Author: Van Harsselaar Advies


Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie bachelor januari 2011

Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie bachelor januari 2011

Half 2010 bacheloronderzoek gedaan naar de percepties van u...


Nederlandse presentatie mt 28112012

Nederlandse presentatie mt 28112012

Arbeidsmarktparticipatiebeleid: indicatoren voor Enschede


Maatschappijleer vs. Maatschappijwetenschappen door Janine van Harsselaar 2014

Maatschappijleer vs. Maatschappijwetenschappen door Janine van Harsselaar 2014

Maatschappijleer versus Maatschappijwetenschappen; een onde...