Author: Nguyen Minh Tam


LintinZone English version

LintinZone English version

LintinZone is the world first social shipping network. Refe...


LintinZone Vietnamese
General

LintinZone Vietnamese

LintinZone là mạng xã hội vận chuyển đầu tiên trên thế giới...


Ecommerce with Google Service

Ecommerce with Google Service

A guest speaker session that I delivered to an ecommerce cl...


CV-Tam Minh Nguyen
General