Author: puateam


Разчупи се: Социалният лидер в обществото

Разчупи се: Социалният лидер в обществото

Вторият семинар от поредицата "Разчупи се" с PUA Team - Сил...


МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: Как да съблазниш всяка жена

МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: Как да съблазниш всяка жена

По време на семинара “Как да съблазниш всяка жена” ще научи...


МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: Мотивация и вътрешна нагласа

МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: Мотивация и вътрешна нагласа

Това е първият от четирите семинара от поредицата "Месец на...


МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: От първа среща до секс

МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: От първа среща до секс

По време на семинара “От първа среща до секс” ще научиш: -...


МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: Връзки и дълготрайни взаимоотношения

МЕСЕЦ НА ФЛИРТА: Връзки и дълготрайни взаимоотношения

По време на семинара “Връзки и дълготрайни взаимоотношения”...