Author: ZCMN


Człowiek zawierzenia

Człowiek zawierzenia

Historia człowieka, który zawierzył Bogu przez ręce Maryi c...