Author: Mary Telunts


Սպառողական զամբյուղ

Սպառողական զամբյուղ

Սպառողական զամբյուղ: «Տնտեսական միամսյակ» ուսումնական ստուգ...


Անձնական ֆինանսներ

Անձնական ֆինանսներ

«Տնտեսական միամսյակ», սեմինար 3, Վարում է Էլինա Բալոյանը


Գովազդ. գովազդի դրական և բացասական հետևանքները

Գովազդ. գովազդի դրական և բացասական հետևանքները

«Տնտեսական միամսյակ». սեմինար 2. Վարում է Դիանա Մելքումյանը...


Das 9