Author: Pé Mèo


Luật chơi Blood Bound _ Món Nợ Máu - Đại chiến giữa các gia tộc Ma Cà Rồng_Boardgames Việt

Luật chơi Blood Bound _ Món Nợ Máu - Đại chiến giữa các gia tộc Ma Cà Rồng_Boardgames Việ...

Mô tả sơ lược: Cuộc chiến giữa các gia tộc Ma Cà Rồng vốn k...