trzr. .3.t_, £.¢5;&; I., .>. ufcsjsuw . ,az. T;; Ia: /Q1 . ;Ifb’; ugg5°’f. ;.Ti-g, ,Ig. ;gz, )u’~i-’Ié w«. »tJ3¢3t-2’5ug2.= ..: ,L_2;, v.»rift? l_; ":5;l; pg~)L/ '¢_, £.. ,:.7 JV? :7 K. _;I. ... . J1‘-? cgi: Ig; - In as’. -.; I9! Jmgjg. .;971(; ’;, .=Ja, .=: :,. ;i-L2ai/ u:’. ;3r= ‘«§I: -¢f, u: dim» l: :’: ... .t°kvflk/ J)'éLJ: /f4.. JV; t'{f5a1dffV3J(3I(v{f'c; —é} L5"Z. :’: rl7,fg: _l, L}’L5{|0€, :£i. .‘u_(lyT, .>: f5LJ7."f: /(A3:0/
 • 4. (3 ¢. .;L’zpLC: 'J({J‘J/ ;JlcZ_. lgn(‘f¢Jf/ r¢_2h'z2_5:£Jf Lajvwzu£‘; .,tg. w”UI2.ng§L; Ai¢. J;. ,.s»vJx¢. ,f . .4". .l}. »¢7.«0(5 (I/ Qmi Q15:/ a;: .,«u: djzr, éJ. ,.T 30199‘ p/ J.». >v'<? ’u9«Cs»; ’f&£&“i“«JJJé-&2:f mg’ (,7 ! ... ..: f’/ <'L. lgJg. &:; :r. _:_. «TpC; '5/ I314)/ :iJ:5U-'l-t'lg £3:/ '31/; ' U: /’C: ‘£‘. .L:1:’¢'gFgf‘3(5‘/ .Lf'/ ._. lrz; ’». ... J?. ... .§. (:'é 9J): t°Jt'g}: o~/ ¢‘L§LJ}; s’: JJ'LJ§LL5Jl{7Lj-t/ (fig? L;@'d{o5‘§_L}Tf1; mJ'(J.7T/ us}t; g:; j._taL/ db}; (?.51J$¢CflLE»2C. d?! -q; / s>. uf$»I.5_. EuK«}3:-JP. g/UK, >-Ku. +’I: .£. .Lg£_TLfia; ..I- ufufigl/ {_¢; ”:Z. n.; ..; lrdt}; L.§uf‘3d/ gr’ lbljlfffi Q )1/Z: //cj’f/ ".1?)r'. L_-nsiug / .>_"l. |«. -:¢Q. .«‘f. ./_2__; :L“=3| L . ::. ,»’L«£g'o“’7 L§l9’. 'J: |L}-‘-; ‘(‘«L§l: £rL5'Zf| :.. ..Z~,1-; g.; j__? Lyn fuL)uK. ;,TtfuLg’. ,s. ... .oL>, ;i; rfu;2fi: ;u: "i5,cfl; <"I/ ‘T. ... .74:21’. /‘Jo: l_f_Jl¢’/ §‘. ... ..»| /34;‘l‘>'/ £_1:L-‘JZLJ/ "’ C‘-/ m:. (). »5/56:/ ‘_l: (5c): iv°'/ ’c; ,f°L. '). ,a’«. .a? .!{; )l. a gt 4,»: t‘—v}’l°}'f.7-ur: t‘: ¢[. za: Zl: §<, 'fJ4./ L.| :;»"l/ ;)’.5.': |QfLy: gfJ_. )!:1,(g, ':: '.‘; «”: :4Ll. >’»d'. .€3(: JiJ| ..§. l7’:1:J TL u;5J; f / ’§ngJb5uf/ :_a_.5;5“{i, t:¢. .fi‘;3:(. »_f_3f§.3:4:. ¢>;5.: (// .. .5:"3-7‘; t‘lg7:3g)L}; ._, Kfi. :.E. iJ! .J: o_§,3/‘<_—£’§u: €l'fL. :’. ,.~2 (u, ~55;, $/)u: ‘:’i: d.: o/lJ1ufii. L)L5.57’L(uMl2=? I.? £ Kc. ZJ’: ..”’i_«_J”g, ’.p/ Lg, f£«': J‘5§’| /,/ _.ki'. “B¢2_l{2_L: l2_{fiJ: l/EL/ KEZK Q‘fiy[. ,bsfZ un; ;.pi9v/ J.~, gJv. f3’. ,g’#; sfug. |y, £. ! _,c(, ~.«[”; »L}; .¢'§g1T‘2_, ;:Jm£. i»I€§e, é;I JQ~’, :.~. ~?‘
 • 5. ———————— 2.. //b'L)‘°/5/J: ‘£ UM’ Un £14.. /°)1o3.fi. @g_, rvJ, Me: J;. /.LW; p;U. ;m, ;;-‘z: .m -ZJ. ’t; Iuyu¢'-€; ;_tm. :»m. uT. £;. Lg2_€. ,”gL); . Q/ ‘y/ gfE. ‘J(j: ‘U: (U/ ‘J3J)’U! §)£—wL}: €3'u7«P‘§vV% g}5»I; ,«>. Z./5/(U3/)HJ)uIfZgg/6’u. ’IJbJI»IZ <2ss. x1m-Jun”: -;e«>-“€’¢. :9.g: t-r. yiuwc/ vrg. £7/. .=. rz, /’u’~f<¢-u§‘! é!uw Lfiziz. /'l; }'5é. sJ"-cJ__74.~J~’/ .«: «|: L’5;l(L7£ Llsbafo/ ”’ la5L§flL3U¢c(; ,:H~I&Lf. /:‘UfiL.3E)o£f, l;'J: Z~: T (é= )w‘5'u“-= m5xJtaoi‘-’v= —»: 'd/4L~;7!»5'r—0 -LA§. ~,»u« 5~: C»_g 4,. »4'-/ 6,4 fun r/ G»)¢'K. %»I/ Lg : ../ Q,-l»I. ft; ,»2.nz_’, .,v, ;g("2_; -;LJ-‘¢, »’(L_, V!L-; tf»gt . ¢_Igt_fJ: ’:u£Jb ? ... ..b”z, _gV, ?'Ig(T£_: ..r2;? uI/ »u’! /7 org '01:’/ flzofi b/ g/’J: ‘£i5’(3!C‘/4./ ./&. ~"0‘_l: ?.. ... °¢. lrijflilf ° ? ... :Q_I; J// :l: (u: ’I: J/‘Ki. le5.vl[? :¢K; ndidf ‘. '.. ... Q’: ¢j3§. :«_: ¢€L§')’u.91.. y'5L); :r. lfr : /‘<; J34i¢5:[5;, xI. ~,%'a1./ ‘J1/‘_, "7[: f__y. Q/°, € low gf: ‘'. «J/ ..gg}: ¢.. l15.l_. |/b. ... .1.. /V. .c‘. .(, ‘"‘1l5>JJ°{}: JLJ; 'é/ J.C¢7‘: _ 9- 3nvc’-«5’£4-a3:<d: :- L5/J '~= «/IL7‘! -1.: L5/!9;‘¢L3-WU‘-ti I 4,3La£o'7</ :‘d: ;~u. l./ flu/ ’/3}’/ "?. ... . u'L_-fL«", _.. «Er"; :«). !Oa, ':5’ £’: .°°’()°{)lav": :L, (g; )|-q. ?L: f.g1’l? //. ¢(‘3_l, ’:/4.. ./: :.. ggJ.7fl7 vf. éTa3uzw<z: Idz-at/ Lu? ! »mzmtb2»'£&zé: ‘5 r: _:. .; Sf. L5:L§U= 'I(/ _)Ur’w, ,~f, « _L, _r5*Z_. ;l§/ ,,r‘3L” Q/ :.~. ._U
 • 6. E) JL*»3_—. ;Lg/ .;‘. »I+g/ lgy’JLg/ Jfi3£g; ~%ax@»v(I7IJU l[f: ‘// ¢.: fL’b’. :3t37:(c); j¢. /l/ ;_)'Ig? 'l/ Z. °4_. .)s. "af)J(U: J‘u_. a‘. l.iJ)U§_-P‘O))rL§L? ':r, J/LJ)’¢'t2'(dl15U‘J‘U: ;€L. / }w; )3,J, Q.-. }u‘5oi: ... ..4 . ~J9l27g, C'. |n. ;£>’. ... .§. 5:651, L. ’4ki%¢'alt: KJ: /Lfigf/ .9’o: :,f, :?4‘-o3.‘: ;9L'¢'7L5.J. d. .«o{: «5 L.37L; uL'/ ]J)'u'£u; /L; u"aJfg)': L,‘). .z7‘! JQ: ,:». jb; g_J £47k}/ {?. :z(L{'/ éxfgj‘-Q. (}"J! b.Q73r/ ‘I591’-U{? dJK; fJ3’(3y] L)? -:J! "kF/ .-’? JcJ: ’2 lr. -V4‘: -L.5&/ ~'t)(£59L‘3tJ"U‘{. ~,«! L°J‘: '§’ : ..u5/; §;, /"°7.‘¢Cm}/ :35/d: g;: Ig36u§’u’5-’Id: g:9:I$X:3.~/ :,5 : C€: ££u: !c‘. .t‘lgLLA§LxZ_/4,/ Jfi. ”;. v<': £:l$; :.| :r: .// Q1 J; -J__’. dI; '%I§__§_3gd: .., Z}J; _.: §1Jbfd: §4aEUdM" ¢. JlnJC°'»‘L$/ J|-u_f Q3737; KJ:1ur‘U5d: L32.. l§ . ~,; ~., .> u»u, Lwu; ,2:f-Ju_; g.ng; ;-‘. ,.7a. ;_ am»: UggJ, .»’15/{L ¢/ ::'c? .'o5.(U‘L5Z/ fLf{‘¢«; ‘U/ U‘; Z.M Up: .’_. a>lJAJ‘)¢. .JLg; !LEW”lfi: {_’ c. U: :.5_ . ."/ ::-§. _«" J31‘/ r”554°”. /a: ... ... .‘: ¥c' L Té: ,.»b5 uly; F/ aid“? 2.)’! ca} -“2.. t,». m.’; J.,3J¢, u3u: «”: f 57 11; /4.»g“4.a:4.ugJu -. =VJé7i-“-é’}7J: ¢4—/ JU’-9‘$)L‘cM' .65‘; -Jgjs; /,, ~f, » n2.i3u; ,9£_5)Jp, ..3u. ;.? .u: §;. -3:, .91 t£: .;. uyf7¢, ;g4i. .;. T.. _x‘? ;y/ nJi; v.abJ¢. uri/ :4 2393/ Vow '9-——, «7f t3u'£a1-u1"«M§-: .J’/ ,.5'dJ. <’ ’ : j1fg}'/ ‘.. _3.«7a}’J? Kgfi. §.J: ¢a¢A3{K. ;aTo5.(<_LJ’_.3/‘:9 l7#"4J'5J. v¢u LfiU3‘°’: .uslu: /I:
 • 7. G) »vLA3Js}"éLJLJ. in; :/QJuT}w: ,t’; .)9K, bI? .:-9 z. ,T. ;m, vP/ ,°. /L:4_j, ,v. &v. I’6L)Lw1?v. é g: ;3,e31;a é. uL«L/ /:Lgl$; iJ‘. ‘/§. k5?d; .‘-t': 'tK; :71é«‘b/ (5:/ o1J4.()’: Lfl C; yC7)-£/13155.4.gJ: ’L¢. )$[7c; ..’1:’¢. J’)’g£L"4.. ’:’/ Li/3| d: ’:’a)_§J. ... .£f: _._. ,a: |._1r5 L; -,| ,_. _;: /4’r. _. ,!b: ! Ivy IJLJ-"&a3“. l&»z: /9'; r,/ r‘—Ll»? 'u: "'f->‘: L?C, )2;; ”f f<: ... ..L34J’L/ 'd, rlTd, a,!5L2?, us: + . ,$": mz2.. f 4.. JL¢; .(l; (“l1#f”tj7'1|. «‘»; ’..4"_"". Z. lgig/3:é: .»5J3 d‘. .f: ’ -n§. ;¢. :{IflIgyéL9I. ,.I-g; /.-; .a, ,s2o7u$/ J1 ~. ~x«; r~a«t3~t«? :‘u1(b*«JI: ».<'i: ‘”u. <‘aJI‘£, ,V<. =-té9=«L: !uIeLI »I; .t_r. :.»°. .s1.1-3t)w. fé¢J”§. IL9Ae£_J11,4I,3 t‘/ /1:1/’L". :»7t2'. §«. ':: ’:é: -_E»"a'! ,Aj| ?.. «|-§.8:t'». .': }’: .Lf: c;U/ ls ¢5'Q§la‘4g5/gJ: ¢«. ;-_L: / C: /‘Lang iv£&}fJ 5' uT/19:2 u. ‘.'HZ. /.'! i1|¢. |fun r/ o’%o'«JL¢»Iux r/ /6L, <., .i ? Hg4.—»fJ‘<. .fi‘! L'J[. o[«'. .g: J){é. £(1J/ ’,: «fy. '/)’L). ; L3! -§u5la5/'19!/ .‘.37lg; '|. ._UJ: |g; )L~V§‘. _.(l: (.{7., ;,/ '33’ . ;ré.2;. L,£_’ um} /1'£. u,/ mj~_. v’. ~.g, ;,c, !.-Jw -t/ u5’JtzI»'I= ,.~. gw. ,;: ,‘3u(: ...2_T. L/O; i;5,¢§. §.Tg. cJg| .,«7!3tesf. ,Tu: .¢; ;g, -:‘. J3», /.~. ,r. , 2.uJ§: v;, -ru5wfu_nf7 z; .:. ,,, a.J_g¢62'. Ic. ¢_. ,/£10,: ff ‘L_§é’1/I/ £.. ... g.L: flp/ ul{, I;: !fi5U5I£. ‘_)Ju! £:7d; h l, ¢”—, «|$: :”‘¢t': e., .I. «2,__. t¢; t‘4j? .._Q. _f-QJQL. /?? ... ..é_Uu: :.( Qm-: ;.; ,>t, «s, ,Muu4;wt. ... L.: cwipagf J0?/ :?~’«. &L| .aJU: /{Lay/ :)é. g{/ l_; rfu_fo| b’TQ; <a. .
 • 8. -I’4__L°u/ =63!/ t 923(0)? CV5 3 cJ| gl_J ; «;‘_/ Mg‘: -_, :’. ;_7£_L/ gT. ... .s’2,_L/ ';, é;. J:4_J. -«‘rus4.: .g ~, —7!«-A: v<—zL4<-x-U2-/4’A. idu3u:4w&£—v go‘: -;9.. ... u__: '2__: ;¢4,/ f’/ zy/ ‘éd-7‘; d5/r%s2f§. JHZ. gag. »/u, u,, ,,5u: ¢,uu/ u . -,~c, T.: .~, .»’~; ..; .r1», w:-’ -c‘: ..l; :// .:~J. :4C¢b/ u:? .;'L§7d§/ [2.¢. /L¢«: ’Z. ;)fr: € ~‘-u‘f. iw«r/ ut’ta'-; LC$fu5i9., T_3/! ueU : U:| c.guz2:'Kc»"L£vU9|. :;. /gt‘: -Cc‘-c3:€. ,.«lf¢>5‘U3 Uslc. .. ... <5.g5u:7:Lz. :-. JT. ... §.l(; .~€o§': ;_3IJ5|. ... .§_§m. .,. !fq)L{_iK énétfz. .~. :>'u'; 1f;5AgJt}= >'o”. sbJv-g: «’. E.u4 . ;:’*Jw L/ ‘.3? L4.-ii’)/ .fi. -4‘-': f_U: : G/ ,9) c‘-g$l: i.: ffl: L5J| g‘;1:| up. ..(t/ '5})_l, )<; J5g4;°; ":(&. g:. / gfilnfbf. u2-J:4ul. L5/u35°§5fW: «J: |€: .‘Z}I7r"ftKqf l7 Lv . .‘U/ L.(: //¢J6’o)l. °»2K; ;)| .«: ’,'J: |»: °.«; ,;c. u§: g,: ~f¢J‘3i: J’3;J c. .5;5a: ,‘uv9g. .3Tu: .~;7s¢_; .-. g,. ;"‘. ,a! aw 512.1/Zgffzg/5/5J: ‘Z. Q.f: g:‘L3Q: ;Lfi’»%1‘-, —«2s): ru: fU¢; i-: _}5{ fJ: <.~. Lz: (/Lu: ”. ?.. ..J@; ‘ugfuL, f.: J»énd: d,'4 /76:K. :»: 'J. g3:‘l<g59éK:4'_L(f‘2.g}: J/2.1?/ (:? U=(:1'Ll/ £31‘ ! ... ..Jr; I?. ... .;3:J| ¢_f¢.5;__Gl3L: J3L; ;(. ¢.. ,g}a; fsJ54:| m_~, £ L, <,ug¢? /¢_J_£g3v2»au3’}gf4 J£. ... .;; -‘¢I: zgt>. {?”E©, ,«7.; .I2;? .r£/ .. ... n.J§5,? ?;f. ... .vg; y,T. /:; fI5;f: »{«. )5gc, $,g. Zy. ... .2 :7; (D
 • 9. U: U;CJd5fi§; 'd)[3?. ... .U)/ rl_f(gU)_€UfU7{4.. /5)L¢Jtgr? /6 -eédfazb/ Jv} (7/7.~.3;w. ... .u? :.3,. .p. ... .J§. T£J9’; Cd’u9., .I! ut.3gu mg . °._/ ,/"£u"<<‘: —/‘_ZJb/ =5;»f<}1et5:J'3~= «&gLJ'3d‘3<‘: u:§ u. ‘.“g-CE? .-'. :._. ;./ nit)"-§L3:ra. J(‘J/ §.. g_~*’M. §r'£§3°{ttg jubé. t'J3C. .£. —‘fg-{. ;£; JJ; 'é)’LJt°(! (g, ._§J’)P{: —gUt / ’)'o: D’: .,. «5:a_dJC5;, .r§—. :., >:—': ’iLJfJ1Z; |{£¢J)/ J{c. :.' Jl. ... .4‘; ..*/ ‘/; j.'Igf! ;.. ..t{g; /:| !l3-([/2.. .,: .Lul. <b3Z. lg Z/ }’t>"-c‘-? J5»= —4'-—‘e-, r./ ”<f-<J"—§-L:4Z~/ ""»’«. ’c‘-H; /G274- ; _-JULJ14.u: C:;1:| Z;)uLa'5§Z£: (§; §_. .|: (L5:L}cg_’. J‘: .fi émwJJ€: .9t«e—s~= ».2“£ w! t2:fa. —»v‘~. ~.uu= @7111l3;u: )<: _.J| ... ..t‘/ /Jaja/ =5L§7é.5o’{c. .L5:(3Z, )d’3J: { -tg, ;tta, §£-4.41: L5/"]. .é‘L5»“<. '-lvI": |,~’/ u3°’§L~}I;5/. .C’c. ~: 'r: ’~fUnC'l_aJ: mu, 3L‘, g¢3 }_, g,(guutu ,2¢J_, .J: ,g: ;;I/ "11:’. Mwzfius/7;»! aw‘-lgemf‘! ute&'-u: m>: «s»C£.4<C: »'J? afiz . Lm: l.. , /6 ‘}!1b: ”:. c;g; L5;; t,”év4.a. ;§? /Cz, *4&¢; _;”§; ° L-U); ';'LJL‘Z‘£{¢_J3)£J3C. a_0g; &{L}3JJ/ {E/ ‘~((fi: -_«2 : (._,1'$”£, i_L/ '., «I. &}L-, ||; ::-L'= ?‘c/ (.. ... L». %.= .opJv. -2: ug- L3g: Jfi; ’u__7;. .l§: Cl: <uU'l. {'l. «_Q: ’/g). ?,: Z_? .l. .;«7/fiJ/ U14?/ ::»5-71) - J~€; :,~a. ;_5: ’ / ~ . “S I Jg, ”f£‘. .¢. /9:U.5;. Q:_fl. e§g, '2': rV2_, |5é)L5:QU, t.‘ / ‘ ' ? ;)""’4,. .*c4?! ‘.: *:(_~, §;j/ rL1«’I: ’a': »“’| .;J»l3'7£¢_):7t¢z(l? /‘jgifig / t “ ‘J I o / A-0" ' . K’. ’ : k5:d«, flc: .. L, *.~_/ *§4L. .:€¢_. ~Jf, _g. -prd u id/ "./ ;_-‘; ’.»': )
 • 10. fa! {(35U: !(jgI; :!/ .;. «7g'(7ft‘q_’: /.. :.»45;c. . J/C/ ”’£. gf’/ :‘L5/§. _.. ac. g_‘)>', .1/§. .l? :H, (#b/ {.. ;J5C(§c. .2} emf 6°21;tutLJ. f.. ;v? ;.u. ~{I«2;_n. _}”ug; ,vz(5z -c‘: .lfifilfiia. |.f&, T2.(7,rL)yfg(_52l’z, .«é. :;. _Q: /C5; -na, g.c/ _-, .eKq, dI, m5wf? t.. ... La; a 2.7.; U5.. .uu2_y»%»»«’/ .,gummnu/ a:uIggI! .t; Jim it‘: Ju/ Izif/ ‘7u:2.r/ JUL}/ mv4;, g.. g!. ... .uf’L)»‘u5.; .T / LJ, vc. ,<f"/ ...2Lo(L! _87JfWrd‘5’/ Jfuf/ f¢. /4,1/t: '_». >L L3""-cf—l3‘? t3'/ :5-’-‘/ ‘5"U5t: JW: ’§J1'd‘5'U3dVUf"’£é—* J, ci. Lw, .;: u}KAiaI. u:zf. ;;£L. u.. .g: fig: y;£. ;v . ;,= »#; ,§«_u, s.. ... ;é, a«Jm; ,s. ,.. .+m¢. H./ ,sJ%3«g .7_, ;*/ ._. »_-- . ,.. ~juI. ... ...5/’Jg§IgK$I. ... ..5)JJt/ §I. ... ¢:Jn L5/. ... »’L4rU££, :«P}’)T! d[? U.. ... Q:2§;1?"JJfl}"£, «3LJl. ... . L. /weé. ;g4C; _T. ,;: tg;4C; :i. ;vzu“5gJ, i:s, ;,‘»2% -&fJ§: ;.€uiK uisagtgi(4.. /fMj3’? »5i. §!. ... .utu: ,~S, ,v pa. //2.c_wwJ? _gfuL>v{aILq. JI; .£. ;I? ,«f 4.JUt[g g‘a; ”u“:1;ta! r.£(, }’. ;I, £»: :u_. :"¢': ,2L-; K4C. ;r. € mm at L»; If; Jun! /7 51%. , / J; lrfl: -“ . «_. ,.. ... aiuflfi 2.. u». :J; ,gJ. u,: .i¢5’vf‘¢rsfi/ §z. v»! ;.v£ gJ3'. '¢. .J§£. :U: H,((§L)’L_b_ lfiJ)‘<‘Z_t'§7)’i'J)2'. P£. -s, —-31L“/117,” L5/LJ: :‘/ ".fUla‘&'Lj7:)_é, :.1/LJ_? ' 2.. .-/ l}_I_)I3Jl. r$‘J: |d}L3¢. f_’£J . ... .‘: '»_? znw. ,«§. ’f. ../ £?m3fJa£w»£¢»euT}c: ¢) uh! Q?/ .{‘5.; ;.£. §.1/l, g"Ldl2||23“, _., i.. .;. §g_)L! u¢, al, f
 • 11. (E) : ,,_, ,J. °3/, i,7;jd: cd: ¢:5<. __(5,: Q51-*3/5:19/: :.-—%: .45:KL’: §.: 9.. ... .»‘_'-cJl2|KJ( (LIJ/ gJ__? "d‘_. _/: |.i. ‘J¢_J: ¢£>L9,l. /-4'-5.5.-/ ’€i"’~>§L: ’LJ: -9.l5" ; ér;2.wn-u;2_L)n{. :4_, g£av £xE: .'3””°"f~= «/"’»kv' . _"_, £,UL. J:_‘_)’I'/ .f_§, t'; zI, .4_. _:_4r1L/ iy: ;a5§. .t': fL_§g1_€: ?”_QL}i— ' (.5,az>-‘L; _:“¢_-: tzJ£gn3'/3«d: :.<. /J‘ lyu1r. —/Z«fitdzfqvi»---~>E/ !‘~9’U? E' LU;3,q, Qg,3¢; ?U; ;uKt: sut¢. /fta§:2.71¢? g. u1’~u(J%funQr}('J59----~<5-L§’z"§E’: :»’: ~n‘-f? ,'L)flQ-' g/ .;LJ? é_. Tdégflci/ <C? o’(£é€= .J4$: rL-; _EJ’¢5U? .4,r‘314_Q! gg, gIg§'. ...93lgé4:4:LF. wE: Ji. ... ;;. tgm £u§»c: w.crJu«J. au: /L C§w¢Joé&«; ~"e7f 37;? d3’_. ,/jJ¢;2g: _g_: JnLgg:47Jug: lléfuius/ ’.. (fu‘/ c __¢‘_J_: ?d2;, ,c_gQ/ yth; -¢j°; :‘l. ... fu:5’d; h§. §_f. v:l_¢(? ... .. £, .": )I&’: ':fi! (3J: .:’/ ._. «/. .g)_'.7é; _.d: ‘.” I: /.. f:‘(7:J5:. '5’» . gr; I3n. ,5J. J»= >.L. =>. ,,ur, «.s;5/; .,¢.2:. ;;L, U33). -,_«, , L‘3": ;‘j.1‘5lca. g.«’u¢'~. ”:)'(’! c}lf[v'-4.-. -/:5~'3*. :<; $'la( / u«>’_g. »_’_, ,,»u; c? 1.5_L;1:”_gL / ‘,z: ,u4'-; ’.-_IE(f, .ss/ ./. s'. f M, -c. .aW, ..gJafi; «m: ¢‘vLwfi*= .-Ivi» . :_, ,l: g_; In! ,., ‘iJl¢, l’:1/g, C>_g; a.3J‘J3'4_/ »'3€Z_/ :)i’1:92:. .:J<LJI. o/ L'§t; ,%; a‘1§r. ;:u. ;,w; ,‘/ x.gt. -;§}d; m»rgVuvIIz4(7u1g: i— (596./5?-A97/”I. s,t, »)-"g: f<aJ/ t.}(34f7J'L L; :_L; ,¢: _;'.4.. €;g, Jr, ¢’. g,-as/ g.: ,g, _,¢Jb’! uw ! ... ..a: v,Z, i:vfunr/ g?’Ic: .-, ~&5—Li‘~—9~9J¢T-@»: »‘e»5 : ( ‘W
 • 12. CDTTT :4/. ... ..¢‘:3L'1g§-. :2:. ... .:’fi: ’:L«U: ‘?{. :.yd/ @I. ...9.:3:(; T u_Lg. .éJw»Im("Ké_wf(5/fgv! ... ..g5.. ..Z§Cé »'»r‘KLteu= e«=2u: %u, !.. ... uf/ <-¢‘ima: /w 1.45’: /“? »auf’¢,7.». .»; .;~. U534./ nfugdjwfgfifia ‘f. ‘GU()4d, "d. *K: ;"= ’UT&%, ’éLné—4'. j£hfE£/ ’!J%/54 LL/ U;: ..l3fkb/ L55JaV1érdJL’7/. {[, ;/ | r1.. .:. gf9~pLf/ I; U—’. “"{. U'/ /fLJ"L5"~$z: |gr‘j. ?;('; c:. «.V(/ dA'LfrL§{J: f}’(_5JLr fl/3_c‘3rai»_b. d:t>, guLa, z,in¢_: ... ..JJ’lJa. /Jga, dl”{L3"/ ,d5’3L? (?. ... ./2t/1p; g?JL"£u§; ?»Iw . _;f". Z;/ ?(? ... ..t, ‘J’. _;. ’3’. _5’f. ..¢/ .:‘? ¢j~‘”*/ Nffl-JT,3 ufi. ~.: »zf. ,.y; ,/vz_. _.v2_(? eTr, bLa. ... .&, g:iff: .U. *f?8/ -? «l, ._»: .‘j¢J':5L_§. ¥f«‘. ‘_§§. ... K._: .«{_, ..«. ;,47,g‘_fl€; ¢ g, _:’! 'g1f. gu 2., gmfisiK2.g7., ;:¢2d; "+<: ... ..2_g,3;rgauw, z ‘-7 ‘”’‘: —'*°‘J C’/55’ U2 4:53 vi? :.5<é’~r». ‘3+ai/ /5 c3b'ai: If: fCQ. J’uf*’L: §Jr3uI? uuVJ£. ;.cLw¢fz, ,/c. /32:/ .I'J! .J'/ ‘.. ..mob’7’2‘: .pL}; y11vlK; J’l. j-'5.. ,.CC. f_wf_I2_ a»‘M»I-<»2:>“4_; . cJ. .,,1?gJ, %': ;(/3,, s; V1357; ) ragga}; Lgé/ J‘/ M2999.. ... ;,.3‘nof_= .gJu/5,2 : .:«. ~’. ?«l_. ¢_)l. £;; Ji. ,>. :¢. t‘Ml[; .'3:Jl, (¢u: fb{‘_%gIU, ¢ 9:3,‘/ u.. ... .§—43nd: /‘: v:‘u(U‘£L£-5—! ?IP? d3u'3‘y . -._g> J/ L-j: ¢:(Ls; ;¢':9;g_)’l. ... .§_t‘y: .».4»9l*/ . . ... .a'. .€U; ;r, T¢, {,:4g_/ Lukisuj/6}u3:5__ 9:11)}-4__; ,,

Related Documents