Author: moehnash


Tinjauan sosiologi dakwah

Tinjauan sosiologi dakwah

Dipresentasikan pada mata kuliah Sosiologi Dakwah PPS IAIN...


Groupthink

Groupthink

Makalah dipresentasikan pada mata kuliah ilmu komunikasi pp...


Dakwah dan perubahan sosial

Dakwah dan perubahan sosial

Makalah dipresentasikan pada mata kuliah Sosiologi Dakwah a...


Dakwah islam masa daulah abbasiyah

Dakwah islam masa daulah abbasiyah

Kilasan sejarah dakwah masa Daulah Abbasiyah