Author: Stian Danenbarger


Semantic search - for journalists

Semantic search - for journalists

"Who bit a dog - and where? Semantic Search: Why Reuters, H...


Keynote Topic Maps 2010: "Occurrences"

Keynote Topic Maps 2010: "Occurrences"

Nearly ten years have passed since the first Topic Map driv...


"Maskiner som leser" (Nordic Research 2011)

"Maskiner som leser" (Nordic Research 2011)

Presentation (in Norwegian) on semantic technology for a no...


Informasjonsintegrasjon – hva er utfordringene

Informasjonsintegrasjon – hva er utfordringene

Introduction (in Norwegian) to the challenges of EII (Enter...


"Hodepine 2.0" - Enterprise 2.0 for virksomhetsarkitekter, presentert på Software 2010

"Hodepine 2.0" - Enterprise 2.0 for virksomhetsarkitekter, presentert på Software 2010

Det hevdes at alle virksomhetsarkitekter må forholde seg ti...


GoOpen 2009: Den Digitale Moltemyras Forbannelse

GoOpen 2009: Den Digitale Moltemyras Forbannelse

"The Curse of the Cloudberry Commons" is about systemic bar...


GoOpen 2010: Fra Open Data til Linked Open Data

GoOpen 2010: Fra Open Data til Linked Open Data

On a few hours notice, due to another presenter's "volcano-...


Enkle Grep – omfattende Grep…anvendt semantikk i utdanningssektoren
General

Enkle Grep – omfattende Grep…anvendt semantikk i utdanningssektoren

I forbindelse med Kunnskapsløftet har Utdanningsdirektorate...


Deling av data: ”Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det...?”

Deling av data: ”Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det...?”

Presentation on sharing of open data held for the Norwegian...


Danenbarger Guescini Finvåg 2007

Danenbarger Guescini Finvåg 2007

Presentation held at the Finvåg 2007 seminar (Norwegian)