Author: Uzdevumi.lv

4 soļi vecākiem

4 soļi vecākiem

4 soļi, kuri palīdzēs vecākiem atbalstīt bērnu skolas gaitā...

Vārdu grupas

Vārdu grupas

Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Leksiko...

Uzdevumi.lv vecākiem

Uzdevumi.lv vecākiem

4 soļi, kuri palīdzēs vecākiem atbalstīt bērnu skolas gaitā...

Valodas funkcionālie stili

Valodas funkcionālie stili

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Stilistika'': val...

Uzruna. Uzrunas grupa

Uzruna. Uzrunas grupa

Materiāls darba klasē, apgūstot tēmu "Uzruna. Uzrunas grupa...


Tiešā runa

Tiešā runa

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Tiešā runa".


Teikuma beigu pieturzīme

Teikuma beigu pieturzīme

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Teikuma be...


E-klases vecākiem

E-klases vecākiem

Informācija E-klases vecākiem un skolēniem par pārbaudes da...


Salikts teikums

Salikts teikums

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Salikts te...


Saliktie nosaukumi

Saliktie nosaukumi

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Lietvārds"...


Ikšķiles vidusskola - prezentācija skolēniem

Ikšķiles vidusskola - prezentācija skolēniem

prezentācija atspoguļo Ikšķiles vidusskolas statistiku port...


Vārda emocionālā un stilistiskā nokrāsa

Vārda emocionālā un stilistiskā nokrāsa

Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Leksiko...


Valodas emocionāli ekspresīvie līmeņi

Valodas emocionāli ekspresīvie līmeņi

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Stilistika...


Rakstveida saziņa. Vēstule

Rakstveida saziņa. Vēstule

Prezentācija. Rakstveida saziņa. Vēstule.


Parbaudes darbi portala Uzdevumi.lv
General

Parbaudes darbi portala Uzdevumi.lv

Jebkuram Latvijas skolotājam ir iespēja ieekonomēt savu dar...


Īpašības vārdu locīšana

Īpašības vārdu locīšana

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Īpašības v...


Īpašības vārda gramatiskās kategorijas

Īpašības vārda gramatiskās kategorijas

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Īpašības v...


Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes
General

Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Īpašības v...


Ortogrāfija. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi
General

Ortogrāfija. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (kop...


Ortogrāfija. Garo un īso patskaņu rakstība

Ortogrāfija. Garo un īso patskaņu rakstība

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (īso...


Ortogrāfija. Līdzskaņu rakstība
General

Ortogrāfija. Līdzskaņu rakstība

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (līd...


Ortogrāfija. Saliktie nosaukumi

Ortogrāfija. Saliktie nosaukumi

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (lie...


Ortogrāfija. Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā

Ortogrāfija. Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (vār...


Olbaltumvielas

Olbaltumvielas

Bioloģija 11. klase, tēma olbaltumvielas


No e-dienasgrāmatas līdz pārbaudes darbam

No e-dienasgrāmatas līdz pārbaudes darbam

Norādes skolotājiem Instrukcija - elektroniski mājasdarbi...


Mutvārdu saziņa

Mutvārdu saziņa

Prezentācija paredzēta latviešu valodas priekšmetā 9. klase...