Author: sergixavi


Pràctica GLPI+OCS

Pràctica GLPI+OCS

Pràctica sobre la instal·lació i configuració de GLPI i OCS...


LopezSergi_MartinXavi_practica5_clonezilla